Rotacija

Pažangumo eilė ir rotacija pagal studijų pasiekimo lygmenis

Pažangumo eilė sudaroma po kiekvieno semestro pagal studento paskutinio Universitete studijuoto semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį. Eilė sudaroma kiekvienos studijų programos (jeigu studijų programa padalinta į specializacijas – specializacijos) kiekvienam kursui ir studijų formai atskirai. 

Pažangumo eilė naudojama:

  • Siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus;
  • Skiriant studentams skatinamąsias stipendijas (apie dešimt procentų geriausių studijų programos (specializacijos) studentų gauna skatinamąją Vilniaus universiteto stipendiją);
  • Studentų perkėlimui iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą;
  • Studentų už studijas sumokėtos kainos kompensavimui;
  • Kitais kamieninio akademinio padalinio numatytais atvejais.

Rotacija pagal studijų pasiekimo lygmenis yra vykdoma kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., remiantis vertinamuoju laikotarpiu (praėję mokslo metai) studento svertiniu studijų pasiekimų vidurkiu bei gautomis skolomis ar akademinėmis skolomis.

Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka gero mokymosi kriterijus (gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį).

Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas remiantis vertinamojo laikotarpio svertinio studijų rezultatų vidurkio verte:

  • Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8;
  • Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens;
  • Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens.

Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo, išskyrus tuos atvejus, jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.

Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą vietą, teikia prašymą kamieninio akademinio padalinio vadovui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki spalio 15 d.

Daugiau: VU Laikinasis studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos