Reabilitacija

Reabilitacija

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Medicinos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Sveikatos mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Reabilitacija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Sveikatos mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4 916 EUR

Reabilitacijos studijų programa orientuota į senyvo amžiaus ir (ar) ilgalaikę negalią turinčių visų amžiaus grupių asmenų reabilitacijos ir sveikatinimo problemų individualizuotą sprendimą, siekiant jų visaverčio dalyvavimo profesinėje bei visuomeninėje veikloje ir savarankiškumo iki gilios senatvės. 

Kodėl ši programa?

  • Programos tikslas – parengti magistrus, gebančius taikyti reabilitacijos biopsichosocialinę prieigą grindžiančias teorijas ir metodus, kritiškai įvertintą inovatyvią praktiką bei savarankiškų mokslinių tyrimų rezultatus senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų biopsichosocialinėms funkcijoms atkurti, palaikyti ir kompensuoti bei profesine veikla prisidėti prie Jungtinių Tautų (PSO) ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros politikos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje.

Karjera

  • Baigę magistrantūros studijas, galėsite dirbti:

  • tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, kur teikiamos kompleksinės reabilitacijos paslaugos;

  • geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje – senyvo amžiaus žmonėms sveikatos priežiūros ir sveikatos stiprinimo paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose, gerontologijos srityje dirbančiose mokymo institucijose ir kitose paslaugų teikėjų bei nevyriausybinėse organizacijose;

  • neįgaliųjų medicininės reabilitacijos ir socialinės integracijos sistemoje – ambulatorines ir bendruomenines medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose;  

  • viešojo administravimo institucijų (ministerijų, savivaldybių) padaliniuose, kuriems priskirti socialiniai ir visuomenės sveikatos klausimai bei lygių galimybių užtikrinimas.