Skelbimai

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu konkurso sąlygas:

                                                                    

  1. 1. Akademijos g. 4, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-5000-2029, pastato žymėjimas plane 1C6/b, bendras plotas 7438.67 m2, patalpų indeksai nuo 3-2 iki 3-17, 3-19, nuo 3-31 iki 3-36, nuo 4-2 iki 4-6, nuo 4-11 iki 4-15, 4-25, 4-26 patalpų nuomojamas plotas 1060.56 m2, patalpų paskirtis - administracinė, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau nei 2,70 Eur be PVM arba 3,27 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 4 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  2. 2. Mokslininkų g. 12 Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-0018-4010, pastato žymėjimas plane 1C6/p, patalpų indeksai nuo 1-17 iki 1-22, nuo 1-84 iki 1-88, 2-5, nuo 3-9 iki 3-12, nuo 3-21 iki 3-31, nuo 3-34 iki 3-37, nuo 4-13 iki 4-22 nuomojamas plotas 322.29 m2, patalpų paskirtis - administracinė laboratorinė, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis - ne mažiau 2,5 Eur be PVM, arba 3,03 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas 4 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  3. 3. Saulėtekio al. 9a, Vilnius, unikalus pastato numeris 1099-2028-4019, pastato žymėjimas plane 1F1/g, bendras plotas 440.70 m2, patalpos indeksai 1-1, 1-2, 1-3, nuomojamas plotas 440.70 m2, patalpų paskirtis – sandėliavimo, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis – ne mažiau 2 Eur be PVM arba ne mažiau 2.42 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 2 metai ar kol bus priimtas sprendimas.
  4. 4. Didlaukio g. 47, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-3001-7013, pastato žymėjimas plane 1C4/p, bendras plotas 7004.33 m2, patalpos indeksai 2-1, 3-1, nuomojamas plotas 4 m2, patalpų paskirtis – kavos, gėrimų ir užkandžių pardavimo automatų įrengimas, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis – ne mažiau 140.80 Eur be PVM arba ne mažiau 170.37 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 2 metai.
  5. 5. Universiteto g. 7, Vilnius, unikalus pastato numeris 1094-0404-8015, pastato žymėjimas plane 1C3/p, bendras plotas 2081.07 m2, patalpos indeksai 2-5, nuomojamas plotas 2 m2, patalpų paskirtis – kavos, gėrimų ir užkandžių pardavimo automatų įrengimas, pradinis 1 mėn. 1 m2 nuompinigių dydis – ne mažiau 140.80 Eur be PVM arba ne mažiau 170.37 Eur su PVM ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 2 metai.

   Skelbime nurodytas maksimalus nuomos terminas, būsimam nuomininkui pageidaujant jis gali būti  trumpesnis.

     Nuomotojas per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo perduoda nuomininkui sutartyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą.

     Laimėjęs konkursą, nuomininkas moka kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas). Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą, kitus mokesčius  už paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo. Nuompinigiai ir mokėjimai už paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

     Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229 redakcija).

     Konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys papildomą informaciją ir paraiškoje pateikiamų dokumentų sąrašą gali gauti kreipęsi nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. adresu: M. K. Čiurlionio g 25A, Vilnius, 106 kab., tel. 8 615 43979, el. p. .

     Nuomojamas patalpas apžiūrėti galima nuo 2018 m. rugpjūčio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 12.00 val.

     Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis:

     - Mokslininkų g. 12, Vilnius ir Akademijos g. 4, Vilnius – Ignas Urbanavičius, 8 615 43979, , Petras Montrimas, , 8 5 272 9177,

 8 687 50249;

     - Saulėtekio al. 9a, Vilnius – Ignas Urbanavičius 8 615 43979, ;         

     - Didlaukio g. 47, Vilnius – Vladislavas Bogdanovičius, ,

8 5 219 5045;

     - Universiteto g. 7, Vilnius – Boleslovas Andrikis, 8 5 268 7294, .

     Paraiškos užklijuotame voke teikiamos nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. 12.00 val. adresu M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 106 kab.

     Komisijos posėdžio vieta ir laikas – Universiteto g. 3, 353  kab., 2018 m. rugpjūčio 30 d. 10  val.

     Sąskaita, į kurią sumokamas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM – AB SEB bankas, a. s. LT487044060000907542. Nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas bus grąžintas į nurodytas konkurso dalyvių sąskaitas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo.

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos