Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Fizikos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Fiziniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Fizika

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Fizinių mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4 916 EUR

Kodėl ši programa?

  • Lazerinės fizikos ir optinių technologijų magistrantūros absolventas geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis, modernia technika ir aparatūra, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, taikant šiuolaikines informacines technologijas, turi patirtį komandinio darbo, taip pat ir tarpdisciplininėje, terpėje, tinkamai organizuoja problemos tyrimo metodus, savarankiškai geba atlikti eksperimentinius ar modeliavimo tyrimus, kritiškai vertina, analizuoja tiriamojo darbo rezultatus, juos apibendrina, pristato, argumentuotai apgina, daro apibendrinančias išvadas ir rekomendacijas, aktyviai siekia jų praktinio taikymo.

Karjera

  • Lazerinės fizikos ir optinių technologijų magistrinės studijų programos absolventas gali dirbti mokslinį tiriamąjį bei taikomąjį darbą aukštųjų technologijų įmonėse, įstaigose bei techninių paslaugų teikimo sferoje, lazerių fizikos ir optinių technologijų kryptyje, fizikinių žinių imliose valstybinėse įstaigose.