Įmokos už studijas, paskolos

Už studijas vis­ą studijų kainą moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje ­vietoje, taip pat kitais Senato tvarkoje numatytais atvejais.

2009 metais ir anksčiau į Universitetą įstoję studentai, kurių studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis ir kurie neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, privalo sumokėti 4 BSI dydžio (šiuo metu – 156 EUR) dalinę studijų įmoką.

Fakulteto dekanas (padalinio vadovas) gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Prašymas teikiamas fakultete (padalinyje), kuris vykdo studijas.

Jei studentas (klausytojas) nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą (studijuojamų dalykų kainą), grąžinamos Senato nustatyta tvarka.

Įmokų mokėjimo būdai

Įmoką už studijas galima sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga Swedbank“ arba SEB banke.

Įmoką už studijas taip pat galima sumokėti banko pavedimu nuvykus į „Swedbank“ arba SEB banką. Maloniai prašome sumokėti įmoką tame banke, kuriame turite sąskaitą. Įmoką už studijas mokant pavedimu, būtina nurodyti visą informaciją, kuri pateikiama Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje suformuotame kvite.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į savo fakulteto (padalinio) studijų administratorių. Jei neaiškumai kyla dėl mokėjimo banke, prašome kreiptis į Finansų ir ekonomikos direkciją.

Studentams, kurių įmoką už studijas moka įmonės ar įstaigos, dėl sąskaitos-faktūros išrašymo turi kreiptis el. p.

Mokėjimo kvitai

Mokėjimo nurodymai (kvitai) formuojami ir spausdinami prisijungus prie VU studijų informacinės sistemos.

Vilniaus universiteto padalinių kodai.

Vilniaus universiteto sąskaitų, į kurias mokamos įmokos už studijas, rekvizitai:

 
 
Įmokos kodas – 103027
Įmokos pavadinimas – Studijų įmoka
Gavėjas – Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas – 211950810
Gavėjo bankas – „Swedbank", AB
Banko kodas – 73000
SWIFT kodas – HABALT22
Gavėjo sąskaita – LT377300010094318310
Mokėtojo (kliento) kodas – nurodyta 
kvite (6 simboliai)
Mokėjimo paskirtis – nurodyta 
kvite (8 simboliai)
Suma skaičiais – suma arba jos dalis, kurią
turite sumokėti
 
Įmokos kodas – 3005000
Įmokos pavadinimas – Studijų įmoka
Gavėjas – Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas – 211950810
Gavėjo bankas – SEB bankas, AB
Banko kodas – 70440
SWIFT kodas – CBVILT2X
Sąskaita – LT087044060001101389
Mokėtojo (kliento) kodas – nurodyta 
kvite (6 simboliai)
Įmokos paskirtis - nurodyta studento
duomenų bazėje suformuotame kvite (8 simboliai)
Suma skaičiais – suma arba jos dalis, kurią
turite sumokėti

Įmokų deklaravimas

Asmenys, sudarę studijų (klausytojo) sutartį ir mokantys įmokas už studijas, gali jas deklaruoti. Šie asmenys yra įtraukiami į Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų studentų, mokančių už studijas, sąrašus. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatose ir VU Senato komisijos 2007 m. balandžio 17 d. nutarime nustatyta, kokias įmokas už studijas galima deklaruoti.

Nuo 2009 m. vasario 1 d. Universitetas kartą per savaitę siunčia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie studento (klausytojo) sumokėtas įmokas už ataskaitinį laikotarpį. Siunčiami šie duomenys: studento (klausytojo) asmens kodas, studento (klausytojo) vardas pavardė, sumokėta įmokų už studijas suma.

Prireikus, pažymas apie studento (klausytojo) sumokėtas įmokas už studijas išduoda fakultetų (padalinių) administracijos.

Deklaruojant mokesčius e-būdu, preliminarios gyventojų metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 sudėtinės dalies (lentelė GPM308L) „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ pildymo ypatybės skiriasi, kai įmokas deklaruoja studento tėvai ar pats studentas (klausytojas).

Kai įmokas deklaruoja tėvai, preliminarios deklaracijos dalis GPM308L nėra užpildoma, todėl ją reikia užpildyti pačiam deklaruojančiam duomenimis iš ataskaitos „Duomenys deklaracijai VMI“, kuri yra paskelbta Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje, aplikacijoje „Deklaracija VMI“. Kai įmokas deklaruoja studentas, kuris per ataskaitinį laikotarpį turėjo apmokestinamų pajamų, preliminarios deklaracijos dalis GPM308L yra automatiškai užpildoma. Jei deklaracijos dalis GPM308L nėra užpildyta arba užpildyta ne ta suma, kuri Jūsų nuomone turi būti, prašome kreiptis į Finansų ir ekonomikos direkciją.

Paskolos

Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pastarosios – iš kredito įstaigų lėšų.

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t. y. 156 EUR. Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde. Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

  • Paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • Paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI);
  • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2340 EUR).

 

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamos paskolos skolinamos eurais.

Paskolos studijų kainai sumokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą. Paskolos gyvenimo išlaidoms pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. Apie paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo pradžios ir pabaigos datas skelbiama Fondo ir Vilniaus universiteto interneto svetainėse.

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku