Mokslinė veikla

Mokslinė veikla

Sukurta: 11 balandžio 2011

Mokslinei veiklai finansuoti panaudojamos valstybės biudžeto, užsakovų ir Lietuvos, Europos ir tarptautinių, mokslo programų lėšos.

Pagrindiniai mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos nacionalinės, dvišalio/trišalio bendradarbiavimo, 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos verslo paramos agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros remiamos programos. Lėšų mokslinei veiklai vykdyti skiria ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvairios ministerijos, agentūros.

Universiteto mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių mokslininkais įgyvendindami įvairių programų finansuojamus mokslinius projektus.

VU mokslinės veiklos apžvalga (anglų k.)   2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021