VU Tech Hub

VU Technologijų uostas (Tech Hub)

Sukurta: 02 sausio 2020

TH kalnas

Vilniaus universiteto technologijų uostas (Tech Hub) yra atvira, lanksti, inovatyvi mokslo, technologijų ir verslo partnerystės platforma.

Tech Hub paskirtis – apjungti tris pagrindines sritis: studentus, mokslininkus ir verslą, siekiant sudaryti prielaidas plėtoti aukštą pridėtinę vertę kuriančias naująsias technologijas ir prisidėti prie akademinės bendruomenės verslumo ir inovacijų skatinimo.

 

Tech Hub tikslai:

  • diegti tarpdisciplininius elementus įvairių pakopų studijose;
  • sukurti verslo, technologijų ir mokslo sinerginę erdvę;
  • tarpininkauti tarp Universiteto padalinių ir atskirų mokslininkų bei verslo ir kitų partnerių aukštųjų technologijų srityje, siekiant rasti ir įgyvendinti komercinius, technologinius, socialinius, reguliacinius sprendimus;
  • diegti akademinėje bendruomenėje verslumo ir antreprenerystės kultūrą per tikslinius mokymus, startuolių akceleravimą ir pagalbą, susitikimus su visuomenės ir verslo lyderiais;
  • surengti verslo konsultavimą naudojant klinikos, smėlio dėžės ir kitus instrumentus, koordinuoti užsakomųjų tyrimų vykdymą naujųjų technologijų srityje;
  • sutelkti skirtingų padalinių mokslininkus ir koordinuoti jų dalyvavimą bendrose projektinėse veiklose;
  • palaikyti visuomeninį ir akademinį diskursą dėl technologijų įtakos visuomenės raidai;
  • plėtoti ryšį su bendruomene ir socialiniais partneriais.

 

Iki-inkubacinė programa

Tai programa, skirta ankstyvos stadijos inovatyvių verslo idėjų kūrimui, intensyviam startuolių augimui ir verslumo ekosistemos tvariai plėtrai.

Šia programa gali naudotis vis startuoliai, atitikę patvirtintus atrankų kriterijus, priklausantys ar nepriklausantys VU bendruomenei.

Iki-inkubacinės programos ciklų mentorystės veiklos, trumpalaikės bei ilgalaikės komandiruotės, individualios ir grupinės konsultacijos, įvairios užduotys startuoliams leis greičiau pasiekti užsibrėžtų tikslų bei sparčiau augti sukuriant ir įdiegiant inovacijas.

 

Plačiau: www.techhub.vu.ltFacebook ir Instagram.