LMA premijos

Sukurta: 08 rugsėjo 2011
 Lietuvos mokslų akademijos vardinės premijos
MetaiPremijaSritisVardas, pavardėDarbo / darbų ciklo pavadinimas
2021 Kazimiero Būgos kalbotyra B. Stundžia Už fundamentalius baltistikos tyrimus ir Kazimiero Būgos tradicijų nuoseklią tąsą 
2021 Juozo Matulio chemija S. Tumkevičius Už mokslo darbą „Funkcinių heterociklinių organinių medžiagų kūrimas, sintezės metodų vystymas, savybių tyrimas ir taikymas“
2021 Adolfo Jucio teorinė fizika G. Gaigalas Už mokslo darbą „Antrinis kvantavimas ir papildomos simetrijos atomo fizikoje: teorija ir praktinis pritaikymas“
2021 Kazimiero  Baršausko elektronika ir elektrotechnika A. Lisauskas,
K. Ikamas
Už mokslo darbą „Terahercų elektronika: plazminių bangų pritaikymas puslaidininkinių įtaisų veikimui virš ribinių dažnių“
2019 Simono Daukanto istorija Z. Butkus Už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diplomatijos tyrimai“
2019 Juozo Dalinkevičiaus geomokslai G. Motuza-Matuzevičius Už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų kraštų prekambro moksliniai geologiniai tyrimai geologinio kartografavimo būdu ir kartografavimo metodikos diegimas Vilniaus universitete“
2018 Jono Kubiliaus matematika V. Paulauskas, D.Surgailis

Už darbų ciklą „Darbai iš atsitiktinių procesų teorijos“

2017 Adolfo Jucio teorinė fizika B. Kaulakys, J. Ruseckas Už darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai"
2014 Jono Kubiliaus matematika E. Manstavičius Už darbą „Darbai iš tikimybės skaičių teorijos ir kombinatorikos“
2014 Povilo Bradžiūno eksperimentinė fizika K. Jarašiūnas Už darbų ciklą "Dinaminės holografijos metodų sparčių vyksmų stebėsenai puslaidininkiuose sukūrimas ir plėtra“
2010 Tado Ivanausko gamtosauga J. R. Naujalis Už darbų ciklą „Lietuvos apyrečių, retųjų ir saugomų augalų  paplitimo, jų populiacijų susidarymo, struktūros ir dinamikos tyrimai“
2010 Povilo Brazdžiūno eksperimentinė fizika A. P. Piskarskas Už darbų ciklą „Parametrinis ultratrumpųjų šviesos impulsų stiprinimas ir generavimas“
2009 Juozo Matulio chemija A. Kareiva Už mokslo darbą „Naujos neorganinės funkcinės medžiagos: jų sintezė ir apibūdinimas“
2009 Adolfo Jucio teorinė fizika L. Valkūnas Už darbų ciklą „Sužadinimų dinamika molekuliniuose nanodariniuose 2001–2009 m.“
2009 Kazimiero Būgos kalbotyra A. Rosinas Už monografiją „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra. Sinchronija ir diachronija“
2008 Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūra D. Pociūtė-Abukevičienė Už monografiją „Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai“
2007 Vlado Lašo medicina R. Dubakienė Už darbų ciklą „Aplinkos ir prenatalinių alergijos veiksnių tyrimai: pirmoji Lietuvos alergiškų naujagimių kohorta“
2006 Povilo Brazdžiūno eksperimentinė fizika A. Žukauskas Už darbų ciklą „Nuo nitridinių puslaidininkių optinių savybių iki kietakūnio apšvietimo nišinių taikymų (1999– 2006 m.)“
2002 Povilo Brazdžiūno eksperimentinė fizika J. V. Vaitkus Už darbų ciklą „Medžiagotyros metodai puslaidininkių jonizuojančios radiacijos detektoriams charakterizuoti“
2001 Pranciškaus Šivickio biologija O. Kublickienė Už darbų ciklą „Parazito ir šeimininko sąveikos tyrimai“
2000 Povilo Brazdžiūno eksperimentinė fizika J. Banys Kietakūnių junginių mikrobangė spektroskopija
1998 Tado Ivanausko gamtosauga P. R. Žaromskis Už darbų ciklą „Gamtinių ir antropogeninių procesų sąveika jūros ir vidaus vandens telkinių kranto zonoje“
1998 Simono Daukanto istorija M. Jučas Už monografiją „Žalgirio mūšis“ ir kitus Lietuvos istorijos mokslo darbus
1997 Juozo Dalinkevičiaus geomokslai J. Paškevičius Už reikšmingą indėlį į regioninius Baltijos geologijos tyrimus ir apibendrinimus
1996 Pranciškaus Šivickio biologija Z. A. Kučinskienė Už darbų ciklą „Naujų aterosklerozės rizikos faktorių paieškos ir tyrimas“
1996 Albino Rimkos ekonomika S. Martišius Už mokslo darbus „Akad. A.Rimkos ir jo mokinių mokslinis palikimas ir ekonominių tyrimų statistinė metodologija“
1995 Tado Ivanausko gamtosauga R. Kazlauskas Už reikšmingus mokslui darbus ir gamtos apsaugos populiarinimą Lietuvoje
1994 Kazimiero Būgos lietuvių kalbotyra Z. Zinkevičius Už reikšmingus kalbininko K. Būgos palikimo tyrinėjimus

 Lietuvos mokslų akademijos premijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams
MetaiMokslų sritis / sritysVardas, pavardėDarbo / darbų ciklo pavadinimas
2021 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai M. Žiaunys Už mokslo darbą „Amiloidinių molekulių sąveika su baltymų amiloidinėmis fibrilėmis“
2021 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai Š. Svirskas Už mokslo darbą „Didelės dielektrinės skvarbos funkcinių medžiagų mikrobangė spektroskopija“
2020 Humanitariniai ir socialiniai mokslai K. Garalytė

Už mokslo darbą „Studentų politinis aktyvizmas Pietų Azijoje / Student politics in South Asia“

2020 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Balčiūnas Už mokslo darbą „Perovskito struktūros medžiagų plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos tyrimai“.
2019 Humanitariniai mokslai E. Kazakėnaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimas už mokslo darbą „XVI–XVII a. liuteronų latviškųjų Biblijos fragmentų sąsajos su Glücko Biblijos vertimu“ (skirta už taisyklingiausią ir stilingiausią kalbą)
2019 Humanitariniai ir socialiniai mokslai M. Jakulis Už mokslo darbą „Vilniaus socialinės medicinos istorijos tyrimai (XVI–XVIII a.)“
2019 Gamtos mokslai S. Rekštytė Už mokslo darbą „Mikrostruktūrizuoti erdviniai polimeriniai dariniai: nuo jutiklių iki audinių inžinerijos“
2019 Gamtos mokslai A. Žarkov Už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė ir tyrimas“
2019 Gamtos mokslai R. Žilionis Už mokslo darbą „Ląstelių populiacijų ir jų atitikimo tarp pelės ir žmogaus nustatymas kvėpavimo takų epitelyje ir plaučių navikuose taikant pavienių ląstelių RNR sekoskaitą“
2019 Gamtos mokslai L. Jonušauskas / D. Gailevičius Už mokslo darbą „Tiesioginis lazerinis rašymas femtosekundiniais impulsais: nuo fundamentinių tyrimų iki praktinių taikymų“
2018 Biologijos, medicinos ir geomokslai G. Valiulienė Už mokslo darbą „Epigenetinis reguliavimas ir leukemija – naujų biologinių, molekulinių ir terapinių aspektų tyrimai“
2018
Technikos mokslai
J. Jakubovska
Už mokslo darbą „Modified N4-acyl-cytidine nukleotides for the syntethesis of functionalized DNA“
2017 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Kuokštis Už straipsnių rinkinį „Baltijos šalių patirtis per 2008-2010 m. krizę: reakcijos ir (skirtingos) sėkmės aiškinimas“
2017 Humanitariniai ir socialiniai mokslai P. Želvienė Už mokslo darbų ciklą „Adaptacijos sutrikimas Lietuvoje: paplitimas, rizikos veiksniai ir psichologinės pagalbos galimybės“
2017 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai M. Šimėnas  Už darbą „Fiziniai virsmai porėtose struktūrose: tyrimas elektronų paramagnetinio rezonanso bei Monte Karlo metodais“
2017 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Daniūnaitė Už mokslinį darbą „Prostatos vėžio diagnostiniai ir prognostiniai DNR metilinimo žymenys"
2017 Technikos mokslai J. Pavlovas Už mokslinį darbą „Detektorių dariniai didelio defektų tankio silicyje ir spartaus atsako plačiatarpiuose puslaidininkiuose"
2016 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Sviderskytė Už mokslinį darbą „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno byla: istorinis vystymasis, traktuotė, naratyvo kaita“
2016 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

J. Chmeliov,  A. Gelžinis

Už darbą „Sužadinimo energijos dinamika ir savireguliacijos mechanizmai fotosintetinėse sistemose“
2016 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai D. Ratautas  Už darbą „Aukšto efektyvumo fermentiniai elektrodai biokuro elementams“
2015 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V.Volungevičius Už darbą „Pilies šešėlyje: Teritorija, visuomenė, valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“
2015 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai
V. Pilipauskaitė
D. Puplinskaitė
Autoregresinių procesų ir laukų agregavimas
2015 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Nargėlas Nepusiausvirųjų krūvininkų dinamikos tyrimas sužadinimo-zondavimo metodikomis InN, InGaN, GaAsBi
2014 Humanitariniai ir socialiniai mokslai I. Petronytė Už darbą „Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija“
2014 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai K. Aidas

Už darbą „Jungtinių KM/MM metodų vystymas ir taikymas sudėtingų molekulinių sistemų spektriniams parametrams modeliuoti“

2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Olechnovič Už darbą „Baltymų ir nukleorūgščių erdvinių struktūrų analizės ir vertinimo metodai“
2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Uktverytė Už darbą „Lietuvos etnolingvistinių grupių genetinės struktūros analizė remiantis informatyviais genomo žymenimis“
2012 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai G. Gasiūnas Už darbą „DNR interferencijos mechanizmas II tipo CRISPR/Cas sistemose“ 
2012 Humanitariniai ir socialiniai mokslai M. Dobryninai Už darbą „Kriminalinio žinojimo konstravimas viešajame diskurse“
2011 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Kučinskaitė Kodzė Už darbą „Rekombinatinių virusinių antigenų savybių tyrimas bei naujų monokloninių antikūnų kūrimas ir apibūdinimas“
2011 Technikos mokslai R. Karbauskaitė Už darbą „Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų, išlaikančių lokalią struktūrą, analizė“
2010 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Žilinskaitė Už darbą „Vietos raiška Mikalojaus Daukšos Postilėje: postpoziciniai vietininkai ir jų funkciniai ekvivalentai“
2010 Matematikos, fzikos ir chemijos mokslai V. Pyragaitė Už darbą „Sudėtingų šviesos darinių laisvaerdvis sklidimas bei netiesinė sąveika“
2010 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai P. Vitta Už darbą „Relaksacijos vyksmų dažninė spektroskopija optoelektronikos medžiagose ir prietaisuose“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Rinkevičius Už darbų ciklą „Prūsų kalbos kirčiavimo sistema“
2009 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Mickevičius Už darbą „Krūvininkų rekombinacija plačiatarpiuose nitridiniuose puslaidininkiuose“
2007 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai A. Kadys Už darbą „Krūvininkų generacijos ir pernašos sąlygoti optiniai netiesiškumai didžiavaržiuose puslaidininkiuose“
2007 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Orlovas Už darbą „Sudėtingos sandaros šviesos pluoštų sklidimas ir parametrinė sąveika“
2007 Biologijos, medicinos ir geomokslai S. Radzevičius Už mokslinį darbą „Rytinių Baltijos kraštų ir Švento Kryžiaus kalnų (Lenkija) Pristiograptus genties (Hemichordata) morfologija, stratigrafija, filogenija ir ekologija“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Ramonaitė,
L. Nevinskaitė,
V. Beresnevičiūtė,
I. Vinogradnaitė
Už monografiją „Neatrasta galia. Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai Ž. Miliauskienė Už darbą „Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai J. Pakerys Už darbą „XVI a. Mažosios Lietuvos spaudinių mišriųjų ir priesaginių veiksmažodžių daryba“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Pralgauskaitė Už darbą „Lazerinių diodų su nanodariniais triukšmo charakteristikų tyrimas žemų dažnių srityje“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai B. Pranaitytė Už darbą „Elektromigracinių ir chromatografinių atskyrimo metodų tyrimas ir taikymas“
2005 Biologijos, medicinos ir geomokslai V. Šeputienė Už darbą „Rūgštinio šoko indukuojamas enterobakterijų asr genas: molekulinė analizė ir vaidmuo atsake į stresą“
Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams
2021 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai A. Popovas Už mokslo darbą „Nanomedžiagų, skirtų taikymui biomedicininėje srityje, sintezė ir tyrimas“
2020 Humanitariniai ir socialiniai mokslai I. Budginaitė-Mačkinė Už mokslo darbą „Transnacionalinės šeimos / Transnational families“.
2020 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Vengelis Už mokslo darbą „Superkontinuumo generacijos specifinių dispersinių savybių šviesolaidžiuose tyrimas“.
2019 Biologijos, medicinos ir geomokslai M. Tutkus Už mokslo darbą"Pavienių molekulių fluorescencinė mikroskopija baltymų dinamikos tyrimams"
2018
Humanitariniai ir socialiniai mokslai
S. Kairė
Už mokslo darbą „Mes vienoje valtyje, bet aš vis tiek iš kitos kultūros: mokymosi grupėse išgyvenimai mobilumo metu“
2018
Biologijos, medicinos ir geomokslai
A. Urnikytė
Už mokslinį darbą „Lietuvos populiacijos genetinės struktūros ir evoliucinių veiksnių analizė remiantis plataus masto genotipavimo duomenimis: praeitis ir dabartis“
2016 Humanitariniai ir socialiniai mokslai J. Navickė Už mokslinį darbą Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje: disciplinuoti, perskirstyti, įtraukti, investuoti“
2014 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Silius Už darbą „Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontraversijose“
2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai A. Spridonovas Už darbą „Silūro periodo Baltijos sedimentacinio baseino konodontų makroevoliucija ir makroekologija“
2011 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Juknytė Už darbą „Modernioji religinė sąmonė lietuvių egzodo poezijoje“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Judžentytė Už darbų ciklą „Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Jakniūnaitė Už darbų ciklą „Konstruktyvistinės tarptautinių santykių paradigmos plėtra: valstybės tapatumo, užsienio politikos ir kaimynystės tyrimai“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Markevičius Už darbą „Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio linksniavimas ir jo istorija“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai A. Žalga Už darbą „Zolių–gelių sintezės metodo taikymas įvairiems superlaidininkams sintetinti“
2008 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Sliesoraitytė Už darbą „Glaukomos diagnostinis modeliavimas, realizuojant daugiakriterijinius įverčius ir hibridines sistemas“
2008 Biologijos, medicinos ir geomokslai V. Šliužas Už darbą „Chromosomų struktūros persitvarkymų įvairovė, kilmė ir dažnumas Lietuvos populiacijoje“
2007 Humanitariniai ir socialiniai mokslai J. Dagys Už darbą „Reduktyvistinės sąmonės teorijos dabartinėje analitinėje filosofijoje“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Kazlauskas Už darbą „Politinių represijų ilgalaikiai psichologiniai padariniai“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai B. Lašinytė Už darbą „Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių daryba“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Zubaitienė Už darbą „Pilypo Ruigio žodynų šaltiniai“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai M. Bylaitė Už darbą „Katepsino L ir jo inhibitoriaus hurpino ekspresija sveikoje, uždegimo ir navikų pažeistoje odoje“.
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Šmitienė Už darbą „Kūno fenomenologija Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai A. Melninkaitis Už darbą „Ypatingai didelės galios lazeriams skirtų dielektrinių interferencinių dangų ir netiesinių kristalų optinio atsparumo tyrimai“

Lietuvos mokslų akademijos premijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams
MetaiMokslų sritis / sritysVardas, pavardėDarbo / darbų ciklo pavadinimas
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai A. Kuizinaitė Už mokslo darbą „Bendruomenės ir menininko bendradarbiavimas valdant bendruomeninio meno projektus“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė)
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai S. Baliukonis Už mokslo darbą „Platono „Įstatymų“ dešimta knyga: kontekstas, problematika, aktualumas“ (darbo vadovas dr. Vilius Bartninkas)
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai P. Gricius Už mokslo darbą „Šiuolaikinė analitinė modalinė metafizika: tarppasaulinė tapatybė, esencializmas ir de re modalumai“ (darbo vadovė dokt. Živilė Pabijutaitė)
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai  E. Atminytė Už mokslo darbą „Sovietmečio Lietuvos naujametiniai sveikinimo atvirukai: objekto, sakymo, referencijos semiotika“ (darbo vadovas dr. Paulius Jevsejevas)
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai R. Miškinytė Už mokslo darbą „Elgetos ir elgetavimas Vilniuje XVIII a.“ (darbo vadovas dr. Martynas Jakulis)
2021 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai D. Vaišvylaitė Už mokslo darbą „Pandemijos retorika: grėsmės suvoktis socialinio tinklo „Facebook“ komentaruose“ (darbo vadovė dr. Eglė Gabrėnaitė)
2021 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Braveris Už mokslo darbą „Sugerties Štarko ir fluorescencijos Štarko spektroskopijos: teorija ir modeliavimas“ (darbo vadovas doc. dr. Andrius Gelžinis)
2021 Biologijos, medicinos ir geomokslai G Skliutė Už mokslo darbą „Endometriumo kilmės kamieninių ląstelių ex vivo tyrimai“ (darbo vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė)
2020 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai U. Jonaitytė Už mokslo darbą „Nesantuokiniai vaikai XVIII a. Vilniaus dekanate: sociodemografinė perspektyva“ (darbo vadovas asist. dr. Martynas Jakulis)
2020 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai D. Peseckienė Už mokslo darbą „Auditorijos plėtros strategija vizualaus meno institucijoje“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė)
2020 Humanitariniai  ir socialiniai mokslai I. Višinskaitė Už mokslo darbą „Dekonstrukcija kaip pasipriešinimo sovietizacijai forma Grigorijaus Kozintsevo filme „Hamletas“ / Deconstruction as a Form of Soviet Dissent in Grigori Kozintsev's Screen Version of William Shakespeare's "Hamlet": From Adaptation to Translation“ (darbo vadovė prof. dr. Jadvyga Krūminienė).
2020  Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai A.  Pakalniškis Už mokslo darbą „Legiravimo sukeltų fazinių virsmų bismuto ferato kietuose tirpaluose, sintetintuose zolių-gelių metodu, tyrimas“ (darbo vadovas dr. Ramūnas Skaudžius).
2020 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai E. Ežerskytė už mokslo darbą „Ba2Y5B5O17: Eu3+ junginių sintezė ir liuminescencinių savybių tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. Artūras Katelnikovas)
2020  Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Puteikis Už mokslo darbą „Valproato vartojimas tarp mergaičių ir moterų Lietuvoje 2013–2018 m.“ (darbo vadovė prof. Rūta Mameniškienė).
2020  Biologijos, medicinos ir geomokslai L. Klimkaitė Už mokslo darbą „Oportunistinis patogenas Stenotrophomonas maltophilia: II tipo toksino-antitoksino sistemų identifikavimas ir charakterizavimas“ (darbo vadovė dr. Julija Armalytė).
2020  Biologijos, medicinos ir geomokslai G. Varytė Už mokslo darbą „Pregnancy and Multiple Sclerosis: An Update on the Disease Modifying Treatment Strategy and a Review of Pregnancy’s Impact on Disease Activity / Nėštumas ir išsėtinė sklerozė: ligą modifikuojančio gydymo bei nėštumo įtakos ligos eigai apžvalga“ (darbo vadovė doc. Jolita Zakarevičienė).
2019 Humanitariniai mokslai M. Traušytė
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) apdovanojimas už mokslo darbą „Kalbinės gimtinės (savi)vertė ir kalbinės aplinkos percepcija: paribio žemaičių vaizdiniai (skirta už taisyklingiausią ir stilingiausią kalbą)
2019 Socialiniai mokslai

E. Dmukauskaitė

Už mokslo darbą "Inovatyvių kultūros ir kūrybinių industrijų produktų kūrimas: meno hakatono metodologija"
2019 Gamtos mokslai G.Petraitytė Už darbą „Su intelektine negalia / įgimtomis anomalijomis siejamų genų variantų įtakos ligų patogenezei charakterizavimas bioinformaciniais ir funkciniais tyrimais“
2019 Gamtos mokslai G. Plečkaitytė Už mokslo darbą "Nd3+→Yb3+ energy transfer and luminescent properties of
NaGdF4:Nd3+, Yb3+, Er3+ nanoparticles"
2019  Gamtos mokslai V. Paketurytė Už mokslo darbą "Ligando pakaitų įtaka karboanhidrazių atpažinimui. Termodinaminiai ir kristalografiniai tyrimai"
2019  Gamtos mokslai (Biologija) G. Skliutė Ūminės mieloidinės leukemijos molekulinių pokyčių ir naujų terapinių galimybių tyrimas ex vivo
2019 Gamtos mokslai (Biologija) E. Juzėnaitė  SELTINEL-l palydovinių vaizdų taikymas Nemuno deltos potvynių
kartografavime
2019 Technikos mokslai E.Skliutas Epoksidinto akrilinto sojų aliejaus formavimas optine 3D litografija
2018
Humanitariniai ir socialiniai mokslai
K. Dapkutė
Už mokslo darbą „Kūrybinio turizmo vystymas regionuose“ 
2018
Humanitariniai ir socialiniai mokslai
E. S.Mikalonytė   Už mokslo darbą „Grynosios muzikos turinio problema šiuolaikinėje filosofijoje“
2018 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Grigorjevaitė Už mokslo darbą „Synthesis and Optical Properties of New Red Emitting Phosphors for Security Pigments Application“
2018
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai
R. Gegevičius
Už mokslo darbą „Metaloorganinio perovskito fotodetektorių formavimas ant periodiškai išdėstytų elektrodų matricos ir jų optoelektrinių savybių tyrimas“
2018
Biologijos, medicinos ir geomokslai
M. Žiaunys
Už mokslo darbą „Insulino amiloidinės agregacijos slopinimas insulino oligomerais“ 
2017 Humanitariniai ir socialiniai mokslai K. Čižauskas Už mokslinį darbą „Mikalojus II Radvila: individas-šeima-giminė“
2017 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai M. Gicevičius Už darbą „Vandenyje tirpaus modifikuoto polianilino taikymas ampermetrinio gliukozės biologinio jutiklio konstravime“
2017 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai I.M. Andrulytė Už darbą „Atsitiktinis maksimumas ir sumų maksimumas su suderintai kintančiu skirstiniu“
2017 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Rinkūnaitė Už mokslinį darbą „Pelių modelio panaudojimas tiriant parvoviruso B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono vaidmenį dilatacinės kardiomiopatijos patogenezėje“
2016 Humanitariniai ir socialiniai mokslai M. Debesis Už mokslinį darbą „Seniūnų institutas Lietuvoje 1918-1940 m.: veiklos galios ir jų raiška“
2016

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai

E. Kizinevič,  J. Sprindys 

Už mokslinį darbą „Randomly stopped sums with consistently varying distributions“

2016 Biologijos, medicinos ir geomokslai E. Šimoliūnas Už mokslinį darbą „Parvoviruso  B19 kapsidės baltymo VP1 unikalaus regiono poveikio endotelinėms ląstelėms tyrimas“
2016  Biologijos, medicinos ir geomokslai D. Dapkutė Už mokslinį darbą Kvantinių taškų poveikis mezenchiminėms kamieninėms ląstelėms“
2016 Technikos mokslai L.Jonušauskas, E. Skliutas Už mokslinį darbą „Optinio 3D mikro- ir nanospausdinimo vystymas medžiagų tobulinimo kryptimi“
2015 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Smirnovienė Už darbą „Žmogaus karboanhidrazių aktyvumo, slopinimo ir jungimosi su ligandais tyrimai“
2015 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai I.Urbanavičiūtė

Už darbą „Mažamolekulinių 1,8-naftiridino darinių, turinčių biciklinį karkasinį fragmentą, bei chinolino junginių fotoliuminescencinių ir elektroliuminescencinių savybių tyrimas“

2015 Biologijos, medicinos ir geomokslai J. Nainys Už darbą „Laukinių graužikų naujų poliomos virusų paieška ir jų apibūdinimas“
2015 Biologijos, medicinos ir geomokslai T. Šneideris Už darbą „Amiloidinių baltymų agregacijos tyrimai“
2015 Biologijos, medicinos ir geomokslai T. Penkauskas Už darbą „Paviršiuje įmobilizuotų membranų sudėties, struktūros ir funkcijos modifikavimas vandens terpėje“
2014 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai K. Gelžinytė Už darbą „Nepusiausvyriųjų krūvininkų rekombinacijos tyrimas (In, Ga) N kvantiniuose lukštuose rezonansiniais sužadinimo-zondavimo metodais“ 
2014 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai N. Garejevas, I. Gražulevičiūtė Už darbą „Šviesos kulkos ir saviveikos reiškiniai skaidriuose dielektrikuose“
2014 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai R. Stankevičiūtė Už darbą „Lantano molibdato legiruoto europio jonais vandeninė žolių-gėlių sintezė, kristališkumo, paviršiaus morfologijos ir optinių savybių tyrimas“ 
2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Stuopelytė „miRNR raiškos analizė priešinės liaukos navikuose“ 
2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai J. Kazokaitė „Žmogaus karboanhidrazės VI jungimosi su sulfonamidiniais ligandais termodinaminė analizė“ 
2011 Humanitariniai ir socialiniai mokslai T. Baležentis Už darbų rinkinį „Kiekybiniai metodai ekonominiuose tyrimuose“
2011 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai V. Butkus Už darbą „Vibracinės ir elektroninės prigimties koherentiniai reiškiniai molekulinių agregatų dvimačiuose spektruose“
2011 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai R. Malukas Už darbą „Ribinės teoremos Gauso procesų kvadratinei variacijai“
2011 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Daniūnaitė Už darbą "Kiekybinė DNR metilinimo analizė priešinės liaukos vėžiu sergančių ligonių šlapimo nuosėdų mėginiuose"
2010 Humanitariniai ir socialiniai mokslai K. Bukelskytė - Čepelė Už darbą „1729–1771 m. Utenos parapijos krikšto registracijos knygos asmenvardžiai ir vietovardžiai: struktūros ir kilmės tendencijos“
2010 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai M. Ivanov Už darbą „Relaksoriams ir dipoliniams stiklams būdingų savybių tyrimas BZN keramikose“
2010 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai V. Purlys Už darbą „Naujų hibridinių fotopolimerų tyrimas ir taikymas trimačių mikrodarinių formavimui“
2010 Biologijos, medicinos ir geomokslai R. Radzevičiūtė Už darbą „Miško ekosistemų bioindikatorinių vapsvų rūšių nustatymo pagal dalines DNR sekas galimybės“
2010 Biologijos, medicinos ir geomokslai A. Krotovas Už darbą „Ekstremalūs krituliai Lietuvos teritorijoje“
2010 Biologijos, medicinos ir geomokslai M. Petronytė Už darbą „Maisto alergija: molekulinė ir klinikinė sojos analizė“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Kriugiškytė Už darbą „Lietuvių priesaginių hidronimų kirčiavimas“
2009 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai T. Juškevičius Už darbą „Konservatyvios tikimybinės dominavimo nelygybės“
2009 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai T. Balčiūnas Už darbą „Aukštos laikinės skyros neašinės skaitmeninės holografijos taikymai ultratrumpų impulsų sklidimo dinamikai tirti“
2009 Biologijos, medicinos ir geomokslai V. Černyšiov Už darbą „Cirkadiniai ritmai ir melatoninas reguliuoja nuo T ląstelių priklausomą ir nuo T ląstelių nepriklausomą antikūnų produkciją“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai M. Norkutė Už darbą „Persiklojančių kartų modelio taikymas pensijų sistemų analizei“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Pociūtė Už darbą „Teritoriškai uždarų bendruomenių Vilniuje ir jo apylinkėse vystymosi ypatumai“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai R. Skaudžius Už darbą „Mišrių metalų granatų Y3Al5- xInxO12 bei Y3Ga5-x 5-xInxO1212 sintezė, fazių kitimas ir charakterizavimas“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai D. Puplinskaitė,
I. Masiulytė
(Kopenhagos universitetas)
Už darbą „Finansinių grąžų kintamumo testas“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Nargelas Už darbą „Nepusiausvirųjų krūvininkų dinamika stipriai sužadintuose InxGa1-x 1-xN (x = 0,8÷1) junginiuose“
2008 Biologijos, medicinos ir geomokslai D. Mačernytė,
G. Krištopaitytė
Už darbą „Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinės būklės regioniniai skirtumai ir socialinių bei
ekonominių faktorių ypatumai“
2008 Žemės ūkio ir miškų mokslai I. Tautkevičiūtė Čaikauskienė Už darbą „Trumpos rotacijos energetiniai miško želdiniai ir nuotekų dumblo naudojimo energetinių plantacijų tręšimui galimybių vertinimas“
2007 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai S. Greičius Už darbą „Bešvinių NBT-BT kristalų ir keramikų gamyba bei dielektriniai tyrimai“
2007 Biologijos, medicinos ir geomokslai V. Rakauskas Už darbą „Introdukuotųjų Ponto-Kaspijos šoniplaukų ir mizidžių poveikis ešerių (Perca fluviatilis) mitybai bei augimui Lietuvos ežeruose“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai J. Čyžiūtė Už darbą „Veikli moteris šeiminės partnerystės diversifikacijos kontekste“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Petrikaitė Už darbą „Pirkėjo galios vaidmuo rinkos struktūros pokyčių analizėje“
2006 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Jankauskas Už darbą „Polinomų redukuotas aukštis“
2006 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai D. Narbutis Už darbą „Tiksliosios spektrofotometrijos metodų plėtra ir taikymas astrofizikoje“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai D. Naugžemys Už darbą „Genetinės įvairovės tyrimas pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus L.) populiacijose“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai J. Povilonis Už darbą „Lietuvoje išskirtų atsparių chinolonams E. coli ir S. enterica padermių bei I klasės integronų molekulinis tyrimas“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai A. Preikšaitis Už darbą „Galvos traumos epidemiologijos tyrimai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“
2006 Žemės ūkio ir miškų mokslai J. Bašilova Už darbą „Serbentiniai amarai Lietuvoje (Hemiptera, Sternorrhyncha: Pemphigidae, Aphididae)“
2006 Technikos mokslai P. Vitta Už darbą „Nišinės apšvietimo ir matavimų technologijos puslaidininkinių šviestukų pagrindu“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Žilinskaitė Už darbą „Lokacijos raiška Mikalojaus Daukšos raštuose (vietos linksniai ir prielinksniai)“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai R. Žakevičiūtė Už darbą „Triguba stigma: ŽIV/AIDS, narkomanija ir teistumas“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai T. Malinauskas Už darbą „Krūvininkų pernašos ir rekombinacijos optiniai tyrimai skirtingomis technologijomis užaugintuose GaN sluoksniuose“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai E. Orentas Už darbą „Chiralinių policiklinių supramolekulių sintezė ir savitvarkos tyrimai“
2005 Biologijos, medicinos ir geomokslai D. Dabkevičienė Už darbą „Fotosensibilizacijos ir priešnavikinių vaistų kombinuoto poveikio A-431 ląstelėms in vitro tyrimai ir vertinimas“
2005 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Griškova Už darbą „Elektros impulsų terapijos poveikis klausos sukeltam kognityviajam P3 potencialui“
2003 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai T. Baubonytė Už darbą „Monomolekulinių heterometalių gelių sintezė ir apibūdinimas“
2003 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai P. Drungilas Už darbą „Apie dviejų algebrinių jungtinių skaičių generuoto kūno pokūnius“
2003 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai I. Susvilo Už darbą „5-Formil(nitro)pirimidinų ciklizacijos reakcijų tyrimas“
Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams
2021 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai D. Griesiūtė Už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė šlapios chemijos metodais“ (darbo vadovas dr. Aleksejus Žarkovas)
2019 Gamtos mokslai I. Čiplys Už mokslo darbą „Dimetildihidropirenų fotofizikinių savybių tyrimas“
2018
Humanitariniai ir socialiniai mokslai
I.Mačiukaitytė
Už mokslo darbą „Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinių daiktavardžių semantika“
2018
Biologijos, medicinos ir geomokslai
D.Smalakytė
Už mokslo darbą „RNR nutildymas žebrinės Danijos embrionuose panaudojant III-A tipoCRISPR_CAS sistemos efektorinį kompleksą“
2018
Technikos mokslai
I. Mogila
Už mokslo darbą „III-A tipo CRISPR-Cas efektorinio komplekso delecinė analizė“
2018
Technikos mokslai
J. Babinskas
Už mokslo darbą „Lakazės substratų oksidacijos T1 CU aktyviame centre tyrimas kvantinės chemijos metodais“
2017 Humanitariniai ir socialiniai mokslai R. Lipeikaitė Už mokslinį darbą „Didieji duomenys, duomenų apsauga, 
2016 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Rabikauskaitė Už mokslinį darbą "Kompleksinis Lietuvos II pakopos pensijų fondų vertinimas remiantis daugiakriterinio vertinimo metodais"
2014 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Habdanaitė Už mokslinį darbą "Sąmonės vidujybės problema I.Kanto ir B.Stieglerio filosofijose"
2014 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Likaitė Už mokslinį darbą "Politizuoti(s) ar ne(si)politizuoti? Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atvejis"
2014 Biologijos, medicinos ir geomokslai T. Makaras Už darbą „Medicininių dėlių (Hirudo verbana) elgsenos reakcijų tyrimai vertinant vandenų užterštumą“ 
2011 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Kusakovskij Už darbą "Radiacinių defektų, nulemtų talpos kinetikų ir giliųjų lygmenų spektro kitimų Si detektoriuose, tyrimas ir modeliavimas"
2011 Biologijos, medicinos ir geomokslai V. Žilaitytė Simanavičienė Už darbą "Žmogaus papilomo viruso (ŽPV) molekulinės diagnostikos metodų optimizavimas ir ŽPV paplitimo tyrimai"
2011 Žemės ūkio ir miškų mokslai T. Glavickas Už darbą "Miško kraštovaizdžio ypatumai Dainavos girioje"
2010 Humanitariniai ir socialiniai mokslai M. Kokštaitė Už darbą „The Resilience Index Revisited: The Case of Small States“ („Atsparumo indekso peržiūra: mažųjų valstybių atvejis“)
2010 Biologijos, medicinos ir geomokslai P. Arefjev,
A. Chalkovskaja
Už darbą „Kompaktinės liuminescencinės ir kaitrinės lempučių skleidžiamos šviesos poveikis
smegenų bioelektriniam aktyvumui“
2010 Biologijos, medicinos ir geomokslai D. Kazlauskas Už darbą „Dvigrandės DNR virusų replikacijos procesyvumo komponentai: jų įvairovės ir pasiskirstymo genomuose analizė kompiuteriniais metodais“
2010 Žemės ūkio ir miškų mokslai I. Kreivėnaitė Už darbą „Rudinės upės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Latvytė Už darbą „2002–2008 m. Lietuvos knygų leidybos lyderiai: oligopolijos link?“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Ragauskaitė Už darbą „Dzūkijos kultūrinis regionas“
2009 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Razanovaitė Už darbą „S. M. Slavočinskio giesmyno (1646 m.) veiksmažodžio morfologija“
2009 Biologijos, medicinos ir geomokslai J. Tverkuvienė darbą „Naviką slopinančių genų promotoriaus DNR metilinimo tyrimai krūties navikuose
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Čiužaitė Už darbą „Aukštojo mokslo reformų tendencijos ir (socialinio) teisingumo problema: Lietuvos atvejis“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Jasionytė Už darbą „Lietuvių kalbos kalbėjimo veiksmažodžių (verba dicendi) semantika“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai G. Medzvieckaitė Už darbą „Orfėjo mito raida nuo antikos iki Naujųjų laikų ir jo recepcija muzikiniame teatre“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai V. Valatka Už darbą „Mažų teritorijų statistikos organizavimo ir panaudojimo problema (Vilniaus miesto pavyzdžiu)“
2008 Humanitariniai ir socialiniai mokslai D. Žvalionytė Už darbą „Bendros Europos Sąjungos imigracijos politikos formavimas: problemų analizė“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai R. Budvytytė Už darbą „Paviršiuje imobilizuotų membranų sąveika su poras formuojančiais toksinais ir polipeptidais“
2008 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai N. Puzanskaja Už darbą „Struktūrinių šuolių GARCH modeliuose diagnostika ir taikymai“
2008 Biologijos, medicinos ir geomokslai A. Akelytė,
I. Labanauskaitė
Už darbą „Vilniaus miesto moterų žinios apie gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnius ir patikros programą“
2008 Biologijos, medicinos ir geomokslai I. Būtienė Už darbą „Padidėjusio jautrumo vaistams ryšys su alerginėmis ligomis tarp Lietuvos vaikų“
2007 Humanitariniai ir socialiniai mokslai E. Kuprytė Už darbą „Vardažodžių abstraktų daryba lietuvių ir latvių kalbose"
2007 Biologijos, medicinos ir geomokslai S. Budėnaitė Už darbą „Merkinės tarpledynmečio (Netiesų atodangos) ir holoceno (Dubičių pjūvių) moliuskai ir paleobaseinų ekologinės sąlygos“
2007 Biologijos, medicinos ir geomokslai R. Čepulytė Už darbą „Auksinio bulvinio nematodo (Globodera rostochiensis) identifikavimas, patotipas bei blyškiojo bulvinio nematodo (Globodera pallida) būklė Lietuvos agroekosistemose“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai L. Gudžinskas Už darbą „Politinių institucijų stabilumo ir kaitos prielaidos“
2006 Humanitariniai ir socialiniai mokslai L. Kanapienienė Už darbą„Atotolio šeimos vaikai: Irene Levin metodo taikymas“
2006 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai M. Bauža,
A. Uleckas
Už darbą „Savitųjų ir spinduliuočių sudarytų rekombinacinių defektų tyrimas Si, Ge ir GaN dariniuose“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Čiūraitė Už darbą „Žemaičių Naumiesčio Vakarų Lietuvoje geoterminis modelis“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai A. Čepukienė Už darbą „Sezoninis smulkiųjų žinduolių bendrijos kitimas Zarasų rajone“
2006 Biologijos, medicinos ir geomokslai E. Ratkelytė Už darbą „Naftos ir naftos ploviklio Simple Green bendras toksinis poveikis vaivorykštiniam upėtakiui ankstyvoje ontogenezėje“
2005 Humanitariniai ir socialiniai mokslai L. Bačiūnaitė Už darbą „Čekiškės parapijos XVIII a. vidurio – XX a. vidurio gyvenamųjų vietų vardai“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai K. Aidas Už darbą „Molekulių elektrinių ir magnetinių savybių skaičiavimas kvantinės chemijos metodais“
2005 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai T. Šalkus Už darbą „Li3Sc2-xBx(PO4)3 (čia: x=0–2) superjoninių keramikų mikrostruktūra ir elektrinės savybės“
2005 Biologijos, medicinos ir geomokslai K. Lanevskij Už darbą „Vaistinių medžiagų susijungimo su kraujo plazmos baltymais tyrimas in silico
2003 Humanitariniai ir socialiniai mokslai A. Meilūnaitė Už darbą „Autorius rinkoje: kūrėjas ir/ar leidėjo partneris“
2003 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslai J. Židanavičiūtė Už darbą „Informacijos šaltinių apie Lietuvos vaikų įgimtų anomalijų paplitimą palyginamoji analizė“
2003 Biologijos, medicinos ir geomokslai R. Treinys Už darbą „Erelių rėksnių (Aquila Pomarina) veisimosi teritorijų pasirinkimą kraštovaizdžio lygmenyje įtakojantys veiksniai“