VU e.paslaugos

Studentams

Erasmus+ mobilumo veiklos aukštojo mokslo institucijų studentams

 

Veikla Koordinatorius Trukmė Svarbu žinoti
Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje

Tarptautinių ryšių skyrius
Agnė Jacynaitė
tel. (8 5) 219 3215
 

3-12 mėn.

Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.

Vientisųjų studijų studentas gali išvykti 24 mėn. trukmės mobilumo veikloms.

Studentų ir absolventų praktika įmonėse
(Absolventai atrenkami paskutiniaisiais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo)

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
tel. (8 5) 236 6011

2-12 mėn.

Fakultetų ERASMUS+ mainų koordinatorių kontaktai.

ERASMUS+ programos konkursas

ERASMUS+ programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį - rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį - pavasario semestrui.

Kvietimo teikti paraiškas ir tikslių atrankos konkurso datų ieškokite tarptautinių ryšių naujienose.

Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pasirinkti užsienio universitetą (galimi 2 pasirinkimo variantai), kuriame nori studijuoti ir kuris atitinka jų studijų kriterijus bei užpildyti elektroninę paraiškos formą. Pasibaigus elektroninei registracijai, studentų atranka vykdoma fakultetuose, kurie atsakingi už galutinius konkurso rezultatus.

Apie konkurso rezultatus sužinosite VU Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus internetinėje svetainėje skelbiamose naujienose arba pas fakultetų ERASMUS+ koordinatorius ne vėliau kaip po 2 savaičių pasibaigus atrankai.

Dėl riboto programos finansavimo ne į visas skelbiamas vietas studentai bus siunčiami. Už studentų sąrašų eiliškumą, partnerių ir šalių, į kurias siunčiami studentai, prioritetus atsakingi fakultetų koordinatoriai.
Rudens semestre neišnaudotos vietos lieka pavasario semestrui.

Kodėl verta dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje:

 • patobulinta / išmokta užsienio kalba;
 • yra galimybė gauti žinių, kurių Lietuvoje negausi;
 • akiračio praplėtimas, naujos kultūros pažinimas, kantrybės ir tolerancijos ugdymas;
 • naujos pažintys;
 • savarankiškumas, drąsa;
 • susiformavęs kitoks požiūris į mokslą;
 • stipresnė motyvacija mokytis ir siekti daugiau nei prieš išvykstant;
 • išskirtinė patirtis (ne tik akademiška, bet ir gyvenimiška);
 • sugrįžus studijos tęsiamos su kurso draugais, o išlaikyti užsienyje egzaminai įskaitomi Vilniaus Universitete 

ERASMUS+ studento teisės:

 • ERASMUS+ studentas nemoka jokių akademinių mokesčių (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio; mokesčių už egzaminus; laboratorijų, bibliotekų mokesčių) priimančiai aukštajai mokyklai;
 • Studijų užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai visiškai pripažįstami ir įskaitomi į VU diplomo/laipsnio programą;
 • Per studijų laikotarpį nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir/ar paskolų mokėjimas;
 • Galimas papildomas finansavimas:
  - negalią turintiems studentams (iki 500 EUR/mėn.);
  - socialiai remtiniems studentams (+ 200Eur/mėn.).

Kas gali dalyvauti ERASMUS+ programoje

Dalyvauti ERASMUS+ programoje galite, jeigu:

 • esate bet kurios studijų pakopos VU nuolatinių studijų studentas;
 • norite išvykti 3-12 mėn. dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą;
 • iki planuojamų studijų užsienyje pradžios esate baigę 2 pirmosios studijų pakopos kursus arba 1 antrosios studijų pakopos semestrą;
 • dabartinėje studijų pakopoje nesate išnaudojęs 12 mėn. Erasmus mobilumo limito (vientisųjų studijų studentams-24 mėn.) studijoms ar praktikai.

Kaip pasirinkti universitetą?

Studijos užsienyje yra organizuojamos pagal dvišales partnerystės sutartis, kurias sudaro ERASMUS+ programoje bendradarbiaujantys universitetai. Čia Jūs rasite sąrašą universitetų, su kuriais mūsų universitetas sudarė sutartis dėl studentų mainų, ir informaciją:

 • kuris Vilniaus universiteto fakultetas yra studentų mainų organizatorius;
 • kiek Vilniaus universiteto studentų galėtų studijuoti užsienio universitetuose šiais mokslo metais ir kiek mėnesių gali tęstis šios studijos;
 • dėl kurių studijų krypčių ir kurioje pakopoje (BA, MA, PhD) susitarė bendradarbiaujantys universitetai.


Rinkdamiesi universitetą, kuriame norėtumėte praleisti studijų periodą, atkreipkite dėmesį į tai:

 • ar sutartį su šiuo universitetu turi Jūsų fakultetas. Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, su kuriuo Jūsų fakultetas turi pasirašęs dvišalę ERASMUS+ sutartį;
 • ar pakankamai mokate kalbą, kuria dėstomi dalykai pasirinktame universitete. Partnerinių institucijų reikalaujamus užsienio kalbos žinių lygius rasite universitetų lentelėje;
 • ar pasirinktame universitete yra galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį;
 • kad nurodytos studijų pakopos lygiai (bakalauro studijos, magistrantūra, doktorantūra) yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.

Rekomenduojame perskaityti jau dalyvavusių Erasmus mainuose VU studentų atsiliepimus, kur rasite Jums aktualios ir naudingos informacijos apie studijas, dalykų dėstymą užsienio universitete, gyvenimo sąlygas bei išlaidas toje šalyje. Duomenų bazėje atsiliepimus rasite ne apie visas partnerines institucijas dėl kai kurių partnerių pasikeitimo.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Pirmenybė teikiama studentams:

 • pretenduojantiems į vietą tokiame užsienio universitete, kuris sudaro galimybes suplanuoti studijų programą, atitinkančią jo studijų kryptį ir lygį. Šis studijų užsienyje planas reikalingas pilnam studijų periodo pripažinimui Vilniaus universitete;
 • pateikusiems aiškią ir akademiškai pagrįstą motyvaciją;
 • gerai mokantiems užsienio kalbą, kuria dėstomi dalykai užsienio universitete;
 • kurių paskutinių dviejų sesijų rezultatų vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai (išskyrus kai kuriuos fakultetus, kur balas turi būti ne mažesnei nei 7);
 • klausiusiems ar klausantiems dalykus užsienio kalba Vilniaus universitete.

Kiekvienas fakultetas pats nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.

Studijų užsienyje organizavimas

ERASMUS+ atrankos konkursą laimėjusiems studentams organizuojami informaciniai seminarai. Apie juos atrinkti studentai informuojami elektroniniu paštu. Seminarų metu būsite išsamiai informuoti apie studijų užsienyje organizavimo tvarką.

Pagrindiniai studijų užsienyje organizavimo etapai:

1. Paraiškos dokumentų siuntimas užsienio universitetui:

 • Pildomas pirminis užsienio universiteto priėmimo dokumentų paketas. Programos dalyvių, praėjusių pirminę atranką, dokumentų paketą rasite pasirinkto užsienio universiteto interneto svetainėje. Jeigu užsienio universiteto svetainėje nėra pateikto dokumento paketo, pildyti VU Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus pateiktus dokumentus: registracijos formą ir studijų sutartį (žr. Dokumentų paketas dešinėje paraštėje).
 • Už studijų sutarčių pasirašymą, dalykų suderinimą atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai. Pasirašydami studijų sutartį, fakulteto ERASMUS koordinatoriai kartu su studentu ir užsienio partneriu susitaria dėl studento studijų programos užsienyje. Per semestrą studentas užsienio universitete privalo surinkti 30 ECTS kreditų.
 • Originalių dokumentų paketą į užsienio universitetą siunčia ERASMUS institucinis koordinatorius Tarptautinių programų ir ryšių skyriuje. 

2. Gavus pakvietimo laišką iš užsienio universiteto, studentai tvarkosi VU komandiruotės ir kitus dokumentus:

 • pildo prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms;
 • kreipiasi į ERASMUS institucinį koordinatorių Tarptautinių programų ir ryšių skyriuje dėl pažymų Teritorinei ligonių kasai dėl Europos draudimo kortelės bei dokumentų, reikalingų laikinam leidimui gyventi užsienio šalyje;
 • pasirašo finansinę sutartį, kurios pagrindu mokama ERASMUS+ stipendija ir / arba suteikiamas ERASMUS+ studento statusas

3. Atsiskaitymai. Grįžę po ERASMUS+ studijų periodo, studentai VU Tarptautinių programų ir ryšių skyriui privalo:

 • pristatyti studijų periodą patvirtinantį dokumentą ( confirmation of study period);
 • užpildyti elektroninę ataskaitą, kurios nuorodą kiekvienas studentas asmeniškai gaus į savo pašto dėžutę po studijų periodo dokumento pristatymo;
 • pristatyti akademinę pažymą iš užsienio universiteto tarptautinių ryšių skyriui ir fakulteto koordinatoriui
 • susitvarkyti ir pristatyti rezultatų įskaitymo kortelę, paruoštą VU fakultete pagal užsienyje gautą akademinę pažymą.

Finansavimo sąlygos

Laimėję ERASMUS+ atrankos konkursą, studentai gauna ERASMUS+ stipendiją, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo užsienio šalies.
Stipendijų dydis yra nuo 300 iki 500 eurų per mėnesį:

Šalių grupė Šalys Stipendija studijoms EUR/mėn. Stipendija praktikai EUR/mėn.
1 Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija* 500 700
2 Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai, Potugalija, Slovėnija. Islandija, Turkija 400 600
3 Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300

500

* Šveicarijos dalyvavimas Erasmus+ programoje 2015-2016 m. m. dalinis. Studentams, vykstantiems į Šveicariją, atranką praėjusieji studentai gaus Šveicarijos valstybinę stipendiją 420 CHF (~350 Eur). Stipendijos skirtumas bus padengtas iš Vilniaus universiteto.

 

 • ERASMUS+ stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų. 
 • ERASMUS+ stipendija išmokama per du kartus. Pirmasis pavedimas (80%) į studento banko kortelės sąskaitą pervedamas iki išvažiavimo likus savaitei ir laiku susitvarkius visus reikalaujamus dokumentus. Antroji stipendijos dalis išmokama tik pristačius studijų periodą patvirtinantį dokumentą ir užpildžius elektroninę ataskaitą. 
 • Yra galimybė vykti studijoms užsienyje su „nuline stipendija“ šiuo atveju Jūs negausite ERASMUS+ stipendijos, tačiau naudositės visomis ERASMUS studento teisėmis. “Nulinės stipendijos” laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos iš privačių fondų, tėvų, kitų šeimos narių, darbdavių lėšų, taip pat imant paskolą iš Valstybinio studijų fondo
 • Visiems išvykstantiems ERASMUS studentams studijų užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir/ar paskolų mokėjimas.

Papildoma parama

 • Turintis negalią ar specialiųjų poreikių (dėl tam tikros negalios nuolat reikalingos būtinosios priemonės tokios kaip insulinas, speciali dieta, vaistai ar kt. ) studentas gali kreiptis papildomos paramos. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti būtinuosius dokumentus:
  - prašymą ir paraišką likus bent 2 mėn. iki išvykimo į Erasmus studijas;
  - pasirašyti dotacijos sutartį dėl papildomos dotacijos skyrimo.
 • Studentams yra galimybė gauti papildomą stipendiją +200 EUR/mėn. Socialinė stipendija gali būti išmokama studentams:
  1. iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, gaunantis socialinę pašalpą;
  2. nevyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
  3. našlaitis (neturintis abiejų tėvų arba vieninteliio iš tėvų).
  Tik pristačius pažymą, kad studentas priklauso vienai iš šių grupių ir yra socialiai remtinas, jam skiriama socialinė Erasmus stipendija. PAŽYMA išduodama savivaldybėje, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje. 
  Pažyma TURI GALIOTI finansinių sutarčių pasirašymo metu. Finansines sutartys pasirašomos birželio-rugsėjo mėn. (rudens semestro studentams) arba gruodžio- sausio mėn. (pavasario semestro studentams)
  SVARBU! Socialinė stipendija neskiriama vykstantiems į trečiąsias Erasmus+ šalis!