• Aprašymas

  JŪRATĖ SKERNIŠKYTĖ gins disertaciją “Acinetobacter baumannii patogenezės molekuliniai mechanizmai” biochemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014–2018 metais Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute.

  Mokslinė vadovė – prof. dr. Edita Sužiedėlienė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biochemija –N 004).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. dr. Jaunius Urbonavičius – tarybos pirmininkas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004);

  prof. dr. Rimantas Daugelavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004);

  prof. dr. Nomeda Kuisienė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010);

  dr. Rebeca Martín-Rosique (Prancūzijos agrokultūros tyrimų nacionalinis institutas, gamtos mokslai, biologija – N 010);

  dr. Milda Plečkaitytė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Gyvybės mokslų centro R-108 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, LT-10222 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 10:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  VYTAUTAS PETKEVIČIUS gins disertaciją “Piridino žiedą atakuojančių oksigenazių tyrimas” biochemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014 – 2018 metais Vilniaus universiteto, Gyvybės mokslų centro, Biochemijos institute.

  Mokslinius tyrimus rėmė Europos socialinis fondas, dotacija – DOTSUT-34(09.3.3-LMT-K712-01-0058/LSS-600000-58)] ir Europos sąjungos programa Horizontas 2020, projektas INMARE (BG-2014-2634486).

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Rolandas Meškys (Vilniaus universitetas gamtos mokslai, biochemija – N 004).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  doc. dr. Eglė Lastauskienė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010);

  prof. habil. dr. Eugenijus Butkus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  dr. Mantas Mališauskas (Merck Group, gamtos mokslai, biochemija – N 004);

  prof. dr. Daumantas Matulis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004);

  prof. dr. Saulius Serva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Gyvybės mokslų centro R-101 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, LT-10222 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 10:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  MARIJA MISELYTĖ gins disertaciją „Proaktyvus elgesys darbe: organizacinių, socialinių, darbo ir asmeninių išteklių reikšmė“ psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2013 – 2018 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinė vadovė – doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006).

  Disertacijos gynimos tarybos sudėtis:

  prof. dr. Albinas Bagdonas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  prof. dr. Loreta Bukšnytė - Marmienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  doc. dr. Dalia Nasvytienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  prof. dr. Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 7, LT-01513, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 12:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  MONIKA GASIŪNIENĖ gins disertaciją “Vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių diferenciacijos reguliavimo ir epigenetinių mechanizmų tyrimai ” biochemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2015 – 2019 metais Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biochemijos institute (iki 2016 m. Vilniaus universiteto Biochemijos institutas).

  Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba (projektas „Epigenetinių veiksnių ir mikro RNR vaidmuo vaisiaus vandenų kamieninių ląstelių funkcionavime“, MIP-57/2015; gauta stipendija už akademinius pasiekimus).

  Mokslinė vadovė – prof. dr. Rūta Navakauskienė (Vilniaus universitetas gamtos mokslai, biochemija – N 004).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  dr. Augustas Pivoriūnas – tarybos pirmininkas (Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, gamtos mokslai, biochemija – N 004),

  dr. Virginija Bukelskienė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biochemija – N 004),

  prof. dr. Gediminas Čepinskas (Lawson Sveikatos mokslų institutas, Kanada, gamtos mokslai, biochemija – N 004),

  prof. habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010),

  prof. dr. Diana Ramašauskaitė (Vilniaus universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Gyvybės mokslų centro R-101 auditorijoje (Saulėtekio al. 7, LT-10222 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 13:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  ANDRIUS VALATAVIČIUS gins disertaciją „Taikomųjų programų sąveikumo vertinimas taikant autonominio skaičiavimo technologijas“ informatikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014– 2018 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Saulius Gudas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009).

  Mokslinis konsultantas – prof. dr. Audrius Lopata (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. dr. Olga Kurasova – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009),

  prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009),

  prof. habil. dr. Antanas Čenys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – T 007),

  prof. dr. Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009),

  prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas (Vilnius universitetas, gamtos mokslai, informatika – N 009).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir VU svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius.

