2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės projektai

ES 200x92Mokslininkų inicijuoti projektai
 
Programa / projektas
Projekto pavadinimas
Trukmė
Stažuotojas / vadovas
Lietuvos mokslo taryba
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas (09.3.3-LMT-K-712) Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis, 09.3.3-LMTK-712-19- 0008 2020-2022

Egidijus Kūris, Dovilė Pūraitė Andrikienė (TF)

Optiškai aktyvių nanodalelių paviršiaus modifikavimas ir jų vandeninių koloidų stabilizacija biomedicininiam pritaikymui, 09.3.3-LMTK-712-19- 0012 2020-2022

Artūras Katelnikovas,Vaidas Klimkevičius (CHGF)

Grimus-Neufeld modelio tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0013 2020-2022

Thomas Gajdosik, Vytautas Dūdėnas (FF)

Ilgos atminties tyrimas sudėtingose kelių būsenų stochastinėse agentų sistemose, 09.3.3-LMTK-712-19- 0017 2020-2022

Vygintas Gontis, Rytis Kazakevičius (FF)

Naujų supramolekulinių agregatų sintezė ir charakterizavimas BMR kristalografijos metodais, 09.3.3-LMTK-712-19- 0022 2020-2022

Edvinas Orentas, Vytautas Klimavičius (FF)

Selbergo dzeta funkcijos tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0030 2020-2022

Artūras Dubickas, Raivydas Šimėnas (MIF)

Erdvėje nevienalytės atomų sąveikos su šviesa reiškiniai,09.3.3-LMTK-712-19- 0031 2020-2022

Gediminas Juzeliūnas, Hamid Reza Hamedi (FF)

Šiuolaikinė moterų analoginė fotografija feministinių vizualumo studijų perspektyvoje: tekstai, praktikos ir savivoka, 09.3.3-LMTK-712-19- 0041 2020-2022

Natalija Arlauskaitė, Jelena Šalaj (TSPMI)

Naujų kvazidvimačių feroelektrinių medžiagų tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0046  2020-2022

Jūras Banys, Ilona Zamaraitė (FF)

Psichotraumatologinio įvertinimo inovacijos: kompleksines traumas išgyvenusiųjų tyrimas, 09.3.3-LMTK-712-19- 0048 2020-2022

Evaldas Kazlauskas, Odeta Geležėlytė (FsF)

Kompozicinė netvarka bario titanate: gardelės dinamikos ir branduolių magnetinio rezonanso tyrimai, 09.3.3-LMTK-712-19- 0052 2020-2022 Vytautas Balevičius, Šarūnas Svirskas (FF)
Heterologinės genų raiškos sistemos kūrimas termofilinėms bakterijoms, 09.3.3-LMTK-712-19- 0054 2020-2022 Inga Matijošytė, Arnoldas Kaunietis (GMC)
Kompleksinė pirazinų ir jų darinių sintezė biokataliziniais metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0055 2020-2022 Rolandas Meškys, Vytautas Petkevičius (GMC)
Miesto religija ir erdviškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0059 2020-2022 Donatas Brandišauskas, Kristina Jonutytė (FsF)
Tautų Sąjungos aplinka 1927–1939 m.: Juozo Gabrio ir jo bendražygių veikla bei kolektyvinis portretas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0063 2020-2022 Zenonas Butkus, Monika Šipelytė (IF)
Perspektyvos problema fenomenologijoje ir amerindiniame perspektyvizme, 09.3.3-LMT-K-712-19-0065 2020-2022 Kristupas Sabolius, Ignas Šatkauskas (FsF)
Muzika viešųjų ryšių ir kultūros diplomatijos tarnyboje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo ir didikų dvaruose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0066 2020-2022  Liudas Jovaiša, Aleksandra Pister-Gainienė (IF)
Kitais jonais pakeistų kalcio fosfatų sintezė per fazių, 09.3.3-LMT-K-712-19-0069 2020-2022 Aivaras Kareiva, Aleksej Žarkov (CHGF)
Visuomeninių rinkimų komitetų Lietuvoje studija: tarp lokalizuotos demokratijos ir partikuliaristinių interesų atstovavimo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0076 2020-2022 Inga Vinogradnaitė, Jogilė Ulinskaitė (TSPMI)
Teorinis multipolių interferencijos tyrimas skirtas gravitacinių bangų šaltiniams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0080 2020-2022 Gediminas Gaigalas, Laima Radžiūtė (FF)
Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio vystymas Europos Sąjungoje: integruotas vertinimas ir konvergencijos analizė, 09.3.3-LMT-K-712-19-0086 2020-2022 Tomas Baležentis, Mangirdas Morkūnas (EVAF)
Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliška perspektyva, 09.3.3-LMT-K-712-19-0087 2020-2022 Andrius Bielskis, Egidijus Mardosas (FsF)
Vizualūs edukacijos konceptai: nuo šv. Onos iki P. Rimšos "Vargo mokyklos", 09.3.3-LMT-K-712-19-0088 2020-2022 Paulius Vaidotas Subačius, Lijana Birškytė Klimienė (FilF)
Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0090 2020-2022 Algirdas Miškinis, Giedrė Dzemydaitė (EVAF)
Vykdymo proceso transformacija skaitmeniniame amžiuje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0096 2020-2022 Vytautas Nekrošius, Neringa Gaubienė (TF)
Ekstremaliose aplinkose aptinkamų bakteriofagų tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0102 2020-2022 Nomeda Kuisienė, Eugenijus Šimoliūnas (GMC)
Technologinio progreso poveikis įmonių struktūrai ir darbo rinkai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0104 2020-2022 Rimvydas Skyrius, Luca Sandrini (EVAF)
Atsparių antibiotikams oportunistinių bakterinių patogenų bioplėvelių inaktyvacija antimikrobine fotodinamine terapija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0105 2020-2022 Saulius Bagdonas, Irina Buchovec (FF)
Biologiškai aktyvių medžiagų nustatymas plazmoniniais sužadinimais sustiprintos spektrinės elipsometrijos metodu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0106 2020-2022 Almira Ramanavičienė, Ieva Plikusienė (Balevičiūtė) (CHGF)
Gaubtinės ir tiesiosios žarnos ligų multidisciplininės priežiūros pagerinimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0108 2020-2022 Tomas Poskus, Audrius Dulskas (MF) 
Neinvazinio gliukozės nustatymo metodo sukūrimas žuvų fiziologinio streso vertinimui, 09.3.3-LMT-K-712-19-0110 2020-2022 Julija Razumienė, Tomas Makaras (GMC)
Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams, 09.3.3-LMT-K-712-19-0111 2020-2022 Gintaras Švedas, Johanas Baltrimas (TF)
Molekulinių įrankių skirtų genų redagavimui tyrimai pavienių molekulių lygyje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0113 2020-2022 Mindaugas Zaremba, Marijonas Tutkus (GMC)
Technologijos, teisė ir teisingumas: dirbtinis intelektas ar žmogus?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0116 2020-2022 Gintautas Valickas, Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė (FsF)
Krūvio pernašos ir rekombinacijos tyrimai naujuose mažamolekuliniuose organiniuose junginiuose, 09.3.3-LMT-K-712-19-0124 2020-2022 Kristijonas Genevičius, Egidijus Kamarauskas (FF)
Daugialypis evoliucinis sausumos faunos atsakas į biotinius ir abiotinius veiksnius kainozojaus eroje: tikimybinis priežastingumo ryšių tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0129 2020-2022 Andrej Spiridonov, Simona Bekeraitė (CHGF)
Smurtinių įvykių dalyvių atmintis: Lietuvos partizanų karo atvejis, 09.3.3-LMT-K-712-19-0134 2020-2022 Arunas Streikus, Mingailė Jurkutė (IF) 
Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918-1940 m., 09.3.3-LMT-K-712-19-0144 2020-2022 Aleksandras Dobryninas,Sigita Černevičiūtė (FsF)
Nesintetintų multiferoinių fosfato matricų kompozitų gamyba ir tyrimai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0146 2020-2022 Robertas Grigalaitis, Artyom Plyushch (FF)
Su psichikos sveikata susiję demografiniai praradimai Lietuvoje sveikatos politikos pokyčių kontekste, 09.3.3-LMT-K-712-19-0152 2020-2022 Dainius Pūras, Daumantas Stumbrys (FsF)
Viraktoma – integratyvus funkcinis mielių viruso tyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0157 2020-2022 Saulius Serva, Juliana Lukša (GMC)
Ko mes galime išmokti iš apytikriai apskaičiuoto vidutinio dydžio HANK modelio?, 09.3.3-LMT-K-712-19-0158 2020-2022 Patrick Grüning, Guillermo Hausmann Guil (EVAF)
Lietuvių kilmės žmonių emigracija į Pietų Ameriką ir jų integracija San Paulo, Buenos Airės ir Montevidėjaus visuomenėse pagal KSAK modelį, 09.3.3-LMT-K-712-19-0161 2020-2022 Vytis Čiubrinskas, Vladas Bartochevis (FsF)
„Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje, 09.3.3-LMT-K-712-19-0162 2020-2022 Irena Stonkuvienė, Sandra Kairė (FsF)
Suicidinio elgesio prielaidų Lietuvos kariuomenėje tyrimas: stresas, atsparumas ir nuostatos savižudybių atžvilgiu, 09.3.3-LMT-K-712-19-0163 2020-2022 Danutė Gailienė, Eglė Mažulytė-Rašytinė (FsF)
Bario ir stroncio gausa mažiausio metalingumo žvaigždžių atmosferose kaip sunkiųjų elementų nukleosintezės ankstyvoje Visatoje indikatorius, 09.3.3-LMT-K-712-19-0172 2020-2022 Arūnas Kučinskas, Jonas Klevas (FF)
Miesto žaliųjų erdvių kokybinis vertinimas: ekologinė vertė ir lankymo patrauklumas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0174 2020-2022 Darijus Veteikis, Ieva Misiūnė (CHGF)
Miokardo smūginės bangos terapijos veiksmingumas asmenims, sergantiems stabilia krūtinės angina: serologinių angiogenezės biožymenų subtyrimas, 09.3.3-LMT-K-712-19-0175 2020-2022 Jelena Čelutkienė, Greta Burneikaitė (MF)
Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI), 09.3.3-LMT-K-712-19-0179 2020-2022 Vytautas Kuokštis, Marius Kalanta (TSPMI)
Inkstų glomerulų pažeidimo tipų nustatymas dirbtinio intelekto metodais, 09.3.3-LMT-K-712-19-0186 2020-2022 Arvydas Laurinavičius, Justinas Besusparis (MF)
Lietuvos diasporos pilietinis ir politinis indėlis: raiškos būdai ir viešosios erdvės vaidmuo, 09.3.3-LMT-K-712-19-0189 2020-2022 Rūta Žiliukaitė, Ingrida Gečienė-Janulionė (FsF)
Efektyvi komunikacija esant neaiškumui: neapibrėžtumas ir implikatūros, 09.3.3-LMT-K-712-19-0190 2020-2022 Axel Holvoet, Alexandre Malo Eric Cremers (FilF)
Psichologinė pagalba internetu vyresnio amžiaus depresiškiems asmenims: veiksmingumas ir įsitraukimas (iPSYDE), 09.3.3-LMT-K-712-19-0192 2020-2022 Vilmantė Pakalniškienė, Jonas Eimontas (FsF)
Stažuotojos mokslinių kompetencijų plėtra atliekant socialinio darbo profesinio lauko kismo tyrimus, 09.3.3-LMT-K-712-19-0197 2020-2022 Arūnas Poviliūnas, Ieva Adomaitytė-Subacienė (FsF)
Verbalinio vaizdingumo tipologizavimas poetiniame diskurse, 09.3.3-LMT-K-712-19-0204 2020-2022 Irina Melnikova, Davide Castiglione (FilF)
Tekstologiniai senųjų raštų tyrimai: rankraštiniai Francišeko D. Kniaznino poetiniai kūriniai, 09.3.3-LMT-K-712-19-0206 2020-2022 Kristina Rutkovska, Beata Bednarek  (FilF)
P. Freire ir Z. Bauman: Edukacija kaip (de)humanizacija, 09.3.3-LMT-K-712-19-0227 2020-2022 Lilija Duoblienė, Julija Tuleikytė (FsF)
     
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
(09.3.3-LMT-K-712-01)
2018-2021
Svatopluk Kapounek (EF)
2018-2021
Tadas Malinauskas (FF)
2018-2021
Karolis Kazlauskas (FF)
2018-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
2018-2021
Holvoet Axel (FilF)
2018-2021
Zenonas Norkus (FsF)
2018-2021
Kristupas Sabolius (FsF)
2018-2021
Tomas Sodeika (FsF)
2018-2021
Audrius Beinorius (FsF)
2018-2021
Audronė Jakaitienė (FsF/MII)
2018-2021
Narimantas Čėnas (GMC)
2018-2021
Edita Kriukienė (GMC)
2018-2021
Česlovas Venclovas (GMC)
2018-2021
Linas Mažutis (GMC)
2018-2021
Virgis Šikšnys (GMC)
2018-2021 
Giedrė Motuzaitė-Keen (IF)
2018-2021 
Peter Sogaard (MF)
2018-2021 
Joseph Alpert (MF)
2018-2021 
Arvydas Laurinavičius  (MF) 
2018-2021
Konstantinas Pileckas (MIF)
2018-2021
Antanas Laurinčikas (MIF)
2018-2021
Egidijus Anisimovas (FF TFAI)
2018-2021 
Gražina Tautvaišienė (TFAI)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (SMART)
(01.2.2-LMT-K-718)
2017-2021
Gintautas Žvirblis (GMC)
2017-2021
Eugenijus Gaubas  (FF)
2017-2021
Mikas Vengris (FF)
2017-2021 Roland Tomašiūnas (FF)
2018-2022
Marius Dagys (GMC)
2018-2022
Julija Razumienė  (GMC)
2017-2021
Saulius Antanas Juršėnas (FF)
2017-2021
Mindaugas Margelevičius (GMC)
2018-2022
Saulius Rudys (FF)
2017-2021
Gintautas Tamulaitis (FF)
Urbanizuotų vietovių paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D vaizdo technologijas
01.2.2-LMT-K-718-01-0043
2018-2022
Albinas Kuncevičius (KF)
2018-2022
Audronė Valerija Kalvelytė (GMC)
2020-2023 Dalius Ratautas (GMC)
Mikroapdirbimo technologijų femtosekundiniais UV lazeriais vystymas
01.2.2-LMT-K-718-03-0029
2020-2023 Domas Paipulas (FF)
2020-2023 Rolandas Meškys (GMC)
2020-2023 Virginija Bukelskienė (GMC)
     
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje 
(01.2.2-LMT-K-718)
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)
 
 
2018-2021
Virgilijus Barzda (FF)
2019-2023
Aurelijus Burokas (GMC)
2018-2022
Vytautas Jukna (FF)
Individualūs MTEP (H2020) projektai 
09.3.3-LMT-K-712
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą
  
2018-2021
Mindaugas Juozapaitis (GMC)
2018-2020
Triin Jerlei (KnF)
2018-2020
Natalia Tintaru (CHGF)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas
01.2.2-CPVA-K-703
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas
2018-2021 Eugenijus Gaubas (FF)
2018-2020
Mindaugas Zaremba (GMC) 
Kandidatinių vaistinių junginių vėžio ir neurodegeneracinių ligų gydymui, sukūrimas
01.2.2-CPVA-K-703-03-0006
2020- D. Matulis (GMC)
Genetinio gyvūnų modeliavimo centras
01.2.2-CPVA-K-703-03-0032
2020- D. Baltriukienė (GMC)
Naujos kartos industrinių fermentų inžinerijos centras (TVIRTAS)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0023
2020- R. Meškys  (GMC)
Biojutiklių tyrimų ir inžinerijos kompetencijų ir technologijų perdavimo centro kūrimas (BIOSENSE)
01.2.2-CPVA-K-703-03-0010
2020- M. Dagys (GMC)
Valstybės profesorių programa
Daugiaskalis matematinis ir kompiuterinis srautų modeliavimas tinkluose: taikymai širdies ir kraujagyslių ligų gydimui
09.3.3-LMT-K-712-17-0003
2020-2023 Grigory Panasenko (MIF)
Naujos kartos mikrolustiniai lazeriai su integruotomis fotoninėmis mikrostruktūromis
09.3.3-LMT-K-712-17-0016
2020-2023 Kęstutis Staliūnas (FF)
09.3.3-LMT-K-712-17-0027
2020-2023 Costis Dallas (KF)
Genetiniai ir molekuliniai Tbx5a vaidmens širdies regeneracijoje tyrimai
09.3.3-LMT-K-712-17-0014
2020-2023
Darius Balčiūnas (GMC)
Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška
09.3.3-LMT-K-712-17-0008
2020-2023
Artūras Petronis (GMC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku