Rektoratas

Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. R-155, vadovaujantis VU statuto 43 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 47 straipsnio 3 dalimi, patvirtinta Vilniaus universiteto rektorato sudėtis:

Prof. Artūras Žukauskas (rektorius)

Prof. Rimantas Jankauskas (vicerektorius, mokslo prorektorius)

Prof. Greta Drūteikienė (partnerystės prorektorė)

Doc. Valdas Jaskūnas (studijų prorektorius)

Doc. Birutė Švedaitė - Sakalauskė (bendruomenės reikalų prorektorė)

Nikita Ananjevas (kancleris)

Prof. Aldona Beganskienė (Chemijos ir geomokslų fakulteto dekanė)

Prof. Tomas Davulis (Teisės fakulteto dekanas)

Doc. Kęstutis Driaunys (Kauno fakulteto dekanas)

Prof. Gintautas Dzemyda (Matematikos ir informatikos instituto direktorius)

Prof. Roaldas Gadonas (Fizikos fakulteto l.e.p. dekanas)

Irena Krivienė (Bibliotekos generalinė direktorė)

Prof. Aida Mačerinskienė (Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė)

Dr. Birutė Miškinienė (Verslo mokyklos direktorė)

Prof. Rimvydas Petrauskas (Istorijos fakulteto dekanas)

Prof. Arūnas Poviliūnas (Filosofijos fakulteto dekanas)

Prof. Meilutė Ramonienė (Filologijos fakulteto l.e.p. dekanė)

Dr. Vytis Silius (Orientalistikos centro direktorius)

Prof. Gediminas Stepanauskas (Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas)

Prof. Rita Šerpytytė (Religijos studijų ir tyrimų centro direktorė)

Prof. Algirdas Utkus (Medicinos fakulteto dekanas)

Prof. Andrius Vaišnys (Komunikacijos fakulteto dekanas)

Dr. Gintaras Valinčius (Gyvybės mokslų centro direktorius)

Prof. Ramūnas Vilpišauskas (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius)

Dr. Ramunė Žilinskienė (Sveikatos ir sporto centro direktorė)

Egidijus Kinderis (Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas)