PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. R-440

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

 1. Atsiskaitymo su Vilniaus universitetu (toliau – Universitetas) tvarka (toliau – Tvarka) apibrėžia Universiteto padalinių, su kuriais turi būti atsiskaityta, sąrašą ir nustato atsiskaitymo terminus bei procedūrą. Ši Tvarka sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Universiteto vidiniais teisės aktais ir galioja visiems Universiteto studentams ir klausytojams (toliau – Absolventas).
 2. Diplomas Absolventui išduodamas tik tuomet, kai jis įvykdo visus Universiteto studijų sutartyje numatytus įsipareigojimus, atsiskaito su visais Tvarkos 3 punkte nurodytais Universiteto padaliniais bei pasirašo išduotų diplomų ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale (toliau – Registracijos žurnalas).
 3. Universiteto padaliniai, su kuriais Absolventas turi būti atsiskaitęs, yra:
  3.1 Universiteto biblioteka;
  3.2 Universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Būsto skyrius;
  3.3 Universiteto Studentų atstovybė;
  3.4 Kamieninio akademinio padalinio (toliau – Akademinis padalinys) administracija.
 4. Absolventų sąrašas Vilniaus universiteto Studijų informacinėje sistemoje (toliau – Sistema), aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“ automatiškai patalpinamas: žiemos diplomų įteikimo sesijos – iki einamųjų mokslo metų gruodžio 1 d., vasaros diplomų įteikimo sesijos – iki einamųjų mokslo metų gegužės 1 d.
 5. Universiteto padaliniai ne vėliau kaip iki einamųjų mokslo metų gruodžio 14 d./ gegužės 14 d. aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“ pažymi Absolventų atsiskaitymo su jų padaliniu būseną.
 6. Apie galimybę atsiskaityti su Universiteto padaliniais Absolventai yra informuojami automatiniu pranešimu: žiemos diplomų įteikimo sesijos Absolventai – einamųjų mokslo metų gruodžio 15 d., vasaros diplomų įteikimo sesijos Absolventai – einamųjų mokslo metų gegužės 15 d.
 7. Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Padalinys, Absolventui atsiskaičius, tai pažymi Sistemos aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“.
 8. Absolventams, kurie nėra atsiskaitę bent su vienu Universiteto padaliniu, numatytu Tvarkos 3 punkte, siunčiami automatiniai pranešimai su priminimu atsiskaityti: likus 15 kalendorinių dienų iki numatytos diplomų įteikimo dienos ir likus 10 kalendorinių dienų iki numatytos diplomų įteikimo dienos.
 9. Remdamasis Universiteto padalinio pateikta informacija Sistemoje, Akademinis padalinys leidžia neturintiems įsiskolinimų Absolventams pasirašyti Registracijos žurnale ir išduoti diplomus.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos