Religijos studijos

Religijos studijos

Sukurta: 21 sausio 2013

Scope2x

Padalinys
Filosofijos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Humanitariniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Religijos studijos

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Humanitarinių mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4096 EUR

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!

Kodėl ši programa?

  • Religijos studijų magistrantūra yra plečiamojo tipo tarpdalykinės studijos, jungiančios filosofijos, teologijos ir religijotyros mokslus. Studijų turinys grindžiamas žiniomis ir įgūdžiais, įgytais pirmosios pakopos universitetinėse studijose, tačiau šios žinios ir įgūdžiai yra esmingai plečiami.
  • Tai suteikia studijuojantiesiems galimybę pažinti religijos fenomenus, juos analizuoti bei suprasti iš nekonfesinių pozicijų.
  • Teologijos ir religijotyros disciplinų studijos suteikia išsamias žinias apie įvairius religijos aspektus, o studijuojant religijos filosofijos disciplinas formuojamas platesnis kontekstas, ugdomas paradigminis mąstymas ir savirefleksija.

Karjera

  • Baigus Religijos studijų programą įgyjama profesinė kompetencija dirbti įvairiose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose, sprendžiančiose su religija susijusius klausimus; žiniasklaidoje kompetetingai analizuoti religijos klausimus; dirbti organizacinį darbą, reikalaujantį kvalifikacijos religijos mokslų srityje.

  • Absolventas gali dirbti žiniasklaidoje, vidurinėse mokyklose, gimnazijose bei kolegijose, valstybinėse bei visuomeninėse organizacijose, dalyvauti projektų rengime bei vykdyme ir kt.