Rektoratas

Rektoratas yra rektoriui patarianti kolegija.

Rektorato nariai pagal pareigas yra vicerektorius, prorektoriai, kancleris, kamieninių padalinių vadovai, Studentų atstovybės prezidentas ir kiti rektoriaus paskirti nariai.

Vilniaus universiteto rektorato sudėtis:

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas, rektorius

Prof. dr. Edita Sužiedėlienė, vicerektorė, mokslo prorektorė

Doc. dr. Valdas Jaskūnas, studijų prorektorius

Dr. Artūras Vasiliauskas, partnerystės prorektorius

Dr. Rita Rekašiūtė Balsienė, organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė

Raimundas Balčiūnaitis, kancleris

Prof. dr.  Aldona Beganskienė, Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanė

Prof. dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių akademijos direktorė

Prof. dr. Tomas Davulis, Teisės fakulteto dekanas

Doc. dr. Kęstutis Driaunys, Kauno fakulteto dekanas

Prof. dr. Paulius Drungilas, Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas

Prof. dr. Feliksas Jankevičius VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų“ generalinis direktorius

Irena Krivienė, Bibliotekos generalinė direktorė

Prof. dr. Rimvydas Laužikas, Komunikacijos fakulteto dekanas

Prof. dr. Aida Mačerinskienė, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė

Neda Žutautaitė, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė

Dr. Birutė Miškinienė, Verslo mokyklos direktorė

Prof. dr. Arūnas Poviliūnas, Filosofijos fakulteto dekanas

Dr. Loreta Skurvydaitė, Istorijos fakulteto dekanė

Doc. dr. Margarita Šešelgytė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė

Prof. dr. Inesa Šeškauskienė, Filologijos fakulteto dekanė

Prof. dr. Juozas Šulskus, Fizikos fakulteto dekanas

Prof. dr. Algirdas Utkus, Medicinos fakulteto dekanas

Prof. dr. Gintaras Valinčius, Gyvybės mokslų centro direktorius