Rinkimai į VU Rektorius 2020

Naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi išrinktas prof. dr. Rimvydas Petrauskas.

Vilniaus universiteto (VU) rektorius – tai vienasmenis VU valdymo organas ir VU vadovas, kuris kartu su Taryba ir Senatu rūpinasi VU autonomijos ir VU bendruomenės savivaldos užtikrinimu ir VU veiklos kokybe.

VU rektorių penkerių metų kadencijai slaptu balsavimu renka VU Taryba.

Būsimas rektorius pareigas turi pradėti eiti 2020 m. balandžio 1 d.

Šie rinkimai organizuojami vadovaujantis Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.