Verslumas

Verslumas

Sukurta: 04 balandžio 2019

Universitete sukurtus MTEP sprendimus galima komercinti steigiant inovatyvią įmonę šių sprendimų parengimui, gamybai, pardavimams tiesioginiams vartotojams ar tolesnei plėtrai rinkoje. Todėl tyrėjams galime pasiūlyti pradines konsultacijas, kaip steigti įmonę ir pasiruošti ją valdyti. Siekdamas prisidėti prie naujų inovatyvių įmonių ekosistemos kūrimo, universitetas gali suteikti pradedančiajai įmonei universiteto pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statusą. Universitetas taip pat turi galimybę investuoti į MTEP sprendimus, sukurtus universiteto bendruomenės narių, kurie steigia įmonę MTEP sprendimų komercinimui, jei tai atitinka ir papildo Universiteto statute numatytą misiją ir nenutolsta nuo veiklos tikslų. Kiekvienas investicijos poreikis yra visada vertinamas, o sprendimai priimami vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei principais.