Klasikinės studijos

Padalinys Filologijos fakultetas Trukmė  2 metai
Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Klasikinės studijos Studijų programos kreditai 120
Kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų magistras 2019 m. metinė studijų kaina 3737 Eur

Klasikinių studijų magistrantūros programa Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, atnaujinta sekant geriausių Vakarų universitetų pavyzdžiu, kviečia pažinti Antiką ir jos idėjų recepciją Europoje iš kultūros, filosofijos, politinės minties tradicijos perspektyvos. 

Programa suteikia galimybę nestudijavusiems lotynų ir senovės graikų kalbų pramokti jas nuo nulio ir visiškai nauju aspektu praturtinti bakalauro studijų metu įgytas žinias – studijuojant Romos ir Graikijos istoriją, politinę mintį, kultūrą bei Antikos autorių tekstus, įgyti solidų humanitarinį išsilavinimą.

Dėmesio! Į Klasikinių studijų programą be stojamojo egzamino priimami ne tik Klasikinės filologijos, bet ir kitų krypčių (visų sričių) absolventai, išklausę bent 5 kreditus Klasikinių studijų dalykų (t. y. dalykų, susijusių su Antika, jos kultūra, istorija, paveldu, kalbomis). Tiems, kurie tokių dalykų nėra studijavę, numatytas stojamasis egzaminas.