Audiovizualinis vertimas

Padalinys Kauno fakultetas Trukmė 2 metai
Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Vertimas Studijų programos kreditai 120
Kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų magistras 2020 m. metinė studijų kaina 4234 Eur

Dėmesio! Stojimas į šią studijų programą magistrantūros studijų antrojo etapo priėmimo metu nėra vykdomas.

Dėmesio! Stojant į šią studijų programą yra laikomas stojamasis egzaminas arba motyvacinis vertinimas. Informacija apie egzaminą ir vertinimą yra prienama Kauno fakulteto interneto svetainėje. Stojamasis egzaminas arba motyvacinis vertinimas laikomas konkursinio balo sandaros lentelėje numatytais atvejais.

Programos išskirtinumas – klasikinio vertimo (grožinė literatūra, dalykiniai tekstai) ir moderniųjų specializuoto vertimo (surtitravimas, subtitravimas, garsinis vaizdavimas, kt.) teorijų ir praktikos dermė. Studijų programa skirta motyvuotiems ir kūrybiškiems studentams, norintiems spręsti audiovizualiosios produkcijos vertimo problemas specializuoto vertimo (produkcijos pritaikymas kurtiesiems, neprigirdintiesiems, turintiems regos negalią) industrijose.