Rotacija

Rotacija

Sukurta: 19 kovo 2010

Rotacija yra kas metus vykdomas procesas, kurio metu studentai yra reitinguojami pagal studijų rezultatus – studijų rezultatai yra vertinami priskiriant juos skirtingiems studijų lygmenims. Rotacija yra vykdoma po egzaminų perlaikymų, tačiau ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

Geriausiai besimokantys studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, rotacijos metu gali pereiti į valstybės finansuojamą vietą, tuo tarpu studentai, netenkinantys gerai besimokančio studento kriterijų, valstybės finansuojamą vietą gali prarasti. 

GERAI BESIMOKANTIS STUDENTAS YRA:

  • Neturintis akademinių skolų;
  • Įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus (dalyvavęs visuose egzaminuose ir įskaitose);
  • Pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

VF > VNF 

Studentas netenka valstybės finansuojamos studijų vietos, jei jis praranda gerai besimokančio studento statusą. Studentas, pasiekęs slenkstinį pasiekimo lygmenį, valstybės finansuojamos vietos nepraranda tik tuo atveju, jeigu visi tos studijų programos studentai studijuoja valstybės finansuojamose vietose.

VNF > VF

VNF vietoje esantis studentas, tenkinantis gerai besimokančio studento kriterijus, rotacijos metu gali pereiti į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą vietą (gali perimti anksčiau VF vietoje studijavusio asmens „krepšelį“).

AKADEMINĖ SKOLA

 Skola akad skola

PASIEKIMŲ LYGMENYS

Puikus: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra nuo 8 iki 10;

Tipinis: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis didesnis nei 5, tačiau nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;

Slenkstinis: studentas neturi akademinių skolų ir vertinamojo laikotarpio svertinis pažymių vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.