Centre of Oriental Studies

Centre of Oriental Studies

Sukurta: 17 September 2013

5 Universiteto, LT-01513 Vilnius
Tel./fax 268 7256
E-mail 
www.oc.vu.lt

Director – Prof.  Dr. Audrius Beinorius

STAFF

Professor: Dr. A. Beinorius.
Docents: Dr. V. Čiubrinskas (part-time), Dr. V. Jaskūnas, Dr. Poškaitė (part-time), Dr. D. Švambarytė.
Lecturers: Dr. D. Brandišauskas (part-time), Dr. G. Degėsys (part-time), K. Garalytė (part-time), J.J. Kazim (part-time), Dr. V. Korobov (part-time), M. Larbi, A. Litvinas (part-time),J.Pilkauskaitė-Kariniauskienė (part-time), J. Polonskaitė, V.Silius (part-time), Dr. A. Steponavičiūtė, N. Statkienė, D. Valančiūnas (part-time), V. Vidūnas.
Assistents: B. Drąsutytė (part-time), D. Mickevičienė (part-time).
Research fellow: Dr. M. Ališauskienė.

RESEARCH INTERESTS

Asian and cross-cultural studies

General research field: traditional systems of knowledge in Asia

RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT IN 2012

Project Supported by University Budget

Traditional Systems of Knowledge in Asia. Prof. A. Beinorius. 2007–2014.

During the research year 2012, a team of scholars of the Oriental Studies Centre proceeded with investigations in research program Traditional Systems of Knowledge in Asia endorsed by the Scientific Board of Vilnius University. Emphasis was laid on historical, cultural and anthropological aspects of traditional Asian cultures (India, China, Japan, Central Asia and Middle East), on methodological analysis of the traditional systems of knowledge in Asia (literature, astrology and medicine, philosophy and religion, art and architecture). The proceedings of the research were included into seminars and public lectures, published in the national and international academic editions.

MAIN PUBLICATIONS

Monographs, Studies

A. Beinorius. Indija ir vakarai: kultūrų sąveikos pjūviai : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 464 p.

Textbooks, Manuals

A. Beinorius. Budizmo kultūros raida. D. 1. Budizmas Indijoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 132 p.

Articles

A. Beinorius. Krikščionybė Indijoje: kultūrinės ir teologinės transformacijos // Logos. Vilnius : Logos. 2012, nr. 70, p. 113-124.

V. Silius. Congruity (li) as ethical notion in Zhu Xi's theory of renxing // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 11, nr. 2, p. 91-115.

V. Korobov. Introduction: Towards the understanding of the role of cognition in Indo-Tibetan Buddhism // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 11, nr. 1, p. 7-11.

V. Korobov. Mimesis: Some reflections on bodhicitta verses in the second chapter of the Guhyasamajatantra // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 11, nr. 1, p. 125-143.

A. Beinorius. Religinė ir politinė Teosofų draugijos veikla Indijoje XIX a. pab. - XX a. pr // Soter : religijos mokslo žurnalas /Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2012 t. 41, p. 71-88.

M. Ališauskienė. Some aspects of leadership in the neo-Hindu religious movement: The case of the Art of Living Foundation in Lithuania // Acta Orientalia Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2010, t. 11, nr. 2, p. 49-62.

A. Beinorius. Laisvoji mūrininkija kolonijinėje Indijoje: kultūrinis, religinis ir imperinis aspektai // Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / sudarytojas Vytautas Jogėla. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, p. 29-44.

D. Švambarytė. Mokymo priemonių kūrimas Japonijos studijų programoms Lietuvoje: paklausa ir poreikiai // Rytų Azijos studijos Lietuvoje = East Asian studies in Lithuania : straipsnių ir konferencijos pranešimų medžiaga / sudarytoja Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, p. 115-121.

A. Beinorius. Socialinis ir religinis astrologo statusas Indijos valdovų rūmuose ir visuomenėje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 12: Algio Uždavinio fenomenas/ sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 239-268.

L. Senkutė. Varuna "Rigvedoje" ir Dievo įvaizdžio sąsajos su velniu baltų mitologijoje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 12: Algio Uždavinio fenomenas/ sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 363-378.

A. Beinorius. Paulius Normantas. Sekant Budos gyvenimo pėdomis // Keturios Budos pėdos: keturi šventieji miestai. Vilnius : Petro Ofsetas, 2012, p. 7-16.

V. Jaskūnas. Džajadevos Gytogovinda Indijos kultūroje ir vakaruose // Gytagovinda /Džajadeva ; iš sanskrito kalbos vertė ir įvadinį straipsnį bei paaiškinimus parašė Valdas Jaskūnas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 11-57.

V. Jaskūnas. Building visual order in Kashmir. Analysis of architectural structures as described in the Visnu-dharmottara-purana // Art, myths and visual culture of South Asia. New Delhi : Manohar, 2011, p. 203-227.

A. Beinorius. On the duties and professional qualifications of Indian astrologer // Indologica. Book. 2. - Series Orientalia et Classica. Vol. 40. Moscow, 2012, p. 95-109.

V. Korobov. Avarana // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 78.

V. Korobov. Čatvari arjia satjiani // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 780-784.

V. Korobov. Gotra // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 243.

V. Korobov. Jogačara // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 334-343.

V. Korobov. Kagjiu // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 344-346.

V. Korobov. Machamudra // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 443-445.

V. Korobov. Panča-marga - daša-bchumi // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 523-525.

V. Korobov. Pradžnia - upaja // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 531-532.

V. Korobov. Šentong - rantong // Filosofija buddizma : enciklopedija. Moskva : Vostočnaja literatura, 2011, p. 802-804.

Translations

V. Jaskūnas. Gytagovinda / Džajadeva ; iš sanskrito kalbos vertė ir įvadinį straipsnį bei paaiškinimus parašė Valdas Jaskūnas // Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 168 p.

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Prof. A. Beinorius –

  • editor-in-chief of the journal Acta Orientalia Vilnensia;
  • editorial board member of the journal Kultūrologija: komparatyvistinės studijos (Comparative Studies of Culture);

Doc. Dr. V. Jaskūnas –

  • editorial board secretary of the journal Acta Orientalia Vilnensia;
  • editorial board member of the journal Kultūrologija: komparatyvistinės studijos (Comparative Studies of Culture);
  • senior research fellow at the Research Institute of Lithuanian Culture, Vilnius.

Dr. V. Korobov –

  • editorial board member of the journal Acta Orientalia Vilnensia.

Doc. L. Poškaitė –

  • editorial board member of the journal Acta Orientalia Vilnensia;
  • editorial board member of the journal Kultūrologija: komparatyvistinės studijos (Comparative Studies of Culture);
  • senior research fellow at the Research Institute of Lithuanian Culture, Vilnius.

Doc. D. Švambarytė –

  • editorial board member of the journal Acta Orientalia Vilnensia.