Įmokos už studijas, paskolos

Už studijas vis­ą studijų kainą moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje ­vietoje, taip pat kitais Senato tvarkoje numatytais atvejais.

2009 metais ir anksčiau į Vilniaus universitetą įstoję studentai, kurių studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis ir kurie neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, privalo sumokėti 4 BSI (bazinė socialinė išmoka, nustatoma valstybės) dydžio (šiuo metu – 160 EUR) dalinę studijų įmoką.

Fakulteto dekanas (padalinio vadovas) gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Prašymas teikiamas studijuojančiojo fakulteto (padalinio) vadovui.

Jei studentas (klausytojas) nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą (studijuojamų dalykų kainą), grąžinamos Senato nustatyta tvarka.