Lietuvos mokslo premijos

Lietuvos mokslo premijos

Sukurta: 08 rugsėjo 2011
MetaiVardas, pavardėSritisDarbas/Darbų ciklas
2021 T. Baležetis Humanitariniai ir socialiniai mokslai  Darbų ciklas „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir ekonominių sprendimų priėmimui“
2021 D. Baronas Humanitariniai ir socialiniai mokslai  Darbų ciklas „Krikščionybės Lietuvoje tyrimai: politiniai, socialiniai ir kultūros istorijos pjūviai (1009–1795)“, 2006–2020
2021 T. Čeponis, E.Gaubas,
J.V. Vaitkus
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Didelių įtėkių poveikių medžiagai tyrimai radiacijos dozimetrijai ir spindulinių technologijų kūrimui (2006–2020)“
2021 V. Kučinskas, E. Preikšaitienė,
L.Ambrozaitytė, L. Cimbalistienė, A. Utkus
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas „Genomo persitvarkymai esant įgimtiems centrinės nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (2007–2020)“
2021 G. Dzemyda, O. Kurasova Technologijos mokslai Darbų ciklas „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų (2006–2020)“
2020 A. Beganskienė, A.Kareiva Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose (2005-2019)"
2020 D. Satkauskytė Humanitariniai ir socialiniai mokslai  Darbų ciklas „Literatūra ir visuomenė: sociokritiniai tyrimai (2005–2019)“
2020 G. Niaura, A. Malinauskas Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2005–2019)“
2019 R. Petrauskas Humanitariniai ir socialiniai mokslai  Darbų ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija vėlyvaisiais Viduramžiais (2004–2018)“
2019 A. Dubietis, M.  Malinauskas, M. Vengris Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Intensyvios lazerio spinduliuotės sąveika su medžiaga: nuo fundamentinių tyrimų iki naujų technologijų (2004–2018)“
2019 K. Kubilius, J. Šiaulys Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Stochastinių diferencialinių lygčių ir draudimo modelių analizė (2004–2018)“
2018
A. Deltuva
Fiziniai mokslai
Darbų ciklas: „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: Nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2003-2017)“
2018 F. Jankevičius, S. Jarmalaitė Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas: „Naujos kartos vėžio žymenys (2003-2017)“
2017 M. Sapagovas, R. Čiegis, A. Štikonas Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Neklasikiniai diferencialiniai uždaviniai ir jų sprendimo metodai (2002–2016)“
2017 L. Valkūnas Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Fotoindukuotų vyksmų savireguliacija ir valdymas molekuliniuose nanodariniuose (2005–2016)“
2017 S. Klimašauskas Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas: „Molekuliniai įrankiai epigenomikai ir rnomikai (2002– 2016)“
2017 V. Šikšnys, G. Gasiūnas, T. Šinkūnas, T. Karvelis Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas: „CRISPR-Cas sistemų tyrimai: nuo bakterijų imuniteto iki genų redagavimo technologijos (2011–2016)“
2016 D. Abramavičius Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Dvimatės koherentinės spektroskopijos teorija – kelias į kvantinės dinaminės tomografijos pažinimą (2001–2015)“
2016 V. Razumas, G. Valinčius Fiziniai mokslai Darbų ciklas: 2D- ir 3D-struktūrų biopanašios savitvarkės sistemos: sintezė, savybių tyrimai ir praktinis pritaikymas (2001–2015)“
2015
G. Juška
K.Arlauskas
K.Genevičius
Fiziniai mokslai
Darbų ciklas: „Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose (2000–2014)"
2015 J. Žilinskas Technologijos mokslai Darbų ciklas: „Globaliojo optimizavimo algoritmų kūrimas, lygiagretinimas ir taikymas (2000-2014)"
2014
D. Čiplys
R.Rimeika
V.Samulionis
Fiziniai mokslai

Darbų ciklas: „Aukštadažnės akustinės bangos feroelektriniuose kristaluose, plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999-2013)“

2014
R. Garunkštis
A.Laurinčikas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Dzeta funkcijos. Universalumas, nuliai ir momentai (1999-2013)“
2014
G. Sasnauskas
G. Tamulaitis
M. Zaremba
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas: „Nauji taikiniui specifinių endonukleazių sąveikos su DNR reguliacijos ir katalizės mechanizmai (2002-2013)“
2013 V. Daujotytė-Pakerienė Humanitariniai ir socialiniai mokslai  Darbų ciklas: „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“
2013 A. Sverdiolas Humanitariniai ir socialiniai mokslai   Darbų ciklas: „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“
2013
E. Butkus 
S. Tumkevičius
Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Naujų karbociklinių ir heterociklinių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, savybių tyrimai ir taikymas (1998–2012)“
2013 
P.Bogdanovičius
G. Gaigalas
A.Kupliauskienė
Fiziniai mokslai Darbų ciklas: „Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai (1998–2012)“
2013 A. Žvirblienė Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai  Darbų ciklas: „Naujų antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnostikai (1998–2012)“
2012 V. Balevičius
V. Šablinskas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Krizinių reiškinių ir struktūrinių virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997-2011)“
2012 R. Baronas
F. Ivanauskas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Matematinis netiesinių procesų ir sistemų nehemogeninėse terpėse modeliavimas (1997-2011)“
2012 D. Matulis Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai Darbų ciklas „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997-2011)“
2012 P. Viškelis
Ž. Lukšienė
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslai Darbų ciklas „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997-2011)“
2011 M. Michelbertas Humanitariniai ir socialiniai mokslai Darbų ciklas "Senojo geležies amžiaus (I-IV a.) baltų genčių materialinė ir dvasinė kultūra, Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai“
2011

R. Makuška,
A. Žemaitaitis

Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Gamtinės kilmės ir sintetiniai polielektrolitai aukštosioms technologijoms (1996-2010)“
2011

A. Z. Kučinskienė

Biomedicinos mokslai Darbų ciklas „Aterosklerozės patogenezės mechanizmai: molekulinių žymenų paieška ir tyrimas (1996-2010)“
2011

O. Rukšėnas,
A. Alaburda

Biomedicinos mokslai Darbų ciklas „Nervų sistemos veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimas (1996-2010)“
2010 A. Ramanavičius,
A. Ramanavičienė
Fiziniai mokslai Darbų  ciklas  „Naujos technologijos
biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui (1998–2009)
2010 E. Gaižauskas,
G. Trinkūnas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Lazeriu  stimuliuoti ultraspartieji
vyksmai:  teoriniai modeliai   ir  prognozės  (1995–2009)“
2010 A. Šliogeris Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Negatyvumo problema  filosofijoje  (1996–2009)“
2009 A. Matulis,
E. Anisimovas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Kvantinių nanodarinių modeliavimas (1994-2008 m.)"
2009 Z. Norkus Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Istoriniai-sociologiniai tyrimai (1996-2008 m.)"
2008 M. Kabailienė Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų
taikymas, atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetyje Lietuvoje
 (1977–2007 m.)“
2008 V. Vičkačkaitė,
A. Padarauskas
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Chromatografiniai ir elektromigraciniai metodai: naujos
derivatizacijos, koncentravimo ir atskyrimo sistemos (1993–2007 m.)“
2008 R. Gaška,
S. Juršėnas,
E. Kuokštis,
G. Tamulaitis
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Trumpabangės optoelektronikos puslaidininkių ir jų
kvantinių darinių optinė spektroskopija (2001–2007 m.)“
2008 A. S. Girdenis Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimai
 (1996–2003 m.)“
2007 R. Daugelavičius,
E. Bakienė
Biomedicinos mokslai Darbų ciklas „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo
metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“
2007 R. Mokrik,
J. Mažeika
Fiziniai mokslai Darbų ciklas „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis
įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“
2007 E. Ulčinaitė Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Darbų ciklas „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai
(1993–2006 m.)“
2006 R. Bagdonienė,
R. Sirtautienė
Biomedicinos mokslai Savalaikės diagnostikos ir modifikuotų gydymo metodų
pritaikymo svarba šiuolaikinėje aklumo prevencijoje (1994-2005 m.)
2006 E. Montrimas,
V. Gaidelis,
V. Jankauskas,
V. Getautis,
D. J. Sidaravičius
Fiziniai mokslai Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai
ir fizikiniai reiškiniai juose (1980-2005 m.
2006 A. Dubickas Fiziniai mokslai Algebrinių skaičių pasiskirstymas (1986-2005 m.)
2006 M. Ramonienė,
L. Vilkienė,
J. Pribušauskaitė,
V. Stumbrienė
Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Lietuvių kalbos kaip svetimosios kalbos mokymas: situacijos tyrimas,
metodika ir jos taikymas (1995-2005 m.)
2005 A. Abrutis Technologijos mokslai Už darbų ciklą „Naujos funkcinių oksidinių sluoksnių ir daugiasluoksnių
sandarų auginimo  iš garų fazės technologijos struktūros, savybių ir
taikomieji tyrimai (1992-2004 m.)“
2005 A. Baublys,
E. Kosinskas,
L. Ivaškevičienė,
G. Uždavinys,
G. Kalinauskas,
G. Norkūnas,
R. Samalavičius,
A. Valaika,
J. Verižnikovas
Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą „Išeminės širdies ligos ir dėl jos kilusių komplikacijų
diagnostikos, intervencinio ir chirurginio gydymo įdiegimas ir
tobulinimas Vilniaus universiteto  Širdies chirurgijos centre
1971-2004 metais“
2005 V. Kučinskas Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą „Genomo įvairovė: Lietuviai Europoje
(1987-2004 m.)“
2005 E. Gaubas,
J. V. Vaitkus,
V. Kažukauskas,
K. Požėla,
J. Požėla,
A. Šilėnas
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Puslaidininkių darinių tyrimai radiacijai
atspariai elektronikai  (1997-2004 m.)“
2005 V. Bagdonavičius,
V. Čekanavičius
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Sudėtinių ir išlikimo statistinių modelių asimptotinė
analizė ir taikymai patikimumo teorijoje (1998-2004 m.)“
2004 J. Girdzijauskas Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už darbų ciklą „Lituanistinės literatūrologijos raidos pjūviai:
eilėtyra ir istoriografija  (1966–2001 m.)“
2004 M. Jučas Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už darbų ciklą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo
ir lietuvių politinės tautos tapatumo problemos (1999–2003 m.)“
2004 A. Dubietis,
G. Valiulis,
A. Varanavičius
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Netiesinė šviesos lokalizacija (1993–2003 m.)“
2004 R. Leipus,
L. Giraitis,
D. Surgailis
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Tolima priklausomybė: modeliai, ribiniai dėsniai,
statistinės išvados (1985–2003 m.)“
2004 A. Kareiva,
V. Janickis
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės
medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų
savybių tyrimai (1973–2003 m.)“
2004 P. Kavaliauskas Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Krašto tvarkymo optimizavimas teritorijų fizinio
planavimo sistemoje (1986–2003 m.)“
2004 R. Dubakienė Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą „Alergologija: ekologinės prielaidos, nauji diagnostikos
ir gydymo aspektai (1980–2003 m.)“
2002 S. Lapinskas,
J. Banys,
E. Tornou
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Fazinių virsmų kietame kūne teorinis ir
eksperimentinis tyrimas (1985-2001m.)“
2002 M. Bloznelis,
V. Mackevičius,
E. Manstavičius
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Stochastinių, aritmetinių ir kombinatorinių
procesų ribinės teoremos ir modeliavimas (1978-2001 m.)
2002 A. Žukauskas,
S. A. Juršėnas,
F. Tamulaitis,
V. Gulbinas
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Energijos virsmai šviesa sužadintose puslaidininkinėse
medžiagose ir nanodariniuose (1985-2001 m.)“
2002 A. P. Piskarskas,
R. Rotomskis,
G. V. Streckytė,
B. Juodka,
V. Kirvelienė,
L. L. Griciūtė,
L. Bloznelytė-Plėšnienė,
K. P. Valuckas,
J. Didžiapetrienė
Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą „Fotosensibilizuota navikų terapija: fizikiniai,
biocheminiai, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai (1986-2000 m.)“
2001 K. Kilkus Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Lietuvos sausumos vandenų hidrologijos
tyrimai (1985-2000 m.)
2001 E. Kutorga,
V. K. Urbonas,
M. I. Ignatavičiūtė,
S. D. Stanevičienė,
B. Grigaliūnienė
Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą“Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių
mikromicetų įvairovės įvertinimas (1991-2000 m.)
1999 V. Urbutis,
A. S. Girdenis,
V. Ambrazas,
N. Sližienė,
A. Valeckienė,
E. Valiulytė
Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už darbų ciklą „Gramatika litovskogo jazyka“ (1985),
„Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ (1994, 1996, 1997),
„Lithuanian grammar“ (1997)
1999 A. Dementjevas,
V. Sirutkaitis,
V. Smilgevičius,
R. Gadonas
Fiziniai mokslai Už darbų ciklą „Ultratrumpieji šviesos impulsai: generavimas,
valdymas, taikymai (1982-1998)
1999 D. S. Tamulevičiūtė Biomedicinos mokslai Už darbų ciklą „Plonosios žarnos rezorbcinės funkcijos tyrimai
sergantiems virškinimo sistemos  ligomis“ (1973-1997)
1998 V. Paulauskas,
A. Račkauskas
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbų ciklą „Banacho erdvių skirstinių asimptotinė analizė
(1987-1997)“
1998 H. Zabulis Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už leidinį „Knygelė apie pakylėtumą kažkada Longinui priskirta“
1997 A. Paulauskienė Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už knygas „Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos“,
„Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžio kategorijos“ bei „Lietuvių
kalbos morfologija“
1997 A. Rosinas Humanitariniai ir
socialiniai mokslai
Už monografijas „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė
struktūra“, „Baltų kalbų įvardžiai“ir „Baltų kalbų įvardžiai:
morfologijos raida
1997 A. F. Orliukas Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Elektroninių ir joninių laidininkų technologija, tyrimai bei jų
taikymas kietakūniuose energijos šaltiniuose ir jutikliuose
1996 J. Grigas Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Feroelektrikų ir giminingų medžiagų mikrobanginė dielektrinė
spektroskopija
1996 V. Juodkazis,
A. Paškevičius
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už monografiją „Lietuvos geologija“
1996 K. Jarašiūnas,
G. Juška,
J. V. Vaitkus,
L. Subačius
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už šviesa sužadintų elektronų dinamikos tyrimus
1996 R. Lekevičius,
J. R. Lazutka,
G. Slapšytė,
S. Sinkevičius,
V. Dedonytė,
V. Morkūnas,
J. Baršienė
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbų ciklą „Aplinkos užterštumo Lietuvoje genotoksikologinis
įvertinimas“
1996 V. Mikelėnas Humanitariniai,
socialiniai ir
technologijos
 mokslai
Už monografijas „Civilinis procesas“ I ir II dalis bei „Civilinės
atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai“
1995 S. Lazutka,
E. Gudavičius
Humanitariniai,
socialiniai ir
teologijos
mokslai
Už tyrinėjimą ir parengimą spaudai Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorijos šaltinį „Pirmąjį Lietuvos statutą“
1995 Z. Zinkevičius

Humanitariniai
socialiniai ir
teologijos
mokslai
Už septynių tomų studiją „Lietuvių kalbos istorija“
1995 L. Motiejūnas Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už gamtinių židininių infekcijų tyrimus
1995 F. Ivanauskas Agrariniai gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Netiesinių diferencialinių lygčių  skaitiniai sprendimo metodai ir
jų taikymai
1994 V. Basys,
P. Kaltenis,
M. Kiauleikienė,
A. Raugalė,
P. Šimulis
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbų ciklą „Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika
(1973-1993 m.)“
1994 R. Danielius,
A. P. Piskarskas,
A. P. Stabinis
Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbų ciklą  „Šviesos parametriniai reiškiniai kristaluose“
(1984-1993 m.)“
1994 A. Laurinčikas Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbą „Rymano dzeta-funkcijos bei kitų Dirichlė eilučių reikšmių
pasiskirstymo tyrimai“
1994 D. Kaunas Humanitariniai,
socialiniai ir
teologijos mokslai
Už darbą „Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos istorija“
1993 L. Kimtys Agrariniai, gamtos,
matematikos ir
medicinos mokslai
Už darbų ciklą „Organinių junginių molekulių dinamikos ir
sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai“