Rektorato sudėtis

Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. R-155, vadovaujantis VU statuto 43 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 47 straipsnio 3 dalimi, patvirtinta Vilniaus universiteto rektorato sudėtis:

Prof. Artūras Žukauskas (rektorius)

Prof. Rimantas Jankauskas (vicerektorius, mokslo prorektorius)

Prof. Greta Drūteikienė (partnerystės prorektorė)

Doc. Valdas Jaskūnas (studijų prorektorius)

Doc. Birutė Švedaitė - Sakalauskė (bendruomenės reikalų prorektorė)

Nikita Ananjevas (kancleris)

Dr. Roaldas Gadonas (Fizikos fakulteto l.e.p. dekanas)

Prof. Aldona Beganskienė (Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanė)

Dr. Gintaras Valinčius (Gyvybės mokslų centro vadovas)

Prof. Tomas Davulis (Teisės fakulteto dekanas)

Doc. Kęstutis Driaunys (Kauno fakulteto dekanas)

Prof. Gintautas Dzemyda (Matematikos ir informatikos instituto direktorius)

Prof. Saulius Antanas Juršėnas (Taikomųjų mokslų instituto direktorius)

Prof. Gediminas Juzeliūnas (Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorius)

Doc. Roma Kriaučiūnienė (Užsienio kalbų instituto direktorė)

Irena Krivienė (Bibliotekos generalinė direktorė)

Prof. Jonas Martinavičius (Ekonomikos fakulteto dekanas)

Dr. Birutė Miškinienė (Verslo mokyklos direktorė)

Prof. Rimvydas Petrauskas (Istorijos fakulteto dekanas)

Prof. Arūnas Poviliūnas (Filosofijos fakulteto dekanas)

Dr. Vytis Silius (Orientalistikos centro direktorius)

Prof. Meilutė Ramonienė (Filologijos fakulteto dekanė)

Prof. Gediminas Stepanauskas (Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas)

Prof. Rita Šerpytytė (Religijos studijų ir tyrimų centro direktorė)

Prof. Algirdas Utkus (Medicinos fakulteto dekanas)

Prof. Andrius Vaišnys (Komunikacijos fakulteto dekanas)

Prof. Ramūnas Vilpišauskas (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius)

Dr. Ramunė Žilinskienė (Sveikatos ir sporto centro direktorė)

Egidijus Kinderis (Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas)