Priėmimas2020 metų priėmimą į doktorantūros studijas numatoma vykdyti š. m. rugpjūčio pabaigoje

 

PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ TAISYKLĖS IR TEMATIKOS: 

 

 • PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universitete TAISYKLĖSE išsamiai aprašoma priėmimo į doktorantūros studijas tvarka.

2020 metais Vilniaus universitete galima stoti į 29 mokslo krypčių doktorantūrą gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

 1. Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir į valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas.
 2. Dalyvauti konkurse doktorantūros studijų vietai užimti gali asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ir nustatytomis datomis pateikę prašymą.
 3. Stojantieji priimami konkurso tvarka pagal konkursinį balą.
 4. Priėmimas gali vykti keliais etapais, jeigu po pagrindinio priėmimo lieka laisvų vietų.


Mokslinių tyrimų tematikos 


Stojimo procedūra

Priėmimas į doktorantūrą vykdomas atviro konkurso būdu. Atrankos procedūrą, egzaminų, pokalbių ir/arba mokslinių projektų pateikimo datas bei kandidatų vertinimo kriterijus nustato kiekvienos mokslo krypties doktorantūros komitetas. 

Moksliniai projektai, jei reikalaujami, pateikiami doktorantūros komitetams. Informaciją apie projektų rengimo formą, pateikimo būdą ir datą doktorantūros komitetai paskelbia Universiteto padalinių internetinėse svetainėse.

Pokalbiai arba stojimo į doktorantūrą egzaminai Universiteto padaliniuose vyks 2020 m. rupjūčio 25-27 d. (pagrindinio priėmimo į atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą posėdžių datos skelbiamos Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt nuo rugpjūčio (bus paskelbta nuo kada). Ateidami į pokalbį ar egzaminą stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu reikalaujama).


Stojimo dokumentų pateikimas

Stojimo dokumentai į doktorantūrą teikiami 2020 birželio 5 d. iki rugpjūčio 20 d. 24:00 val.. Stojimo į doktorantūros studijas dokumentų pateikimo eiga:

1. Sumokama stojamoji įmoka

Stojamoji studijų įmoka – 15 EUR. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite. 

Įmokų kvitai:

 1. "Swedbank", AB
 2. AB SEB bankas

2. Internetu pateikiami stojimo dokumentai

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.registerPateiktą prašymą stojantysis gali koreguoti iki 2020 rugpjūčio 20 d. 24:00 val. Jei numatyta priėmimo procedūroje, mokslinius projektus stojantieji doktorantūros komitetams turi pateikti iki doktorantūros komitetų nustatytos datos (detali informacija skelbiama konkretaus fakulteto/padalinio tinklalapyje). Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

3.  Dalyvaujama organizuojamame priėmimo į doktorantūrą posėdyje/posėdžiuose

Pokalbiai arba egzaminai Universiteto padaliniuose vyks 2020 m. 2020 m. rupjūčio 25-27 d.  (pagrindinio priėmimo į atitinkamos mokslo krypties doktorantūrą posėdžių datos skelbiamos Universiteto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt nuo (data bus patikslinta)). Ateidami į pokalbį ar egzaminą stojantieji turi atsinešti savo mokslo darbų kopijas (jeigu turi).

4.  Pasirašoma studijų sutartis

Pakviestųjų studijuoti Universitete sutartys pasirašomos Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje (Universiteto g. 3, centriniai rūmai, 109 kab.) 2020 m. rugsėjo mėn. 3-8 dienomis. Ateidami pasirašyti studijų sutartį, doktorantai turi atsinešti:

 1. prašymą,
 2. gyvenimo aprašymą su nuotrauka,
 3. diplomo ir jo priedų kopijas,
 4. asmens dokumento kopiją.


Informacija apie priėmimo į doktorantūrą tvarką ir studijas Universitete teikiama interneto svetainėje adresu https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos/priemimas-dokt. Dėl doktorantūros programos pasirinkimo konsultuojama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje adresu Universiteto g. 3, Vilnius, 108 ir 109 kab.; telefonais (8 5) 268 7095, (8 5) 268 7093 arba el. paštu 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku