Taikomoji ir teorinė kriminologija

Taikomoji ir teorinė kriminologija

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Filosofijos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Socialiniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Sociologija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Socialinių mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4096 EUR

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!

Kodėl ši programa?

  • „Vienas kertinių principų vystant kriminologijos studijas yra dėmesys jų kokybei. Todėl tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijų metu siekiama ugdyti tokias studentų kompetencijas ir įgūdžius, kurie atitiktų šiandieninius poreikius ir būtų reikalingi dirbant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje Lietuvoje bei kitose šalyse. Tuo tikslu programos vykdytojai palaiko glaudžius ryšius su kriminalinės justicijos (policijos, teismų, prokuratūros, įkalinimo įstaigų ir kt.), taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie įvardija šiandienos aktualijas ir padeda formuoti reikalingą specialisto kriminologo profilį.  Dobryninas, A., Aleknevičienė, J., Pocienė, A. (2019). „Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete“.

  • Kriminologijos studijos, vol. 7, p. 74–103. 

  • Kriminologijos mokslo rezultatai siūlo efektyvius nusikaltimų kontrolės ir prevencijos sprendimus Lietuvoje, kurie atliepia bei sprendžia globalines nusikaltimų problemas.

  • Studijuoti smagu: dėstytojai yra aistringi savo sričių profesionalai, administracija – efektyvi ir geranoriška, Filosofijos fakulteto bendruomenė – stipri ir draugiška, kolegos studentai – itin motyvuoti, o visa tai vainikuoja ypatinga Universiteto dvasia.

Karjera

  • Absolventai rengiami kriminalinės justicijos sistemai (įvairaus lygmens įstaigoms nuo policijos iki bausmių vykdymo įstaigų), kitoms valstybės institucijoms (pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir kt.) ir nevyriausybinėms organizacijoms (pavyzdžiui, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, „Transparency international“ Lietuvos skyrius ir kt.), kur gali dirbti deviacijų ir nusikaltimų kontrolės bei prevencijos srityse. Magistro diplomas atveria plačias galimybes darbo rinkoje vadovaujančioms pozicijoms. Magistras yra ir pirmas mokslinis laipsnis, kuris atveria galimybes absolventams dėstyti aukštosiose mokyklose bei dirbti mokslo institutuose.