Finansai ir bankininkystė (anglų k.)

Padalinys Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Trukmė 

1,5 metų

2 metai (dvigubas diplomas)

Krypčių grupė Socialiniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Ekonomika Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų magistras 2020 m. metinė studijų kaina

Anglų k. - 3300 Eur

Studijų programa vykdoma anglų kalba. 

Finansus ir bankininkystę studijuoti Vilniaus universitete verta, nes:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
  • programos turinys atitinka CFA sertifikato turinį, pripažįstamą ir aukštai vertinamą pasaulinėje darbo rinkoje;
                         
  • atestuotais finansų analitikais (CFA);
  • studijuojant papildomą ketvirtąjį semestrą suteikiama dvigubo diplomo galimybė su Sienos universitetu (Italija);
 
  • finansų vadovais;
  • studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalba;
 
  • investicinių fondų valdytojais;
  • visi programos pagrindinių dalykų dėstytojai turi praktinio darbo versle patirties, į paskaitas kviečiami lektoriai praktikai iš pažangiausių įmonių
 
  •  rinkos ekspertais;
  • studijų programa yra šiuolaikiška ir dinamiška, nuolat atnaujinama atsižvelgiant į socialinių partnerių ir studentų išsakytus pastebėjimus.
 
  •  finansų biržos ekspertais.                                                                                                                                                                                  

„Studijų programa Finansai ir bankininkystė pasižymi ne tik naujausių teorinių žinių perteikimu, bet ir stiprių praktinių įgūdžių, tiesiogiai pritaikomų darbo vietoje, formavimu. Programai išskirtinumo suteikia ir skirtingi mokymo metodai - diskusijos, atvejo analizės, darbas grupėse ir konsultacijos su profesionaliais praktikais. Būtent studijų metu įgytos žinios ir gebėjimai suteikė man galimybę gauti mėgstamą, aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą.“

Viktorija Dičpinigaitienė, UAB „INVL Asset Management“ Fondų apskaitos specialistė