Faculty of Economics

Faculty of Economics and Business Administration

Sukurta: 29 August 2013

ef9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6122, fax. 236 6127
E-mail:
www: http://www.ef.vu.lt

Dean:
Prof. Dr. Birutė Galinienė (till October 21, 2012)
Doc. Dr. Jonas Martinavičius (from October 22, 2012)

STAFF

120 teachers (13 habilitated doctors and 77 doctors), 42 doctoral students.

 

MAIN RESEARCH AREAS OF THE FACULTY

Lithuania’s social and economic development analysis, modeling and management

DOCTORAL DISSERTATIONS MAINTAINED IN 2012

G. Binkauskas. Mechanism of shaping innovative potential of a university.

J. Bumelytė.  Analysis and evaluation of energy efficiency investments in the housing sector.

J. Gineikienė. Influence of nostalgia and country animosity on purchasing decisions: formative and reflective measurement approach.

L. Giriūnas. Assessment of internal control system in extractive industry enterprises.

K. Šerpytis. Evaluation of state’s financial benefits from centralization of public procurement (the case of Lithuania).

E. Virbickas. Price setting and price stickiness in Lithuania.

A.Vitas. The economy structural changes analysis and evaluation in the Baltic States.

A.Ulbinaitė. Systematic evaluation of insurance consumer behaviour in the Lithuanian insurance market.

L.Urbšienė. Globalization and its impact on Lithuania’s financial market.

CONFERENCES AND SEMINARS ORGANIZED IN 2012

International conference The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries

DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING

9 Saulėtekio, 2-609, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6153, fax. 236 6127
E-mail:  

Head – Prof. Habil. Dr. Vaclovas Lakis

STAFF

Professors: Habil. Dr. V. Lakis, Habil. Dr. J. Mackevičius.
Docents: Dr. L. Gaižauskas, Dr. R. Subačienė.
Lecturers: Dr. K. Senkus, Dr. L. Giriūnas.
Assistants: R. Budrionytė, I. Kamarauskienė (part-time), D. Raziūnienė, V. Savickas, D. Tamulevičienė.
Doctoral students: R. Aleliūnaitė, Ž. Simonaitytė, I. Kamarauskienė, A. Jaugelavičienė.

RESEARCH INTERESTS

Development of accounting national standards
Improvement of financial analysis methods
Development of management accounting
Investigation of frauds and taxes evasion methods
Evaluation of internal control systems and internal audit of enterprises
International comparative accounting

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

The European Union Structural Assistance Using External and Internal Audit.  Prof. V. Lakis. 2011–2013.

On the basis of performed investigation factors influencing the reliability of financial accounts were presented. It might be said that all the factors could be defined as internal and external. Internal factors comprise the employees’ skills in creating added value, and, on the other hand, the system and policy of accounting. External factors can be defined as economic, social and technical ones. While evaluating economic factors they are considered to be cyclical, spontaneous and permanent. The company’s assets value can either increase or decrease depending on the phase of economic cycle. Social factors are influenced by wars, revolutions and strikes. The impact of such phenomena on company’s performance and results is difficult to evaluate. Technical factors can influence the company’s performance because of the cutting–edge technology used in the production process. The results of investigation were evaluated at the international conference which was organized by the Department of Accounting and Auditing both in Lithuania and abroad. Many scientific articles were published in the journals.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooks, Manuals

R. Subačienė, R. Budrionytė, K. Senkus. Finansinė apskaita : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 220 p.

Articles

J. Mackevičius, M. Novikovas. Transfer pricing model for tax payers and tax administrators // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 11, no. 3, p. 207-221.

J. Mackevičius. Apgaulių gyvavimo ciklas ir sąlygos, didinančios jų atsiradimo riziką // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2012, t. 13, nr. 1, p. 50-56.

G. Giriūnienė, L. Giriūnas. Assessment of internal control system in Lithuania // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr. 4, p. 1240-1244.

J. Mackevičius, M. Novikovas. Harmonization and determination of transfer pricing penalties in the EU, as premise of sustainable and secure development // journal of Security and Sustainability Issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2012, Vol. 2, no. 2, p. 49-54.

J. Mackevičius, E. Ragauskienė. State property: economic analysis and management // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 117-128.

V. Lakis, L. Giriūnas. The concept of internal control system: theoretical aspect // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 142-152.
J. Mackevičius. Aktualios valstybės turto ekonominės analizės ir valdymo transformacijos problemos // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 73-74.

J. Mackevičius. Apgaulių medžio šakos ir jų augimo sąlygos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 142-147.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Atsargų kompleksinės analizės metodika // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 148-153.

Ž. Simonaitytė. Audito atlikimas orientuojantis į audito patikimumą // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 41-49.

J. Mackevičius. Audito lūkesčių spraga: didėjimo atvejai ir priežastys // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 34-41.

L. Gaižauskas. Biudžetų sudarymo ir taikymo problemos Lietuvos verslo įmonėse // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 76-90.

R. Subačienė, D. Jakubauskaitė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo finansinės ir mokestinės apskaitos aspektai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 41-48.

V. Lakis. Įmonės apskaitos duomenų naudojimas ūkinio nestabilumo sąlygomis // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 11-18.

R. Valkauskas, L. Giriūnas. Įmonės trumpalaikio turto naudojimo analizės metodologija // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 3, No. 1, p. 139-151.

J. Mackevičius, J. Leipus. Islamo bankų apskaitos ypatybės // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 40-50.

J. Leipus, J. Mackevičius. Islamo bankų stabilumas pasaulio finansinės krizės laikotarpiu // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 95-104.

V. Radickas, R. Subačienė. Kelionių organizatorių apmokestinimo PVM ypatumai bei jų registravimo finansinėje apskaitoje sistema // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 207-213.

L. Giriūnas. Kūrybinė apskaita: samprata, tikslai ir vieta // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 148-154.

R. Budrionytė, L. Kazlauskienė, R. Subačienė. Lietuvos miškų urėdijų miškų finansinė apskaita: aktualijos ir perspektyvos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 36-43.

R. Mačiuitytė-Radickienė, R. Subačienė. Manipuliavimo pajamomis ir sąnaudomis būdų analizė // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 76-87.

G. Giriūnienė, L. Giriūnas. Mokslo institucijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas verslumo skatinimo kontekste: teorinis aspektas // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 54-58.

J. Mackevičius, R. Subačienė, D. Raziūnienė. Profesinių apskaitos asociacijų vaidmuo tobulinant buhalterinės apskaitos sistemą ir gerinant specialistų rengimo kokybę // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 200-209.

R. Budrionytė, L. Kazlauskienė, R. Subačienė. System of ratio analysis of tourism companies // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 98-115.

L. Gaižauskas. Valdymo apskaitos istorija // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 227-234.

L. Giriūnas. Vidaus kontrolė ir jos vieta įmonės valdymo struktūroje // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 58-66.

R. Budrionytė, R. Subačienė, L. Kazlauskienė. Viešojo sektoriaus apskaitos specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas: aktualijos, metodologija, problemos // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 209-219.

V. Lakis, A. Jaugelavičienė. Viešojo sektoriaus veiklos audito tikslų, metodų ir rezultatų tyrimas // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 27-34.
L. Giriūnas. Evaluation of internal control system in mining industry enterprises in Lithuania // Business management dynamics. London : Society for Business Management Dynamics. 2012, Vol. 1, no 12, p. 41-47.
D. Raziūnienė. Accounting errors, fraud and financial crime: the case study of Lithuania // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 33-35.

J. Mackevičius, R. Subačienė, K. Senkus. Complex profitabillty analysis of fixed tangible assets // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 17-21.

J. Mackevičius, E. Ragauskienė. Economic analsis and management of state property case of Lithuania // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 14-17.

L. Giriūnas. Evaluation of internal control: risk managemet in extractive industry enterprises // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 140, p. 40-43.

V. Lakis, I. Kamarauskienė. Reforma buchgalterskogo učeta obščestvennogo sektora: problemy konsolidacii otčetov // Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. D : Ekonomičeskije i juridičeskije nauki. Polock : PGU. 2012, v„– 13, c. 77-80.

Materials of conferences

D. Raziūnienė, J. Skvarčienė-Nirenberg, R. Subačienė. Apskaitos profesijos ir profesionalumo sampratos analizė: Lietuvos atvejis // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 609-618.

R. Subačienė, A. Mačerinskienė, R. Budrionytė. Apskaitos standartų harmonizavimas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 713-722.

D. Raziūnienė. Audito įrodymų samprata ir savybės: sisteminis požiūris // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 599-608.

L. Gaižauskas, R. Skyrius. Budgeting errors in Lithuanian enterprises // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 157-165.

L. Giriūnas. Darbuotojų inicijuojamų apgaulių įtakos vidaus kontrolės sistemai vertinimas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 175-183.

V. Lakis. Finansinių ataskaitų patikimumą įtakojantys veiksniai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 345-353.

R. Aleliūnaitė. Ilgalaikio turto finansinė ir mokestinė apskaita: skirtumai ir problemos // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 35-47.

Ž. Simonaitytė. ISSAI Lietuvos valstybiniame audite: reikalavimai ir jų įtaka // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 646-654.

G. Giriūnienė, L. Giriūnas. Pelno mokesčio pokyčių poreikio vertinimas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 191-200.

L. Gaižauskas. Standard costing: istorija, algoritmas, privalumai ir trūkumai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 147-156.

J. Mackevičius. Tarptautiniai nacionalinių buhalterinės apskaitos sistemų lyginimo moksliniai tyrimai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 431-440.

V. Radickas, R. Mačiuitytė-Radickienė, D. Tamulevičienė. Turizmo sektoriaus veiklos vertinimas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 560-571.

A. Fominienė, J. Mackevičius. Verslo inkubatorių veiklos analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 135-146.

R. Subačienė. Turizmo sektoriaus įmonių ilgalaikio turto vertės analizė // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 150-156.

J. Mackevičius, A. Marčinskas, E. Ragauskienė. Valstybės valdomų įmonių turto apskaitos, naudojimo efektyvumo ir valdymo aktualijos // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 95-103.

I. Kamarauskienė. Viešojo sektoriaus turto apskaitos ypatybės ir problemos // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 54-62.

L. Giriūnas. Analysis of the state of internal control system in the Lithuanian extractive industrial enterprises // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 71-76.

R. Subačienė, K. Senkus. Fixed tangible assets analysis in aspect of cash flows // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 214-218.

J. Mackevičius, A. Strolaitė. Inherent risk and its evaluation // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 134-142.

R. Valkauskas, L. Gaižauskas. Metodika standartizacii pokazatelej finansovogo sostoianija predprijatija i analiza standartizirovannych urovnej // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 35-43.

L. Gaižauskas, R. Valkauskas. Preimuščestva i nedostatki biudžetirovanija // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 51-57.

L. Giriūnas, R. Valkauskas, G. Giriūnienė. Project of evaluation methodology of company current assets theoretical aspect // Moral and Aesthetic Development Vector of Modern Culture : Materials digest of the XXVI International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytic Championship in culturology, architecture, art history and philosophical sciences, London, June 11-15, 2012 / Economic and Legal Management Procedures of Overcoming the Social Crisis : Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytic in economic sciences and management, juruducal sciences, London, June 28 - July 06, 2012. London : IASHE, 2012, p. 97-98.

V. Lakis, I. Kamarauskienė. Reforma buchgalterskogo učeta obščestvennogo sektora: problemy konsolidacii otčetov // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, p. 122-128.

L. Giriūnas, R. Valkauskas. Research of factorial analysis evaluation in current assets costs // SCEE 2012: Riga Technical University scientific conference on economics and entrepreneurship : 53th international scientific conference of Riga Technical University, 10-12 October 2012 Riga : conference proceedings. Riga : Riga technical university, 2012, p. [1-6].

J. Mackevičius, A. Jaugelavičienė. The methodology for the analysis of working capital // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 128-134.

I. Pukalskaitė. Atlikėjų intelektinės nuosavybės (gretutinių teisių objekto) apsaugos jas apmokestinant įgyvendinimo problemos Lietuvoje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 243-255.

D. Vaicekauskas. Audito kokybės vertinimo problemos // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 394-404.

J. Rudminaitė, E. Kalasauskaitė. Buhalterinės apskaitos organizavimas Slovakijoje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 276-286.

A. Rymaitė. Buhalterio profesinės etikos problemos // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 266-275.

A. Kukauskas, D. Vaicekauskas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitą reglamentuojančių verslo apskaitos standartų ir tarptautinių apskaitos standartų lyginamoji analizė // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 175-185.

D. Vansevičienė. Kūrybinės apskaitos problematika // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 405-412.

E. Stravinskaitė. Tarptautiniai apskaitos skandalai: priežastys ir pasekmės // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 314-322.

U. Martusevičiūtė. Vidaus audito transformacija Lietuvoje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 206-215.

COOPERATION

Auditing and Accounting Office (Lithuania)
Chamber of Lithuanian Auditors (Lithuania)
Aleksandras Stulginskis University (Lithuania)
Kaunas University of Technology (Lithuania)
Wroclaw University of Economics (Poland)
University of Finance and Management, Bialystok (Poland)
University of Latvia (Latvia)
Polotsk State University (Belorusia)
Lithuanian Association of Accounting Education and Research (Lithuania)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. V. Lakis –

 • deputy editor-in-chief of the journal Transformation in Business & Economics;
 • editorial board member of the journal Ekonomika (Economics);
 • editorial board member of the journal Organization and Markets;
 • editorial board member of the journal Apskaitos teorija ir praktika (Accounting Theory and Practice);
 • editorial board member of the journal Finanse (Finance), Poland.

Prof. J. Mackevičius –

 • President of the Lithuanian Association of Accounting Education and Research;
 • member of experts commission of the Research Council of Lithuania.

DEPARTMENT OF BUSINESS

9 Saulėtekio, 1-516, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6152, fax. 236 6127
E-mail: 

Head – Prof. Dr. Marija Kučinskienė

STAFF

Professors: Prof. Dr. M. Kučinskienė, Prof. Habil. Dr. V. Vengrauskas.
Docents:
Dr. L. Belinskaja, Dr. Z. Gineitienė, Dr. V. Kindurys,  Dr. V. Mackevičius, Dr. J. Mačerinskas, Dr. A. Mačerinskienė, Dr. B. Vengrienė, Dr. J. Žemgulienė.
Lecturers: Dr. A. Fominienė, Dr. G. Jatuliavičienė, Dr. K. Vasiliauskaitė, Dr. T. Gudaitis.
Assistants: D. Šeibakas, D. Baliūnas, D. Budrienė.
Doctoral students: A. Ulbinaitė, L. Žiogelytė, P. Ličkus, G. Mikaliūnienė.

RESEARCH INTERESTS

Research of Lithuanian business environment changes and systemic evaluation of their impact on performance results

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Project supported by University Budget

General Research of Lithuanian Business Environment Situation Changes in the Integrated Market. Prof. M. Kučinskienė, Prof. V. Vengrauskas. 2011–2015.

Evaluation of Lithuanian economic activities’ environment factors for business development.
Contemporary globalization processes create a dynamic business environment that radically differs from the former, thus, providing new opportunities and challenges. Integration tendencies in the world economy stimulate search for new export expansion directions and development methods. Their evaluation and implementation are important driving forces for national economic growth and sustainable development of regions. In the field of development of modern economy, the problems linked with up-to-date export promotion and development mechanisms and instruments, as well as with human resources management, especially the issues relating to remuneration, have always been and remain topical both for governments and organisations. The theoretical research on synergetic effect occurrence model, performed by Petras Lickus, shows the importance of network externality in the Lithuanian fixed telephone communications market. According to the theoretical model after liberalization and increased competition the profit of market monopolist (ex) grows. The competition caused by the decrease in revenue is the offset by gains in the supply. In this case synergetic effect caused by network externality occurs. The problem of complicated and regulated public procurement environment was analyzed by Karolis Serpytis highlighting factors linked with centralization processes, thus, empirically evaluating financial benefits of price differences in centralized and decentralized public procurement.

MAIN PUBLICATIONS

Textbooks, Manuals

M. Kučinskienė, L. Žiogelytė, G. Jatuliavičienė. Verslo strategija: atvejo analizė : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 306 p.

Articles

P. Ličkus. Two-sided market effect in Lithuanian mobile communications market // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, nr. 1, p. 83-89.
D. Budrienė, L. Zalieckaitė. Cloud computing application in small and medium-sized enterprises // Issues of business and law / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Versita. 2012, Vol. 4, p. 119-130.

J. Žemgulienė. Employee Perceived Factors of Labor Productivity: Evidence from Bank Enterprise // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, nr. 2, p. 18-24.

J. Žemgulienė. Public expenditure on capital formation and private sector productivity growth: evidence from Lithuania and the Euro area // Organizations and markets in emerging economies. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 3, no. 1, p. 20-31.

J. Žemgulienė. Relationship between job satisfaction and employee behavioral intention toward work performance: mediation effect of communication content // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2012, nr. 63, p. 139-157.

P. Ličkus. Research on synergy caused by network externality: the case of Lithuanian fixed telephone communications market // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, t. 90, nr. 2, p. 144-157.

J. Žemgulienė. Sources of Lithuanian economic growth: an empirical analysis with sectoral data // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 97-106.

E. Bikas, L. Belinskaja, P. Dubinskas, M. Laužikas, A. Miliūtė. Sustainability of the public finance system via optimization of strategic management // Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2012, Vol. 6, nr. 4(16), p. 463-480.

K. Adomavičiūtė, P. Vengrauskas. The investigation of the characteristics, determining the choice of provate labels: academic and practical aspects // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr. 3, p. 1049-1059.

A. Mačerinskienė, L. Žiogelytė. Viršvalandinio darbo ir jo apmokėjimo patirtis, problemos ir galimybės Lietuvoje // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2012, nr. 61, p. 85-99.

L. Žiogelytė. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų Lietuvoje vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. 2012, nr. 2, p. 6-16.
G. Venckevičiūtė, G. Jatuliavičienė. Economy, Efficiency, Effectiveness and Efficacy (4E) concept in performance measurement // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 12, p. 49-57.

G. Venckevičiūtė, G. Jatuliavičienė. Economy, Efficiency, Effectiveness and Efficacy (4E) concept in performance measurement // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 12, p. 116-127.

G. Jatuliavičienė, M. Kučinskienė. Export promotion changes of SME's for export expansion directions development in Lithuania // Regional formation and development studies. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. 2012, no 1, p. 47-59.

D. Baliūnas, A. Mačerinskienė. Paslaugų rinkodaros dėstymo metodika apskaitos specialistams // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 178-181.

G. Jatuliavičienė, G. Venckevičiūtė. Performance measurement system in Lithuanian credit bureau // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 88-97.

P. Ličkus. The value of social network as function of number of users // International Journal of Economics and Finance Studies. Izmir : The Social Sciences Research Society. 2012, Vol. 4, no. 2, p. 181-189.

L. Belinskaja, M. Veličkienė. Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 10-14.

Materials of conferences

R. Subačienė, A. Mačerinskienė, R. Budrionytė. Apskaitos standartų harmonizavimas // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 713-722.

G. Jatuliavičienė, A. Mačerinskienė. New concept of tourism product: matching supply aspects // Business and Management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2012, p. 373-379.

L. Belinskaja, R. Paulienė. Overview of the current leadership theories: what it means to lead? // Business and management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius (CD)]. Vilnius : Technika, 2012, p. 321-328.

M. Kučinskienė, G. Jatuliavičienė. Sisteminis veiklos vertinimas: finansinio ir nefinansinio požiūrių sintezė // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 307-315.

J. Žemgulienė. The private sector productivity - effect of government capital investment in Lithuania // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 843-848.

A. Fominienė, J. Mackevičius. Verslo inkubatorių veiklos analizė: teoriniai ir praktiniai aspektai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 135-146.

T. Gudaitis. Investicijų valdymo modelių taikymas privačių antros pakopos pensijų fondų sistemoje // Verslas XXI amžiuje : 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos pranešimai [Elektroninis optinis diskas] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. [7 p.].
J. Žemgulienė. Organizational communication content as a mediator of the relationship between job satisfaction and employee behavioral intention toward work performance // Recent Advances in Retailing and Services Science : Conference 2012, Vienna, Austria, 9-12 July : conference proceedings [1 elektroninis optinis diskas]. Vienna : EIRASS, 2012.

L. Belinskaja, A. Gorgoglione. The risk management and occupational fraud // Actual economic problems under globalization : proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference dedicated to the Foundation of Paata Gugushvili Institute of Economics, 21-22 October, 2011. Tbilisi : Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics, 2011, p. 8-16.

M. Kučinskienė, A. Mačerinskienė, G. Jatuliavičienė, G. Mikaliūnienė. Tourism business development strategic decisions in Lithuania // Ekonomičeskaja teorija i choziajstvennaja praktika: globalnye vyzovy : meždunarodnaja konferencija, posviaščennaja 110-letiju so dnia roždenija Sergeia Ivanoviča Tiulpanova, 13-14 oktiabria 2011 g. Sankt-Peterburg, Rossija. Sankt-Peterburg : Evropejskij Dom, 2012, p. 36-47.

P. Ličkus. Synergy - the way to overcome financial crisis // Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis: materias digest of the XXVII international scientific and practical conference and the II stage of championships in research analytics in economic sciences and management, juridical sciences, London, June 28- July 06, 2012. London : IASHE, 2012, p. 131-132.

P. Ličkus. The application of segregation model in economics: social networks competition case // Actual problems of economics and law : materials digest of the XVIII Internationa; Scientific and Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championships in economical and juridical sciences, London, February 2-6, 2012. London : InPress, 2012, p. 92-94.

J. Ališiūnaitė, L. Žiogelytė. Darbo apmokėjimo ypatumų vertinimas Josvainių gimnazijoje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 5-11.

R. Šimelytė, L. Žiogelytė. Darbo apmokėjimo sistemos ypatumų vertinimas (UAB "IMENZA" pavyzdžiu) // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 354-359.

I. Biržietytė, A. Mačerinskienė. Sporto turizmo produkto tobulinimo galimybių vertinimas (tarptautinio sporto renginio Vilniuje pavyzdžiu) // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 43-51.

V. Šakalis, Z. Gineitienė, K. Šerpytis. Viešųjų pirkimų organizavimo ypatumai sveikatos apsaugos sistemoje // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 344-353.

J. Šulskytė, A. Mačerinskienė. "X" prekybos įmonės specializuotų parduotuvių pasirinkimo metodai // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 370-386.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. M. Kučinskienė -

 • chairwoman of Business Information and Consulting Centre of Vilnius University;
 • member of scientific committee of international conference Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization
 • expert of project No. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-067 Resumption and Internationality Expansion of Vilnius Cooperative College Studies Programmes.

Doc. L. Belinskaja –

 • expert of Studies Quality Evaluation Centre for Universities and Colleges Study Programmes;
 • member of the Chartered Insurance Institute of London;
 • member of the European Women Management Development Network;
 • member of the Council of the Club “Saint Petersburg”;
 • coordinating and supporting of relations with Lithuanian Insurers Society, Lithuanian Insurance Brokers Society, Latvian Insurers Society;
 • organization of practical seminars for students inviting business representatives from banking, insurance and financial intermediaries industries;
 • member of Juri at International Insurance Olympiad, Kiev, Ukraine, March 13, 2012.

Dr. G. Jatuliavičienė –

 • project Development of Internal Quality Management System in Vilnius Co-operative College, Code: VPI-2.1-ŠMM-04-K-02-004 (practical training, expert).

Doc. A. Mačerinskienė –

 • member of the Professional Qualification Committee of Lithuanian State Department of Tourism;
 • member of Project Management temporary working group;
 • member of Cepkeliai-Dzukija PAN park Council;
 • participation in Promotion of Sustainable Tourism in UNESCO Heritage Site in Vilnius City project with German students and professors from University of Applied Sciences in Bremen;
 • expert of Main Tourism in Lithuanian Business Support Agency.

Doc. J. Mačerinskas -

 • editorial board member of the journal TRENDY Ekonomuky a Managementu (TRENDS Economics and Management)  Vysoke Učeni Technike v Brne /Brno  University of Technology;
 • editorial board member of the journal MANEKO/manažment a ekonomika podniku/Slovakian University of technology/ STU v Bratislave.

L. Žiogelytė

 • member of the Scientific Committee of the Faculty of Economics (of the students conference).

Doc. Z. Gineitienė –

 • member of the European Women Management Development Network;
 • member of the Lithuanian Women in Business and Management Society;
 • member of the European Contact Group.

Dr. A. Fominienė –

 • expert in project No. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-067 Resumption and Internationality Expansion of Vilnius Cooperative College Studies Programmes;
 • EU Commission project Chance, www.chancefood.eu scientific researcher.

D. Baliūnas –

 • EU Commission project Chance, www.chancefood.eu scientific researcher.

DEPARTMENT OF ECONOMIC INFORMATICS

9 Saulėtekio, 2-309, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6139, fax 236 6127
E-mail:

Head – Prof. Dr. Rimvydas Skyrius

STAFF

Professor: Dr. R. Skyrius.
Docents: Dr. K. Banevičius (part-time), Dr. O. Barčkutė, Dr. T. Brazaitienė, Dr. A. Chmieliauskas (part-time), Dr. G. Kazakevičienė, Dr. O. A. Mikalauskienė, Dr. Č. Ratkevičius, Dr. L. Zalieckaitė, Dr. R. Žilinskas (part-time).
Lecturers: Dr. M. Kazimianec (part-time), Dr. A. Butkevičius (part – time).
Assistants: R. Grinkytė (part-time), G. Rumšas (part-time), E. Staišiūnienė (part-time), S. Šimkonis (part-time).
Doctoral students: D. Ratkevičius, G. Rumšas, S. Šimkonis, D. Šeibakas.

RESEARCH INTERESTS

Analysis and design of business information infrastructure
Application of information and communication technologies in business and government structures
Information systems: problems of development and introduction
Research of complex information needs for business activities
Research of experience preservation in business analysis and decision making
Research of business process integration models
General research on decision support and business intelligence

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Joint Research on Information Society and Business Information Needs. Prof. R. Skyrius. 2009–2012.

The support of business information needs by information and communication technologies has been the extension of the Department’s previous budget-funded research direction. Expansion of the former research has been carried out, with new areas being added, namely, relations between website usability and Web analytics. In 2012, the research has been continued in the direction of business intelligence information needs; two papers regarding human aspects of business intelligence and use of business intelligence software (IMB Cognos) in the study process have been submitted for publication. In addition, several papers by the Department staff have been published in the proceedings of the international conference Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Inoovation and Globalization.                                      Other directions of research have been in the areas of information and information system integration, information systems planning strategy, and lesson learnt in the area of Project management. A doctoral dissertation on decision support in ERP system selection has been submitted by PhD student Donatas Ratkevičius. The dissertation elaborates on ERP implementation as a very complex body of work that includes several closely related processes (selection, analysis, customization, support) and demands both IT and business knowledge. The issues of ERP selection as the first ERP system implementation phase could be justified by the large number of research articles on this subject, associating ERP implementation failure with inappropriate choice of business software, the decision that encompasses two important subdecisions: the selection of ERP system and the selection of implementation partner.

MAIN PUBLICATIONS

Articles

L. Zalieckaitė, R. Skyrius. Analitinės programinės įrangos diegimo į mokymo procesą tyrimas // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 144-155.

G. Vizgaitytė, R. Skyrius. Business intelligence in the process of decision making: changes and trends // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 3, p. 147-156.

D. Budrienė, L. Zalieckaitė. Cloud computing application in small and medium-sized enterprises // Issues of business and law / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Versita. 2012, Vol. 4, p. 119-130.

D. Ratkevičius, Č. Ratkevičius, R. Skyrius. ERP selection criteria: theoretical and practical views // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 97-116.

Č. Ratkevičius, D. Ratkevičius. "Microsoft Dynamics" verslo valdymo sistemų tinkamumo studentų mokymui tyrimas // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 60, p. 23-35.

D. Ratkevičius. Neprograminiai verslo valdymo sistemų atrankos veiksniai // Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2011, nr. 3(4), p. 1359-1374.

Č. Ratkevičius, D. Ratkevičius. Verslo valdymo sistemų funkcionalumo panaudojimo vertinimas // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 59, p. 136-143.

Materials of conferences

Č. Ratkevičius. Apskaitos ir verslo valdymo sistemų dėstymo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete patirtis // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 582-590.

L. Gaižauskas, R. Skyrius. Budgeting errors in Lithuanian enterprises // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 157-165.

Č. Ratkevičius, D. Ratkevičius. Verslo valdymo sistemų finansinės apskaitos funkcinių galimybių analizė // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 591-598.
G. Kazakevičienė, R. Skyrius, M. Beniušė. Investicinių projektų matematinis modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas. Kaunas : Technologija, 2012, p.

A. Balnytė, R. Skyrius. Komercinių interneto svetainių optimizacijos paieškos sistemoms tyrimas // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 33-42.

COOPERATION

Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
Lund University (Sweden)
Greifswald University (Germany)
Purdue University Calumet, Indiana (USA)
University College Birmingham (UK)
Manchester Metropolitan University (UK)
Chapman University (USA)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. R. Skyrius –

 • participated in the implementation of a joint Master’s program in international tourism;
 • editorial board member of the journals Ekonomika (Economics) and Organizations and Markets;
 • reviewer of a paper for Communications of the Association for Information Systems, an international referee of the journal on ISI Web of Knowledge list, a paper for Informacijos mokslai, a journal of the Faculty of Communications at Vilnius University; and a paper for Verslo ir teisės aktualijos, a journal of the International School of Law and Business, Vilnius, Lithuania;
 • expert, National Centre for Quality Assessment in Higher Education;
 • expert, Lithuanian State Studies and Science Foundation.

Doc. Č. Ratkevičius –

 • associated member of Microsoft Dynamics Academic Alliance and repersentative of Vilnius University.

Doc. A. Chmieliauskas –

 • President, Lithuanian Association of Project Management;
 • expert of the Research Council of Lithuania.

DEPARTMENT OF ECONOMIC POLICY

9 Saulėtekio, 2-807, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6129, fax. 236 6127
E-mail:

Head – Prof. Dr. Birutė Galinienė

STAFF

Professors: Habil. Dr. B. Melnikas (part-time), Habil. Dr. J. Čičinskas (part-time), Prof. Dr. A. Miškinis (part-time).
Docents: Dr. A. Astrauskas (part-time), Dr. B. Barzdenytė, Dr. N. Balčiūnas, Dr. S. Valentinavičius, Dr. B. Visokavičienė, Dr. R. A. Stanikūnas (part-time).
Lecturers: S. Deveikis (part-time), Dr. A. Laužadytė, Dr. J. Krumplytė.
Doctoral assistants:
J.Bumelytė (part-time), A. Motova (part-time), E. Čipkutė (part-time), A. Vitas (part-time).
Doctoral students: R. Banelienė, V.Cohen (on leave), J. Droždz, A. Burinskas, B. Šidlauskaitė, V. Strazdaitė (on leave).

RESEARCH INTERESTS

Modernisation of the economy and public economic policy
University education and its financing
Monetary policy and its impact to the real economy of state
Business valuation system in Lithuania in the context of transformations
Impact of international trade policy on economic development in Lithuania
Innovations and investments in the modernisation of economy
Competition policy in the EU and Lithuania

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

The Research of the Impact of Economic and Social Policy Instruments on Economic Development. Prof. B. Galinienė. 2009013.

The main research result of the Department was a monograph written by Doc. B. Visokaviciene Monetary Policy in the Economy of State. In this study monetary policy is analysed from a new systematic perspective by revealing its basic role within the economy of the state as the constantly operating monetary policy and real economy system.
A large number of research papers were presented at the conference on evaluation issues Public and Private Assets: Transformation, Efficient Application and Evaluation Aspects organized by the Faculty together with the Association of Lithuanian Evaluation Association. Articles written by the researchers of the Department and published in the conference proceedings analyse Lithuanian property market, forest evaluation aspects, the relationship between the crisis of real estate prices and financial crisis, effective structure of the economy.
The research in 2012 was also aimed at analysing the impact of international trade and foreign direct investments on economic development of Lithuania and other countries. The main goal of the research, published in the article Current Status and Perspectives of EU-Belorussian Trade was to assess efficiency of Belarus-EU trade and to develop an econometric model to find out which goods Belarus should be export in order to ensure GDP growth.
The article Competitiveness Assessment of Agricultural and Food Products in Russian, Belorussian and Kazakhstanian Customs Union dwells on the impacts of Customs Union between Russia, Belarus and Kazakhstan on the Lithuanian agricultural and food export.
The article Business Environment vs. Incentives in Attracting FDI attempts to compare the effectiveness of improvements of business environment and investment climate on FDI volumes in Central and Eastern European countries.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

B. Visokavičienė. Pinigų politika valstybės ekonomikoje : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 232 p.

Articles

A. Miškinis, M. Miknevičiūtėė. Comparative analysis of FDI incentives in new EU member states // Transformations in business and economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology. Faculty of Business and Management, University of Latvia. Faculty of Management and Economics. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2011, vol. 10, no. 3, p. 72-86. [vėluojanti].

B. Šidlauskaitė, N. Balčiūnas. Analysis of economic growth cycles' symmetry in the main economic sectors of Euro area countries // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 45-62.

A. Burinskas, R. Stanikūnas. Competition as evolutionary process // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr. 4, p. 1321-1326.

A. Burinskienė, A. Burinskas. Consumer demand: e-commerce or traditional technologies // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr. 3, p. 963-970.

A. Miškinis, I. Dultsau. Economic impacts of EU-Belarusian // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 49-65.

G. Dzemydaitė, I. Dzemyda, A. Jurgelevičius. Evaluation of the implementation of national export developement strategy: case study of the Republic of Lithuania // Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2012, Vol. 6, nr. 1(13), p. 776-797.

B. Galinienė, D. Juškaitis. Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raida: teisinis, metodologinis ir organizacinis aspektai // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 1, p. 67-84.

R. Stanikūnas, R. Striūkas. Main reasons behind shadow economy // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 63-81.

J. Droždz, A. Miškinis. Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų santykinio pranašumo vertinimas // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. 2011, t. 15, nr. 2, p. 24-40. [vėluojanti].

M. Švabovič, R. Valkauskas. Smulkiojo ir vidutinio verslo finansinių rodiklių svorio bendrojo vidaus produkto struktūroje pokyčių analizė // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2012, t. 13, nr. 3, p. 234-241.
J. Martinavičius, B. Galinienė. Apskaitos ir audito specialistų ruošimo ypatumai VU ekonomikos fakultete // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 134-148.

S. Valentinavičius. Įmonės investicinio patrauklumo vertinimo teoriniai aspektai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. Kaunas : Lietuvos buhalterinės apskaitos tyrėjų ir švietėjų asociacija. 2012, t. 11, p. 127-142.

V. Cohen. Komercinio nekilnojamojo turto rinkos modeliai ir veiksniai globalizacijos kontekste // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 18-29.

B. Galinienė, A. Marčinskas, S. Deveikis. Naujoji Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija - ar procedūrų aptarimas svarbiau nei vertinimo metodiniai klausimai // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 30-41.

B. Visokavičienė. Pinigų politikos problemos globalios krizės akivaizdoje // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 275-282.

B. Galinienė, G. Dzemydaitė. Spatial data envelopment analysis method for the evaluation of regional infrastructure disparities // Socialinės technologijos. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2012, Nr. 2, p. 390-403.

S. Deveikis. Turto ir verslo vertinimo metodikos projektas - teoriniai ir praktiniai aspektai // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 60-67.

B. Galinienė, A. Marčinskas, S. Deveikis. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas - prioritetas procedūrų sandarai ir neatskleisti vertintojų veiklos bei metodikos aspektai // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. 2012, nr. 12, p. 9-35.

A. Vitas. Ūkio sektorių plėtros pokyčių vertinimas Baltijos šalyse // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 48-58.

A. Aleksienė, S. Deveikis, B. Galinienė. Valuation futures: building a new vision for property valuation in the contemporary socio-economic and technological context // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 6-17.

B. Galinienė, A. Vitas. Metody ocenki strukturnych izmienenij v otraslevoj strukture // Aktualni problemi ekonomiki. Kyiv : VNZ "Nacionalna akademia upravlennia". 2012, no. 2, c. 359-374.

V. Giedraitis, A. Alekseyko. A comparison of the Lithuanian and Russian biotechnology sectors // Perspectives of innovations, economics and business. Prague : Prague Development Center. 2012, Vol. 10-11 iss. 1-2, p. 69-86.

A. Kaklauskas, E. Zavadskas, P. Kazokaitis, J. Bivainis, B. Galinienė, M. d'Amato, J. Naimavičienė, V. Urbanavičienė, A. Vitas, J. Čerkauskas. Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. - Series : Studies in computational intelligence. Vol. 457. ISSN 1860-949X. Heiderber : Springer, 2012, p. 333-343.

R. Stanikūnas, R. Striukas. Application of competition policy in telecommunications sector // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 55-59.

A. Miškinis, V. Michailovska. Assessing the potential of EU-Ukraine free trade // Aktualni problemi mižnarodnich vidnosin : Zbirnik naukovich pracj. Kyiv : Institut mižnarodnich vidnosin Kiyvskogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. 2012, Vip. 104, č. 2, c. 22-34.

A. Miškinis. Business environment vs. incentives in attracting FDI // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 23-26.

B. Galinienė, G. Jarašius. Regulation and development of alternative investment funds in Lithuania // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka 2012, no. 140, p. 37-40.

Materials of conferences

S. Valentinavičius. Buhalterinės apskaitos ir finansinės analizės svarba vertinant įmonės investicinį patrauklumą // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 755-767.

B. Visokavičienė. Pinigų keitimo kurso sistema pinigų politikos struktūroje // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 805-813.

B. Galinienė. Verslo vertinimo sistemą formuojanti aplinka // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 166-174.
A. Vitas. Efektyvios ūkio struktūros ekonomikoje paieškos // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 147-166.

S. Deveikis. Europos vertinimo standartai ir jų vertimai Lietuvoje // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 21-30.

V. Cohen, B. Galinienė. Lietuvos nekilnojamojo turto rinka - brandumo linke // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 14-20.

B. Galinienė, A. Gaižutis, S. Deveikis, A. Tumelionis, I. Kučinskienė. Miškų vertinimo praktika ir kiti miškų ūkio valdymo aspektai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 31-44.

T. Reichenbachas, N. Balčiūnas. Nekilnojamojo turto kainų krizių ir finansų krizių ryšys ir ekonominiai mechanizmai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 145-149.

S. Deveikis. Žemės išteklių užvaldymas - rimta ekonominė ir socialinė problema // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 167-174.
S. Deveikis, V. Deveikienė. Evaluation de l'heritage culturel - l'experience europeenne et la pratique lituanienne // Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : FIG Working Week 2012, Rome, Italy, 6--10 May 2012 : proceedings. Rome, 2012, [p.1-11].

V. Deveikienė, O. Deveikytė, S. Deveikis. Green and Blue Infrastructure for Sustainable Development of the City: Case Study of Vilnius City, Lithuania // Surveying towards Sustainable Development : 8th FIG Regional Conference 2012, Montevideo, Uruguay, 26 - 29 November 2012 : proceedings. Rome, 2012, [p.1-16].

B. Galinienė, A. Miškinis, A. Vitas. Izmienenija struktury eksporta v Litve: makrojekonomičeskaja ocenka // Ekonomičeskaja teorija i choziajstvennaja praktika: globalnye vyzovy : meždunarodnaja konferencija, posviaščennaja 110-letiju so dnia roždenija Sergeia Ivanoviča Tiulpanova, 13 oktiabria 2011 g. Sankt-Peterburg, Rossija. Sankt-Peterburg : Evropejskij Dom, 2012, p. 221-233.
G. Dzemydaitė, B. Visokavičienė. Lietuvos regionų ekonomikos augimą lemiančių veiksnių analizė // Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų Mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 60-72.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. B. Galinienė –

 • editorial board member of the journal Ekonomika (Economics), international journal Strategic PropertyManagement and international journal of scholarly papers Transformation in Business  & Economics;
 • member of the Council of Lithuanian Association of Property Valuers;
 • member of the Committee of Property Valuers Auditing, Accounting and Property Valuation Institute of the Republic of Lithuania;
 • member of the Europeen Higher Education Society;
 • member of the Deans European Academic Network.

Prof. A. Miškinis –

 • editor-in-chief of the journal Ekonomika (Economics);
 • chairman of the PHD committe at the Faculty of Economics, Vilnius University;
 • member ICC trade and Investment Commission;
 • member of the Europeen Higher Education Society;
 • member of the Deans European Academic Network.

Doc. R. Stanikūnas –

observer of the OECD Competition Committee;

member of scientific board Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw.

Doc. B. Visokavičienė –

 • chairperson of the Scientific Committe of student’s scientific research at the Faculty of Economics, Vilnius University.

DEPARTMENT OF FINANCE

9 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6142, fax 236 6142
E-mail:
 
Head – Prof. Dr. Meilutė Jasienė

STAFF 

Professors: Dr. M. Jasienė, Dr. A. Paškevičius (part-time).
Docents:
Dr. E. Bikas, Dr. I. Čepienė, Dr. J. Niaura (part-time).
Lecturers:
Dr. F. Jasevičienė (part-time), Dr. D. Kuzmickas (part-time), Dr. A. Jočienė (part-time), N. Činčikas, L.Novickytė, B. Povilaitis (part-time), G. Bagotyrius (part-time),  T. Andrejauskas (part-time), J.Staroselskaja (part-time),  D. Vaitulevičienė (part-time).
Doctoral students:
A. Laurinavičius, A. Laurinavičius, D. Saikevičius, G. Jarašius, I. Astrauskaitė, G. Keliuotytė-Staniulėnienė. 

RESEARCH INTERESTS

The activity and ethics of financial institutions
Banking consolidation challenges and prospects
Commitees of commercial bank: development and position in the risk management process
Alternative investment funds and public venture capital
Promotion of investment in Lithuania and assed based policy: perspective strategic solutions
Behavioural finance problems
Structured securities in Lithuania
Innovative and traditional companies
Multiple criteria assessment of the tax systems in the EU

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Financial Stability Problems of Finance and Credit Sector. Prof. M. Jasienė. 2012–2016.

One of the main issues of research last year was analysis of activity and ethics of financial institutions. Financial market participants have an effective impact on the country’s economic development. Commercial banks are among its key players. In today’s banking world, as well as in other businesses, all is based on relationships – banking relationships with customers, employees, business partners, and the state. Business success depends on business ethics and on confidence gained on this ground. Ethical norms observed by financial institutions form their image, reputation, change the approach to the business world and ensure a stable and reliable performance of their activities. Thus, compliance with ethical standards is one of the guarantors of success.
Some ethical features revealed in financial institutions, credit and capital market suggest that their activities and results depend not only on the economic or legal action, but also on the observed ethical and moral values.
The purpose of the research was to reveal and systematize the theoretical structure of business and of some financial institutions, particularly in banking, their ethics, and to reveal their practical application possibilities in banks, credit unions, brokerage firms, consumer credit providing institutions, insurance companies, as well as to evaluate the role of ethics in the financial market supervision. It also discusses Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and influence on Lithuanian financial sector.
The research presents tax systems in 27 EU countries compared by equity, efficiency and simplicity of administration. According to the results of multiple criteria assessment, tax systems of the EU countries were ranked from the best to worst.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

F. Jasevičienė. Finansų įstaigų veikla ir etika. Mokslo studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 240 p.

Articles

G. Jarašius. Alternative investment funds: regulation, characteristics and development in Lithuania // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 157-172.

M. Jasienė, J. Martinavičius, F. Jasevičienė, G. Krivkienė. Bank liquidity risk: analysis and estimates // Business, management and education = Verslas vadyba ir studijos,. Vilnius : Technika. 2012, vol. 10, no 2, p. 186-204.

A. Laurinavičius. Investicijų skatinimas Lietuvoje: perspektyvūs strateginiai sprendimai // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2012, nr. 2, p. 36-47.

E. Smilga, A. Laurinavičius. Jūrinės valstybės potencialas ir jo ugdymas Lietuvoje: strateginių sprendimų perspektyva // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2012, nr. 1, p. 20-30.

J. Mackevičius, E. Ragauskienė. State property: economic analysis and management // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 117-128.

E. Bikas, L. Belinskaja, P. Dubinskas, M. Laužikas, A. Miliūtė. Sustainability of the public finance system via optimization of strategic management // Intelektinė ekonomika. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2012, Vol. 6, nr. 4(16), p. 463-480.

F. Jasevičienė. The ethics of banking: analysis and estimates // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 3, p. 101-115.

L. Novickytė. Bankų vertės nustatymo metodologiniai aspektai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 122-131.

E. Bikas, G. Keliuotytė-Staniulėnienė. Europos Sąjungos valstybių mokesčių sistemų daugiakartinis vertinimas // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 3, No. 1, p. 114-128.

A. Laurinavičius. Asset-based policy: a new direction for social policy in CEE countries? // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 7-10.

A. Laurinavičius. Asset-based policy: a new measure to reduce poverty and inequality in Baltic States // Ad Alta. Hradec Kralowe : Magnanimitas. 2012, Vol. 2, iss. 2, p. 57-60.

J. Mackevičius, E. Ragauskienė. Economic analsis and management of state property case of Lithuania // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 14-17.

F. Jasevičienė. Lithuanian banking development and challenges in implementing Basel III // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka 2012, no. 140, p. 47-50.

I. Astrauskaitė. Lithuanian capital market: challenges of attracting the investments // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 140, p. 5-6.

B. Galinienė, G. Jarašius. Regulation and development of alternative investment funds in Lithuania // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka 2012, no. 140, p. 37-40.

L. Novickytė. The effects of a new financial supervisory system on consolidation in banking sector // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 26-30.

A. Laurinavičius. Venture capital as a catalyst of business development in Lithuanian // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 5-7.

Materials of conferences

M. Kavaliauskė, S. Urbonavičius, E. Bikas, D. Saikevičius. Innovative and traditional companies: the main definitions and comparisons // Business and management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius (CD)]. Vilnius : Technika, 2012, p. 380-385.

M. Jasienė. Komercinių bankų komitetai: raida ir vieta rizikų valdymo procese // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 201-211.

E. Bikas, M. Buta. Structured securitles phenomena in Lithuania // Practice and research in private and public sector - 2012 : international scientific conference : conference proceedings, Vilnius, April 26-27, 2012. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2012, p. 396-405.

D. Pilinkus, R. Žemaitytė. The use of leading economic indicators in economic forecasting: a case of Lithuania // Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 9-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2012 m. gruodžio6 d. Kaunas : konferencijos straipsniai. Kaunas : VUKHF, 2012, p. 77-82.

M. Jasienė, A. Paškevičius, D. Vaitulevičienė. Būsto kreditavimo problemos Lietuvoje // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 45-53.

A. Laurinavičius. Asset-based policy: a new measure to reduce poverty and inequality in Baltic states // Quaere 2012 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific conference for PhD students and assistants. Hradec Kralove, 2012, 448-455.

A. Laurinavičius. Public venture capital fund in Lithuania: mission impossible? // Quaere 2012 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific conference for PhD students and assistants. Hradec Kralove, 2012, 394-403.

COOPERATION

The Bank of Lithuania
Ministry of Finance (Lithuania)
Commercial Bank DnB (Lithuania)
Commercial Bank Swedbank (Lithuania)
Bank “Finasta” (Lithuania)
Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
Wroclaw University of Economics (Poland)
National Taras Shevchenko University of Kiyv (Ukraine)
World Savings Banks Institute (European Savings Banks Group)
European Association for Banking and Financial History, Frankfurt am Main (Germany)

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

9 Saulėtekio, 2-706, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6134, fax. 236 6127
E-mail:

Head – Prof. Habil. Dr. Albinas Marčinskas (till August 31, 2012),
Prof. Dr. Danuta Diskiene (from September 1, 2012)

STAFF

Professors: Habil.Dr. A.Marčinskas, Dr. D.Diskienė, Dr. G. Drūteikienė, Dr. J. Ruževičius, Habil. Dr. E. Smilga.
Docents: Dr. R. Adomaitienė,  Dr. R. Česynienė, V. Gerikienė, Dr. V. Kulvinskienė, Dr. R. Lukoševičius, Dr. V. Tamaševičius, Dr. D. Serafinas.
Lecturers:
Dr. Ž. Grakauskas (part-time), Dr. G. Slatkevičienė (part-time).
Assistants:   E. Afarjanc (part-time), D. Klimas (part-time).
Doctoral students: G. Binkauskas, D. Klimas, J. Seiliūtė, R. Armonas, V. Diska, M. Veličkienė, R. Paulienė. V. Goštautas, E. Afarjanc.

RESEARCH INTERESTS

Business management and administration
Audit of corporate management
Improvement of methodology for quality assessment of business and education performance
Quality management and social esultsbility

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Research Projects Supported by University Budget

Research of Managers Competencies in the Enterprises of Lithuania and Belarus: A Comparative Analysis. Prof. A. Marčinskas. 2009–2012.

The main aim of the research was to carry on a comparative analysis of managers competencies in the enterprises of Lithuania and Belarus. For this purpose research survey allowing to reveal managerial competency in the context of management functions realization was prepared. Research was carried on in the business companies in both countries and managers of different management levels took part in it. On the background of survey results the differences and similiarities in managerial competencies were revealed. Provided research results will be presented at the joint monography prepared by researchers of the Department of Management of Vilnius University and Belarus State University of Economics.

The Study of Quality Management Models and Tools Application in the Organizations of Public and Private Sectors. Prof.  J. Ruževičius. 2011–2015.

The purpose of this research is to develop quality management methodology in pursuance of Lithuanian economy’s faster integration into European and World economical area.
The results of the research were published in 10 scientific articles, were presented in 4 presentations at 2 international conferences in Tallinn (Estonia), in Rome (Italy), at a national conference in Vilnius (Lithuania) and at 2 scientific-practical seminars (Vilnius).
1st target:  The study of CSR and sustainable development indicators and tools system.
The aim of the research carried out in Lithuania is to evaluate CSR (Corporate Social Responsibility) and sustainable development impact on business indices at national level. Evaluation covers CSR means’ evaluation from year 2000 to 2012 and it is sought to answer questions what are the impact on main business indices at national level.
2nd target:  The study of the possibilities of innovative quality management tools implementation at public sector and business organizations.
The influence of organizational culture on the success of business process management in Lithuanian public sector’s organizations and peculiarities of the business process management lifecycle at different maturity levels was studied in 2012.
3rd target: The formation of quality assurance tools system in Lithuanian universities.
The analysis of the main principles according to which Lithuanian higher education institutions develop their internal quality assurance systems has shown that institutions use quality management principles from ISO 9001 standard or adapt concepts of excellence models. For example, Vilnius University has approved quality management principles which present its organizational culture and are related to Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area (ESG) and to concepts of excellence model of European foundation for quality management (EFQM).
The analysis of Vilnius University case revealed that it is important to adjust quality indicators of study and related processes with organization’s quality assurance strategy.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

D. Diskienė, B. Jasinski, A. Karasek, A. Marčinskas, J. Niemczyk, E. Stanczyk-Hugiet, S. Stanczyk, A. Sus, V. Tamaševičius, R. Valkauskas. Managerial attitudes in business organisations in Lithuania and Poland : collective monograph. Vilnius : Vilnius University Publishing House, 2012. 328 p.

Textbooks, Manuals

J. Ruževičius. Management de la qualite : Notion globale et recherche en la matiere : manuel. Vilnius, 2012. 432 p.

Articles

D. Diskienė, J. Seiliūtė. Corporate social responsibility: comparative analysis of the state of play in Lithuania and Belarus // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 3, p. 129-146.

D. Diskienė, D. Krapchilo. Corporate social responsibility strategic implementation in foreign market: global vs. local policy // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 118-131.

J. Ruževičius, D. Klimas, R. Veleckaitė. Influence of organizational culture on the success of business process management in Lithuanian public sector organizations // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr 1, p. 1-16.

A. Marčinskas, G. Binkauskas. Inovacijų potencialas Lietuvoje: universitetų vaidmuo // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2011, nr. 4, p. 8-14.

E. Smilga, A. Laurinavičius. Jūrinės valstybės potencialas ir jo ugdymas Lietuvoje: strateginių sprendimų perspektyva // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. 2012, nr. 1, p. 20-30.

D. Diskienė, G. Drūteikienė, A. Marčinskas. Managerial attitudes towards understanding the employees' needs // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 136-149.

J. Ruževičius, I. Milinavičiūtė, D. Klimas. Peculiarities of the business process management lifecycle at different maturity levels: the banking sector's case // Issues of business and law / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Versita. 2012, Vol. 4, p. 69-85.

R. Česynienė, A. Stankevičienė. Personalo / žmogiškųjų išteklių padalinių įtaka Lietuvos įmonių veiklai // Verslo ir teisės aktualijos / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Vilnius : Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. 2012, T. 7, nr. 2, p. 437-455.

J. Ruževičius. Products quality religious-ethnical requirements and certification // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr 2, p. 767-773.

D. Mikutavičiūtė, J. Ruževičius. Quality evaluation of internet purchases: the case of clothing sector // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, nr. 17, p. 365-373.

A. Žėkienė, J. Ruževičius. Socially Responsible Investment and the Study of the Socially Responsible Funds Development Possibilities in Lithuania // Ekonomika ir vadyba / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2012, t. 17, nr. 3, p. 1156-1164.

V. Kavaliauskienė, G. Drūteikienė. Vadovo reputacija: esmė ir pagrindiniai elementai // Informacijos mokslai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 61, p. 71-82.

B. Galinienė, A. Marčinskas, S. Deveikis. Naujoji Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija - ar procedūrų aptarimas svarbiau nei vertinimo metodiniai klausimai // Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2012 : recenzuojamas elektroninis leidinys. Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2012, p. 30-41.

B. Galinienė, A. Marčinskas, S. Deveikis. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas - prioritetas procedūrų sandarai ir neatskleisti vertintojų veiklos bei metodikos aspektai // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. 2012, nr. 12, p. 9-35.

L. Belinskaja, M. Veličkienė. Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no 141, p. 10-14.

J. Ruževičius. Religiozno-etničeskije trebovanija k kačestvu produktov i uslug // Altyn Sapa. Almaty : Leader Offset. 2012, no 5, p. 30-32, 36-37.

Materials of conferences

R. Česynienė, A. Stankevičienė. The managerial loyalty and its assessment // Business and management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius (CD)]. Vilnius : Technika, 2012, p. 1050-1057.

J. Katauskytė, J. Ruževičius. Miesto ekologinis pėdsakas // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 63-74.

J. Mackevičius, A. Marčinskas, E. Ragauskienė. Valstybės valdomų įmonių turto apskaitos, naudojimo efektyvumo ir valdymo aktualijos // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 95-103.

J. Ruževičius, D. Serafinas. Quo vadis, merceologia? // Technology and innovation for a sustainable future: a commodity science perspective : 18th IGWT symposium : proceedings, Rome, September 24-28th, 2012 / edited by Robero Merli [elektroninis išteklius (CD-ROM)]. Rome, 2012, p. [1-10].

J. Ruževičius. Religiozno-etničeskije trebovanija k kačestvu produktov i uslug // Sozvezdije kačestva 2012: otobrannye recenzirovannye statji meždunarodnoj konferencii professionalov kačestva, Sudak, 25 ijunia - 1 ijulia 2012 g. [Elekroninis irteklius (CD-ROM)]. Sudak : Ukrainskaja associacija kačestva, 2012, [p. 11].

COOPERATION

Institute of Public Administration (Lithuania)
Faculty of Communication, Vilnius University (Lithuania)
Faculty of Philosophy, Vilnius University (Lithuania)
Wroclaw University of Economics (Poland)
Belarus State Economic University (Belarus)
Ministry of Economics (Lithuania)
Ministry of the Interior (Lithuania)
European Academy for Quality Sciences
European Universities Network for Total Quality Management (EUN.TQM, Brussels)
European Foundation of Quality Management (EFQM, Brussels)
International commodity science and technology association (IGWT – International Gesellshaft für Warenkunde und Technologies, Vienna (Austria)
Socially Responsible Business Global Compact Lithuanian Network
Lithuanian Standards Board (Lithuania)
Lithuanian Society of Commodity Science (Lithuania)
Lithuanian Society for Quality (Lithuania)
Lithuanian Business and Public Sectors Organizations (Lithuania)
Institute of Public Administration (Lithuania)
Association of Educational Institutions for Rural Development (Lithuania)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. A. Marčinskas

 • editorial board member of the journal Ekonomika (Economics);
 • editorial board member of the journal Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (Management of Organizations: Systemic Research);
 • editorial board member of the journal Verslas: teorija ir praktika (Business: Theory and Practice);
 • editorial board member of the journal Viešasis administravimas (Public Management).

Prof. E. Smilga –

 • editorial board member of the journal Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (Management of Organizations: Systemic Research).

Prof. D. Diskienė –

 • participant in the project Renewal of VU Faculty of Economics I Level Study Programmes and Implementation of Innovative Teaching Methods (2010–2011).

Prof. G. Drūteikienė –

 • member of the Europeen Higher Education Society.

Doc.. V. Tamaševičius

 • participant in the project Renewal of VU Faculty of Economics I Level Study Programmes and Implementation of Innovative Teaching Methods (2010–2011).

Prof. J. Ruževičius

 • editor-in-chief, peer-reviewed journal Issues of Business and Law
 • editor-in-chief, peer-reviewed journal Current issues of Business and Law: Research Papers;
 • member, International Guild of Quality Professionals;
 • president, Lithuanian Society of Commodity Science;
 • assessor,  World universities quality rankings (QS World University Rankings™, London);
 • member, Scientific and Academic Council of EUN.TQM (European Universities Network for Total Quality Management, European Foundation for Quality Management – EFQM, Brussels);
 • member, European Academy for Quality Sciences, since 2010;
 • member, Executive Board of International Commodity Science and Technology Association (IGWT – International Gesellshaft für Warenkunde und Technologies, Vienna);
 • editorial board member of the international journal Commodities and Markets, Kiev National Economics University;
 • editorial board member of the international journal Forum Ware International, Vienna University, IGWT, DGWT, OGWT, http://forumware.wu-wien.ac.at/;
 • scientific board member of the peer-reviewed journal International Journal of Business: Innovations, Psychology and Economics, Vilnius, Lithuania;
 • editorial board member of the international journal Altyn Sapa (Aлтын Caпa - Gold Quality), Almata, Kazakhstan;
 • editorial board member of the international journal Quality Management, Almata, Kazakhstan;
 • expert, International Commodity Science and Technology Association (IGWT – International Gesellschaft für Warenkunde und Technologie, Vienna);
 • authorized representative of Vilnius University at European Universities Network for Total Quality Management EUN. TQM, European Foundation for Quality Management, Brussels;
 • authorized representative of Vilnius University at Technical Committee “QUALITY”, Lithuanian Standards Board;
 • expert, authorized representative of Vilnius University at Expert Committee for Activities Quality Assessment of Lithuanian Public Sectors Organizations, Ministry of the Interior, Lithuania;
 • assessor of the Lithuanian Organizations Total Quality Management, Leadership and Social Responsibility Activities.

Doc. R. Adomaitienė

 • administrator, Representation of Vilnius University at European Universities Network for Total Quality Management EUN.TQM, European Foundation for Quality Management, Brussels;
 • expert,  National Quality Prize, based on EFQM model.

 Doc. D. Serafinas –

 • expert,  National Quality Prize, based on EFQM model;
 • quality auditor, EU (Bureau Veritas Quality International) approved auditor for Quality management systems;
 • member, International Guild of Quality Professionals;
 • member, “Sunset”commission, Government of Lithuania;
 • head of investigation team,  Investigation of possiblities to integrate centralised functions related to Study process implementation at Vilnius university.

Dr. G. Slatkevičienė

 • expert, National Quality Prize based on EFQM model.

DEPARTMENT OF MARKETING

9 Saulėtekio, 2-817, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6146, fax. 236 6148,
E-mail:

Head – Prof. Dr. S. Urbonavičius

STAFF

Professors: Dr. S. Urbonavičius, Dr. V. Dikčius.
Docents:
Dr. A. Gaižutis, Dr. R. Časas, Dr. M. Gelbūda, Dr. I. Pikturnienė, Dr. I. Meidutė.
Lecturers:
Dr. M. Degutis, Dr. R. Ivanauskas, A. Razma, M. Kavaliauskė.
Doctoral students:
J. Gineikienė, E. Medekšienė, E. Šeimienė, M. Kavaliauskė.

RESEARCH INTERESTS

Internationalization efforts of Lithuanian companies
Consumer perceptions and consumer behaviour in transition economies
Market and marketing orientation analysis

Specific topics

Market orientation, implementation of marketing theories and methods
International and cross-cultural marketing and export activities
Country-of-origin influences on purchasing behaviour
Specifics of marketing management and consumer behaviour in transition economies
Marketing of forestry and timber industry products
Green marketing and green consumer behavior

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Innovative Marketing in the Context of Global Business and Global Consumption. Prof. S. Urbonavičius. 20102014.

The main research questions in 2012 were related with economic downturn and its influence on the changes of consumption patterns in Lithuania. The results were presented at academic conferences and journal articles.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

V. Pranulis, R. Drewniak. Badania marketingowe : teoria i praktyka. Torun : SOWA sp. z.o.o. 2012. 367 p.

Textbooks, Manuals

V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė. Marketingas. Vilnius : Garnelis, 2012. 604 p.

V. Pranulis, V. Dikčius. Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika : [vadovėlis]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 406 p.

Materials of conferences

K. Chepynoga, I. Meidutė. Balancing market share of national and foreign pharmaceutical companies in developing countries on example of Ukraine // Business and Management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2012, p. 336-342.

M. Kavaliauskė, S. Urbonavičius, E. Bikas, D. Saikevičius. Innovative and traditional companies: the main definitions and comparisons // Business and management 2012 : 7th International Scientific Conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius (CD)]. Vilnius : Technika, 2012, p. 380-385.

K. Chepynoga, O. Chornomorets, I. Meidutė. Les Effects Economiques et Sociqux des Corporations Pharmaceutiques Multinationales sur le Marche Interieur des Pays en Developpment (L'Ukraine et le Kazachstan) // Innovacijnij rozvitok deržavi: problemi i perspektivi očima molodich včenich : materiali Mižnarodnoi studentskoi naukovo-praktičnoi konferencii (Dnipropetrovsk, 5-6 kvitnia 2012 r.) = Innovative development of the State: problems and perspectives in the eyes of young scijentists : materials of the International Student Scijentific and Practical Conference. Tom. 1. Aktualni pitannia ekonomiki. Dnipropetrovsk, Vidavecj Bila K.O. 2012, p. 32-.

COOPERATION

Kaunas University of Technology (Lithuania)
Copenhagen Business School (Denmark)
University of Illinois, Chicago (USA)
London School of Slavonic and East European Studies (UK)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. S. Urbonavičius –

Prof. V. Dikčius –

 • member of European Marketing Academy (EMAC);

Doc. A. Gaižutis –

 • coordinator of national support group of Lithuania for Forest-Based Sector Technological Platform in EU, http://www.forestplatform.org/index.php?mid=89;
 • coordinator of national technology platform for Forest-Based Sector, www.ntplatformos.lt;
 • expert of working group of Forestry and Cork at the European Commission;
 • member of the Board, CEPF - Conféderation Européenne des Propriétaires Forestiers, www.cepf-eu.org;
 • member of joint committee on private forestry development issues, established by the Minister of Environment ;
 • member of Advisory Council on Forestry under Ministry of Environment, established by the Minister of Environment, www.am.lt;
 • chairman of the organisational committee of exhibition of marketing solutions of students IDĖJA 20052011, http://www.ideja.info/;
 • chairman of the Forest Owners Association of Lithuania, www.forest.lt;
 • member of Presidium of Lithuanian Chamber of Agriculture, www.zur.lt;
 • member of Monitoring Commitee of Rural Development Programme for 20072013, www.zum.lt;
 • member of Evaluation Committee of the annual prestigious business contest, organized by the Faculty of Economics Students’ Representation (EF SA) The Entrepreneurship Competitionhttp://www.efsa.lt/jvk/;
 • member of Coordinating Commitee of Forestry Measures in Rural Development Programme for 2007–2013.

Doc. M. Gelbūda -

 • editorial board member of the journal Organizations and Markets in Emerging Economies.

Doc. R. Časas –

 • expert-evaluator of Vilnius Municipality project for young entrepreneurs.

Doc. I. Meidutė -

 • assistant of editor-in-chief of the Journal of Business Economics and Management,
  Vilnius Gediminas Technical University.

Doc. I. Pikturnienė -

 • editorial board member of the journal Organizations and Markets in Emerging Economies.

Dr. M. Degutis –

 • national editor of Eurobarometer report (European Commission);
 • member of ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Dr. R. Ivanauskas –

 • social partner from Euromonitor International, the world leader in strategy research for consumer markets.

M. Kavaliauskė

 • nember of Lithuanian Society of Young Researchers;
 • member of the Board of the Faculty of Economics Alumni Association at Vilnius University;
 • member of Lithuanian Biotech Association.

DEPARTMENT OF QUANTITATIVE METHODS AND MODELLING

9 Saulėtekio, 2-811, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6277, fax. 236 6127
E-mail:

Head – Prof. Dr. Linas Čekanavičius

STAFF

Professors: Dr. L. Čekanavičius, Dr. G. Kasnauskienė.
Docents: Dr. V. Karpuškienė, Dr. V. Kėdaitis, Dr. R. Kropienė, Dr. J. Markelevičius (part-time), Dr. J. Martinavičius (part-time), Dr. T. Medaiskis, Dr. A. Misiūnas, Dr. B. Pladis, Dr. R. Valkauskas.
Lecturers: Dr. A.Bartkus, M. Mendelevičius, V. Čekanavičiūtė.
Doctoral students: A. Anciūtė, L. Dzidzevičiūtė, Š. Eirošius, G. Pociūtė,  A. Proškutė, J. Ramanauskas, R. Rodzko.

RESEARCH INTERESTS

National accounting and methodology of statistics
Econometric modeling and analysis of macroeconomic processes
Environmental economics and policy
Development of social security systems
Economic development in the Baltic region

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Analysis and Modelling of Socio-Economic Alterations under Globalization. Prof. L. Čekanavičius. 20112015.

Research in 2012 covered such topics as integrated assessment of Lithuanian economic sectors (based on financial ratios and fuzzy MCDM methods); analysis of causes and characteristics of business cycle in Lithuania; assessment of conditions for the sustainability of the Baltic States balances of payment; emigration and it‘s economic impact; analysis of reform scenarios for the systems of state pensions and long-term care; modelling of minimum wage impact on the labour market.

Other Programmes, Projects

Organisation and Coordination of a Network on the European Co-ordination of Social Security Schemes Within the European Union (Project Nos. VC/2010/0436 – Lot 1: Expertise in Social Security Coordination and VC/2010/1047 – Lot 2: Information and training), www.tress-network.org. Project coordinator: Ghent University, Belgium.  Doc. T. Medaiskis (Project coordinator for Lithuania). 2011–2013.

Analytical Support on the Socio-economic Impact of Social Protection Reforms in the EU Member States and EFTA/EEA, Candidate and Pre-candidate Countries. VC/2010/650. www.socialprotection.euCoordinator: Gesellschaft fur Versicherungswissenschaft und –Gestaltung E.V., Germany. Doc. T. Medaiskis. 2010–2012.

Challenges of the Long-Term Competitiveness of Lithuanian Economy (An econometric analysis of the minimum monthly wage (MMW) impact on Lithuanian labour market). Coordinator: Lithuanian Research Council (Long-term Institutional Economics Research Programme for 2011–2013). Doc. V. Karpuškienė. 2011–2012.

Analysis of the Pensions Calculation and the Concept of the Reform of State Pensions. Coordinator: Ministry of Social Security and Labour. Doc. T. Medaiskis, Dr. A. Bartkus.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

D. Diskienė, B. Jasinski, A. Karasek, A. Marčinskas, J. Niemczyk, E. Stanczyk-Hugiet, S. Stanczyk, A. Sus, V. Tamaševičius, R. Valkauskas. Managerial attitudes in business organisations in Lithuania and Poland : collective monograph. Vilnius : Vilnius University Publishing House, 2012. 328 p.

R. Valkauskas. Ekonomičeskaja statistika: metody, metodiki opisanija javlenij : teorija i praktika formirovanija statistiki socialno-ekonomičeskich javlenij, processov. Saarbrucken : LAMBERT Academic Publishing, 2012. 121 c.

Articles

A. Baležentis, T. Baležentis, P. Misiūnas. An integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2012, vol. 18, no. 1, p. 34-53.

A. Bartkus. Antros pakopos kaupiamųjų pensijų fondų poveikis makroekonomikai // Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didiojo universitetas. 2011, t. 5, nr. 1, p. 145-160.

M. Jasienė, J. Martinavičius, F. Jasevičienė, G. Krivkienė. Bank liquidity risk: analysis and estimates // Business, management and education = Verslas vadyba ir studijos,. Vilnius : Technika. 2012, vol. 10, no 2, p. 186-204.

A. Proškutė. Business cycle drivers in Lithuania // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. 2012, t. 16, nr. 1, p. 5-29.

A. Proškutė. Causes and characteristics of business cycle in Lithuania: a structural var approach // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 41-58.

D. Kulikauskas, D. Viselgaitė. Clusterization: effects on some industry sectors of Lithuania // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 79-96.

A. Kėdaitienė, V. Kėdaitis. Contemporary Aspects of InsuĀ­rance Industry Economics // Socialiniai tyrimai. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 2012, nr. 1(26), p. 25-36.

L. Dzidzevičiūtė. Estimation of default probability for low default portfolios // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 132-156.

R. Valkauskas. Fluctuations of Lithuanian economy: identification rules and features // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 24-40.

P. Misiūnas, R. Jazukevičiūtė. Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir jų vertinimo galimybės // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 2012, Vol. 51, nr. 1, p. 66-72.

A. Kėdaitienė, V. Kėdaitis. Macroeconomic effects of the Europe 2020 strategy // Socialiniai tyrimai. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 2012, nr. 4(29), p. 5-19.

B. Gruževskis, A. Bartkus. Senatvės pensijos draudimo Lietuvoje netobulumai ir jų sprendimo galimybės // Socialinis darbas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2010, t. 9, nr.1, p. 12-17.

M. Švabovič, R. Valkauskas. Smulkiojo ir vidutinio verslo finansinių rodiklių svorio bendrojo vidaus produkto struktūroje pokyčių analizė // Verslas : teorija ir praktika / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. 2012, t. 13, nr. 3, p. 234-241.
J. Martinavičius, B. Galinienė. Apskaitos ir audito specialistų ruošimo ypatumai VU ekonomikos fakultete // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1, p. 134-148.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Atsargų kompleksinės analizės metodika // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 148-153.

R. Valkauskas. Ekonominė statistika: vieta ir vaidmuo rengiant apskaitos specialistus // Įžvalgos. Utena : Utenos kolegija. 2012, nr. 1.

J. Mackevičius, R. Valkauskas. Įmonės finansinės būklės analizės metodika naudojant sudėtinį rodiklį // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 3, No. 1, p. 168-180.

R. Valkauskas, L. Giriūnas. Įmonės trumpalaikio turto naudojimo analizės metodologija // Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, Vol. 3, No. 1, p. 139-151.

R. Valkauskas. Indeksų metodo taikymas atliekant žaliavų ir medžiagų sunaudojimo analizę // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012, nr. 1(8), p. 256-262.

A. Baležentis, T. Baležentis, W. Brauers. Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA // Expert Systems with Applications. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. 2012, vol. 39, no. 9, p. 7961-7967.

P. Misiūnas, R. Kregždaitė. Assessment of conditions for the sustainability of the Baltic States balances' of payments // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 21-23.

G. Kasnauskienė, S. Stumbrytė. Emigration and remittance impact on Lithuanian labour market and economic development // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka 2012, no. 140, p. 51-53.

R. Valkauskas, L. Gaižauskas. Metodika standartizacii pokazatelej finansovogo sostoianija predprijatija i analiza standartizirovannych urovnej // Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. D : Ekonomičeskije i juridičeskije nauki = Herald of Polotsk State University. Ser. D : Economics and law scijences. Polock : PGU. 2012, v„– 14, c. 63-67.

Materials of conferences

R. Valkauskas. Nacionalinė sąskaityba kaip informacinė sistema: istorija, dabartis // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 768-776.

R. Kropienė, S. Kropas. Ne biržos išvestinių priemonių rinkos reguliavimo aspektai // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 278-285.

J. Martinavičius. Skirtingų metodologijų taikymas vertinant Lietuvos turtą // Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste : tarptautinė mokslinė konferencija : mokslo darbai. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 460-467.

J. Martinavičius. Nacionalinio turto efektyvaus naudojimo problemos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d. mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 111-121.

R. Valkauskas, L. Gaižauskas. Metodika standartizacii pokazatelej finansovogo sostoianija predprijatija i analiza standartizirovannych urovnej // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 35-43.

G. Kasnauskienė. Population Emigration and It's Economic Impact: Case of Lithuania // Ekonomičeskaja teorija i choziajstvennaja praktika: globalnye vyzovy : meždunarodnaja konferencija, posviaščennaja 110-letiju so dnia roždenija Sergeia Ivanoviča Tiulpanova, 13 oktiabria 2011 g. Sankt-Peterburg, Rossija. Sankt-Peterburg : Evropejskij Dom, 2012, s. 373-378.

L. Gaižauskas, R. Valkauskas. Preimuščestva i nedostatki biudžetirovanija // Ustojčivoje razvitije ekonomiki: meždunarodnye i nacionalnye aspekty = Sustainable economic development: international and national aspects : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posviaščennoj 20-letiju finansovo-ekonomičeskogo fakulteta, Novopolock, 25-26 oktiabria 2012 g. Častj 1. Novopolock : Polockij gosudarstvennyj universitet, 2012, s. 51-57.

L. Giriūnas, R. Valkauskas, G. Giriūnienė. Project of evaluation methodology of company current assets theoretical aspect // Moral and Aesthetic Development Vector of Modern Culture : Materials digest of the XXVI International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytic Championship in culturology, architecture, art history and philosophical sciences, London, June 11-15, 2012 / Economic and Legal Management Procedures of Overcoming the Social Crisis : Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytic in economic sciences and management, juruducal sciences, London, June 28 - July 06, 2012. London : IASHE, 2012, p. 97-98.

L. Giriūnas, R. Valkauskas. Research of factorial analysis evaluation in current assets costs // SCEE 2012: Riga Technical University scientific conference on economics and entrepreneurship : 53th international scientific conference of Riga Technical University, 10-12 October 2012 Riga : conference proceedings. Riga : Riga technical university, 2012, p. [1-6].

COOPERATION

Department of Statistics (Lithuania)
Bank of Lithuania (Lithuania)
University of Latvia (Latvia)
University of Tartu (Estonia)

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. L. Čekanavičius –

 • expert member of the Lithuanian Academy of Sciences;
 • editorial board member of the journal Panoeconomicus;
 • member of the European RTD Evaluation Network, European Commission.

Doc. G. Kasnauskienė –

 • chairperson of the Lithuanian Union of Statisticians;
 • member of the International Academy of Socio-economic Sciences (Tbilissi, Georgia).

Doc. J. Markelevičius –

 • board member of the Lithuanian Union of Statisticians;
 • member of Regional Development Council (est. by the Minister of the Interior Affairs);
 • member of the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics at EUROSTAT and European Central Bank;
 • member of  EPROS (European Plan for Research in Official Statistics) working group at EUROSTAT;
 • editorial board member of the journal Lietuvos statistikos darbai;
 • editorial board member of the journal Latvijas Statistika.

Doc. T. Medaiskis –

 • councellor to the Board of the State Social Insurance Fund;
 • member of the Board of Trustees of the Centre for Social Research, Lithuania.

Doc. R. Valkauskas-

 • member of Qualification Exam Board (ENIC/NARIC Lithuania) at the National Centre for Quality Assessment in Higher Education.

DEPARTMENT OF THEORETICAL ECONOMICS

9-2 Saulėtekio, LT-10222 Vilnius
Tel. 236 6147, fax 236 6127
E-mail:

Head - Prof. Habil. Dr. Povilas Gylys

STAFF

Docents: Dr. V. Gavelis, Dr. V. Giedraitis, Dr. D. Klimašauskienė, Dr. N. Minkevičienė, Dr. R. Paliulytė, Dr. A. Rastenienė.
Lecturers: V. Mačiekus, Dr. E. Ulvidienė.
Doctoral students: V. Klyvienė, L. Urbšienė.

RESEARCH INTERESTS

Economy and anti-economy of transformations in post Sviet area
Stabilization policy in global economic conditions
Inovation in the context of the global economic core-periphery hierarchy
Effectiveness of internal devaluation
Industries and sectors: isues and policies

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Projects Supported by University Budget

Mixed Economy in Lithuania in the Context of European Integration and Globalization. Prof. P. Gylys. 2011–2015.

The problems of economic and anti-economic aspects of transformations in post Soviet area were explored. The economic policies in industries and sectors were examined. The inquiry of effectiveness of internal devaluation was carried out.  The pecularities of innovation in the context of global economic core-periphery hierarchy were analysed. Measures of prevention of cartels and enforcement of free competition were examined.

MAIN PUBLICATIONS

Articles

R. Paliulytė, E. Ulvidienė. Amatų klausimas Lietuvos tarpukario spaudoje // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. 2011, t. 15, nr. 2, p. 41-53. [vėluojanti].

V. Gavelis. An economic approach to corruption types // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 82-96.

J. Karmelavičius, V. Klyvienė. Baltijos šalių makroekonominių rodiklių atsako į fiskalinės politikos pokyčius analizė // Pinigų studijos. Vilnius : Lietuvos bankas. 2012, t. 16, nr. 1, p. 30-48.

M. Chaudhari, V. Giedraitis, P. Kapse. Barriers to export from India to the European Union // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 2, p. 38-48.

P. Gylys. Democracy as an economic good: a holistic approach // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 7-26.

A. Dobryninas, M. Dobrynina, I. Čėsnienė, V. Giedraitis, R. Merkevičius. On Perceptions of Criminal Justice in Society // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, nr. 2, p. 222-238.

V. Klyvienė, J. Karmelavičius. SVAR analysis of the impacts of corporate taxation on the macroeconomy of Lithuania // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 4, p. 107-124.

R. Medaiskytė, V. Klyvienė. The effectiveness of internal devaluation in Lithuania and Latvia // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 1, p. 59-78.

J. Czaja, A. Dulkys. The euroization of Lithuania and Poland: a comparison // Ekonomika / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, t. 91, nr. 3, p. 27-55.

A. Jorgenson, B. Clark, V. Giedraitis. The Temporal (In)Stability of the Carbon Dioxide Emissions/Economic Development Relationship in Central and Eastern European Nations // Society Natural Resources. Philadelphia : Taylor & Francis Inc. 2012, p. 1-11.

V. Giedraitis, A. Alekseyko. A comparison of the Lithuanian and Russian biotechnology sectors // Perspectives of innovations, economics and business. Prague : Prague Development Center. 2012, Vol. 10-11 iss. 1-2, p. 69-86.

D. Klimašauskienė, V. Giedraitis, M. Borchardt. Fighting and preventing cartels // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 140, p. 54-57.

V. Giedraitis, T. Notten, V. Skurdenytė. Innovation in the context of the global economic core-periphery hierarchy: the potential of the biotechnology sector in Lithuania // Teoretični ta prikladni pitannia ekonomiki : Zbirnik naukovich pracj. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, vyp. 27, t. 2, c. 116-123.

R. Paliulytė. Stabilization policy in global economic conditions // Visnik Kiyvskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Ševčenka. Ekonomika. Kyiv : Kiyvskij nacionalnij universitet imeni Tarasa Ševčenka. 2012, no. 141, p. 30-33.

Materials of conferences

R. Bučienė, E. Ulvidienė. Interpretation of enterpreneurship conception in the theoretical and practical context // Lingua Summit 2011 : Problemy vzdelavania v kontexte sočasnosti : zbornik odbornych prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, 22. september 2011, Trenčin, Slovenska republika. Trenčin : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine, 2011, p. 18-25. [vėluojanti].

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. P. Gylys

 • member of the Senate of Vilnius University;
 • member of the Counsil of the Faculty of Economic of Vilnius University;
 • editorial board member of the journal Ekonomika (Economics);
 • president of Lithuanian Economic Association;
 • member of the Counsil of International Economic Association.

Dr. R. Rastenienė

 • deputy editor-in-chief of the journal Ekonomika (Economics).

Dr. V. Giedraitis

 • managing editor of the journal Ekonomika (Economics).