Priėmimas

PRIĖMIMAS Į EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS DOKTORANTŪROS STUDIJAS

Vilniaus universitetas skelbia priėmimą į Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių. Priėmimo tvarka (stojimo procedūra, dokumentų pateikimas) aprašoma priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete TAISYKLĖSE.

  • Doktorantūros studijų vietą užimti gali asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir nustatytomis datomis pateikę prašymą.
  • Stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.

EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKOS 

Priėmimas vykdomas atviro konkurso būdu. Atrankos procedūrą, egzaminų, pokalbių ir/arba mokslinių projektų pateikimo datas bei kandidatų vertinimo kriterijus nustato kiekvienos mokslo krypties doktorantūros komitetas. Prašymas dalyvauti priėmimo į Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register.

Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt. Konsultuojama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje adresu Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais (8 5) 268 7095, (8 5) 268 7093 arba el. paštu .   

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS į po pagrindinio priėmimo likusias laisvas doktorantūros studijų vietas vyks rugsėjo mėnesį


PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (birželio mėn.)

Priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete TAISYKLĖSE išsamiai aprašoma priėmimo į doktorantūros studijas tvarka.

2019 metais Vilniaus universitete galima stoti į 29 mokslo krypčių doktorantūrą gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

  • Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir į valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas.
  • Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti gali asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir nustatytomis datomis pateikę prašymą.
  • Stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
  • Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo lieka laisvų vietų.


MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMATIKOS 


STOJIMO PROCEDŪRA

Priėmimas į doktorantūrą vykdomas atviro konkurso būdu. Atrankos procedūrą, egzaminų, pokalbių ir/arba mokslinių projektų pateikimo datas bei kandidatų vertinimo kriterijus nustato kiekvienos mokslo krypties doktorantūros komitetas. 

Jei reikalaujama, moksliniai projektai doktorantūros komitetams pateikiami nuo birželio 10 d. iki 21 d. (imtinai). Projektų rengimo formą, pateikimo būdą ir datą doktorantūros komitetai patikslina ir paskelbia Universiteto padalinių internetinėse svetainėse.

Pokalbiai arba stojimo į doktorantūrą egzaminai Universiteto padaliniuose vyks 2019 m. birželio 26–28 dienomis (pagrindinio priėmimo į atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą posėdžių datos skelbiamos Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt nuo birželio 3 d.). Ateidami į pokalbį ar egzaminą stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu reikalaujama).


STOJIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Stojimo dokumentai į doktorantūrą teikiami nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. Stojimo į doktorantūros studijas dokumentų pateikimo eiga:

1. Sumokama stojamoji įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 15 EUR. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite. 

Įmokų kvitai:

2. Internetu pateikiami stojimo dokumentai

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val. Pateiktą prašymą stojantysis gali koreguoti iki birželio 25 d. 12:00 val. Jei numatyta priėmimo procedūroje, mokslinius projektus stojantieji doktorantūros komitetams turi pateikti birželio 1021 dienomis (detali informacija skelbiama konkretaus padalinio tinklalapyje). Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

3.  Dalyvaujama organizuojamame priėmimo į doktorantūrą posėdyje/posėdžiuose

Pokalbiai arba egzaminai Universiteto padaliniuose vyks 2019 m. birželio 26–28 dienomis (pagrindinio priėmimo į atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą posėdžių datos skelbiamos Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt nuo birželio 3 d.). Ateidami į pokalbį ar egzaminą stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

4.  Pasirašoma studijų sutartis

Pakviestųjų studijuoti Universitete sutartys pasirašomos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje (Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 109 kab.) liepos 17–19 dienomis. Ateidami pasirašyti studijų sutartį, doktorantai turi atsinešti:

  • prašymą,
  • gyvenimo aprašymą su nuotrauka,
  • diplomų ir jų priedų kopijas,
  • asmens dokumento kopiją.


Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt. Dėl doktorantūros programos pasirinkimo konsultuojama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje adresu Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais (8 5) 268 7095, (8 5) 268 7093 arba el. paštu 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos