Skelbimai

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu konkurso sąlygas:
1. Šv. Jono g. 6, Vilnius, unikalus pastato numeris 1097-2014-3011, pastato žymėjimas plane 1C8/p, nuomos paskirtis – mobiliojo, internetinio ryšio paslaugų teikimas, pradinis 1 (vienos) vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 268 Eur be PVM (324.28 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
2. Saulėtekio al. 6, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-1010-0011, pastato žymėjimas plane 1N16b, nuomos paskirtis – mobiliojo, internetinio ryšio paslaugų teikimas, pradinis 1(vienos) vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 211.82 Eur be PVM (256.30 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
3. Saulėtekio al. 49, Vilnius, unikalus pastato numeris 1097-4012-5011, pastato žymėjimas plane 1N5p, nuomos paskirtis – ryšio prieigos tinklo įrangos ir antenų įrengimas, pradinis 1(vienos) vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 211.82 Eur be PVM (256.30 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
4. M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, unikalus pastato numeris 1094-0220-1018, pastato žymėjimas plane 1C3p, nuomos paskirtis – mobiliojo, internetinio ryšio paslaugų teikimas, pradinis 1 (vienos) vietos nuompinigių dydis – ne mažiau 211.82 Eur be PVM (256.30 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
5. Mokslininkų g. 12, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-0018-4010, pastato žymėjimas plane 1C6/p, bendras plotas 7072.37 m2, patalpų indeksai nuo 3-17 iki 3-20, nuo 3-34 iki 3-37; 3-41, 3-42; 4-53; 4-54; 4-55; 4-56; 4-57; 4-58; R- 38, nuomojamas plotas 176.36 m2, nuomos paskirtis – administracinė laboratorinė, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.5 Eur be PVM (3.03 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
6. Saulėtekio al. 9A, Vilnius, unikalus pastato numeris 1099-2028-4019, pastato žymėjimas plane 1F1/g, bendras plotas 440.70 m2, patalpos indeksas 1-3 (dalis patalpos), nuomojamas plotas 83 m2, nuomos paskirtis – sandėliavimo, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.42 Eur be PVM (2.93 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 1 metai su galimybe pratęsti.
7. Mokslininkų g. 22, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-4017-2027, pastato žymėjimas plane 2G1p, bendras plotas 195.36 m2, patalpos indeksas 1-10, nuomojamas plotas 65.09 m2, nuomos paskirtis – garažų, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.20 Eur be PVM (2.66 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.
8. Akademijos g. 4, Vilnius, unikalus pastato numeris 1098-5000-2018:0002, pastato žymėjimas plane 2C3/b, bendras plotas 3726.71 m2, patalpų indeksai 1-24; 1-43; 1-45; 1-46, nuomojamas plotas 141.1 m2, nuomos paskirtis – administracinė, pradinis 1 mėnesio 1 m2 nuompinigių dydis – 2.00 Eur be PVM (2.42 Eur su PVM) ir mokami nustatyti mokesčiai už komunalines paslaugas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti.

Skelbime nurodytas maksimalus nuomos terminas, būsimam nuomininkui pageidaujant jis gali būti trumpesnis. Nuomos sutartyje bus numatyta sąlyga, kad sutartis gali būti nutraukta anksčiau termino nuomotojo iniciatyva raštu įspėjus nuomininką prieš 6 mėn.

Laimėjęs konkursą, nuomininkas moka kiekvieną mėnesį nuomos mokestį, apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) pagal Vilniaus universiteto valdomo nekilnojamojo turto nuomininkams, be nuompinigių, kas mėnesį taikomų mokesčių skaičiavimo metodiką. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą, kitus mokesčius už paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo. Nuompinigiai ir mokėjimai už paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0.05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524.

Konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys papildomą informaciją ir paraiškoje pateikiamų dokumentų sąrašą gali gauti kreipęsi nuo 2019 m. spalio 4 d. adresu: M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 107 kab., tel. 8 5 268 6958, mob. tel. 8 673 16849, el. p. .

Nuomojamas patalpas apžiūrėti galima nuo 2019 m. spalio 4 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 9 d. 16.00 val.

Paraiškos užklijuotame voke teikiamos nuo 2019 m. spalio 15 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 16 d. 10.00 val. adresu M. K. Čiurlionio g. 25 A, Vilnius, 107 kab.

Komisijos posėdžio vieta ir laikas – Universiteto g. 3, Vilnius, 353 kab., 2019 m. spalio 17 d. 10 val.

Sąskaita, į kurią sumokamas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, – AB SEB bankas, a. s. LT487044060000907542. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas į nurodytas konkurso dalyvių sąskaitas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos