Vilniaus universiteto 2015 – 2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Mūsų vizija

„Vienoje gretoje su pirmaujančiais Europos universitetais.“

Strateginį veiklos planą 2015-2017 m. (priedas) orientuojame į penkias strategines kryptis: novatorišką mokslą, tarptautinio lygio studijas, aktyvią partnerystę, atvirą ir atsakingą bendruomenę bei efektyvų valdymą. Kiekvienai krypčiai išsikėlėme tikslus ir uždavinius, o jų įgyvendinimui suplanavome ir jau pradėjome vykdyti 39 strateginius projektus.
Kiekvienoje kryptyje įgyvendinamų projektų eigą ir pasiektus rezultatus galite sekti specialiai strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenai sukurtoje interaktyvioje ataskaitoje (žr. žemiau).

Novatoriškas mokslas

Tikslas: pasaulinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas, žinių ir inovacijų pasiūlos kūrimas, skatinančios pažinti ir suprasti studijų aplinkos plėtra.

Vykdoma Įvykdyta Būsima Nevykdoma Progresas
Taiklieji projektai
Planuok
Bandyk
Tikrink
Veik
Vizijiniai projektai
Pirmieji žingsniai

Tarptautinio lygio studijos

TIKSLAS. Aukštos kokybės, lanksčios studijos, atspindinčios pasaulines tendencijas, orientuotos į šalies ir tarptautinės darbo rinkos ir studentų poreikius bei talentų ugdymą.

Vykdoma Įvykdyta Būsima Nevykdoma Progresas
Taiklieji projektai
Planuok
Bandyk
Tikrink
Veik
Vizijiniai projektai
Pirmieji žingsniai

Aktyvi partnerystė

TIKSLAS. Stipri, reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonominę vertę kuriančio geriausio Lietuvos universiteto reputacija.

Vykdoma Įvykdyta Būsima Nevykdoma Progresas
Taiklieji projektai
Planuok
Bandyk
Tikrink
Veik
Vizijiniai projektai
Pirmieji žingsniai

Atvira ir atsakinga bendruomenė

TIKSLAS. Puoselėti Universitetu pasitikinčią ir jam įsipareigojusią bei pokyčiams atvirą Universiteto bendruomenę.

Vykdoma Įvykdyta Būsima Nevykdoma Progresas
Taiklieji projektai
Planuok
Bandyk
Tikrink
Veik
Vizijiniai projektai
Pirmieji žingsniai

Efektyvus valdymas

TIKSLAS. Sukurti efektyvaus, didesnį darbuotojų pasitikėjimą ir pasitenkinimą keliančio Universiteto valdymo sistemą.

Vykdoma Įvykdyta Būsima Nevykdoma Progresas
Taiklieji projektai
Planuok
Bandyk
Tikrink
Veik
Vizijiniai projektai
Pirmieji žingsniai