Lithuanian Science Programmes and Projects

Lithuanian Science Programmes and Projects

Sukurta: 18 December 2012


lmt en logo1 colour spatialProjects and programmes are being sponsored by the Research Council of Lithuania:

  

 

 

 

vlkkProjects and programmes are being sponsored by the State Commission of the Lithuanian Language

 

 

Project title Duration Project leader, Faculty
Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas 2017–2019 D. Aliūkaitė (Kaunas Faculty)
Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui 2017–2019 L. Vilkienė (Faculty of Philology)
Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas 2017–2019 V. Zubaitienė (Faculty of Philology)