Finansų technologijos

Padalinys Kauno fakultetas Trukmė 1,5 metų
Krypčių grupė Informatikos mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Informacijos sistemos Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų magistras 2020 m. metinė studijų kaina 4234 Eur

Novatoriška, tarpdalykinė studijų programa, jungianti finansų ir technologines dalykines sritis, skirta parengti specialistus, gebančius kurti ir taikyti blockhain, kriptografinių valiutų, didelių duomenų analizės, FinTech taikomuosius sprendimus, dirbti su inovatyvių produktų išleidimo į rinką projektais, formuoti alternatyvių turto klasių investicinius instrumentus.

Dėmesio! Stojant į šią studijų programą yra laikomas stojamasis egzaminas arba motyvacinis vertinimas. Informacija apie egzaminą ir vertinimą yra prienama Kauno fakulteto interneto svetainėje. Stojamasis egzaminas arba motyvacinis vertinimas laikomas konkursinio balo sandaros lentelėje numatytais atvejais.