Vadyba

Sukurta: 18 gruodžio 2020

Scope2x

Padalinys
Šiaulių akademija

Scope2x

Krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Vadyba

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Verslo vadybos magistras

Scope2x

Trukmė
1,5 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
90

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
3 989 EUR

Vadybos studijų programoje rengiami profesionalūs valdymo specialistai, ugdomas jų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija. Studentai įgyja valdymo sprendimų teorijų, žinių vadybos, marketingo, pokyčių valdymo ir lyderystės, darnaus vystymosi ir strateginio valdymo, kitų vadybinių kompetencijų. Ugdomos ne tik dalykinės kompetencijos, bet ir socialinė, etinė atsakomybė, verslo valdymo procesaianalizuojami remiantis pagarbos žmogui, visuomenei, valstybei bei gamtai nuostatomis.

 

Kodėl ši programa?

  • Įvairiapusiškos vadybos studijos, grįstos naujausiomis vadybos mokslo teorijomis ir praktine įmonių valdymo patirtimi.

  • Nuotolinių studijų galimybė. Kontaktiniai ir nuotoliniai susitikimai derinami įvertinus studentų grupės poreikius.

  • Galimybė studijas derinti su darbu: didžioji dalis paskaitų vyksta penktadienio popietę, šeštadienį.

Karjera

  • Sėkmingas savo verslo plėtojimas. Įgysite žinių, leisiančių priimti tinkamus verslo sprendimus, vadovauti žmonėms, plėsti savo veiklą.

  • Vadovaujamas darbas verslo ir kito pobūdžio organizacijose. Būsite pasirengę vadovauti komandoms, dirbti analitinį, konsultacinį darbą Lietuvos bei tarptautinėse bendrovėse. Studijuojant įgytos kompetencijos leis vadovauti viešojo sektoriaus organizacijoms, jų padaliniams, rengti ir įgyvendinti projektus, diegti inovacijas.

„Savo kasdienėje darbinėje veikloje taikau žinias ir įgūdžius įgytus vadybos magistro studijų metu. Įgautos žinios padeda orientuotis veiklos srityje, analizuoti ir vertinti tiek vidaus, tiek išorės įvarius procesus, suteikia pasitikėjimo savimi priimant sprendimus ir atsakomybę už savo veiklą. Studijuodama augau kaip asmenybė bei įgijau profesinių kompetencijų. Man studijos padėjo suprasti, kad itin svarbu ne tik žinoti, kuo nori užsiimti gyvenime, bet ir teisingai pasirinkti, kur įgyti tam reikiamų žinių."

Rita Montvilienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė