Fotonika ir nanotechnologijos

Fotonika ir nanotechnologijos (lietuvių / anglų k.)

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Fizikos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Technologijų mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Medžiagų technologijos

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Technologijų mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4 916 EUR

Kodėl ši programa?

  • Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos europinio lygmens fotonikos ir nanotechnologijų specialistus, gebančius vartoti, tobulinti ir taikyti moderniąsias technologijas, generuoti ir realizuoti idėjas efektyviai tiriamajai, gamybinei, ūkinei ir ekspertinei veiklai, diegiant naujas progresyvias techlologijas, metodus. Absolventai turi būti pasirengę tęsti studijas fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, kitų fizikai imlių studijų krypčių doktorantūroje.

Karjera

  • Fotonikos ir nanotechnologijų magistrantūros studijų programos absolventai gali dirbti tyrėjais universitetuose, institutų mokslinėse laboratorijose, taikomosios, inovacinės, technologinės pakraipos elektronikos ir optoelektronikos pramonės įmonėse, valstybinėse fizikai imliose įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje.