Rektorato sudėtis

Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. R-155, vadovaujantis VU statuto 43 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 47 straipsnio 3 dalimi, patvirtinta Vilniaus universiteto rektorato sudėtis:

 • Prof. Artūras Žukauskas (rektorius),
 • Prof. Rimantas Jankauskas (vicerektorius, mokslo prorektorius),
 • Prof. Greta Drūteikienė (partnerystės prorektorė),
 • Doc. Valdas Jaskūnas (studijų prorektorius),
 • Doc. Birutė Švedaitė - Sakalauskė (bendruomenės reikalų prorektorė),
 • Gediminas Miškinis (kancleris),
 • Dr. Juozas Galginaitis (kanclerio pavaduotojas),
 • Prof. Vytautas Balevičius (Fizikos fakulteto dekanas),
 • Prof. Aldona Beganskienė (Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanė),
 • Dr. Gintaras Valinčius (Gyvybės mokslų centro vadovas),
 • Prof. Tomas Davulis (Teisės fakulteto dekanas),
 • Doc. Kęstutis Driaunys (Kauno fakulteto dekanas),
 • Prof. Gintautas Dzemyda (Matematikos ir informatikos instituto direktorius),
 • Prof. Saulius Antanas Juršėnas (Taikomųjų mokslų instituto direktorius),
 • Prof. Gediminas Juzeliūnas (Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius),
 • Doc. Roma Kriaučiūnienė (Užsienio kalbų instituto direktorė),
 • Irena Krivienė (Bibliotekos generalinė direktorė),
 • Prof. Jonas Martinavičius (Ekonomikos fakulteto dekanas),
 • Dr. Birutė Miškinienė (Verslo mokyklos direktorė)
 • Prof. Rimvydas Petrauskas (Istorijos fakulteto dekanas),
 • Prof. Arūnas Poviliūnas (Filosofijos fakulteto dekanas),
 • Lekt. Vytis Silius (Orientalistikos centro direktorius),
 • Prof. Meilutė Ramonienė (Filologijos fakulteto dekanė),
 • Prof. Gediminas Stepanauskas (Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas),
 • Prof. Rita Šerpytytė (Religijos studijų ir tyrimų centro direktorė),
 • Prof. Algirdas Utkus (Medicinos fakulteto dekanas),
 • Prof. Andrius Vaišnys (Komunikacijos fakulteto dekanas),
 • Prof. Ramūnas Vilpišauskas (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius),
 • Dr. Ramunė Žilinskienė (Sveikatos ir sporto centro direktorė),
 • Egidijus Kinderis (Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas)