Edukologija

Edukologija

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Filosofijos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Ugdymo mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Edukologija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Ugdymo mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4916 EUR

Edukologijos magistrantūros studijų tikslas – parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms. Pirmajame studijų semestre dėstomi bendrieji studijų dalykai, o nuo antrojo semestro galima rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų) – Švietimo politiką ir administravimą arba Švietimo kultūrą.

Švietimo politikos ir administravimo šakos tikslas – parengti kompetentingus švietimo politikos ir administravimo specialistus, gebančius kurti naujas švietimo politikos priemones, rengti ir analizuoti švietimo politikos strateginių nuostatų įgyvendinimui reikalingus dokumentus, profesionaliai administruoti švietimo politikos įgyvendinimą įvairiuose švietimo valdymo lygmenyse.

Švietimo kultūros šakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos švietimo kultūros specialistus, įsisavinusius švietimo situacijos analizės teorinius ir empirinius principus ir metodus, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius originaliai, savarankiškai plėtoti, gilinti ir taikyti edukacinėje mokslinėje ir praktinėje erdvėje. Ši švietimo ir kultūros studijas jungianti šaka analizuoja švietimo ir ugdymo klausimus kintančioje kultūroje, o taip pat kultūrinio ugdymo problematiką šiuolaikinio švietimo sąlygomis.

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!

Kodėl ši programa?

  • Edukologijos magistrantūros studijų tikslas – parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms.

Karjera

  • Švietimo politikos ir administravimo šaką baigę specialistai galės dirbti įvairiose švietimo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose švietimo politiką: vyriausybės švietimo komitetuose, mokslo ir studijų departamente (ŠMM), švietimo politikos ir jos analizės padaliniuose (ŠMM ir UPC), Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (NMVA), įvairaus tipo bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, kituose vyriausybiniuose ir nevyriausybiniuose, regioniniuose formalaus ir neformalaus švietimo, informavimo ir konsultavimo padaliniuose.

  • Švietimo kultūros šaką baigę galės dirbti įvairaus profilio formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose: kultūros, jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijose (respublikiniuose moksleivių rūmuose, kūrybinių partnerysčių projektuose, medijų edukacijos padaliniuose, ŠMM padalinyje Švietimo informavimo ir techninės kūrybos centre, Europos namuose, PIC – Pilietinių iniciatyvų centre, NEC – Neformalaus ugdymo centre), šeimos centruose, mokymų centruose (VRP/Hill & Knowlton, Lietuvos inovacijų centras) ugdytojais bei organizatoriais, taip pat savivaldybių švietimo skyrių jaunimo, kultūros ir sporto komitetų konsultantais, vadybininkais, analitikais-tyrėjais.

 
Atkreipiame stojančiųjų dėmesį, kad sėkmingai baigusiems edukologijos studijų programą pedagogo profesinė kvalifikacija nėra suteikiama.

 

Jogaila VaitiekaitisRinkdamasis edukologijos studijas Vilniaus universitete siekiau pagilinti savo praktinėje mokytojo veikloje taikomas žinias. Galiu teigti, kad magistrantūros studijos man atskleidė daug kompleksiškesnį švietimo vaizdinį nei tik efektyvios mokymo(si) metodologijos. Magistro programoje įgautas švietimo politikos bei švietimo filosofinių paradigmų supratimas įgalino kelti fundamentalesnius švietimo vaidmens individo bei visuomenės raidoje klausimus. Šias kompetencijas sėkmingai taikau praktiniame darbe su mokiniais, tarptautinėse nevyriausybinių organizacijų veiklose kaip Darnaus vystymosi švietimo ekspertas bei tiriamojoje veikloje kaip jaunesnysis mokslininkas Vilniaus universiteto mokslininkų grupėse."

Jogaila Vaitekaitis

 

 

Monika OrechovaEdukologijos magistro studijos suteikė galimybę į profesinį lauką, kuriame dirbau, pasižiūrėti gilesniu tyrėjo žvilgsniu. Studijos leido ne tik įsigilinti į jau pažįstamus klausimus, bet ir dar geriau suvokti švietimo lauko plotį ir tai, kaip svarbu su švietimu susijusias problemas vertinti ir spręsti holistiškai, ieškant ilgalaikių sprendimų ir į juos įtraukiant visus švietimo proceso dalininkus, ypač tuos, kurie su švietimu susiduria tiesiogiai: studentus, dėstytojus, mokytojus ir mokinius.

Baigusi studijas dirbau Vilniaus universiteto Orientalistikos centro (dabar - Azijos ir transkultūrinių studijų institutas) direktoriaus pavaduotoja. Šiuo metu studijuoju VU Edukologijos doktorantūroje."

Monika Orechova

 

 

Justina Garbauskaitė JakimovskaEsu Edukologijos magistro programos absolventė. Į ugdymo sritį pasukau gana netikėtai, nors, kai dabar galvoju, tai mokyklą žaisdavau dažnai. Visgi formalusis švietimas džiaugsmo nekėlė, todėl ir gyvenimo sieti su tuo neplanavau. Viskas apsivertė, kai susipažinau su neformaliojo ugdymo lauku. Tada pradėjau ieškoti galimybių mokytis apie ugdymą daugiau ir rimčiau, norėjau suprasti, kaip ten ta mokymosi magija įvyksta. Čia pasirodė, kad man puikiai tiktų edukologijos magistro studijos, kurių aprašyme buvo parašyta, kad jas baigusi galėsiu dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose. Taigi ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo institucijose ir dirbu jau apie 10 metų. Iš studijų labiausiai įsiminė ugdymo filosofija ir teorijų, aiškinančių ugdymo problemas, analizė, išsamios diskusijos, padėjusios suprasti, kad ten, kur vyksta ugdymas, vyksta dar daugybė kitų matomų ir paslėptų procesų, kurie nulemia ne tik asmens, bet ir visuomenės raidą. Šiandien džiaugiuosi, kad galiu organizuoti ugdymo procesą, jį vertinti, tobulinti ir turiu pakankamai ekspertinių žinių, kad galėčiau savo poziciją argumentuotai pagrįsti."

Justina Garbauskaitė - Jakimovska, neformalaus ugdymo ekspertė, Europos jaunimo tyrėjų tinklo narė (the Pool of European Youth Researchers (PEYR))