Verslumas

Universitete sukurtus MTEP sprendimus galima komercinti steigiant inovatyvią įmonę šių sprendimų parengimui, gamybai, pardavimams tiesioginiams vartotojams ar tolesnei plėtrai rinkoje. Todėl tyrėjams galime pasiūlyti pradines konsultacijas, kaip steigti įmonę ir pasiruošti ją valdyti. Siekdamas prisidėti prie naujų inovatyvių įmonių ekosistemos kūrimo, universitetas gali suteikti pradedančiajai įmonei universiteto pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statusą. Universitetas taip pat turi galimybę investuoti į MTEP sprendimus, sukurtus universiteto bendruomenės narių, kurie steigia įmonę MTEP sprendimų komercinimui, jei tai atitinka ir papildo Universiteto statute numatytą misiją ir nenutolsta nuo veiklos tikslų. Kiekvienas investicijos poreikis yra visada vertinamas, o sprendimai priimami vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei principais.

 

Inovacijų paramos paslaugos

Inovacijų skyriuje suteiksime konsultacijas, kaip steigti ir valdyti inovatyvią įmonę (startuolį). Įvertinsime Jūsų idėją, jos komercinimo galimybes ir padėsime sumodeliuoti verslo pradžios strategiją. Pagelbėsime kuriant verslo planą, formuojant komandą, pritraukiant investuotojus, kuriant partnerystes ar randant kitas inovacijų paramos paslaugas mokslo ir technologijų parkuose, kurių steigėjas yra Vilniaus universitetas.

Šiuo metu Lietuvos startuolių ekosistema stipriai auga ir joje yra gausu narių su įvairiomis priemonėmis, padedančiomis startuoliams sėkmingai augti. Startuolių ekosistemos žemėlapis, kuriame galite rasti ir Vilniaus universitetą, gali jums padėti nepasiklysti tarp daugybės įvairių priemonių ir galimybių. Tuo tarpu Inovacijų skyrius gali jums padėti pasirinkti tinkamas priemones, siekiant sėkmingai įgyvendinti jūsų verslo idėją.

Daugiau informacijos:

 

Pradedančiosios įmonės (startuolio) statusas

Siekdamas paskatinti universiteto bendruomenės narius verslumo, universitetas gali padėti bendruomenės narių įsteigtai pradedančiajai įmonei megzti partnerystes ir įsitvirtinti rinkose, tokiu būdu padėdamas vykdyti rinkodaros veiklas. Universitetas gali suteikti steigiamai ar įsteigtai pradedančiajai įmonei universiteto pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statusą. Toks statusas suteikiamas Universitetui su pradedančiąja įmone sudarius bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimo sutartyje nustatomos Universiteto pradedančiosios įmonės statuso naudojimo taisyklės, universiteto ir universiteto pradedančiosios įmonės komunikacijos nuostatos, universiteto pradedančiosios įmonės statuso panaikinimo sąlygos ir kitos nuostatos.

Jei siekiama pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statuso, tuomet pirmiausia siūlome užpildyti atitinkamą Iniciatyvos anketos formą, esančią VU intranete.

Paraišką dėl universiteto startuolio statuso suteikimo pradedančiajai įmonei svarsto Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas, o sprendimus priima rektorius arba jo įgaliotas asmuo.

Daugiau informacijos:

 

Investavimas į atžalines įmones

Universitete sukurta intelektinė nuosavybė gali būti licencijuojama įmonei (pradedančiai ar jau kurį laiką vystančiai veiklas). Taip sukuriamos galimybės universiteto tyrėjų sukurtą MTEP sprendimą pateikti rinkai.

Universitetas taip pat gali investuoti į ribotos civilinės atsakomybės asmenis, t.y. atžalinę įmonę, kuri steigiama komercinti universitete sukurtus MTEP sprendimus (angl. Spin-off company). Universitetas gali steigti universiteto atžalinę įmonę kartu su MTEP veiklų (projektų) partneriais, autoriumi ir (ar) kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. Universiteto įnašas į atžalinę įmonę gali būti piniginis arba nepiniginis, tačiau universiteto kapitalo dalis universiteto atžalinėje įmonėje neturėtų viršyti 20 proc.

Jei siekiate universiteto investicijos, tuomet pirmiausia siūlome užpildyti atitinkamą Iniciatyvos anketos formą, esančią VU intranete.

Paraišką dėl universiteto prašomos investicijos į atžalinę įmonę svarsto Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas. Paraiška vertinama tokiais kriterijais:

-svarba universiteto studijų organizavimo, mokslo, meno ar kultūriniams tikslams;
-komercinis ir socialinis Iniciatyvos formoje pateiktos informacijos potencialas;
-galimi verslo modeliai ir jų tvarumas.

Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Sprendimą dėl universiteto investicijos į atžalinę įmonę priima rektorius. Tam tikrais atvejais universiteto rektorius sprendimui dėl investavimo į atžalinę įmonę gali pasitelkti universiteto tarybą.

Svarbu pažymėti, kad investuojant į ribotos civilinės atsakomybės asmenis Universiteto taryba priima sprendimus šiais atvejais:

-kai ribotos civilinės atsakomybės asmuo steigiamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai steigiamas juridinis asmuo, veikiantis narystės principu;

-kuomet prašoma investicija į ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis viršija 100 000 EUR, nepriklausomai nuo to, ar investicija atliekama vienu kartu, ar per kelis kartus (išskyrus atvejus, kai investuojama universitetui priklausanti intelektinė nuosavybė);

-kai investavus universitetui priklausys ne mažiau kaip 50 proc. balsavimo teisę visuotiniame dalyvių susirinkime suteikiančių balsų.

Sprendžiant, ar steigti, ar investuoti į atžalinę įmonę, yra palankiau vertinamas investavimas kartu su privačiais investuotojais ir (ar) rizikos kapitalo fondu (-ais). Todėl kviečiame pasidomėti ir investavimo galimybėmis, kurias siūlo Vilniaus universiteto neliečiamo kapitalo fondas, privatūs investuotojai, verslo angelai, rizikos kapitalo fondai bei Invega.

Daugiau informacijos apie universiteto investavimo galimybes į atžalines įmones suteiks Inovacijų skyrius (; tel. +370 5 2687017)