Skelbimai

            Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu konkurso sąlygas:

 

  1. Akademijos g. 4, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-5000-2029, pastato žymėjimas plane 1C6/b, bendras plotas 7438.67 m2, patalpų indeksai 1-24 dalis (38,4 m2), nuo 3-2 iki 3-5,  nuo 3-7 iki 3-17, 3-19, 3-20, nuo 3-30 iki 3-35, nuo 5-2 iki 5-43 ir 7-16, patalpų nuomojamas plotas 1146,62 m2, patalpų paskirtis - administracinė, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis -  ne mažiau nei 2,70 Eur be PVM arba 3,27 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 5 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  2. Akademijos g. 4, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-5000-2018:0002, pastato žymėjimas plane 2C3/b, bendras plotas 4847.83 m2, patalpų indeksai nuo 1-24 iki 1-27, nuo 1-11 iki 1-13, nuo 1-41 iki 1-46, patalpų nuomojamas plotas 186,96 m2, patalpų paskirtis - administracinė, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau nei 2,0 Eur be PVM arba 2.42 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 5 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  3. Mokslininkų g. 12, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-0018-4010, pastato žymėjimas plane 1C6/p, bendras plotas 7072,37 m2, patalpų indeksai 1-30, 1-31, nuo 1-84 iki 1-88, 2-26, 3-7, 3-10, 3-12, nuo 3-17 iki 3-29, 3-31, 3-33, nuo 4-17 iki 4-22, nuo 4-26 iki 4-33, nuomojamas plotas 556,56 m2, patalpų paskirtis - administracinė laboratorinė, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau 2,5 Eur be PVM, arba 3,03 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 5 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  4. Mokslininkų g. 22, Vilnius,  unikalus pastato numeris 1098-4017-2027, pastato žymėjimas plane 2G1/p, bendras plotas 195,36 m2, patalpos indeksas 1-9, nuomojamas plotas 33,66 m2,  patalpų paskirtis - garažų, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau 2.20 Eur be PVM, arba 2.66 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 5 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  5. Mokslininkų g. 22, Vilnius,  unikalus pastato numeris 1098-4017-2016, pastato žymėjimas plane 1G1/p, bendras plotas 364,90 m2, patalpos indeksas 1-8, nuomojamas plotas 67,26 m2, patalpų paskirtis - garažų, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau 2.20 Eur be PVM, arba 2.66 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 5 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  6. Šv. Jonų g. 10, Vilnius, unikalus pastato numeris 1094-0472-9010, pastato žymėjimas plane 1C3/p, bendras plotas 3895,67 m2, patalpos indeksai 3-2, nuomojamas plotas 4 m2, patalpų paskirtis – kavos, šaltų gėrimų ir užkandžių pardavimo automatų įrengimas, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis – ne mažiau 140.80 Eur be PVM arba ne mažiau 170.37 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 2 metai.

Skelbime nurodytas maksimalus nuomos terminas, būsimam nuomininkui pageidaujant jis gali būti  trumpesnis.

Laimėjęs konkursą, nuomininkas moka kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas). Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą, kitus mokesčius  už paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo. Nuompinigiai ir mokėjimai už paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija).

Konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys papildomą informaciją ir paraiškoje pateikiamų dokumentų sąrašą gali gauti kreipęsi nuo 2018 m. gruodžio 20 d. adresu: M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 106 kab., tel. 8 5 268 6958, mob. tel. 8 673 16849, el. p. .

Nuomojamas patalpas apžiūrėti galima nuo 2018 m. gruodžio 21 d. 10.00 val. iki 2019 m. sausio 3 d. 16.00 val.

     Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis:

     - Mokslininkų g. 12, 22 Vilnius ir Akademijos g. 4, Vilnius – Petras Montrimas, , 8 5 272 9177,  8 687 50249;
     - Šv. Jonų g. 10, Vilnius – Arūnas Markūnas, 8 5 268 7184, .

Paraiškos užklijuotame voke teikiamos nuo 2019 m. sausio 4 d. 8.00 val. iki 2019 m. sausio 8 d. 12.00 val. adresu M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 106 kab.

Komisijos posėdžio vieta ir laikas – Universiteto g. 3, Vilnius, 353  kab., 2019 m. sausio  9 d. 10 val.

Sąskaita, į kurią sumokamas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, – AB SEB bankas, a. s. LT487044060000907542. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas į nurodytas konkurso dalyvių sąskaitas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo.


Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos