Faculty of Law

Faculty of Law

Sukurta: 31 August 2013

tf9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6162, 236 6185, fax 236 6163
E-mail:
www http://www.tf.vu.lt

Dean - Doc. Dr. Tomas Davulis

STAFF

86 teachers (7 habilitated doctors and 67 doctors), 85 doctoral students.

 

MAIN RESEARCH AREAS OF THE FACULTY

Integration of the European Union Law into the Legal System of the Republic of Lithuania

DOCTORAL DISSERTATIONS MAINTAINED IN 2012

P. Švedas. Criminal liability for illegal reproduction of literary, scientific, artistic work or object of related rights, distribution, transportation or storage of illegal copies thereof.
S. Zaksaitė. Cheating in sports: prevalence and prevention problems.
A. Juozapavičius. Inadmissibility of data (evidence), obtained by violation of laws, in the Criminal Procedure Code of Lithuania.

CONFERENCES AND SEMINARS ORGANIZED IN 2012

20th Anniversary of the Constitution of the Republic of Lithuania: Experiences and Challenges

DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel.: 236 6167, 36 6168, fax 236 6163
E-mail:

Head - Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas

STAFF

Professors: Habil. Dr. G. Švedas (part-time), Dr. A. Abramavičius, Dr. J. Prapiestis.
Docents: Dr. E. Bieliūnas, Dr. A. Drakšienė, Dr. I. Michailovič (part-time), Dr. G. Goda, Dr. R. Merkevičius, Dr. G. Juodkaitė-Granskienė (part-time), Dr. P. Kuconis, Dr. A. Sakalauskas.
Lecturers: D. Stasiulis (part-time), Dr. R. Aliukonienė (part-time), Dr. A. Vosyliūtė (part-time), Dr. A. Gorbatkov (part-time).
Assistants: (all part-time) G. Jasaitis, A. Meška, V. Kilinskas, M. Aidukas, V. Dovidaitis.

RESEARCH INTERESTS

Substantive criminal law
Juvenile criminal law
Penitentiary law
Criminology
Qualification of criminal acts
Comparative criminal law
Criminal policy
International (EU) criminal law
Law of criminal procedure
International (EU) criminal procedure law
Criminalistics

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Theoretical and Practical Problems of Implementation of the Legal Acts of European Union as well as Criminal Code, Code of Criminal Procedure and Code on Punishment Execution. Prof. G. Švedas. 2011–2015.

The compendium of scientific articles on Lithuania law (Law in Independent Lithuania: Past, Present and Future) was published. The compendium includes a lot of practical advice theoretically based on the interpretation and application, inter alia, of the criminal procedure law, etc.
The international conference (jointly with the Supreme Court of Lithuania) for the 10 anniversary of the Code of Criminal Procedure of Lithuania was organized.
The material of the conference for the 10th anniversary of the Code of Criminal Procedure of Lithuania (compendium of the articles 10 years to the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania) was finished and published.

International Science Programmes and Projects

Study on the Future Institutional and Legal Framework of Judicial Cooperation in Criminal Matters in The EU (as Lithuanian national expert in international project, led by Ghent University (Belgium) and supported by European Commission). Prof. G. Švedas.

Avoiding and Resolving Conflicts of Criminal Jurisdiction (as Lithuanian national expert in international project, led by Bonn University (Germany). Prof. G. Švedas.

Impact Assessment on a New Legislative Instrument Replacing the Council Framework Decision 2004/757/JHA on Illicit Drug Trafficking (as Lithuanian national expert in international project, led by ECLAN (Belgium) and supported by European Commission. Prof. G. Švedas.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

A.Dobryninas, A. Drakšienė, V. Gaidys, E. Vileikienė, L. Žilinskienė. Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 413 p.

J. Namavičius. Territorialgrundsatz und Distanzdelikt. Baden-Baden : Nomos, 2012. 189 p.

Textbooks, Manuals

G. Goda, M. Kazlauskas, P. Kuconis. Baudžiamojo proceso teisė : vadovėlis. Vilnius : Registrų centras, 2011. 656 p.

Articles

G. Goda. Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią laiką užtikrinimas // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 80, p. 34-52.

J. Prapiestis, A. Baranskaitė. Juristische Person in der Strafjustiz Litauens // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 1, p. 293-314.

I. Michailovič. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 26-40.

I. Daukšaitė. Nėščioji neteisėto aborto sudėtyje // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 79, p. 65-75.

P. Veršekys. Nusikalstamos veikos sudėties požymio samprata ir ją lemiantys veiksniai // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 198-214.

A. Dobryninas, M. Dobrynina, I. Čėsnienė, V. Giedraitis, R. Merkevičius. On Perceptions of Criminal Justice in Society // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, nr. 2, p. 222-238.

I. Daukšaitė. Teisėto aborto sąvoka pagal Lietuvos teisės aktus // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 81, p. 60-72.

J. Prapiestis. Valstybingumo atkūrimo ir konstitucinio įtvirtinimo ištakose // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 3, p. 859-888.

G. Švedas. Veikos kriminalizavimo kriterijai: teorija ir praktika // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 12-25.

P. Kuconis. Apskundimo ikiteisminio tyrimo metu teisinis reguliavimas // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Vilniaus panda, 2012, p. 65-96.

G. Sakalauskas. Ar reikalingas Lietuvai probacijos įstatymas? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 532-548.

A. Gorbatkov, G. Juodkaitė. Baudžiamieji procesiniai kompleksinių ir komisijinių ekspertizių reglamentavimo ypatumai // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Vilniaus panda, 2012, p. 272-295.

E. Bieliūnas. Baudžiamojo įstatymo blanketinės dispozicijos ir jų taikymas kvalifikuojant nusikalstamas veikas // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 113-129.

J. Prapiestis, M. Girdauskas. Baudžiamojo kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje // Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui - 10 metų : recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2012, p. 295-334.

R. Merkevičius. Fundamentalūs pasvarstymai apie gynėjo teisę savarankiškai rinkti gynybai reikšmingus duomenis // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Vilniaus panda, 2012, p. 120-124.

G. Goda. Galimybė įgyvendinti baudžiamojo proceso uždavinius baudžiamąją bylą užbaigiant sandoriu // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 441-453.

D. Prapiestis. Galimybė sujungti baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsniuose įtvirtintas nusikalstamų veikų sudėtis // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 75-87.

P. Kuconis. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atsisakymo jį pradėti teisinio reguliavimo probleminiai aspektai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 454-481.

R. Merkevičius, A. Meška. Ikiteisminio tyrimo teisėjo konstitucinės kompetencijos ribos // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 482-516.

A. Vosyliūtė. Kišenvagystės samprata teisės moksle ir teismų praktikoje bei kai kurie kvalifikavimo ypatumai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 144-158.

G. Juodkaitė, A. Gorbatkov. Klaidos problema teismo ekspertizėje // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Vilniaus panda, 2012, p. 335-346.

A. Gorbatkov, G. Juodkaitė. Kompleksinės ir komisijinės ekspertizės (objektų tyrimai) Lietuvoje: baudžiamosios procesinės aktualijos ir problemos // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 517-531.

R. Merkevičius. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucijos kontekste // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 176-197.

E. Bieliūnas. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo oficialumas // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai, rinkinys. Vilnius : Registrų centras, 2011, p. 51-64. [vėluojanti].

R. Aliukonienė. Nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai sistema // Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui - 10 metų : recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2012, p. 253-271.

I. Michailovič. Nusikalstamumo baimės šiuolaikinėje miesto visuomenėje problematika // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2012, nr. 3, p. 53-71.

R. Aliukonienė. Nusikaltimų žmogaus sveikatai samprata // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 130-143.

G. Goda. Protingumo kriterijus baudžiamajame procese // Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Vilnius : Vilniaus panda, 2012, p. 35-51.

I. Michailovič. Šiuolaikinio miesto gyventojų saugumo jausmas ir nusikalstamumo baimės prevencija // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 567-581.

G. Švedas. Tarptautinės teisės reikšmė ir įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 100-112.

G. Juodkaitė, H. Malevskis, R. Merkevičius. Teismo ekspertizės reglamentavimas- būklė ir perspektyvos // Kriminalistika ir teismo ekspertizė : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensis examination: science, studies, practice T. 7, D. 3: mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos teismo ekspertizės centras. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, p. 9-21.

G. Juodkaitė, H. Malevskis. Benefits and weaknesses of modern legal regulation of forensic examination in the republic of Lithuania // Kriminalistika i sudebnaja ekspertiza: nauka, obučenije, praktika = Criminalistics and forensis examination: science, studies, practice : 8-ia (vneočerednaja) meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Sankt-Peterburg : Izdatelskij dom SPbGU, 2012, p. 368-373.

G. Švedas. Nekotorye problemnye aspekty ugolovnoj otvestvennosti juridičeskich lic Litovskoj Respublike // Ugolovnoje pravo: strategija razvitija v XXI veke : materialy IX meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (26-27 janvaria 2012 g). Moskva : Prospekt, 2012, p. 475-480.

R. Drakšas, A. Drakšienė. Nekotorye voprosy ugolovnoj otvetstvennosti juridičeskich lic // Ugolovnoje pravo: strategija razvitija v XXI veke : materialy IX meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (26-27 janvaria 2012 g). Moskva : Prospekt, 2012, p. 475-480.

I. Michailovič. Niektore zagadnienia problematyki poczucia biezpieczenstwa i strachu przed przestępczoscią // Panstwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 2. / red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wrobel. Warszawa : Wolters Kluwe Polska Sp. z.o.o. 2012, p. 1431-1445.

Materials of conferences

J. Prapiestis. Otvestvennostj juridičeskogo lica v ugolovnoj politike Litvy // Sovremennaja ugolovnaja politika: poisk optimalnoj modeli : materialy VII Rossijskogo kongresa ugolovnogo prava. Moskva : Prospekt, 2012, p. 621-629.

COOPERATION

Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University (Russia)
Faculty of Law of Saint-Petersburg State University (Russia)
Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University, Cracow (Poland)
Faculty of Law and Administration of University of Lodz (Poland)
Riga Graduate School of Law (Latvia)
Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt (Germany)
Institute of Law (Lithuania)
Mykolas Riomeris University (Lithuania)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. A. Abramavičius –

Doc. E. Bieliūnas –

 • editorial board member of the journal Teisės problemos (Legal Issues).

Doc. G. Goda –

Prof. J. Prapiestis –

 • editorial board member of the journal Jurisprudencija, http://www.mruni.lt/lt/juri.html;
 • editorial board member of the journal Teisės problemos (Legal Issues);
 • editorial board member of the journal Sveikatos mokslai (Health Sciences).

Prof. G. Švedas –

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel.: 236 6169, 236 6170, fax 236 6163
E-mail:

Head - Prof. Dr. Vytautas Mizaras

STAFF

Professors: Habil. Dr. V. Mikelėnas, Dr. V. Mizaras, Dr. I. Nekrošius, Habil. Dr. V. Nekrošius (part-time).
Docents: Dr. T. Davulis (part-time), Dr. D. Petrylaitė, Dr. R. Simaitis (part-time), Dr. A. Smaliukas, Dr. A. Taminskas, Dr. V. Tiažkijus.
Lecturers: Dr. S. Aviža (part-time), Dr. D. Bublienė (part-time), Dr. S. Drazdauskas (part-time), Dr. M. Jakutavičius (part-time), Dr. N. Kasiliauskas (part-time), Dr. J. Maculevič, Dr. D. Soloveičikas (part-time), Dr. A. Brazdeikis (part-time), Dr. L. Mikalonienė (part-time), Dr. T. Kontautas (part-time), Dr. G. Urbanavičiūtė (part-time), Dr. V. Vėbraitė, Dr. I. Povilaitienė, M. Dr. Rimkevičius, Dr. B. Martišienė.

RESEARCH INTERESTS

Theoretical and practical problems of interpretation, application and creation of civil law and civil procedure law
Employment law
Industrial relations
Social security law

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

The Harmonisation of Civil Law and the Results of the Convergence in Europe on National Civil Law of Lithuania. Prof. V. Mikelėnas. 2012–2015.

In 2012, the following issues were researched: Some theoretical aspects of shareholders’ agreements; Implementation of the consumer rights directive in the Lithuanian law – further decodification or codificationof the Consumer protection law?; Invalidity of resolutions of shareholders’ general meeting; Ineffectiveness of a public contract according to the law of the European Union and Lithuania; Some comparative aspects of regulation of shareholders’ agreements: the Republic of Lithuania; Ineffectiveness of a public contract according to Lithuanian case-Law; Legal nature and significance of financial assets and financial instruments; Coherence of emphyteusis and contractual lease; Price modification during the performance of the construction contracts; Rethinking vertical price fixing: where evil lurks? Some comparative aspects of regulation of shareholders’ agreements: the Kingdom of Belgium and the United Kingdom; Feature of identity upon establishing business transfer.

Civil Procedure and Arbitration Novelos. Prof. V. Mikelėnas, Prof. V. Nekrošius. 2012–2014.

In 2012, the following issues were researched: Markets in financial instruments directive (MiFID) as a legal source of civil liability; Arbitration agreements (arbitration clause) in consumer contracts.

Labour Market Flexibility and Social Protection, Regulatory Compatibility Search. Prof. V. Mizaras, Doc. T. Davulis. 2012–2015.

In 2012, the following issues were researched: The executives’ personal liability institute in the Competition law of Lithuania:  Innovations, problems and the future; Problems of transposing to Lithuanian law Recommendations of European Commission on directors’ remuneration; Sport activity contract regulation.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

R. Piličiauskas, D. Jočienė, R. Jose, D. Žalimas, A. Šindeikis, V. Valančius, I. Jarukaitis, J. Bergmann, I. Jablonskaitė-Martinaitienė, S. Kavalnė, J. Kiršienė, B. Pranevičienė, K. Vinciūnas, D. von, S. Žalimienė, E. Mestmacker, G. Ravarani, S. Walter, R. Huffer, S. Katuoka, E. Šileikis, M. Ragulskytė, I. Žvaigždinienė, A. Aranauskienė, A. Kaminskas, A. Bakaveckas, J. Sauvė, L. Carnwath, C. Jabloner, W. Reimers, M. Eckertz-Hofer, L. Alechnavičius, I. Deviatnikovaitė, I. Saudargaitė, A. Sutkevičius, K. Paužaitė, D. Raižys, A. Antanaitytė, I. Danėlienė, L. Butkevičius, A. Medelienė, V. Vasiliauskas, A. Brazdeikis, E. Stauskienė, V. Višinskis. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija = Human rights, the rule of law and administrative justice : mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012. 792 p.

Textbooks, Manuals

A. Andruškevičius, L. Paškevičienė. Viešojo administravimo teisiniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius : Registrų centras, 2011. 336 p.

T. Davulis, D. Petrylaitė. Darbo teisė. Praktikumas : mokymo priemonė. Vilnius : Registrų centras, 2012. 320 p.

L. Mikalonienė. Prievolių teisė II. Praktikumas : mokymo priemonė. Vilnius : Registrų centras, 2012. 96 p.

Parts of the Books

T. Davulis. Kollektivvertrage in postsowjetischem Raum: eine Untersuchung am Beispiel Litauens. Tarifrecht in Europa / Alpay Hekimler, Gerhardt Ring (Hrsg.). - (Arbeits- und Sozialrecht. Band 120). Baden-Baden : Nomos, 2012, p. 185-210.

D. Bublienė, S. Žalimienė. The Implementation of the Services Directive in Lithuania. The Implementation of the EU Services Directive : Transposition, Problems and Strategies / eds.: Ulrich Stelkens, Wolfgang Weiss, Michael Mirschberger. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2012, p. 379-405.

Articles

D. Bublienė, E. Zemlytė. Alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo mechanizmo reguliavimo problemos Lietuvoje // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 2, p. 280-299.

D. Miniotas. Ar vertikalus kainų fiksavimas yra blogis? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 148-165.

D. Bublienė, E. Zemlytė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 7-27.

L. Mikalonienė. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimas // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 82-97.

O. Luik, T. Kontautas. Does the insurance premium payment regulation as stipulated in the Principles of European Insurance Contract Law protect policyholders sufficiently enough? // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 1, p. 85-107.

V. Vėbraitė. Europos Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento "Briuselis I"� pakeitimo įtaka Europos Sąjungos civilinio proceso ateities tendencijoms // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 2, p. 321-332.

R. Čiočys. Europos Komisijos rekomendacijų dėl bendrovių valdymo organų narių atlyginimų perkėlimo į Lietuvos teisę problemos // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 130-147.

L. Didžiulis. Finansinio turto ir finansinių priemonių teisinė prigimtis bei reikšmė // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 80-96.

L. Didžiulis. Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID) kaip civilinės atsakomybės šaltinis // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 160-173.

V. Tiažkijus. Gaps in labour law and their influence on flexibility and stability of the labour law system // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 4, p. 1551-1556.

M. Matiukas. Ilgalaikės nuomos ir nuomos sutarties institutų suderinimo problemos // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 112-123.

V. Mizaras. Intelektinės nuosavybės teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo praktikoje // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 3, p. 1111-1130.

L. Mikalonienė. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutartis - lyginamieji aspektai ir teisinis kvalifikavimas // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 80, p. 53-68.

P. Miliauskas. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Belgijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 166-183.

P. Miliauskas. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Lietuvos Respublika // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 201-219.

P. Miliauskas. Kai kurie teoriniai akcininkų sutarčių aspektai // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 73-92.

A. Brazdeikis, E. Klimas. Kainos pakeitimas vykdant statybos rangos sutartis // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 113-129.

L. Paškevičienė. Mokestinės paskolos sutarties reikšmė reguliuojant mokestinės nepriemokos atidėjimą ir išdėstymą // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 80, p. 146-162.

A. Paliukėnas. Sportinės veiklos sutarties teisinė prigimtis // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 107-118.

E. Tamošiūnaitė. Tapatumo požymis konstatuojant verslo perdavimą // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 184-195.

E. Meškys. Vadovų asmeninės atsakomybės institutas Lietuvos konkurencijos teisėje: naujovės, problemos ir ateitis // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 124-142.

D. Bublienė. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę - tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 37-61.

V. Nekrošius. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese ir konstitucinio teismo doktrina // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 3, p. 1101-1110.

D. Soloveičikas, K. Šimanskis. Viešojo pirkimo sutarties negaliojimas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 98-117.

D. Soloveičikas, K. Šimanskis. Viešojo pirkimo sutarties propažinimas negaliojančia pagal Lietuvos teismų praktiką // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 46-65.

L. Mikalonienė. Akcininko locus standi dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2012, nr. 3, p. 5-29.

V. Tiažkijus. Baudžiamosios teisės sistemos organizacija // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 626-634.

S. Aviža. Ieškinio senaties normų taikymas bendrosios kompetencijos teismuose, kai ginčo nagrinėjimas yra susijęs su individualaus administracinio akto ginčijimu // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2011, nr. 3, p. 25-38.

R. Simaitis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų plėtra Lietuvos civiliniame procese // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 396-417.

D. Petrylaitė. Jurisdikcinis pažeistų darbo teisių gynimas: teoriniai ir praktiniai aspektai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 430-437.

A. Brazdeikis. Lietuvos administracinės justicijos patirtis Europos Sąjungos Teisingumo teisme: ar tikrai suderinami su Europos Sąjungos teise daugiakopiai kaupiamieji apyvartos mokesčiai // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis teismas, 2012, p. 734-755.

V. Nekrošius. Lietuvos notariatas sovietmečiu // Lietuvos notariato istorija / sudarė Jolanta Karpavičienė. Vilnius : Paknio leidykla, 2012, p. 129-136.

D. Bublienė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 680-696.

V. Nekrošius, M. Stračkaitis. Notariato raida atkūrus nepriklausomybę // Lietuvos notariato istorija / sudarė Jolanta Karpavičienė. Vilnius : Paknio leidykla, 2012, p. 137-172.

D. Soloveičikas. Reabilitacijos doktrina viešųjų pirkimų teisėje // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 637-661.

T. Davulis. Seksualinio priekabiavimo sąvokos darbo ir baudžiamojoje teisėje // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 419-429.

V. Mizaras. Teisė į šeimos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 363-379.

L. Mikalonienė. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė kvalifikacija // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2011, nr. 1, p. 5-28. [vėluojanti].

A. Brazdeikis, Ž. Surgailis. Viešojo intereso gynimas administracinių teismų praktikoje // Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika: rinktinė. Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2012, p. 30-39.

V. Nekrošius. 2011 metų civilinio proceso novelos. Ar pasiekti kelti tikslai? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 380-395.

T. Davulis. Chancen und Risken der Freizugigkeit aus der Sicht der jungeren Mitgliedstaaten // Recht der Arbeit. Munich : Verlag C.H. Beck oHG. 2012, Heft 5., p.258-262.

V. Nekrošius, V. Vėbraitė. Baltic countries // Civil and commercial mediation in Europe: national mediation rules and procedures . Vil. 1 / edited by Carlos Esplugues, Jose Luos Iglesias, Guillermo Palao. Cambridge : Intersentia, 2012, p. 29-44.

D. Soloveičikas. Competitive dialogue in Lithuania // Competitive dialogue in EU procurement / edited by Sue Arrowsmith, Steen Treumer. Cambridge : Cambridge university press, 2012, p. 444-457.

V. Nekrošius. Die Entwicklung der litauischen ZPO in den letzten Jahren // Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende: Reform und Kodifikation - Tradition und Erneuerung. Zurich : Schulthess Juristische Medien AG, 2012.

S. Aviža. Erbrecht // Einfuhrung in das litauische Recht / Juozas Galginaitis, Anthe Himmelreich, Rūta Vrubliauskaitė (Hrsg.). Berlin : Berliner Wissenschafts Verlag, 2010, p. 134-147; p. 148-155.

V. Nekrošius. Latvija, Litva, Estonija // Proverka sudebnych postanovlenij v graždanskom processe stran ES i SNG: monografija / Pod red.: Borisova E.A. Moskva : Norma, Infra-M, 2012, p. 274-377.

V. Mizaras. Lithuania // Balancing copyright - a survey of national approaches / editors Reto M. Hilty, Sylvie Nerrisson. - Series: MPI studies on intellectual property and competition law. Vol. 18. Heidelberg : Springer, 2012, p.623-644.

T. Davulis. Recherches sur la complementarite et les conflits entre les droits fondamentaux de l'Homme et les libertes du marche interieur // La solidarite dans l'Union europeenne = Solidaritat in der Europaischen Union : Actes de la 5ĆØme Universite d'ete Franco-Germano-Lituanienne et Europeenne en Sciences Juridiques Vilnius, 3-10 Juillet 2008 / eds. Otmar Seul, Tomas Davulis. Ser.: Cultures juridigues et politiques. Vol. 2. Bern : Peter Lang, 2012, p. 181-191.

V. Nekrošius, V. Vėbraitė. Reform of Lithuanian Civil Justice in 2011 // Zeitschrift fur Zivilprozess International. Regensburg : Wissenschaftliche Vereinigung fuer Internationales Verfahrensrecht e.V. 2012, 16. Band, p. 169-182.

V. Nekrošius. Reforma postępowania egzekucyjnego na Litwie // Proces cywilny: nauka-kodyfikacja-praktyka. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, p. 1085-1097.

T. Davulis, D. Petrylaitė. Tackling the economic crisis: labour law in Lithuania // Labour regulation in the 21st century: in search of flexibility and security / edited by Tomas Davulis, Daiva Petrylaitė. Cambridge : Cambridge sholars publishing, 2012, p. 3-17.

A. Brazdeikis. The european court of human rights holds lifelong ban to stand for election to be in contradiction with the convention // Public law review. 2011, no 24, p. 58-60.

D. Soloveičikas. The permissible modification of the Suppliers' Bid According to the Lithuanian Case Law // European procurement and public private partneship. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft mbH. 2012, no 3, p.182-190.

D. Petrylaitė. The protection of employees' representatives under the international labour law standards: Lithuanian case study // Studia z zakresu prawa pracy i polityki spolecznej. Krakow : Uniwersytet Jagiellonski. 2009, p. 279-292.

V. Mizaras. The relationship between intellectual property rights, protection against unfair competition and unfair commercial practices: a Lithuanian perspective // Common principles of European intellectual property law / edited by Ansgar Ohly. Tubingen : Mohr Siebeck, 2012, p. 255-271.

COOPERATION

Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University (Russia)
Faculty of Law of Saint-Petersburg State University (Russia)
Faculty of Law and Administration of University of Lodz (Poland)
Riga Graduate School of Law (Latvia)
Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt (Germany)
Institute of Law (Lithuania)
Mykolas Romeris University (Lithuania)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. V. Mikelėnas –

Prof. I. Nekrošius –

Prof. V. Nekrošius –

Doc. T. Davulis –

Prof. V. Mizaras –

Doc. A. Smaliukas –

 • member/reporter of the research project Common Core of European Private Law Project: Security Rights Over Immovable Property (Trento University).

Doc. R. Simaitis –

 • expert of the Council of Europe on mediation (since 2006) of the research projects: presenting expert opinions on development of mediation in various countries of Europe (Russia, Moldova etc.), inclusion of ADR in justice systems of European countries, mediation training for judges and other related matters;
 • chairman of the experts working group of the Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ-GT-MED).

DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6175, fax 236 6163
E-mail:

Head – Prof. Dr. Egidijus Kūris

STAFF

Professors: Dr. E. Kūris, Dr. J. Machovenko, Dr. E. Šileikis, Dr. A. Andruškevičius, Dr. D. Žalimas.
Docents: Dr. R. Bakševičienė (part-time), Dr. J. Galginaitis (part-time), Dr. J. Gumbis, Dr. G. Lastauskienė, Dr. A. Medelienė (part-time), Dr. L. Meškauskaitė (part-time), Dr. Z. Namavičius, Dr. A. Normantas, Dr. A. Paulauskas (part-time), Dr. B. Sudavičius, Dr. H. Šinkūnas (part-time), Dr. V. A. Vaičaitis, Dr. S. Žalimienė, Dr. Paužaitė-Kulvinskienė, Dr. D. Poška.
Lecturers: Dr. L. Butkevičius, Dr. I. Jarukaitis (part-time), Dr. I. Danilienė, Dr. V. Milašiūtė, Dr. V. Vasiliauskas (part-time), Dr. M. Vasiliauskas, Dr. A. Veršelytė, Dr. I. Žvaigždinienė (part-time), Dr. E. Matulionytė (part-time), Dr. D. Poška (part-time), Dr. R. Svetikaitė (part-time), Dr. E. Masnevatė (part-time), Dr. I. Isokaitė, Dr. R. Latvelė ( part-time).

RESEARCH INTERESTS

Theory of law
Theory of state
History of law
History of state
Legal sociology
Legal philosophy
Constitutionalization
Constitutional justice
Constitutional principles
Parliamentarism, Ombudsmen
Political parties
Parliamentary impeachment proceedings
Administrative courts
Principles of public administration
Ecological responsibility
Problems of the taxes’ administration
Public international law
Diplomatic and consular law
EU law
EU institutional law
Humanitarian law
EU substantial law
NATO and its legal framework
NGO and its legal framework
Comparative law of modern legal systems
Law of refugees
Private international law
Legal informatics in global and EU context
Law of international organizations
History of international relations
Law of treaties
EU constitutional law
Case law of the European court of justice
Human Rights in Europe and EU
Law of the sea
International trade law

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Lithuanian Legal Tradition and Dynamics of Conception of Law. Prof. E. Kūris, Prof. E. Šileikis, Doc. D. Žalimas. 20092013.

In 2012, the following issues were researched: Assumptions for correct application of  principles of law; Normativity of law and the competence of Lithuanian Constitutional Court; Maritime scientific research: legal framework, difficulties and opportunities; Directive 2004/35/EB – is the objective of establishing a common framework for the prevention and remedying environmental damage in the European Union already achieved?; Nations’ right to unilateral secession; Law and art: necessary interaction; Public and private law: problems in the underlying classification; expropriation of immovable cultural heritage objects legal sanction or Meeting the needs of state and society?; The aspects of the relationship between international and national criminal jurisdiction: concurrent complementary jurisdiction; Development of approach towards joint ventures in competition law of the European Union; The status of the duty to assess transboundary environmental impact in the context of international law; Law on good will compensation for the immovable property of Jewish religious communities in context of international and European Union law; Responsibility to protect concept and conflict in international law; Economic analysis of law: methodological assumptions and research areas; Chances in legal regulation of joint ventures under the new law on competition; Tax allowances and tax deductions in the Tax Law of the Russian Federation.

The History of 13th–20th Century’s Lithuanian Public Law. Institute of History of Law (since November 11, 2009). Head Prof. J. Machovenko.

In 2012, the scholars of the Institute researched the following issues and published the main research results: Vilnius University Schola Sapiehana and its Founder Kazimieras Leonas Sapiega; Change of the paradigm of the science of law history and its value for investigating the legal system of the Great Duchy of Lithuania; Appointment of judges in 1990–1995 in Lithuania; The way towards cognition of law paradigms; The legal protection of wildlife in the Statutes of Lithuania as a defence of public interest; The relationship between citizen and state in the  Constitution of 1791: heritage and tutorial; Modern and postmodern scientific paradigm of the history of Lithuanian law; The role of national legal traditions and heritage in regulating of relations between citizen and state under the Polish-Lithuanian Constitution of 1791; The paradigm of new science – complex dynamic systems – and its importance for research in legal history; Jurisdiction of the ecclesiastical and secular courts in the Great Duchy of Lithuania; Legal history studies at Vilnius university. Also the research in the field of history of Lithuanian legal doctrine and legal studies is being successfully continued. On the whole, nine publications (articles) were published and six reports were presented at various international and national conferences by the staff of the Institute.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

I. Jarukaitis. Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: konstituciniai narystės pagrindai : monografija. Vilnius : Justitia, 2011. 576 p.
A. Čepas, R. Ažubalytė, J. Baltrimas, L. Beliūnienė, D. Jastramskis, E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, J. Kiršienė, N. Mickevičiūtė, J. Palidauskaitė, K. Paužaitė, I. Petronytė, J. Samuolytė, S. Ščerbina-Dalibagienė. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas. Vilnius : Eugrimas, 2012. 332 p.

R. Piličiauskas, D. Jočienė, R. Jose, D. Žalimas, A. Šindeikis, V. Valančius, I. Jarukaitis, J. Bergmann, I. Jablonskaitė-Martinaitienė, S. Kavalnė, J. Kiršienė, B. Pranevičienė, K. Vinciūnas, D. von, S. Žalimienė, E. Mestmacker, G. Ravarani, S. Walter, R. Huffer, S. Katuoka, E. Šileikis, M. Ragulskytė, I. Žvaigždinienė, A. Aranauskienė, A. Kaminskas, A. Bakaveckas, J. Sauvė, L. Carnwath, C. Jabloner, W. Reimers, M. Eckertz-Hofer, L. Alechnavičius, I. Deviatnikovaitė, I. Saudargaitė, A. Sutkevičius, K. Paužaitė, D. Raižys, A. Antanaitytė, I. Danėlienė, L. Butkevičius, A. Medelienė, V. Vasiliauskas, A. Brazdeikis, E. Stauskienė, V. Višinskis. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija = Human rights, the rule of law and administrative justice : mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012. 792 p.

Textbooks, Manuals

L. Baublys, D. Beinoravičius, A. Kaluina, P. Katharani, G. Lastauskienė, K. Miliauskaitė, E. Spruogis, V. Stankevičius, E. Venckienė. Teisės teorijos įvadas : vadovėlis. Vilnius : Leidykla MES , 496 p.

A. Andruškevičius, L. Paškevičienė. Viešojo administravimo teisiniai pagrindai : mokomoji knyga. Vilnius : Registrų centras, 2011. 336 p.

Parts of the Books

D. Bublienė, S. Žalimienė. The Implementation of the Services Directive in Lithuania. The Implementation of the EU Services Directive : Transposition, Problems and Strategies / eds.: Ulrich Stelkens, Wolfgang Weiss, Michael Mirschberger. The Hague : T. M.C. Asser Press, 2012, p. 379-405.

Articles

J. Machovenko. Nacionalinės teisės tradicijos ir paveldo vaidmuo reguliuojant piliečio ir valstybės santykius 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijoje // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. 2012, nr. 13, p. 158-177.

E. Kūris. Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 3, p. 1031-1058.28.

E. Šileikis. Apkaltos instituto konceptualaus supratimo paieška // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 3, p. 955-985.

L. Butkevičius. Bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų teisinio reguliavimo pokyčiai naujajame konkurencijos įstatyme, arba ką perėmėme iš Europos Sąjungos teisės? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 28-45.

I. Žvaigždinienė. Direktyva 2004/35/EB - ar pasiektas tikslas sukurti bendrą žalos aplinkai prevencijos ir ištaisymo (atlyginimo) sistemą Europos Sąjungoje? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 97-112.

D. Murauskas. Ekonominė teisės analizė: metodologinės prielaidos ir tyrimų kryptys // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 84, p. 143-156.

D. Murauskas. Ekonominė teisės analizė (susiformavimas) // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 220-233.

A. Medelienė, I. Žvaigždinienė. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas Lietuvoje: mokesčių aspektas // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 1, p. 144-163.

J. Urbanavičius. Energetikos teisės vieta teisės sistemoje // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 81, p. 158-169.

M. Limantas. Europos Sąjungos ir valstybių narių dalyvavimas mišriuose susitarimuose: pozicijų priėmimas // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 187-200.

G. Lastauskienė. Korektiško teisės principų taikymo prielaidos // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 45-60.

N. Bruskina. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės kontekste // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 138-157.

J. Machovenko. Modernioji ir postmodernioji Lietuvos teisės istorijos mokslo paradigma // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 7-17.

I. Isokaitė. Moksliniai jūrų tyrimai: teisinis režimas, problemos ir galimybės // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 77-96.

A. Umbrasas. Nekilnojamųjų kultūros vertybių paėmimas - teisinė sankcija ar valstybės ir visuomenės poreikio tenkinimas? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 133-145.

L. Butkevičius. Požiūrio į bendrai kontroliuojamus ūkio subjektus raida Europos Sąjungos konkurencijos teisėje // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 83, p. 62-81.

D. Murauskas, A. Shaipov. Problems of compulsory purchase of land: A comparative analysis of legal regulation in Lithuania and Ukraine // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2011, T. 6, nr. 2, p. 216-236.

A. Andruškevičius. Profesoriaus Mykolo Romerio de lege ferenda nuostatos administracinio teismo klausimu ir jų atspindys dabartinėje Lietuvos teisėje // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2010, nr. 3(121), p. 25-37.

I. Žvaigždinienė, R. Rudauskienė. Protecting the environment through public procurement: Lithuania's case // Issues of business and law / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Versita. 2012, Vol. 4, p. 48-58.

R. Vaišvilienė. Tarptautinė baudžiamoji išimtinė ir konkuruojanti pirminė jurisdikcija // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 81, p. 186-200.

R. Vaišvilienė. Tarptautinės ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos santykio aspektai: konkuruojanti papildanti jurisdikcija // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 146-158.

G. Makauskaitė. Teisė į viešojo sektoriaus informaciją Europos Sąjungos teisėje // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 80, p. 123-137.

D. Murauskas. Teisė ir menas: neišvengiama sąveika // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 93-106.

D. Valančienė. Teisės paradigmų pažinimo kelias // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 160-179.

G. Lastauskienė. Teisės tikslai - spekuliacijos įrankis ar argumentavimo priemonė? // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 77, p. 20-33.

D. Prapiestytė. Teismo samprata pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį // Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2011, nr. 3(4), p. 1207-1227.

G. Lastauskienė. Teismų "interpretacinis žaismas"� ir jo doktrininės prielaidos // Jurisprudencija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. 2012, t. 19, nr. 4, p. 1343-1359.

G. Makauskaitė. Viešojo intereso balansas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 kontekste // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 77, p. 146-161.

J. Machovenko. Vilniaus universiteto Schola Sapiehana ir jos kūrėjas Kazimieras Leonas Sapiega // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 82, p. 7-11.

E. Šileikis. Apkaltos formų įžvalgos kaltinimo pažeidus teisę kontekste // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 183-200.

H. Šinkūnas. Ar speciali teisėjų institucija turėtų būti sudaroma vien tik iš teisėjų? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 201-211.

L. Butkevičius. Atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimas: Europos Sąjungos teisė ir jos įtaka Lietuvos administracinei justicijai // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis teismas, 2012, p. 672-699.

E. Kūris. Atskiroji nuomonė konstituciniame teisme. Pirmosios patirtys // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 163-182.

D. Prapiestytė. Baudžiamoji teisė Europos Sąjungos Teisingumo teismo procese dėl prejudicinio sprendimo priėmimo // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 61-74.

V. Milašiūtė. Diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę žmogaus teisių apsaugos požiūriu // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2010, nr. 3, p. 95-140.

E. Šileikis. Diskutuotinos rinkimų kampanijų finansavimo naujovės // Justitia / Lietuvos teisininkų draugija. Vilnius : Justitia. 2010, nr. 2, p. 2-8.

V. Milašiūtė. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija įkalintų asmenų teisių apsaugos srityje (Lietuvos pavyzdžiai) // Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje : recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų bausmių vykdymo problematikai, rinkinys. Vilnius : Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, 2010, p. 57-75.

Z. Namavičius. Joachimo Lelevelio teisinės pažiūros. Lietuviški akcentai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 596-609.

V. Milašiūtė. Juridinių ir fizinių asmenų lygiateisiškumo baudžiamajame procese problema: teisė neduoti parodymų prieš save pagal Europos tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 663-679.

L. Butkevičius. Kai kurie probleminiai koncentracijų kontrolės teisės normų taikymo nekilnojamojo turto nuomos sandoriams aspektai // Europos Sąjungos konkurencijos teisė ir jos įgyvendinimas: aktualijos, praktika ir atitiktis, problematiškumo aspektai = European Union competition law and its Enforcement: issues, practices and compliance, problematic aspects : mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda : VšĮ Socialinių mokslų kolegija. 2010, nr. 5, p. 142-164.

L. Butkevičius, M. Civilka. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriai Lietuvos koncentracijų kontrolės sistemoje // Teisės problemos. Vilnius : Justitia. 2012, nr. 2, p. 5-67.

D. Žalimas. Konstitucinis Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslų ir principų įtvirtinimas // Konstitucinė jurisprudencija / Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo leidyba. 2012, nr. 1, p. 373-402.

J. Machovenko. Laukinės gyvūnijos teisinė apsauga Lietuvos Statutuose - viešojo ar privataus intereso gynimas? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 585-595.

E. Šileikis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įgyvendinimo įžvalgos praėjus dvidešimtmečiui // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 92-105.

A. Normantas. Ombudsmenų vaidmuo įgyvendinant konstitucini atsakingo valdymo principą // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 212-227.

A. Veršelytė. Pacientų teisė į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas - iliuzija ar realybė? // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 193-204.

J. Machovenko. Piliečio ir valstybės santykiai 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijoje: paveldas ir pamoka // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 8-10.

A. Medelienė. Principai kaip mokesčių teisės normų aiškinimo ir taikymo instrumentas nagrinėjant mokestinius ginčus // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 321-342.

B. Sudavičius. Savivaldybių mokestinė kompetencija: savivaldybių tarybų veikla įgyvendinant mokesčių įstatymus // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 309-319.

V. Vaičaitis. Suvereniteto samprata ir 1992 Lietuvos Respublikos konstitucija // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 106-114.

K. Paužaitė. Taikos sutarties sudarymo problemos ir perspektyvos Lietuvos administraciniame procese // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 292-308.

V. Vaičaitis. Teisės normatyvumas ir konstitucinio teismo kompetencija // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 85, p. 61-76.

J. Gumbis. Teisės samprata: teisės ribų nustatymo problematika // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 610-625.

I. Žvaigždinienė. Teisinė žalos aplinkai samprata // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 343-358.

E. Šileikis. Vietos savivaldos teisė oficialioje administracinėje doktrinoje // Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis teismas, 2012, p. 375-410.

L. Butkevičius. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje UAB "Schneidersohne Baltija": atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus perėjimo pagrindai ir sąlygos // Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo biuletenis. 2010, nr. 20, p. 510-530.

I. Isokaitė. Žmonių paieškos ir gelbėjimo jūroje operacijų teisiniai aspektai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012, p. 727-744.

V. Vaičaitis. 1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija ir jos reikšmė Lietuvos Respublikos teisinei sistemai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, p. 228-242.

N. Bruskina. Compensation for damages sustained by natural persons during World War II on account of acts of Nazi Germany: practice of Lithuanian courts in light of international law and European Union Law // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 1113-134.

L. Urbaitė. Judicial activism in the approach of the European Court of Human Rights to positive obligations of the state // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 211-238.

D. Žalimas. Legal status of Lithuania's armed resistance to the Soviet occupation in the context of state continuity // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 67-112.

D. Žalimas, J. Žilinskas. Public international law and Lithuania (1990-2011) : to protect and to enrich // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 1-30.

D. Žalimas, J. Žilinskas. Public international law and Lithuania (1990-2011) : to protect and to enrich // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 1-30.

I. Isokaitė. Response to sea polution incidents: international framework, regional cooperation and national approach // Baltic yearbook of international law. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 2011, vol. 11, p. 173-192.

E. Kūris. Constitutional Law as Jurisprudential Law - the Lithuanian Experience, with Special Reference to Human Rights // Konstitucionnoje pravosudije : Vestnik Konferencii organov konstitucionnogo kontrolia stran molodoj demokratii. 2011, vyp. 1(51) : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Organy konstitucionnogo kontrolia v uslovijach integracii pravovych sistem: meždunarodnyj opyt i praktika Tadžikistana", Dušanbe, 4-5 noiabria 2010 goda. p. 104-113. [vėluojanti].

V. Vaičaitis. Konstitutionelle Verfasstheit der baltischen Staaten // Die politischen Systeme der baltischen Staaten. Heidelberg : Springer VS, 2012, p. 155-172.

I. Jarukaitis. Lithuania's membership in the European Union and application of EU at national level // The application of EU law in the new number states / edited by Adam �azowski. Hague : T.M.C Asser Press, 2010, p. 209-241.

B. Sudavičius. Publičnye finansy i mestnoje samoupravlenije. Polnomočija organov mestnago samoupravlenija po rkgulirovaniju nadlogov v Litovskoj Respublike // Public finances - administrative autonomijes. GyE‘r : Universitas GyE‘r, 2012, p. 669-682.

I. Jarukaitis. Report on Estonia, Latvia and Lithuania // The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. Amsterdam : Europa Law Publishing, 2010, p. 167-204. [vėluojanti].

J. Machovenko. Smena paradigmy nauki istorii prava i ee značenije dlia issledovanija pravovoj sistemy Velikogo Kniažestva Litovskogo // Pravo.by. Minsk : Nacionalnyj centr pravovoj informacii Respubliki Belarus. 2012, no. 4, s. 38-47.

J. Gumbis. The Impact of the ABGB on the Lithuanian Civil Law // 200 Jahre ABGB - Ausstrahlungen : die Bedeutung der Kodifikation fur andere Staaten und andere Rechtskulturen. Wien : MANZ'sche Wien, 2011, p. 197-209.

B. Sudavičius. Uprawnienia organow samorządu terytorialnego w sferze podatkow w Republice Litewskiej // Roczniki naukowe wyzszej szkoly bankowej w Toruniu. Torun : Wyžsza Szkola Bankowa w Toruniu. 2012, nr. 11, p. 79-89.

Materials of conferences

V. Vaičaitis. Concept of law in biblical narrative // Global harmony and rule of law : proceedings of the 24th World congress of the international association for philosophy of law and social philosophy, Bejing, 2009. Vol. 1 / edited by Thomas Bustamante, Oche Onazi. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2012, p. 71-74.

B. Sudavičius. Rol rasporiaditelej biudžetnych assignovanij v biudžetnom planirovanii v Litovskoj respublike // Aktualnye problemy juridičeskoj nauki i pravoprimenitelnoj praktiki : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Charkov : IFI, 2012, p. 15-23.

B. Sudavičius. Vozmožnosti ogranov mestnogo samoupravlenija vozdejstvovatj na finansy (sobstvennostj) samoupravlenija putem regulirovanija nalogov v Litovskoj Respublike // Nalogovoje i biudžetnoje pravo: sovremennye problemy imuščestvennych otnošenij : meždunarodnaja konferencija, 29 - 31 marta 2012 goda, Voronež. Voronež : Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2012, c. 263-272.

D. Murauskas, E. Kūris. Različnye podchody k obosnovaniju rešenij v sudebnoj praktike Litvy // Problemy sovremennoj juridičeskoj nauki i praktiki : sbornik statej studentov, aspirantov i molodych učenych. Tom 1. Krasnoiarsk : SFU, 2011, p. 99-107.

COOPERATION

Johann Wolfang Goethe University of Frankfurt (Germany)
University of Regensburg (Germany)
Faculty of Law and Administration of University of Lodz (Poland)
Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University (Russia)
Faculty of Law of Saint-Petersburg State University (Russia)
Riga Graduate School of Law (Latvia)
Institute of Law (Lithuania)
Mykolas Romeris University (Lithuania)
Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University in Krakow (Poland)
University of Latvia
Ministry of Defence and the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tartu (Estonia)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Doc. J. Galginaitis –

Dr. I. Jarukaitis –

Prof. J. Machovenko –

Prof. E. Šileikis –

Prof. D. Žalimas –

 • member of the Permanent Court of Arbitration, http://www.pca-cpa.org/;
 • editor of the book review section of the Baltic Yearbook of International Law Review, http://www.brill.nl/m_brill.asp?sub=6;
 • National director of EIUC;
 • consultant of the governmental commission on evaluation of the crimes committed by totalitarian regimes in Lithuania and its publication Crimes of the Soviet Totalitarian Regime in Lithuania;
 • member of the ESF (European Science Fund) Pool of Reviewers.

Doc. S. Žalimienė –