Praktika Lietuvoje

Praktika Lietuvoje

Sukurta: 21 lapkričio 2017

Praktika – tai Vilniaus universiteto studijų programos dalis, kurios metu studento žinios, kompetencijos ir gebėjimai įtvirtinami, pritaikomi ir tobulinami praktinėje veikloje. Studentų praktikai vadovauja universiteto dėstytojai arba dėstytojai ir praktikos vadovai įmonėje. Tokia studijų forma suteikia studentams galimybę papildyti teorinį mokymąsi su karjera susijusia patirtimi.

Vilniaus universitete studentai gali atlikti mokomąją, mokslo tiriamąją ir profesinę praktiką. Siūlome apsvarstyti ir kitus būdus papildyti savo studijas praktiniais įgūdžiais - atlikti savanorišką ar sumaniąją praktiką, atrasti savanorystę. Daugiau informacijos apie juos galima rasti čia.

E64164

 

PRAKTIKA PAGAL ĮSKAITYMĄ:

Studijų metu galima atlikti tiek savanorišką, tiek profesinę praktiką.

  • Privalomoji praktika – Universiteto vykdomose studijų programose numatytas studijų dalykas (modulis) arba sudėtinė dalyko (modulio) dalis, kurio studijos vyksta pagal iš anksto sudarytą Praktikos planą, vadovaujant Universiteto ir Institucijos praktikos vadovams, išskyrus Reglamente numatytas išimtis. Yra galimybė profesinę praktiką atlikti anksčiau nei numatyta studijų programos plane, tačiau prieš pradedant tokią praktiką, reikia ją suderinti su savo padalinio administracija.
  • Savanoriška praktika – su studijomis tiesiogiai nesusijusi ir studijų programoje nenumatyta praktika, skirta studento bendriesiems arba specialiesiems gebėjimams įgyti ar juos plėtoti, kurių jis neįgijo arba nepakankamai įgijo studijų ar papildomos praktikos metu. Savanorišką praktiką galima atlikti jau pirmame kurse, tačiau minimą praktiką galima atlikti vieną kartą per kalendorinius metus ir ne ilgiau 2 mėnesių vienoje organizacijoje. Iš viso savanorišką praktiką galima atlikti ne daugiau nei 3 kartus, o bendras sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. 

PRAKTIKA PAGAL TIPĄ:

  • Profesinė praktika – tai praktika, kurios metu studentas įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.
  • Mokomoji praktika – tai praktika, kurios metu studentas susipažįsta su specialybės praktine veikla įmonėje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja įgūdžius, gilina teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms.
  • Mokslo tiriamoji praktika – tai praktika, kurios metu praktikantas Praktikos institucijoje renka ir analizuoja duomenis mokslo tiriamajam darbui, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą.

Svarbu: Padalinio praktikos nuostatuose gali būti išskirti ir kiti Praktikos tipai.

PRAKTIKA PAGAL FORMĄ:

 

Dėl praktikos Lietuvoje, prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) studijų programą kuruojančią katedrą.
Dėl praktikos užsienyje – į Studentų paslaugų ir karjeros skyrių tel. (8 5) 236 6881, (8 5) 236 6011 arba el. paštu

 

Praktikos žingsniai