Rinkimai į VU Tarybą 2019

Rinkimai į VU Tarybą 2019

Sukurta: 28 sausio 2019

Vilniaus universiteto (VU) Taryba – tai vienas iš trijų universiteto valdymo organų, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus.

Tarybos nariais (-ėmis) penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, tarp kurių:

  • penki Tarybos nariai (-ės), renkami (-os) iš iškeltų kandidatų (-čių) – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų,
  • keturi Tarybos nariai (-ės), renkami (-os iš iškeltų kandidatų (-čių) – ne VU darbuotojų ar studentų (-čių),
  • du Tarybos nariai (-ės), renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Šie rinkimai organizuojami, vadovaujantis 2019 m. gegužės 21 d. VU Senato nutarimu atnaujinta Vilniaus universiteto tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarka

Tarybos rinkimai Vilniaus universitete vyko 2019 m. lapkričio 4-5 d. Išankstinis balsavimas vyko 2019 m. spalio 28-29 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis balsavimo turas) vyko lapkričio 11-12 d.