Faculty of Communication

Faculty of Communication

Sukurta: 27 August 2013

kf9 Saulėtekio, LT-01222 Vilnius
Tel. 236 6101, fax 236 6104
E-mail:
http://www.kf.vu.lt

Dean – Doc. Dr. Andrius Vaišnys

STAFF

49 teachers (4 habilitated doctors and 33 doctors), 2 research fellows (1 habilitated doctor and 1 doctor), 21 doctoral students.


MAIN RESEARCH AREAS OF THE FACULTY

Information and communication in traditional and network societies
Generating and communicating heritage

DOCTORAL DISSERTATIONS MAINTAINED IN 2012

Ž. Būčys. Antiques and society: communication of heritage in Lithuania in the 19th century.

M. Grigaliūnas. Soft networked persuasion of the society and promotion of volunteering in Lithuania in 2011.

A. Gudinavičius. Digital book quality from the user’s perspective.

S. Jastiuginas. Information security management: the study of Lithuanian state institutions.

J. Kuprienė. Application of principles of information organisation in an electronic environment: identification of strategic trends for scientific digital libraries.

J. Linkevičiūtė-Rimavičienė.Construction of the cultural identity in the programmatic texts of Lithuanian periodical press.

J. Mažylė. Problems of law and ethics in the regional periodical press of Lithuania (2000–2010).

CONFERENCES AND SEMINARS ORGANIZED IN 2012

International conference Creators of scholarly disciplines (Book Science, Codicology, Documentation, Media Science)
International conference The Past Returned: The phenomenon of Prof. Lev Vladimirov and Dissemination of Scientific Ideas
The dissemination conference filling project CARARE
National conference The Problem of the Content Quality in Mass Media
Seminar LEGODOCK-2

INSTITUTE OF BOOK AND DOCUMENTATION SCIENCE

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel.: 236 6111, 236 6112, fax 236 6104
E-mails:

Head - Prof. Habil. Dr. Domas Kaunas (till August 31, 2012)
            Prof. Dr. Aušra Navickienė (since September 01, 2012)

STAFF

Professors: Habil. Dr. Kaunas, Dr. O.  Janonis, Dr. E. Macevičiūtė (part-time), Dr. R. Misiūnas, Dr. A. Navickienė.
Docents: Dr. N. Bliūdžiuvienė, Dr. A. Braziūnienė, Dr. J. Zinkevičienė.
Lecturers: M. Dautartienė (part-time), A. Grigorjevas (part-time), A. Gudinavičius (part-time), D. Kontrimavičienė (part-time), dr. Dr. D. Zovienė(part-time).
Research fellow: Dr. A. Braziūnienė.
Doctoral students: A. Gudinavičius, D. Kontrimavičienė, I. Liepaitė, T. Petreikis, N. Raudytė, K. Tolkačevskis.

RESEARCH INTERESTS

Media publishing and advertising
Digital publishing
History, theory and methodology of book science
History, theory and methodology of bibliography
History, theory and methodology of archyvistics and documentation science
Manuscript and printed heritage

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Fundamental and Applied Research of Documentary Media. Prof. D. Kaunas  (till August 31, 2012), Prof. A. Navickienė (since September 31, 2012). 2011–2015.

The aim of fundamental and applied research of documentary media is to analyse traditional and digital media and they role in traditional and network societies.
In the year 2012  two volumes 58 and 59 of a scholarly journal Knygotyra (Book Science) were published; the international conference of Book Science Creators of scholarly disciplines (Book Science, Codicology, Documentation, Media Science) was organized, a monograph by D. Kaunas Bibliotheca Georgii Comitis de Plater: Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas (Bibliotheca Georgii Comitis de Plater: a Personal Library of Jurgis Plateris – a Memorial of Book Culture and Science) was published, two source publications Lietuvių DP knyga. 19451952: sąvadas (The Lithuanian DP Book. 1945–1952: compendium)and P. Andriušis Kelionių reportažai (The Notes of the Traveller) compiled by R. Misiūnas were published, as well as the first volume of the work by J. Lelewel Dvejetas bibliografinių knygų (Two Bibliographic Books) was published. Inter-institutional scholarly contacts were intensively developed while preparing research publications and the Conference. Doctoral dissertation Digital Book Quality from the User’s Perspective was defended.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

D. Kaunas. Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 296 p. :.

V. Žukas. Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška : [bibliografas, teisininkas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 582 p.

Other Books

O. Janonis. Surdegskij v čestj Sošestvija Sv. Ducha na apostolov mužskoj monastyrj : istoriko-krajevedčeskij spravočnik / Sostavitel Osvaldas Janonis. Kaunas : Obščestvo kaunasskich anikščiajcev, 2012. 223 c.

Parts of the Books

T. Wilson, E. Macevičiūtė. User's interactions with digital libraries. Digital libraries and information access: research perspectives / edited by GG. Chowdhury, Schubert Foo. London : Facet publisching, 2012, p. 113-128.

Articles

J. Zinkevičienė. Archyvistikos studijos Vilniaus universitete: raidair perspektyvos // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 205-219.

L. Gaižauskaitė. Dvikalbių žodynų leidyba Lietuvoje (1990-2010) // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 140-160.

I. Liepaitė. Lietuvos bibliofilijos idėjinės nuostatos ir organizacinė struktūra sovietmečiu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 104-128.

N. Raudytė. Lietuvos personaliniai bibliografijos leidiniai sovietmečiu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 53-72.

D. Kaunas. Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų knygų kontrabandą: pirmasis bandymas // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 220-235.

N. Raudytė. Personalinės bibliografinės informacijos specifika ir funkcijos // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 181-195.

R. Misiūnas. Pirmieji bandymai kaupti išeivijos dokumentinį paveldą JAV // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 30-39.

D. Kontrimavičienė. Prieiga prie dokumentų valstybės archyvuose : teoriniai aspektai // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 136-159.

D. Kontrimavičienė. Prieigos prie archyvų dokumentų patirtys // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 180-204.

V. Jankauskaitė. Sąjūdžio spaudos paveldas Lietuvoje // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 73-92.

E. Sėdaitytė. Savilaida sovietinėje Lietuvoje: istoriografinis aspektas // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 40-52.

A. Gudinavičius. Skaitmeninė knyga ir jos raida // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 113-130.

D. Kaunas. Sovietmečio Lietuvos mažatiražės knygų savilaidos paveldas // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 196-206.

I. Liepaitė, N. Šulgienė. Vaclovo Biržiškos Aleksandryno ir kitų rankraščių likimas pasibaigus Antrajam pasauliniam karui // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 80-94.

D. Lukšaitė. Valstybės dokumentinis paveldas dokumentų ir archyvų valdymo aspektu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 160-180.

E. Taraskevičiūtė. Vanda Stonienė - mokslininkė ir pedagogė // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 280-297.

T. Petreikis. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos senųjų spaudinių paieškos Žemaitijoje : rekonstrukcijos bandymas // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 58, p. 61-79.

T. Petreikis. Žemaitijos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė XX a. I pusėje // Tautosakos darbai. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2012, t. 43, p. 85-108.

T. Petreikis. Dabarties žemaitiškoji knyga // Nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio. Ser.: Žemaičių kultūros savastys. T. 1 (ISSN 2029-9818). Šilalė : Šilalės kraštiečių draugija, 2012. p. 17-34.

T. Petreikis. Lauryno Ivinskio Metskaitliai Žemaičiuose: regioninės knygos kultūros aspektas // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012, p. 67-136.

I. Jakimavičiūtė. Marijampolės marijonų vienuolyno tarpukario Lietuvoje leisti periodiniai leidiniai // Suvalkija : kultūros istorijos leidinys. Kaunas : UAB "Indigo print". 2012, nr. 1, p. 43-51.

A. Braziūnienė. SapiegosLietuvos lnygos kultūroje // Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė - pergalės.. Sapiegos - valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, VI tomas. Vilnius : Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, 2012, p. 149-158.

A. Navickienė. Dvidešimtoji SHARP konferencija Dubline // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 307-310.

T. Petreikis. Knygotyra 2011-2012 m. konferencijose // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 311.

N. Raudytė. Literatūros apie Knygotyros ir dokumentotyros institutą rodyklė // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 312-326.

E. Sėdaitytė. Teoriniai ir taikomieji dokumentinio paveldo klausimai tarptautinėje knygotyros konferencijoje // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 301-306.

E. Macevičiūtė. Education for digital libraries: library management perspective // World digital libraries. New Delhi : The Energy and Resources Institute. 2012, vol . 4, no 1, p. 49-61.

N. Bliūdžiuvienė, L. Buckienė. Standartizacionnaja integracija v oblasti informacii i dokumentacii v Litve // Biblioteki nacionalnych akademij nauk: problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija: nauč.-prakt. i teoret. sb. Vyp.9. Kijev : Meždunar. assoc. akad. nauk, 2011, c. 187-200.

Materials of conferences

N. Bliūdžiuvienė. Meždunarodnye knigovedčeskije konferencii kak raznovidnostj socialnoj kommunikacii // Berkovskije čtenija. Knižnaja kultura v kontekste meždunarodnych kontaktov : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Minsk : Centralnaja naučnaja biblioteka im. Ja. Kolasa NAN Belarusi, 2011, p. 57-61. [vėluojanti].

N. Bliūdžiuvienė. Oformlenije vychodnych svedenij izdanij: opyt i perspektivy primienenija standartov v Litve // Knižnaja kultura: opyt prošlogo i problemy sovremennosti : k 285-letiju osnovanija Akademičeskoj tipografii v Rossii Ž materialy V meždunarodnoj naučnoj konferencii (Moskva, 24-26 oktiabria 2012 g.). Tom vtoroj : Naučnaja kniga i problemy knižnoj kultury na prostranstve SNG. Moskva : Nauka, 2012, ń. 53-57.

E. Macevičiūtė. Education for digital libraries: library management perspective // Extending benefits of modern technology to public, academic and special libraries : proceedings of the International Conference on Digital Library Management (ICDLM), Kolkata, 11-13 January 2011. Delhi : The Energy and Resources Institute, 2011, p. [1-14].

COOPERATION

Humboldt University, Berlin (Germany)
Nordic Research School in Library and Information Science (NORSLIS), www.norslis.nett
Tallinn University (Estonia)
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), http://www.helsinki.fi/historia/hibolire//
University of Latvia (Latvia)
Wroclaw University (Poland)
Zadar University (Croatia)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. O. Janonis –

 • board member of the journal Knygotyra (Book Science), http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra//;
 • board member of Martynas Mažvydas National Library journal Bibliografija (Bibliography);
 • vice-chairman of the editorial board of the Committee for National Bibliography;
 • editorial board member of the International Bibliography of the History of the Printed Books and Libraries/ Book History Online (the Netherlands), http://www.kb.nl/bho/index.html.

Prof.  D. Kaunas –

 • member of Leibniz Society (Germany);
 • member of the Lithuanian Academy of Sciences, Secretary General, http://lma.lt/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=125&Itemid=184&lang=lt;
 • chairman of the Research Council of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences;
 • board member of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania;
 • editor-in-chief of the journal Knygotyra (Book Science), http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra/;
 • editorial board member of the Lithuanian National Retrospective Bibliography;
 • board member of the book series Fontes historiae Universitatis Vilnensis;
 • board member of Martynas Mažvydas National Library journal Bibliografija (Bibliography);
 • member and a secretary of the Commission for Lithuanian Science Awards;
 • editor-in-chief of the Dictionary of Lithuanian Book Workers;
 • chairman of the Committee of Research of the Faculty of Communication of Vilnius University.

Prof. E. Macevičiūtė –

 • editorial board member of the Serials Librarian (USA);
 • deputy editor-in-chief, regional editor, reviews editor of Information Research (UK), http://informationr.net/ir;
 • editorial board member of the journal Svensk biblioteksforskning;
 • editorial board member of the journal Problems (Problemos);
 • deputy editor-in-chief of the journal Knygotyra (Book Science), http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra/;
 • editorial member of the journal Informacijos mokslai (Information Siences);
 • secretary of the permanent committee of the international conference Information Behaviour (ISIC), http://informationr.net/isic/papers.html;
 • board member of the Nordic Network for Intercultural Communication;
 • subject expert for the ERASMUS MUNDUS and EU research projects;
 • reviewer of numerous international peer-reviewed conferences.

Prof. R. Misiūnas –

 • editorial board member of the Dictionary of Lithuanian Book Workers.

Prof. A. Navickienė –

 • deputy editor-in-chief of the journal Knygotyra (Book Science), www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra/;
 • editorial board member of the International Bibliography of the History of the Printed Books and Libraries/ Book History Online (the Netherlands), www.kb.nl/bho/index.html;
 • editorial board member of the Dictionary of Lithuanian Book workers;
 • board member of the Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), a multinational and multidisciplinary network of scholars in the fields of book history, history of libraries and history of reading, http://www.helsinki.fi/historia/hibolire/hibolire_members.html;
 • member of the Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (SHARP), http://www.sharpweb.org/;
 • member of the board for analysing actual question of cultural heritage of Department of Cultural Heritage, Ministry of Culture of the Repubic of Lithuania;
 • member of the Research Committee of the Faculty of Communication of Vilnius University;
 • member of the Research Commission of Vilnius University.

Doc. N. Bliūdžiuvienė –

 • chairperson of LST/TC 47 Information and Documentation,
  board member of the Association of Lithuanian Archivists,
  http://archyvarai.org/;
 • member of the Association of Lithuanian Archivists, http://archyvarai.org/;
 • member of Lithuania and European Union institutions and bodies terminology Forum (LTF).

Doc. A. Braziūnienė –

 • responsible secretary of the editorial board of the journal Knygotyra (Book Science), http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra/;
 • board member of the book series Fontes historiae Universitatis Vilnensis;
 • member of the Enforcement board group of the National Programme of Lithuanistic Development of the Research Council of Lithuania, http://www.lmt.lt/index.php/;
 • independent expert of the Ministry of Culture;
 • expert the Research Council of Lithuania;
 • member of the Doctoral Committee of the Faculty of Communication of Vilnius University;
 • member of the Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), http://www.helsinki.fi/historia/hibolire/hibolire_members.html.

Doc. J. Zinkevičienė –

 • editorial board member of the Dictionary of Lithuanian Book Workers;
 • member of the Association of Lithuanian Archivists, http://archyvarai.org/.

Dr. D. Zovienė –

Dr. D. Lukšaitė –

D. Kontrimavičienė –

I. Liepaitė –

DEPARTAMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6119, fax 236 6104
E-mail

Head – Prof. Dr. Zenona Atkočiūnienė

STAFF

Professors: Dr. Z. Atkočiūnienė, Dr. M. Stonkienė (part-time).
Docents: Dr. P. Abarius (part-time), Dr. B. Grebliauskienė, Dr. A. Mikalauskienė (part-time), Dr. E. Janiūnienė, Dr. R. Matkevičienė (part-time), Dr. R. Pranaitis.
Lecturers: Dr. A. Budrevičius, A. Eigirdas (part-time), G. Plepytė - Davidavičienė (part-time), I. Girnienė, A. Kasparavičius (part-time), M. Mačiulis (part-time), Dr. L. Nevinskaitė (part-time), K. Petrauskis (part-time), Dr. L. Stundžė, R. Valančius (part-time).
Research fellow: Dr. Z. Atkočiūnienė.
Doctoral students: I. Girnienė, K. Jakutytė, S. Jokūbauskienė-Gudauskaitė, E. Sadauskienė, D. Siudikienė, L. Tamutienė.

RESEARCH INTERESTS

Information and communication sciences
Information technology
Knowledge and information management
Media and Multimedia
Science communication

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Research of theKnowledge Society’s Changes. Prof. Z. Atkočiūnienė. 2012–2016.

The aim of the research is to investigate information, knowledge, communication expressions, their effectiveness as well and the impact of information technologies on the changes in the knowledge society theoretically and practically.
In the framework of the scientific research subject, research staff of the Department has carried out scientific research and published its results in scientific articles in which they analysed the following topics: interaction between the creativity and innovations of an organization; the improvement of market competencies within an organization in the light of knowledge management; the management of information security in the Lithuanian public sector; risk communication and management; interaction between the public space and e-participation, mass media’s influence, the metadata information systems of learning objects; the legal issues of open access to electronic studying resources at universities.
They have published a research study Sign and Form. Models of Sign as a Homomorphism Based on the Semiotic Insights into Aristotle and Thomas Aquinas’ Theory of Existence and Cognition.
Doctoral students from the Department have developed two doctoral dissertations: Soft Networked Persuasion of the Society and Promotion of Volunteering in Lithuania in 2011; Information Security Management: the Study of Lithuanian State Institutions
Researchers disseminated they research results by giving speeches at international conferences: 11th Nordic Conference on Bilingualism; 4th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing; International Scientific Conference The World Is Composed Of Stories: The Relationship Between Discourses And Their Transformations; IV Conference Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD 2012); 10th International Conference on Communication and Mass Media; International Conference of Young Scientists-2012: Towards Interdisciplinary Research: H&S; Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM; International Interdisciplinary Scientific Conference Region: Time, Space and People;at the national conference Expressions of Information and Communication Theory and Practice.

MAIN PUBLICATIONS

Articles

K. Jakutytė. Expression of non-governmental organizations' e-participation // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 93-104.

J. Utkuvienė. Inovatyvių komunikacijos priemonių taikymo galimybės psichikos sutrikimų prevencijai visuomenėje // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. 2012, vol. 22, nr. 1, p. 32-38.

S. Jastiuginas. Integralaus informacijos saugumo valdymo modelio taikymas Lietuvos valstybės institucijoms // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 61, p. 31-58.

S. Jastiuginas. Integralus informacijos saugumo valdymo modelis // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 61, p. 31-58.

G. Bankauskaitė-Sereikienė. Įtikinėjimo diskursai ir nacionalinės tapatybės europietizacija: "Būk savanoris - keisk pasaulį!" // Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai : Šiaulių universitetas. 2012, t. 14, p. 429-442.

R. Matkevičienė. Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 73-83.

K. Jakutytė. Nevyriausybinių organizacijų veiklų įgyvendinimas e. dalyvavimo aspektu // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 11, nr. 2, p. 287-301.

A. Taraskevičius. Politikai kaip naujienų šaltinis: nepilnamečių apsaugos įstatymo priėmimo atvejis // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 117-131.

M. Grigaliūnas. Principles of Visual Promotion of Volunteering in the Texts of European Union Institutions: Analysis of Associative Symbolism // Jaunųjų mokslininkų darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. 2012, nr. 2(35), p. 58-65.

S. Marčėnienė, V. Dapšienė, V. Mačiulis, J. Utkuvienė. Projekto "Psichologinis konsultavimas internetu", vykdomo Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, sisteminė apžvalga // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. 2012, vol. 22, nr. 1, p. 28-31.

A. Budrevičius. Semiotic insights into Aristotle's theory of being: definition and model of sign // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 113-135.

E. Janiūnienė. Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 61, p. 83-92.

P. Abarius, L. Ramašauskas. Dirbtinio intelekto agentų naudojimas ir realizavimas adaptyviosiose elektroninio mokymosi sistemose // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 28-57.

I. Girnienė. Informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 86-110.

M. Stonkienė. Skaitmeninis informacinis raštingumas į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 133-153.

Z. Atkočiūnienė, J. Juškaitė. Žinių vadybos vaidmuo organizacijos strateginių kompetencijų plėtojimui : atvejo tyrimas // Electronic learning, information and communication: theory and practice = Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 58-85.

R. Matkevičienė. Interrelation between Public Relations and the Media: Systems Theory Approach // Pjblik rilejšjns, žurnalistika i medii v globalnija sviat : jubileen sbornik v čest na prof. d-r Minka Zlateva. Sofija : Sofijski universitet, 2012, p. 136-146.

D. Siudikienė. Auditorijos sampratos paradigmų kaita // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 61, p. 93-112.

Materials of conferences

Z. Atkočiūnienė. Informacijos auditas: koncepcijų raiška ir praktinis pritaikomumas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 48-58.

Z. Atkočiūnienė, I. Girnienė. Strategic Management, Learning and Innovation - Convergence of Strategic Management, Organizational Learning and Innovation: The Case of Lithuanian Organizations // KMIS 2012 : 4th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, 4-7 October, 2012, Barcelona, Spain. Barcelona : SciTePress, 2012, p. 243-246.

COOPERATION

Hamburg University (Germany)
Lund University (Sweden)
Minsk Institute of Management (Republic of Belarus)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. Z. Atkočiūnienė –

 • member of the international project BSVC – Information Science and Services based on the BSVC Consortium Contract (Vilnius University, Faculty of Communication, Department of Information and Communication; Lund University; Hamburg University of Applied Sciences);
 • editor-in-chief of the journal Informacijos mokslai (Information Sciences), http://www.vu.lt/lt/mokslas/darbai/;
 • expert of Social Sciences and Humanities of the Research Council of Lithuania, http://www.lmt.lt;
 • expert of the Centre for Quality Assessment in Higher Education, http://www.skvc.lt/en/?id;
 • expert of the database of  humanities and social science in Lithuania Lituanistika http://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=litli;
 • member of the Lithuanian State Council for Libraries;
 • member of the Research Committee of the Faculty of Communication of Vilnius University;
 • member of the Research Board of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

Prof. M. Stonkienė –

 • member of the international project BSVC – Information Science and Services based on the BSVC Consortium Contract (Vilnius University, Faculty of Communication, Department of Information and Communication; Lund University; Hamburg University of Applied Sciences);
 • editorial board member of the journal Informacijos mokslai (Information Sciences);
 • board member of the LieDM;
 • action group member of the eLAB development.

Doc. P. Abarius –

 • coordinator of the international project BSVC – Information Science and Services based on the BSVC Consortium Contract (Vilnius University, Faculty of Communication, Department of Information and Communication; Lund University; Hamburg University of Applied Sciences);
 • board member of the International CIDIS/ISIS Association;
 • national distributor of the UNESCO CIDIS/ISIS System;
 • expert for the Centre of Quality Assessment in Higher Education;
 • expert of the Research Council of Lithuania.

Doc. B. Grebliauskienė –

Doc. E. Janiūnienė –

Doc. R. Matkevičienė –

 • board member of the Baltic PR awards;
 • head of the project Contest of the Best Public Relations Projects;
 • member of the international project BSVC – Information Science and Services based on the BSVC Consortium Contract (Vilnius University, Faculty of Communication, Department of Information and Communication; Lund University; Hamburg University of Applied Sciences);
 • editorial board executive secretary of the journal Informacijos mokslai (Information Sciences);
 • board member of the Lithuanian Society of Public Relations Specialists, www.lrvs.lt;
 • board member of the Nordic Network of Intercultural Communication;
 • member of the – European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), http://www.euprera.org/.  

 Doc. A. Mikalauskienė –

 • member of the International Association for Energy Economics, http://aee.lt/.

Dr. A. Budrevičius –

 • head of the Lithuanian National Agency of European Documentation and Information System for Education (EUDISED);
 • expert of the Centre of Information Technologies in Education.

Dr. L. Nevinskaitė –

 • member of Baltic Association for Media Research, http://www.vdu.lt/media/BAMR/;
 • coordination group member of the Lithuanian Social Sciences Forum, http://www.socforumas.lt/?lang=lt;
 • participant in the research project Democracy in the Knowledge Society: Challenges and Possibilities (Lithuanian State Science and Studies Foundation).

Dr. L. Stundžė –

 • member of the international project Fragen. (Fragen is part of the European research project Quality in Gender + Equality Politics).

Dr. A. Šuminas –

 • editorial board executive secretary of the journal Parlamento studijos (Parliamentary Studies), http://www.parlamentostudijos.lt;
 • member of Baltic Association for Media Research;
 • head of  the Laboratory of Media Research. 

INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6109, fax 236 6104
E-mail

Head – Doc. Dr. Rimvydas Laužikas

STAFF

Professor: Dr. A. Pacevičius.
Docents: Dr. N. Keršytė (part-time), Dr. R. Laužikas, Dr. V. Mozūraitė, Dr. A. Pečeliūnaitė, Dr. M. Prokopčik (part-time), Dr. R. Varnienė-Janssen (part-time).
Lecturers: Dr. J. Rudžionienė, Dr. R. Januševičienė (part-time), Dr. I. Krauls (part-time), Dr. Z. Manžuch, V. Stacelis (part-time).
Research fellows: Dr. V. Vaitkevičius, A. Šuminas.
Doctoral students: L. Blovaščiūnienė, M. Kelpša, Ž. Bučys, V. Grigas, L. Juchnevič, I. Kapleris, J. Kuprienė, S. Petraitytė, A. Vernickaitė.

RESEARCH INTERESTS

Heritage and memory communication
History of museums, libraries and archives
Digitisation of heritage, standardisation of digitisation and use of computer based methods and tools for heritage research
Management of libraries

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Information Management in Archives, Libraries and Museums. Doc. R. Laužikas. 2009–2013.

The main research theme of the Institute for the period 2009–2013 is Information Management in Archives, Libraries and Museums. In the year 2012 integral research on the information management memory and information institutions was conducted with respect to the historical, methodological, theoretical and didactic aspects. The most important topics of the research carried out by the Institute in 2012 were: the history of archives, libraries, and museums (Dr. A. Pacevičius, Dr. R. Laužikas, Dr. N. Keršytė, Ž. Būčys); the digitisation of heritage and using computer-based methods and tools for heritage research (Dr. R. Laužikas, Dr. V. Vaitkevičius, Dr. Z. Manžuch, Dr. R. Varnienė-Janssen, Dr. A. Pečeliūnaitė; J. Kuprienė, I. Kapleris); the management of libraries (Dr. J. Rudžionienė, Dr. Z. Manžuch, Dr. M. Prokopčik, V. Grigas, L. Juchnevič, J. Konieczna, S. Petraitytė, A. Vernickaitė).
The most important publications on the above topic in 2012 were: R. Laužikas, I. Vosyliūtė. Digitization of cultural heritage and scientific data of Lithuanian studies in Lithuania: the 2011 situation// Information Sciences. 2012, v. 60, p. 96–115; A. Pečeliūnaitė. Unified communications paradigm in the cloud computing: Analysis of Microsoft Lync2010 Communications Platform for Theoretical and Practical Aspects// Information Sciences. 2012, v. 36, p. 36–52; S. Petraitytė. Different Academic Groups’ approach to the Role of Academic Libraries: Synthesis of Researches// Information Sciences. 2012, v. 60, p. 135–151.
The most important scientific events were: Seminar LEGODOCK-2, 25 September, Vilnius; International conference The Past Returned: The phenomenon of Prof. Lev Vladimirov and dissemination of scientific ideas, November 15–16, Vilnius; the dissemination conference fulfilling project CARARE, 17 December, Vilnius.

Project Supported by European Commission (Seventh Framework Programme)

Connecting Archaeology and Architecture in Europeana (Acronym: CARARE)

The aim of CARARE is to aggregate digital content (textual and visual, including 3D) from the archaeology and architectural domains to Europeana, the main information system for the heritage of the European Union. The Project involves 29 institutions (public administrations, education and science institutions, museums, research centres) from 21 countries of the European Union, which by 2012 will provide the CARARE system with 2 030 112 objects, including photographs, graphics, video reports, 3D images, texts, maps, accounting entries for the heritage monuments etc. CARARE will make available these data to Europeana. Vilnius University (represented by the Faculty of Communication within the scope of the Project) will provide ARUODAI, the information system for the Lithuanian heritage, 21 000 negative scans derived from the Photographic Archive of the Department of Archaeology of the Lithuanian Institute of History, in line with the Cooperation Agreement with the said Institute. The scanning work has been completed as an effort of a previous project ARCHEOLITAS, financed by the Lithuanian State Science and Studies Foundation. These images will be shared with the CARARE system. They visualize photographically the most important archaeological expeditions that took place in Lithuania during the period 1948–1969. Those years saw the beginning of excavations at the sites of Vilnius Lower Castle, the Trakai Peninsula and its castles, as well as many other research initiatives dedicated to what is now considered the major monuments of the archaeological and architectural heritage. Project website: http://www.carare.eu.

Projects Supported by the Research Council of Lithuania

Bibliotheca Lituana: Development of Collections of Memory Institutions (Acronym: BLAIR)

The aim of the Project is to conduct interdisciplinary research on the origin, development, structure, content, and functioning of libraries, archives, and Lituanistic collections of museums (funds, collected sets, document pools) in terms of methodology, theory, history, documentation, and digitization, along with the preparation and publication of the sources. The project Bibliotheca Lituana: Development of Collections of Memory Institutions is intended for integrated and interdisciplinary research of Lituanistic collections held by memory institutions (archives, libraries and museums), with subsequent publication of the research results. The project is chiefly aimed at ensuring historiographic continuity of the research body, extending its breadth by new conceptual studies into methodology, collection development and documentation, all of which will bridge fundamental and applied sciences. Project objectives: to prepare and publish fundamental Lituanistic sources stored at libraries and other memory institutions; to prepare and publish the serial publication Bibliotheca Lituana (I), envisioned by Juozas Slapšinskas-Rimantas during the mid-war period in Lithuania; to prepare and publish Bibliotheca Lituana (I), a critical collection of sources and scientific papers; to publish Dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, 1796–1832 (The Book of Gifts for the Vilnius University Library, 1796–1832), together with the study Pamirštoji mecenatystė (The Forgotten Patronage). The project will entail the following activities: research in the areas of library science and museology on the shift of paradigms and philosophical aspects of preservation of the collections both within the conventional and virtual space and time; research on the description, cataloguing, and development of the collections and on the inventory of museums, archives, catalogues of libraries, and book descriptions; a methodology for their publication and description has already been prepared; typical and unique catalogues and book lists of the old libraries (from manor houses, churches and convents/monasteries) are already in press. An international team of scientists has been formed for the project implementation.

Lithuanian Egodocumental Heritage (Acronym: LEGODOK)

The Project’s strategic aim is to provide the European and global access to the egodocumental (ED) heritage in the virtual space, following the inventorying of the Lithuanian egodocumental heritage, i.e. writing in the 1st person (memoirs, diaries, letters, autobiographical accounts), and after the completion of the research on systematics and typology based on historical genetics. The ED heritage makes only a part of documental heritage, among which the area of subject-matter autobiographical writing has emerged lately. In Lithuania, there is lack of consistent research studies that consider the ED heritage as an integrated corpus. The methodological basis for scientific research into the subject will be the ED concept coined by J. Presser, along with the insights of the researchers exploring the Western European autobiographical writing (W. Schulze, S. Roszak and others) as well as the new research trends (R. Mordenti in Italy, F. J. Ruggiu and S. Mouysset in France, K. von Greyerz in Switzerland, C. Ulbricht in Germany). The research will make use of the methods for systemic and content analysis of documents, also the methods of bibliography, comparative history and archive science, paleography, statistical analysis, and others. These techniques will help disclose and describe the ED heritage as an integrated corpus and a unique phenomenon in the context of culture and social life of an analysed epoch. Also, ED origin (provenance), issues on cultural patterns in the clerical activity, writing practice, regional paleographical peculiarities, ED form and materials (paper, ink), ED provenances and marginalia will make a significant part of the research body. Applied research will include retrieval of ED bibliographical information; drafting and publication of ED listings and subject bibliographies; specification of the elements in the archival entries; specification of priorities, criteria, and methodology for digital documentation; designing of the ED heritage website LEGODOK with its content management system; designing the working model of the ED database; and ensuring the interface with the infrastructure for history and heritage of humanities and social sciences. The Project is intended not only for formal recognition and description of egodocuments, but also for the analysis of the ‘I’ (Ego) development in them, thus enabling international (regional) comparison and justification of typology and hierarchy within the European historical-genetic perspective.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

A. Bumblauskas, S. Jegelevičius, B. Juodka, A. Jakubčionis, M. Jučas, L. Jovaiša, A. Kulakauskas, S. Kaubrys, R. Plečkaitis, A. Pacevičius, E. Raila, B. Riauba, V. Pšibilskis, E. Ulčinaitė, I. Leonavičiūtė. Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai : kolektyvinė monografija : antras pataisytas ir papildytas leidimas / vaizdinę medžiagą parengė Inga Leonavičiūtė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 1060 p.

V. Vaitkevičius. Neris : 2007 metų ekspedicija. 2-a knyga. Vilnius : Mintis , 2012, 322 p.

Articles

D. Fomin, R. Laužikas, V. Vaitkevičius, D. Vitkutė-Adžgauskienė. Building Knowledge Society in Lithuania - Towards "Heritage-Aware" National Information Infrastructure // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 11, no. 2, p. 180-201.

A. Pacevičius. Diskusija Bibliotheca Lituana termino klausimu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 236-241.

A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius. Dubingių istorinė žemė - Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? // Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2012, t. 58, nr. 1, p. 12-35.

J. Rudžionienė. Establishing culture of performance evaluation: seeking the ways of better quality library management and university teaching methodology // Tiltai / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2012, nr. 1, p. 149-158.

R. Laužikas, I. Vosyliūtė. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 60, p. 96-115.

R. Laužikas. Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life // Liaudies kultūra. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. 2012, nr. 2, p. 12-24.

S. Petraitytė. Skirtingų akademinių grupių požiūris į akademinių bibliotekų vaidmenis: mokslinių tyrimų sintezė // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 60, p. 135-151.

N. Bliūdžiuvienė. Tarptautinės knygotyros konferencijos mokslo komunikacijos požiūriu // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 161-179.

A. Pečeliūnaitė. Vieningos komunikacijos paradigma "debesų" technologijose: "Microsoft Lync 2010" komunikacijos platformos analizė teoriniu ir praktiniu aspektais // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 36, p. 36-52.

A. Pacevičius. Blogi ir geri skaitytojai Vilniuje prieš 100 metų: subjektyvioji Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraščio versija // Bibliografija : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2010-2011, p. 80-83.

R. Laužikas, A. Kuncevičius, R. Šmigelskas. Dubingių mikroregiono tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2012, p. 318-321.

A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 13, p. 7-28.

R. Koženiauskienė, A. Šuminas. Seimo pirmininkų atsakomybės ir įsipareigojimų raiška kovo 11-osios kalbose // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. 2012, nr. 12, p. 51-84.

R. Laužikas. The Church of St. George in Tauragnai // Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2002 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012, p. 267-270.

A. Kuncevičius, R. Laužikas. The Dubingiai Castle Site Church // Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2002 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012, p. 260-266.

A. Kuncevičius, R. Laužikas. The Excavation of the Radziwill Palace at the Dubingiai Castle Site // Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990-2002 / edited by Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis, Eglė Marcinkevičiūtė. Vilnius : Lietuvos Archeologijos draugija, 2012, p. 234-238.

Materials of conferences

E. Audzevičiūtė, I. Puzakinaitė, J. Rudžionienė. E-world for disabled: a way to survive the 21st century? // BOBCATSSS 2012 : Information in e-motion : 20th International Conference on Information Science, Amsterdam, 23-25 January 2012 : proceedings. Amsterdam : Bock+Herchen Verlag, 2012, p. 54-57.

V. Fomin, D. Vitkutė-Adžgauskienė, R. Laužikas. Exploring Multiple Dimensions of Standards in the Development of Human Language Technology Infrastructure // EURAS Proceedings 2012 : Standards and Innovation / eds.: Marta Orviska, Kai Jakobs. Aachen : EURAS, 2012, p. 119-130.

V. Grigas. The preparedness of librarians to undertake educational activities in the context of civic literacy development // Information for civic literacy : IFLA 2012 : satellite conference in Riga, 8-10 August, 2012 [Elektroninis išteklius]. Riga, 2012, p. [1-14].

V. Grigas. Librarian as educator: contemporary trends and issues due to changing nature of higher education area // Materialy 60 naučnoj konferencii aspirantov i studentov. Sankt-Peterburg : SPbGUKI, 2012, p. 55-58.

Translations

Ž. Būčys, J. Korostenskaja. The collection of Oriental art at the Vilnius Museum of Antiquities in 1862-1865 // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 11, nr. 2, p. 117-131. [vėluojanti].

COOPERATION

City University London (UK)
DARIAH - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
Europeana Council of Content Providers and Aggregators
Jagiellonian University, Cracow (Poland)
Nordic Research School in Library and Information Science (NORSLIS)
Oulu University (Finland)
Reinwardt Academy, Amsterdam (Netherlands)
The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE)
Zadar University (Croatia)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. A. Pacevičius–

Doc. R. Laužikas–

 • member of the Lithuanian Standards Board Technical Committee TK 47 Information and Documentation;
 • member of the Lithuanian Standards Board Technical Committee TK 86 Geographic Information;
 • head of Lithuanian Standards Board Technical Committee TK 81 Conservation of Cultural Heritage;
 • member of the Board of Digitization of Cultural Heritage at the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania;
 • member of the Board of Museums of Cultural Heritage at the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania;
 • member of Internation Council of Museums (ICOM);
 • member of Review College of  international organization Computer and Quantintantive Methods Applications in Archeology;
 • board member of the Lithuanian Association of Archaeologists, http://www.lad.lt;
 • board member of the Norslis network;
 • board member of the CARARE project;
 • member of the Europeana Network Technical working group.

Doc. N. Keršytė –

 • individual member of ICOM-Lithuania National Committee, wwww.icom-lietuva.ldm.lt;
 • editorial board member of the journal Lietuvos muziejai (Lithuanian Museums);
 • expert of the international database Lituanistika.

Doc. V. Mozūraitė –

 • editorial board member of the international journal School Libraries Worldwide, www.iasl-online.org/pubs/slw/index.htm;
 • member of editorial board of the journal on children’s literature and reading Rubinaitis (Lithuania);
 • board member of the Lithuanian section of IBBY (International Board on Books for Young people).

Doc. M. Prokopčik –

Doc. R. Varnienė-Janssen –

 • editorial board member of the journal Knygotyra (Book Science), www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/knygotyra/;
 • editorial board member of the journal Parlamento studijos (Studies of Parliamentary), www.parlamentostudijos.lt;
 • research editor of the journal Bibliografija (Bibliography);
 • member of the Consortium of European Research Libraries (CERL), www.cerl.org/web/;
 • member of the Lithuanian Association of Librarians, www.lbd.lt;
 • committee member of IFLA Bibliography section.

Dr. I. Krauls –

Dr. Z. Manžuch –

 • member of the European Library Users Advisory Board, www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/about_us/useradvisory_en.html;
 • editorial board member of the journal LIBER Quarterly, liber.library.uu.nl;
 • member of the expert council of the project Lituanistika (II stage);
 • vice chair of the Library Council functioning under the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania;
 • delegated expert by the Ministry of Culture of Lithuania to represent the country in the EU Member States Expert Group on Digitisation Statistics;
 • member of advisory group of European Commission funded project ENUMERATE on the European digitization statistics.

Dr. J. Rudžionienė–

 • member of expert group of the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), member of Information and Library Education Group (ILEG), www.eblida.org;
 • member of the Lithuanian Standards Board Technical Committee TK 47 Information and Documentation,http://alpha.lsd.lt;
 • member of the Lithuanian Association of Librarians, http://www.lbd.lt.

INSTITUTE OF JOURNALISM

11 Bernardinų, LT-01124 Vilnius
Tel 219 3040, 219 3041, fax 219 3039
E-mail

Head – Prof. Dr. Žygintas Pečiulis

STAFF

Professor: Dr. Ž. Pečiulis.
Docents: Dr. M. Martišius, Dr. A. Vaišnys.
Lecturers: G. Čiužaitė, Dž. Donauskaitė, Dr. A. Gudauskas, Dr. D. Jastramskis, Dr. A. Juodytė, A. Laskauskas, Dr. J. Mažylė.
Research fellow: Dr. A. Juodytė.
Doctoral students: M. Bražiūnas, V. Denisenko, Dž. Donauskaitė, J. Matačinskaitė, A. Radkevičius.

RESEARCH INTERESTS

Information policy
Internet journalism
History and development of mass media
Journalism ethics
Journalism theory and practice
Mass media marketing and management
Public information
Printed periodical, TV, radio media

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Transformation of Lithuanian Media in the Convergence Circumstances. Prof. Ž. Pečiulis. 2012–2016.

Launched in 2012, a new research project Transformation of Lithuanian Media in the Convergence Circumstances will run until the end of 2016. The aim of the project is to analyse the modern media, mass media and journalism which is related with the modern technology, dissemination of communication and information and the change of public awareness.
The members of the group working on the topic focused on changes in traditional journalism in the context of media convergence; the situation of journalist and journalism in today’s mass media system (mass media ownership; the journalist-owner relationship; content construction and production; traditionalism and innovation in journalism; technological revolution; change in audience needs). They also analysed the merge of different expressions (verbal, visual and sound) in practical journalism (media convergence).

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

G. Čiužaitė, A. Gudauskas, D. Jastramskis, A. Juodytė, M. Martišius, J. Mažylė, Ž. Pečiulis, R. Sakadolskis. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje : kolektyvinė monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 364 p.

A. Čepas, R. Ažubalytė, J. Baltrimas, L. Beliūnienė, D. Jastramskis, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, J. Kiršienė, N. Mickevičiūtė, J. Palidauskaitė, K. Paužaitė, I. Petronytė, J. Samuolytė, S. Ščerbina-Dalibagienė. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas. Vilnius : Eugrimas, 2012. 332 p.

Textbooks, Manuals

Ž. Pečiulis. Vienadienių drugių gaudymas : iš TV apžvalgininko užrašų. Vilnius : Kriventa, 2012. 424 p.

Articles

Ž. Pečiulis. Erdvės ir mobilumo problema audiovizualinėse medijose // Santalka: Filosofija. Komunikacija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2012, t. 20, nr. 2, p. 147-158.

A. Vaišnys. Parlamentinės valstybės informacijos politikos problema - "projektų visuomenės" link // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. 2012, nr. 12, p. 126-160.

D. Jastramskis. Polltinė sistema ir žiniasklaida: patronų ir klientų sąveika Lietuvoje // Agora. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. 2012, nr. 1, p. 73-83.

Ž. Pečiulis. Televizija ir valstybė: sąveikos metamorfozės // Agora. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. 2012, nr. 1, p. 11-24.

D. Jastramskis. Žiniasklaidos politikos tyrlaukiai // Žurnalistika 2012 : almanachas. 2012, p. 8-10.

Materials of conferences

V. Denisenko. Simuliacionnye aspekty v otobraženii rossijskimi SMI nekotorych novostnych sobytij Litvy // Ukrainski media 2012: problemi modeliuvannia medijnogo kontentu : materiali mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii. Kiyv : Institut žurnalistiki, 2012, p. 149-152.

COOPERATION

Baltic Association of Media Research (BAMR)
European Journalism Training Association (EJTA)
The Nordplus Network of Journalism Schools (InterLinks10.Net)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. Ž. Pečiulis –

 • expert of the Research  Council of Lithuania;
 • expert of the Lituanistika data base;
 • expert of the National Centre for Quality Assessment in Higher Education;
 • editorial board member of the journal Žurnalistikos tyrimai (Journalism Research), http://www.journalism.vu.lt/lt/;
 • editorial board member of the almanac Žurnalistika (Journalism), ;
 • member of the Research Committee of the Faculty of Communication of Vilnius University.

Doc.  A. Vaišnys –

Dr. D. Jastramskis –

 • director of the Lithuanian Journalism Centre (Open Society Fund, Lithuania);
 • editorial board member of the journal Žurnalistikos tyrimai (Journalism Research), http://www.journalism.vu.lt/lt/.

Dr. A. Juodytė –

Dr. J. Mažylė –

 • editorial board member of the journal Žurnalistikos tyrimai (Journalism Research), http://www.journalism.vu.lt/lt/;
 • editorial board member of the almanac Žurnalistika (Journalism), .