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU MIF Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto 203 auditorijoje (Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 13:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  ASTA SKUJYTĖ-RAZMIENĖ gins disertaciją “Užkrečiamų ligų samprata XIX a. – XX a. pirmosios pusės lietuvių folklore” etnologijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014–2018 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

  Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba, Estijos vyriausybės studijų ir tyrimų skatinimo programa Dora Plus.

  Mokslinė vadovė – dr. Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija –H 006).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. dr. Rimvydas Laužikas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – S 008);

  doc. dr. Laima Anglickienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai etnologija – H 006);

  dr. Lina Būgienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, etnologija – H 006);

  prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – H 004);

  doc. dr. Tauras Antanas Mekas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, farmacija – M 003).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bibliotekose ir VU svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto centrinių rūmų posėdžių salėje (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 13:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  NAIL GAREJEV gins disertaciją „Ekstremalioji šviesos ir medžiagos sąveika kietakuniuose dielektrikuose žadinant viduriniosios IR ultratrumpaisiais lazerio impulsais” fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2015–2019 metais Lazerinių tyrimu centre, Vilniaus universitete.

  Mokslinius tyrimus rėme Lietuvos mokslo taryba.

  Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Audrius Dubietis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  habil. dr. Virgilijus Vaičaitis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N002);

  doc. dr. Rytis Butkus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002);

  doc. dr. Vygandas Jarutis (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002);

  doc. dr. Domas Paipulas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002);

  prof. habil. dr. Kęstutis Staliūnas (Katalonijos politechnikos universitetas, Ispanija, gamtos mokslai, fizika – N 002).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centre (Saulėtekio al. 10, LT-10223, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (85 ) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 13:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  AUŠRINĖ ZABIELAITĖ gins disertaciją „Metalų nanodalelių kompozitai kuro elementams“ chemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2014–2018 metais Fizinių ir technologijos mokslų centre Katalizės skyriuje. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.

  Mokslinė vadovė – dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Disertacijos gynimo tarybos sudėtis:

  prof. habil. dr. Albertas Malinauskas – tarybos pirmininkas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Ingrida Ancutienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. dr. Aldona Beganskienė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija – N 003);

  dr. Jolanta Rousseau (Prancūzijos Artois universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu: http://www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro salėje. (Saulėtekio al. 3, LT–10257 Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 14:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas

  GIEDRĖ AMBRULAITIENĖ gins disertaciją „Simuliacinių karinių operacijų aplinkybių vertinimo tikslumo veiksniai“ socialinių mokslų srities, psichologijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

  Disertacija rengta 2011 – 2018 metais Vilniaus universitete.

  Mokslinis vadovas – prof. dr. Albinas Bagdonas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006).

  Disertacijos gynimos tarybos sudėtis:

  prof. dr. Laima Bulotaitė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  doc. dr. Alfredas Laurinavičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006);

  doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – S 006).

  Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

  Organizuoja Doktorantūros ir podoktorantūros skyrius
  Vieta VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 7, LT-01513, Vilnius)
  Kontaktai Vida Dubonienė, tel. (8 5) 2687095
  Pradžia 2019-09-27 15:00
  Pabaiga 2019-09-27
  Tipas Disertacijos gynimas
  Papildoma informacja Daktaro disertacija
 • Aprašymas Maloniai kviečiame į Ievos Eimutytės-Mikelkevičienės parodą „Aš paėmiau dažų...“. Paroda iki 2019 m. lapkričio mėnesio bus eksponuojama VU Medicinos fakulteto (M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius) II aukšte, prie Didžiosios auditorijos. Kartu pasidžiaukime meno galia ir atraskime savyje norą kurti! O tada... tiesiog paimkime dažų!
  Organizuoja Medicinos fakultetas
  Vieta Medicinos fakultetas
  Kontaktai Lina Kocienė, tel. 239 8702
  Pradžia 2019-09-10
  Pabaiga 2019-11-02
  Tipas Paroda
  Papildoma informacja https://bit.ly/2kuvH98
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos