Fizikos muziejus

Fizikos muziejus

Sukurta: 04 gegužės 2012

Vilniaus universiteto Fizikos muziejus - Fizikos fakulteto kuruojamas padalinys, kurio tikslas - rinkti, saugoti ir sisteminti medžiagą apie fizikos raidą Vilniaus universitete ir Lietuvoje, padėti giliau suprasti fizikinių reiškinių pažinimo istoriją.
Muziejų lanko Universiteto bei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai bei dėstytojai, Universiteto svečiai, gimnazijų bei vidurinių mokyklų moksleiviai, o taip pat pavieniai asmenys.

Iš vertingiausių eksponatų, šiuo metu saugomų Muziejuje, visų pirma galima paminėti įvairius atomų ir molekulių spektrams tyrinėti skirtus prietaisus: monochromatorius, spektrografus, mikroskopus. Tarp jų trečiame šio šimtmečio dešimtmetyje Londone pagaminti A. Hilgerio firmos spektrografai išsiskiria ne tik savo geromis techninėmis charakteristikomis, bet ir puikiu dizainu – korpusai pagaminti iš raudonmedžio, žalvarinės detalės padengtos laku, kuris per kelis dešimtmečius nei nutrupėjo, nei pakeitė spalvą. Panašiomis savybėmis pasižymi ir elektros matavimo prietaisai, daugiausia pagaminti Vokietijoje. Pastarieji įdomūs dar ir todėl, kad jų veikimo principas ir dauguma esminių detalių nėra nuo vartotojo paslėpti, taigi prietaisą, esant reikalui, galima nesunkiai reguliuoti pritaikant konkretiems tyrimams.

Kai kurie eksponatai turi gilią istorinę vertę. Pavyzdžiui, Fuess firmos prizminis spektrografas su Rezerfordo konstrukcijos prizme buvo panaudotas registruoti ypač silpnoms spektrinėms linijoms. Juo pirmą kartą pavyko užfiksuoti bei eksperimentu įrodyti magnetinį dipolinį spinduliavimą. Yra prietaisų, kuriuos moksliniam darbui naudojo žymūs Lietuvos fizikai savo mokslinės veiklos pradžioje. Saugomi ir kai kurie įdomūs technikos eksponatai: skaičiavimo technika, fotoaparatai, radijo ir telegrafo aparatai, svarstyklės, telefonai ir pan.

Fizikos muziejuje renkami ir eksponuojami ne tik prietaisai, bet ir kai kurie rašytiniai šaltiniai – žymių fizikų mokslinės publikacijos, vadovėliai (pirmosios fizikos bei chemijos knygos lietuvių kalba), rankraščiai ir įdomūs dokumentai. Nemažai yra nuotraukų, liudijančių reikšmingus Lietuvos fizikų gyvenimo įvykius. Taigi, Muziejus dalinai atlieka ir archyvo vaidmenį.

Fizikos muziejus įkurtas 1997 m., surinkus “likučius” kadaise Lietuvoje fizikiniams tyrimams naudoto inventoriaus (gaila, kad istorijos skersvėjuose didžioji jų dalis nebuvo išsaugota) ir oficialiai įteisintas: Fizikos fakulteto taryba 1997-06-16 patvirtino jo Nuostatus, o 2010 m. jis tapo Vilniaus universiteto Muziejaus padaliniu.

Filmuota informacija apie Muziejų:

Muziejus lankomas nemokamai iš anksto susitarus.

Kontaktai:
Prof. Liudvikas Kimtys, tel. +370 68 75 64 69 9,
e-paštas:
Vyr. inž. Vidmantas Jurka, tel. +370 61 67 17 10,
e-paštas: