Įmokos už studijas, paskolos

Įmokos už studijas, paskolos

Sukurta: 07 balandžio 2011

Už studijas vis­ą studijų kainą moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje ­vietoje, taip pat kitais Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše numatytais atvejais.

2009 metais ir anksčiau į Vilniaus universitetą įstoję studentai, kurių studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis ir kurie neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, privalo sumokėti 4 BSI (bazinė socialinė išmoka, nustatoma valstybės) dydžio (šiuo metu – 168,00 EUR) dalinę studijų įmoką.

Kamieninio akademinio padalinio (fakulteto) vadovas gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Prašymas teikiamas studijuojančiojo kamieninio akademinio padalinio (fakulteto) vadovui.

Prašymai dėl studijų įmokos mokėjimo dalimis ar mokėjimo atidėjimo yra teikiami „eStudentas“ aplinkoje.
 
Jei studentas (klausytojas) nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą (studijuojamų dalykų kainą), grąžinamos Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše numatyta tvarka.