Studijų kokybė

 

Kokybės kultūros puoselėjimas – strateginis Vilniaus universiteto tikslas. Universiteto kokybės kultūra, kaip nuolatinio tobulinimo ir teigiamų pokyčių kultūra, yra puoselėjama remiantis Universiteto misijoje įtvirtintomis vertybėmis, Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, socialinės atsakomybės ir partnerystės principais.


  Universitetas diegia ir tobulina įvairius studijų vidinio kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras:

↑ Į viršų


Universitetas skelbia objektyvią informaciją apie:

↑ Į viršų


Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas

Vilniaus universitete nuo 2011 m. liepos 12 d. įgyvendinamas dviejų metų trukmės Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas projektas „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti sistemingą ir nuolatinį Universiteto studijų ir jų kokybę įtakojančių veiklų kokybės tobulinimą bei konsoliduoti ir koordinuoti bendruomenės pastangas.

↑ Į viršų


Bendradarbiavimas su studentais

Studentai, kaip svarbi Universiteto bendruomenės dalis, kviečiami būti aktyviais studijų proceso dalyviais ir prisidėti prie studijų kokybės tobulinimo! Kaip tai padaryti? Vienas iš būdų – išsakyti savo nuomonę du kartus per mokslo metus organizuojamose dviejų rūšių apklausose: apie studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Studijų kokybės vertinimo anketos – tai įrankis, kuris studentų rankose tampa galinga priemone įsisenėjusioms Universiteto problemoms spręsti.

 

Kodėl verta dalyvauti? Sėkmingai partnerystei reikia abipusio bendradarbiavimo – rezultatai pasiekiami tik veikiant kartu! Klausimynai talpinami studento informacinėje sistemoje pasibaigus kiekvieno semestro studijoms. Studentų anonimiškumas garantuojamas!

↑ Į viršų