Tvarieji finansai

Tvariųjų finansų ekonomika

Sukurta: 13 kovo 2019

Scope2x

Padalinys
Kauno fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Socialiniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Ekonomika

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Socialinių mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
1,5 metų

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
90

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4096 EUR

Programa rengia aukščiausios arba aukštesnės grandies makrofinansų (finansų ekonomikos) specialistą, gebantį tinkamai vertinti, formuoti bei realizuoti verslo subjektų finansinių aktyvų politiką ir strateginius tikslus, kurti ekonominio vystymosi koncepcijas ir jas diegti, atsižvelgiant į šiuolaikinius darnios plėtros ir socialinės atsakomybės reikalavimus. Programos studentai išmano ne tik tradicinius finansus, jų valdymą įmonėje, bet ir globaliai mąsto, suvokia ir taiko praktinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime tvarumo principus.

 

Klausk studento 2021 11 LT Desktop
Klausk studento 2021 11 LT Desktop

Kodėl ši programa?

  • tarpdalykinė studijų programa, jungianti ekonomikos ir finansų dalykinės srities turinį;

  • programa remiasi užsienio universitetų patirtimi, dėstančių dėstytojų moksliniu įdirbiu ir pasaulinių tvarumo iniciatyvų diegimo praktika;

  • programa orientuota į makrofinansų problematiką; ypatingas dėmesys skiriamas finansų rinkų bei finansų paslaugų sektoriaus operacijų, jų reguliavimo politikos globalizacijos bei darnaus vystymosi sąlygomis vertinimui;

  • paskaitas skaito ne tik Universiteto dėstytojai, bet ir didelę patirtį turintys praktikai – bankų atstovai ir ekonomistai.

Karjera

  • Absolventai dirba vadovais ar aukštos kvalifikacijos specialistais įvairiose institucijose ir įmonėse, kuriose reikalingos makrofinansų dalykinės srities kompetencijos ir žinios bei tvarumo koncepcijos taikymas:

  • stambiose tarptautinėse ir nacionalinėse korporacijose, įmonėse, bankuose, draudimo bendrovėse, pensijų fonduose;

  • kredito reitingų agentūrose, vertybinių popierių biržose, pasauliniuose finansų centruose;

  • finansų priežiūros institucijose Europoje ir Lietuvoje (Lietuvos banke, LR ministerijose ir kt.).

  • Absolventai taip pat dirba analitinį ir vadovaujamą darbą šalies ar tarptautinėse finansų reguliavimo institucijose (Nacionalinis bankas, vertybinių popierių birža, ministerijos, kt.).

Saulė„Mums rūpi ne tik ekonominiai principai, bet ir ekonominio augimo daromas poveikis aplinkai bei visuomenei. Tvariųjų finansų ekonomika moko pasiryžti ieškoti sprendimų, tenkinančių ir visuomenę, ir aplinką.“

Absolventė Greta Burbaitė