Priėmimas

Sukurta: 24 spalio 2011
INFORMACIJA ĮSTOJUSIEMS Į DOKTORANTŪRĄ 

 

I. LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Pasirašius studijų sutartį, ne anksčiau kaip nuo 2021 m. spalio 1 d. privaloma registruotis Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) svetainėje (adresu – https://lsp.lt/register/) ir užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą.

Daugiau informacijos apie studento pažymėjimo išdavimą galite rasti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės interneto svetainėje arba kreipiantis į Aušrinę Dichavičiūtę (tel. +370 686 31 756, el. p. ).

 

II. VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Gavus Lietuvos studento pažymėjimą ir LSP numerį, būtina prisijungti prie Vilniaus universiteto e. tapatybių valdymo sistemos https://www.vu.lt/it/epaslaugos/ prieigai prie Vilniaus universiteto studijų informacinės sistemos (VUSIS) ir Universiteto suteiktos elektroninės pašto dėžutės.

 

III. STIPENDIJA

Prisijungus prie VUSIS, IKI SPALIO MĖN. VIDURIO SVARBU UŽREGISTRUOTI savo banko sąskaitos numerį, į kurį bus vedama doktorantūros stipendija.

 


 

 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 

Dėmesio skelbiamas papildomas priėmimas į biochemijos, biologijos, chemijos, edukologijos, fizikos, fizinės geografijos, geologijos, istorijos ir archeologijos bei matematikos mokslo krypties doktorantūros studijas.

 

BENDROJI INFORMACIJA


Papildomo priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete 2021 metais TAISYKLĖSE yra išsamiai aprašoma priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete tvarka.


Papildomas priėmimas vykdomas į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas doktorantūros studijų vietas. Studijų kainos yra patvirtintos Vilniaus universiteto senato 2021 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. SPN-22 „Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 2021–2022 studijų metais, kainų patvirtinimo“.


Dalyvauti konkurse gali asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir nustatytomis datomis pateikę prašymą.

Stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKOS IR KRITERIJAI

Biochemija Kriterijai  
Biologija Kriterijai  
Chemija Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Edukologija Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Fizika Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Fizinė geografija Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Geologija Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Istorija ir archeologija Kriterijai Egzamino ar pokalbio vieta, laikas ir kita informacija
Matematika Kriterijai  

 

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Vilniaus universiteto Centrinės administracijos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje (Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais: +370 5 268 7095, +370 5 268 7093, el. paštu: ).

 

STOJIMO PROCEDŪRA


Papildomas priėmimas į doktorantūrą vykdomas atviro konkurso būdu. PRAŠYMAS dalyvauti papildomo priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete konkurse ir būtinų dokumentų elektroninės kopijos pateikiami Vilniaus universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (ISAS) nuo 2021 m. rugpjūčio 24 d. 12.00 val. Pateiktą prašymą galima koreguoti iki 2021 m. rugsėjo 16 d., 24.00 val.

Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti 15 € įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite: Swedbank mokėjimo kvitasSEB mokėjimo kvitas.

Informacija apie mokslo projektų pateikimo tvarką, pokalbio / egzamino datą ir vietą skelbiama Universiteto padalinio, kuris kuruoja atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto veiklą, tinklalapyje.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Biochemijos mokslo kryptis  ;
Biologijos mokslo kryptis ;
Chemijos mokslo kryptis  
Fizikos mokslo kryptis  
Fizinės geografijos mokslo kryptis  
Edukologijos mokslo kryptis  
Geologijos mokslo kryptis  
Istorijos ir archeologijos mokslo kryptis  
Matematikos mokslo kryptis

 

Stojantieji apie preliminarius priėmimo į doktorantūrą konkurso rezultatus informuojami ISAS sistemoje nuo rugsėjo 23 d. 13 val.
Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į mokslo krypties doktorantūrą procedūrinių pažeidimų, taip pat kitais tiesiogiai su priėmimu į doktorantūrą susijusiais klausimais, teikiamos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui iki rugsėjo 24 d. 9 val. Apeliacijas svarsto mokslo prorektorės įsakymu sudaryta komisija.
Pasibaigus apeliacijų teikimo terminui galutiniai priėmimo į doktorantūrą rezultatai skelbiami ISAS sistemoje nuo rugsėjo 28 d. 12 val.
Pakviestųjų studijuoti Universitete doktorantūros studijų sutartys pasirašomos rugsėjo 29–30 dienomis elektroniniu būdu.

 

STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS


Sutartį sudaryti internetu galite, jeigu naudojatės Luminor/DNB, SEB, Swedbank interneto bankininkystės paslauga.

Sutarčiai sudaryti:

1. prisijunkite prie ISAS sistemos;
2. spauskite sutarties peržiūros nuorodą;
3. susipažinę su sutartimi ją patvirtinkite ir prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos;
4. paspaudę nuorodą „peržiūrėti / pateikti dokumentus“ patikrinkite ar yra įkelti Vilniaus universiteto rektoriui adresuotas PRAŠYMAS PDF arba JPG formatu ir asmens tapatybės dokumento kopija. Jeigu nėra – įkelkite.

 

Susipažinę su studijų sutartimi, pažymėkite, kad sutinkate su sutarties sąlygomis.

Sutarčiai sudaryti spauskite mygtuką PATVIRTINTI.

 

Jeigu nepavyksta savarankiškai sudaryti sutarties elektroniniu būdu, galite atvykti į VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyrių adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, 109 kab. Atvykus sutartis bus sudaroma elektroniniu būdu ta pačia tvarka kaip ir sudarant sutartį internetu. Sudarant sutartį Universitete būtina turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą ir prisijungimo prie internetinės priėmimo sistemos duomenis (asmens kodą ir slaptažodį).

Nesudarius sutarties iki numatyto termino, kvietimas studijuoti Universitete netenka galios.