Skelbimai

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu konkurso sąlygas:

  1. Šv. Jono g. 6, Vilnius, unikalus pastato numeris 1097-2014-3011, pastato žymėjimas plane 1C8/p, nuomos paskirtis – mobiliojo, internetinio ryšio paslaugų teikimas, nuomojamos dvi vietos, pradinis 1 mėnesio 1 vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 268 Eur be PVM (324.28 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
  2. Didlaukio g. 59, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-6002-4012, pastato žymėjimas plane 1N12p, nuomos paskirtis – mobiliojo, internetinio ryšio paslaugų teikimas, nuomojamos dvi vietos, pradinis 1 mėnesio 1 vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 211.82 Eur be PVM (256.30 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
  3. Mokslininkų g. 12, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-0018-4010, pastato žymėjimas plane 1C6/p, bendras plotas 7072.37 m2, patalpų indeksai nuo 3-17 iki 3-20, nuomojamas plotas 47.38 m2, nuomos paskirtis – administracinė laboratorinė, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.5 Eur be PVM (3.03 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
  4. Mokslininkų g. 22, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-4017-2016, pastato žymėjimas plane 1G1p, bendras plotas 364.92 m2, patalpos indeksas 1-9, nuomojamas plotas 32.99 m2, nuomos paskirtis – garažų, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.20 Eur be PVM (2.66 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
  5. Akademijos g. 4, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-5000-2018:0002, pastato žymėjimas plane 2C3/b, bendras plotas 3726.71 m2, patalpų indeksai 1-43, 1-46, nuomojamas plotas 50.88 m2, nuomos paskirtis – administracinė, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.00 Eur be PVM (2.42 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
  6. Saulėtekio al. 9, Vilnius, unikalus pastato numeris 1097-0018-1026, pastato žymėjimas plane 2C8/b, bendras plotas 8 907.24 m2, patalpų indeksai imtinai nuo 1-4 iki 1-7, nuomojamas plotas 62.24 m2, nuomos paskirtis – maitinimo paslaugos, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 6.87 Eur be PVM (8.31 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas bei vykdomi kiti, Vilniaus universiteto ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos pirmininko tvirtinamose papildomose nuomos sąlygose nurodyti, įsipareigojimai. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti dar 5 metams. Papildomos konkurso sąlygos skelbiamos Vilniaus universiteto tinklapyje www.vu.lt.

Skelbime nurodytas maksimalus nuomos terminas, būsimam nuomininkui pageidaujant jis gali būti trumpesnis. Nuomos sutartyje bus numatyta sąlyga, kad sutartis gali būti nutraukta anksčiau termino nuomotojo iniciatyva raštu įspėjus nuomininką prieš 6 mėn.

Laimėjęs konkursą, nuomininkas moka kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) pagal Vilniaus universiteto valdomo nekilnojamojo turto nuomininkams, be nuompinigių, kas mėnesį taikomų mokesčių skaičiavimo metodiką. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą, kitus mokesčius už paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo. Nuompinigiai ir mokėjimai už paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0.05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524.

Konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys papildomą informaciją ir paraiškoje pateikiamų dokumentų sąrašą gali gauti kreipęsi nuo 2019 m. spalio 31 d. adresu: M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 107 kab., tel. 8 5 268 6958, mob. tel. 8 673 16849, el. p. .

Nuomojamas patalpas apžiūrėti galima nuo 2019 m. lapkričio 4 d. 8.00 val. iki 2019 m. lapkričio 5 d. 16.00 val.

Paraiškos užklijuotame voke teikiamos nuo 2019 m. lapkričio 8 d. 8.00 val. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 10.00 val. adresu M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 107 kab.

Komisijos posėdžio vieta ir laikas – Universiteto g. 3, Vilnius, 353 kab., 2019 m. lapkričio 12 d. 10 val.

Sąskaita, į kurią sumokamas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, – AB SEB bankas, a. s. LT487044060000907542. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas į nurodytas konkurso dalyvių sąskaitas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo.

Negyvenamųjų patalpų, esančių Saulėtekio al. 9, Vilniuje, skirtų kavinei įrengti, papildomos nuomos konkurso sąlygos

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos