• Aprašymas

  ODETA GELEŽĖLYTĖ gins disertaciją „Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų profesionalios pagalbos siekimo veiksniai“ socialinių mokslų srities, psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014-2018 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Danutė Gailienė (Vilnius universitetas, socialiniai mokslai, psichologija - 06 S)

  Disertacijos gynimos tarybos sudėtis:

  prof. dr. Gražina Gudaitė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06S),

  doc. dr. Rasa Barkauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06S),

  doc. dr. Neringa Grigutytė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06S),

  dr. Karolina Krysinska (Melburno universitetas, Australija, socialiniai mokslai, psichologija – 06S).

  prof. dr. Nida Žemaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09 B).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 7, LT-01513, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 268 7095
  Pradžia 2019-02-08 14:00
  Pabaiga 2019-02-08
  Tipas Disertacijos gynimas
 • Aprašymas

  GINTARAS MITRULEVIČIUS gins mokslinę monografiją „Lietuvos socialdemokratijos ideologinė- politinė raida 1914-1919 metais. Istoriografija, tarptautinis ir istorinis kontekstai, santykis su Lietuvos valstybingumo kūrimu” humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Mokslinė monografija ginama eksternu.

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. dr. Zenonas Butkus – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

  prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

  dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

  dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H);

  prof. dr. Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H).

  Su mokslo monografija galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose. Su daktaro disertacijos gynimui teikiamos monografijos santrauka galima susipažinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, LT-01513, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 268 7095
  Pradžia 2019-02-08 15:00
  Pabaiga 2019-02-08
  Tipas Disertacijos gynimas
 • Aprašymas Vilniaus univeristetas kasmetinėje tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS – 2019“ pristatys vykdomas studijas bei kvies į įvairius renginius ir paskaitas. Ši paroda – tai didžiausia tarptautinė paroda Baltijos šalyse ir svarbiausias žinių bei karjeros planavimo renginys Lietuvoje. Čia pristatomos visos mokymosi, studijų, neformalaus švietimo paslaugos Lietuvoje, užsienio aukštųjų mokyklų programos, savanorystės ir kitos savirealizacijos galimybės, verslo įmonių, kuriančių patrauklias darbo vietas, pasiūlymai, neformalaus švietimo ir saviugdos paslaugos.
  Organizuoja Komunikacijos ir rinkodaros skyrius
  Vieta Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO (Laisvės pr. 5)
  Kontaktai Lina Bivainienė, tel. (8 5) 236 6036
  Pradžia 2019-02-07 09:00
  Pabaiga 2019-02-09
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja Plačiau
 • Aprašymas Akušerija, kaip anatomija ar chirurgija, yra viena iš pirmųjų ir seniausių medicinos disciplinų pasaulyje. Vilniaus universitete (VU) akušerijos programa pradėta dėstyti nuo 1781 metų, įsteigus Medicinos fakultetą. Vilniuje XVIII a. pab. ir XIX a. pr. buvo įkurtos pirmosios Lietuvoje akušerijos ir ginekologijos įstaigos: Gimdymo skyrius ir akušerijos mokykla (1775), Akušerijos katedra (1803), Akušerijos ir ginekologijos klinikos (1816). Mokslas tobulėjo, veiklos plėtėsi, keitėsi asmenybės.VU Medicinos fakultetas kviečia apsilankyti parodoje, skirtoje Akušerijos ir ginekologijos mokslo raidai, klinikos pokyčiams ir asmenims, vadovavusiems šiam padaliniui, atsiminti ir pagerbti. Už pagalbą rengiant parodą nuoširdžiai dėkojame ilgametei Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovei prof. dr. Gražinai Drąsutienei.
  Organizuoja Medicinos fakultetas
  Vieta MF antras aukštas
  Kontaktai Irma Kušeliauskaitė, tel. (8 5) 239 8743
  Pradžia 2019-02-03
  Pabaiga 2019-04-30
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja http://www.mf.vu.lt/lt/content/bendrai/akuserijos-mokslo-raida-vilniaus-universitete
 • Aprašymas Nuo 2019 m. vasario 1 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete eksponuojama Lietuvos nusipelniusio gydytojo, docento dr. Aleksandro Vytauto Jakelevičiaus fotografijų paroda „Mylimas kraštas“. A. V. Jakelevičius gimė ir augo Varėnoje. 1965 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1971 m. Vilniaus universitete apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją, tema „Elektrolitų kalio ir natrio balanso sutrikimas širdies operacijų metu“. Dirbo Vilniaus Antakalnio ligoninėje, Druskininkų ligoninės kardiologijos centre. Stažavosi Rusijoje, Vokietijoje. Nuo 1984 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docento pareigose. 2006 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas. A. V. Jakelevičiaus hobis – meninė fotografija. Gydytojui po ranka visuomet yra fotoaparatas. Fotografavo tolimųjų kraštų gamtą, žmones, tačiau dėmesio centre visada išlikdavo Lietuva. A. V. Jakelevičius fotografuoja bei rengia parodas Lietuvoje bei užsienyje. Fotografijų parodos buvo eksponuotos Vilniuje, Klaipėdoje, Druskininkuose, Rygoje, Rusijos miestuose, Amerikos ir Australijos lietuvių bendruomenėse. Doc. V. Jakelevičiaus fotografijos puošia Druskininkų ligoninę, artimų žmonių namus. Santariškių klinikose dabar veikia daktaro fotografijų paroda, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui, kurioje atsispindi Lietuvos gamtos grožis ir žmonės. „Fotografijoje užfiksuotas grožis turi išliekamąją vertę, tai – mūsų krašto istorija, vaizdais perduodama būsimoms kartoms“, – sako A. V. Jakelevičius. Paroda Medicinos fakultete veiks iki 2019 m. kovo 31 d.
  Organizuoja Medicinos fakultetas
  Vieta VU Medicinos fakultetas
  Kontaktai Irma Kušeliauskaitė, tel. (8 5) 239 8743
  Pradžia 2019-02-01
  Pabaiga 2019-03-31
  Tipas Paroda
 • Aprašymas

  Vilniaus universitetui – 440

  Pajuskime bėgantį laiką ir atsekime jo pėdsakus senuosiuose Vilniaus universiteto rūmuose.

  Žvelgdami į šiandieninį Vilniaus senamiestį pastebime didelius pokyčius, matome neatpažįstamai pasikeitusias gatveles ir panoramas. Šiose nuotraukose tikrai atpažinsite Vilniaus universiteto rūmus. Nors ir pajusite laiko tėkmę, pamatysite jo įspaustus ženklus, nemenkus pokyčius, bet įžvelgsite ir visų čia dirbusių, studijavusių ir studijuojančių, dirbančių, apsilankančių, juos restauruojančių žmonių meilę ir pagarbą šiems rūmams, jų dvasiai. Tikime, kad ir ateinančios kartos, kurios čia mokysis, kurs ir darys atradimus, paliks savo pėdsakus išsaugodami tai, kas vertingiausia, įrašys savo puslapį į rūmų, Vilniaus ir Lietuvos istoriją.

  Už senąsias nuotraukas dėkojame Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriui, Vidui Naujikui. Šiandienos vaizdus užfiksavo Vilniaus universiteto fotografai Vitas Jadzgevičius (1972 – 2016) ir Edgaras Kurauskas.

  Vilnius University celebrates 440 years

  In the Old Campus of Vilnius University you can feel the flow of time and trace its marks.

  Today, when we look around the Old Town of Vilnius, we notice major changes, we see hardly recognizable streets and panoramas. In the pictures, you will definitely recognize the Campus of Vilnius University. You will see the impact of the flow of time, you will identify its marks and some substantial changes. At the same time, you may also be able to feel the love and respect for the buildings and their spirit of those who worked and studied there, of those who are still working and studying, visiting and restoring them. We strongly believe that future generations, who come here to study, work and make their discoveries, will leave their marks at the same time preserving what is most valuable. They will thus open their own page in the history of the magnificent buildings, of Vilnius and of the history of Lithuania.

  We are grateful for the old pictures to Vidas Naujikas and to the Manuscript Department of Vilnius University Library. We also express our gratitude for the present-day views to two photographers of Vilnius University: Vitas Jadzgevičius and Edgaras Kurauskas.

  Organizuoja Bendruomenės vystymo skyrius
  Vieta VU centriniai rūmai, rektorato koridorius (Universiteto g. 3, II aukštas, Vilnius)
  Kontaktai Edita Kirlytė, tel. (8 5) 268 7001
  Pradžia 2019-02-01 09:00
  Pabaiga 2019-07-01 12:00
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja Pajuskime bėgantį laiką
 • Aprašymas

  Dr. Juozas Petras Kazickas (1918–2014) – filantropas, patriotas, verslininkas, intelektualas, gabus rašytojas ir oratorius, menų globėjas, sportininkas, entuziastingas fotografas ir sodininkas, o svarbiausia – žmogus, atsidavęs šeimai, nugyvenęs kartu su Aleksandra 70 metų.

  Organizuoja Biblioteka
  Vieta VU Bibliotekos Direkcijos koridorius (III a. Universiteto g. 3, Vilnius)
  Kontaktai Snieguolė Misiūnienė, tel. (8 5) 268 7133
  Pradžia 2019-01-28 10:00
  Pabaiga 2019-02-28 16:00
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja Plačiau apie parodą
 • Aprašymas Paroda PULCHRE. BENE. RECTE. (Gražiai. Gerai. Teisingai.) veikia VU bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3).Paroda skirta dokumentų restauravimo VU bibliotekoje penkiasdešimtmečiui paminėti. Joje eksponuojami įvairiausi restauruoti dokumentai: knygos, rankraštiniai dokumentai, kartografiniai leidiniai ir kt.Paroda veiks Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje (IV a., Universiteto g. 3) iki 2019 m. vasario 16 d.
  Organizuoja Biblioteka
  Vieta Vilniaus universiteto bibliotekos Baltoji salė (IV a., Universiteto g. 3)
  Kontaktai Ramunė Gedvilaitė, tel. 8 5 219 5054
  Pradžia 2019-01-15
  Pabaiga 2019-02-16
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja https://biblioteka.vu.lt/renginiai/714-paroda-pulchre-bene-recte-graziai-gerai-teisingai
 • Aprašymas Lietuvos kariuomenė šiais metais mini savo atkūrimo šimtmetį. Siekdama paminėti šią Lietuvos nepriklausomybei saugoti skirtos organizacijos sukaktį, VU biblioteka lapkričio 28 d. P. Smuglevičiaus salėje visuomenei pristato parodą „Už tėvynę, už Laisvę“ ir kviečia į atidarymo renginį.Lietuvos kariuomenės šimtmečiui skirta paroda aprėpia Lietuvos kariuomenės istoriją nuo XIII a. iki šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės susikūrimo. Renginio atidarymo metu bibliotekos svečiams bus ne tik pristatyta paroda, bet taip pat visi norintys bus kviečiami peržiūrėti trumpo metražo filmą „Leitis“ ir paklausyti karo istoriko mjr. Gintauto Jakšto pasakojimo apie Lietuvos karo tradicijų tąsą.Kariuomenei skirtoje parodoje eksponuojami net 133 Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi dokumentai: knygos, rankraščiai ir grafikos kūriniai, vienaip ar kitaip susiję su LDK kariuomene ir jos karvedžiais, neatsiejant su mūsų kariuomenės žygdarbiais susijusių dokumentų nuo to meto Europos karo teorijos, taktikos, ginkluotės ar įtvirtinimų bei mūšių planavimo istorijos. Didžioji dalis eksponatų – knygų atrinkta iš buvusios senosios Vilniaus akademijos bibliotekos kolekcijos. Šiame fonde saugomi Europoje garsių karo teoretikų, inžinierių ir istorikų veikalai, iš kurių patirties ir idėjų sėmėsi tokie Vilniaus akademijos auklėtiniai, kaip raketinės artilerijos Europoje pradininkas, 1632–1634 m. Smolensko kampanijos, taip pat ir daugelio kitų XVII a. karinių konfliktų dalyvis Kazimieras Semenavičius.Parodoje pristatoma daug unikalių eksponatų, kurie dėl savo ypatingos vertės yra eksponuojami pirmą kartą. Vienas tokių – seniausia spausdinta knyga šiuo metu esanti Vilniaus universiteto bibliotekoje – tai 1472 metais Veronoje išspausdintas ypatingu puošnumu išsiskiriantis inkunabulas – italų inžinieriaus Roberto Valturijo veikalas „Apie karybą“. Yra žinoma, kad būtent šiuo ypač gausiai tiksliomis techninėmis iliustracijomis praturtintu R. Valturijo veikalu savo karinėse kampanijose rėmėsi tuometinės Europos valstybių valdovai, karvedžiai ir inžinieriai.Parodos eksponatus labai pagyvins šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės nuotraukos, kurias maloniai sutiko atrinkti ir leido eksponuoti Lietuvos Krašto apsaugos ministerija. Parodos lankytojui bus įdomu pamatyti sugretintus vaizdus: šalia senovės kario ar anų laikų karinės technikos įrenginio graviūrų – šiuolaikinės modernios Lietuvos kariuomenės nuotraukas.Parodos atidarymo renginys vyks lapkričio 28 d. 16 val., VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3). Paroda veiks iki 2019 m. balandžio mėn.
  Organizuoja Biblioteka
  Vieta VU biblioteka, P. Smuglevičiaus salė (Universiteto g. 3)
  Kontaktai Ramunė Gedvilaitė , tel. 8 5 219 5054
  Pradžia 2018-11-28 16:00
  Pabaiga 2019-03-30 18:00
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja https://biblioteka.vu.lt/naujienos/parodos/vu-biblioteka-pristato-lietuvos-kariuomenei-skirta-paroda-uz-tevyne-uz-laisve
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos