Konsultavimas ir parama

Konsultavimas ir parama

Sukurta: 29 balandžio 2016

Karjeros ir akademinis konsultavimas

VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius visų pirma padeda studentams sėkmingai integruotis į studijų procesą ir darbo rinką, ugdyti gebėjimą identifikuoti, analizuoti ir savarankiškai spręsti studijų metu iškylančias problemas.

Taip pat konsultuoja moksleivius, kad būsimi studentai galėtų priimti savarankiškus, su studijomis universitete susijusius sprendimus; didinti sąmoningumą ir motyvaciją studijoms.

Šio skyriaus paslaugomis gali naudotis ir akademinis personalas – skyriaus darbuotojai suteiks aktualią informaciją apie studijas.

Įvairios mokslo ir studijų, verslo ir kt. institucijos bei organizacijos gali naudotis galimybe gauti profesionalias konsultacijas studijų, karjeros ir darbuotojų paieškos klausimais.

Psichologinis konsultavimas

Konsultavimo ir mokymų centras siekia integruoti praktinį psichologijos žinių taikymą, mokymą ir mokslinius tyrimus. Vilniaus universitetas rūpinasi savo bendruomenės psichologine savijauta ir nuolat sudaro galimybę gauti kvalifikuotą psichologinę pagalbą. Čia bendruomenei patyrę psichologai gali suteikti individualias, grupės ir šeimos konsultavimo paslaugas.

Studijos ir negalia

Studentai, turintys negalią, yra laukiami Vilniaus universitete. Daugiau skaitykite skiltyje Studijos ir negalia“.

Finansinė parama

Vilniaus universitetas teikia šias finansinės paramos rūšis studentams: skatinamąją stipendiją, socialinę stipendiją, vienkartinę socialinę stipendiją, vienkartinę tikslinę stipendiją, vardinę stipendiją, taip pat – užsieniečio studento stipendiją, doktoranto stipendiją ir gydytojo rezidento stipendiją. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai. Taip pat universiteto studentai gali pasinaudoti paskolos studijų įmokai mokėti galimybe.

Vilniaus universiteto darbuotojams gali būti skiriama parama nelaimės ar ligos atveju.

 

Kontaktai

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius

 

Konsultavimo ir mokymų centras

k