Universiteto tradicijos

Universiteto vertybės ir tradicijos

Sukurta: 29 balandžio 2016

vno

Vilniaus universitetas puoselėja minties laisvę ir nuomonių įvairovę, atvirumą pasaulio idėjoms ir inovacijoms, kolegialumo, tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo ir akademinės etikos vertybes. Universiteto veikla ir santykiai tarp bendruomenės narių grindžiami šiais svarbiausiais principais: 1) mokslo, tyrinėjimų, kūrybos ir dėstymo laisvės; 2) dorovės; 3) mokslo ir studijų vienovės; 4) visuomenės moralinės, kultūrinės, eksperimentinės, socialinės, ekonominės ir technologinės raidos skatinimo; 5) tarptautinės partnerystės stiprinimo; 6) veiklos kokybės užtikrinimo; 7) bendruomenės narių solidarumo, bendradarbiavimo ir pagarbos; 8) Universiteto vidinių organizacinių darinių interesų derinimo ir bendradarbiavimo; 9) subsidiarumo priimant sprendimus; 10) viešumo; 11) skaidrumo paskirstant ir naudojant išteklius bei priimant kitus sprendimus; 12) lygių galimybių ir sąžiningos konkurencijos, kitų visuotinai pripažintų akademinės etikos principų; 13) atsakomybės Tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei (VU statutas).

Universiteto kalendoriuje yra pažymimos Vilniaus universiteto tradicijomis tapusios šventės:

Renovatio Studiorum

Pirmą rudens dieną naujųjų studijų metų pradžios iškilmės tradiciškai suvienija gausią Vilniaus universiteto bendruomenę.

Šventiniai renginiai VU vyksta nuo ryto iki vakaro. Pradedant naujus studijų metus laikomasi tradicijų – studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai gali stebėti iškilmingą Vilniaus universiteto vėliavos pakėlimą, dalyvauti eisenoje Gedimino prospektu į senuosius Vilniaus universiteto rūmus. Studijų metų pradžios iškilmės taip pat vyksta kiekviename universiteto fakultete, o šventę vainikuoja tradicinė Renovatio Studiorium ceremonija, vykstanti Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.

 

VU gimtadienis

Vilniaus universiteto gimtadienis – proga įvertinti ir susigrąžinti istoriją. Gimtadienis švenčiamas balandžio 1-ąją. Šią dieną 1579 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras išduoda Vilniaus akademijos atidarymo privilegijų raštą, o spalio 30 d. popiežius Grigalius XIII išleidžia bulę, patvirtinančią Vilniaus kolegijos reorganizavimą į universitetą, pavadintą Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu (Jėzaus Draugijos Vilniaus Akademija ir Universitetas).

Švenčiant kiekvienus naujus universiteto gyvavimo metus be istorijos prisiminimo dar norisi pakviesti ir antram svarbiam dalykui: kad gausi ir įvairi mūsų bendruomenė susitiktų bendrystei.

Kodėl svarbus VU gimtadienis?

2019-aisiais VU 440-ąjį gimtadienį šventė savaitę. Šventės išskirtiniu akcentu tapo moksliniu istoriniu tyrimu paremta iniciatyva Grįžtanti atmintis – Recovering Memory ir pati Atminties diplomų teikimo ceremonija. Kitos dienos buvo skirtos jau tradicija tampančiam bendruomenės piknikui pietų metu, tarptautiniam forumui "Pasaulis po universiteto", VU vadovybės, studentų, alumnų debatams. Švęsdami 440 metų sukaktį, vykdome savo socialinę misiją ir nesitikime sveikinimų ar dovanų sau, bet dovanojame intelektines, kultūrines ir edukacines dovanas visai Lietuvai.

 

Finis anni academici

finis semestri 1Tradiciškai diplomai Universiteto absolventams iškilmingai įteikiami Šv. Jonų bažnyčioje, o kiekvienų metų birželio pabaigoje per iškilmingą ceremoniją Finis anni academici pagerbiami labiausiai universitetui nusipelnę bendruomenės nariai, magistro studijų absolventai, kurių studijos ir mokslinė veikla įvertinta Magna cum laude diplomais. Finis anni academici ceremonija baigiama tradiciniu VU vėliavos nuleidimu, kurią iškeliame vėl pradėdami studijų metus.

 

Rektoriaus inauguracijos ceremonija

regalijosTai ceremonija, kurios metu naujai išrinktas rektorius iškilmingai prisiekia universitetui: visur ir visada būti ištikimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Vilniaus universiteto statutui; negailėdamas jėgų ir sugebėjimų rūpintis Vilniaus universiteto klestėjimu ir bendruomenės gerove; nuosekliai ginti Vilniaus universiteto autonomiją, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve; tinkamai atstovauti Vilniaus universitetui, puoselėti ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

 

Garbės daktaro vardo suteikimo ceremonija Doctor honoris causa

garbes dalktaraiGarbės daktaro vardas suteikiamas iškiliems Lietuvos ir užsienio mokslininkams, meno ir visuomenės veikėjams, kurie yra itin nusipelnę vykdydami veiklą, atitinkančią universiteto misiją.

Nuo 1979 m. VU garbės daktaro vardas suteiktas 60 įvairių užsienio šalių mokslininkų ir visuomenės veikėjų, kurie savo darbais prisidėjo prie VU veiklos.