Sveikatos psichologija

Sveikatos psichologija

Sukurta: 28 balandžio 2016

Scope2x

Padalinys
Filosofijos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Socialiniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Psichologija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Socialinių mokslų magistras

Scope2x

Trukmė
2 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
120

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
4916 EUR

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!

Kodėl ši programa?

  • Sveikatos psichologijos magistrantūros tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius padėti įvairaus amžiaus žmonėms puoselėti ir stiprinti savo sveikatą, įveikti su somatine liga (ypač lėtine) susijusias psichologines problemas, dirbant savarankiškai arba tarpdisciplininėje komandoje drauge su kitais sveikatos priežiūros specialistais, taip prisidedant prie individo bei visuomenės sveikatos stiprinimo bei sėkmingo gydymo ir sveikimo proceso.

  • Šiuolaikinėje sveikatos sampratoje akcentuojamas biopsichosocialinis sveikatos pobūdis: teigiama, kad sveikata yra visapusės fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, kuri įgalina žmogų optimaliai funkcionuoti nuolat kintančioje makro ir mikro aplinkoje. Remiantis šiuolaikine sveikatos psichologijos bei sveikatos samprata stengiamasi, kad sveikatos psichologijos studijų programos absolventai įgytų visybišką (ekologinį) požiūrį į sveikatą, sveikatos stiprinimo ir prevencijos bei reabilitacijos programas ir galėtų organiškai įsijungti į šiuolaikinę sveikatos priežiūros sistemą.

Karjera

  • Sveikatos psichologų klientų/pacientų ratas yra itin įvairus. Sveikatos psichologų teikiamos paslaugos integruojamos gydymo, reabilitacijos, rekreacijos, globos, ugdymo, socialinio darbo, prevencinėse bei sveikatos stiprinimo programose. Sveikatos psichologai dirba su asmenimis, turinčiais nusiskundimų fizine sveikata ar fizinės sveikatos sutrikimų bei psichologinių sunkumų, atsirandančių įveikiant ligą. Tokiu būdu jų klientais/pacientais dažniausiai tampa asmenys, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Nusiskundimų fizine sveikata ar jos sutrikimų turi ir psichikos ligomis sergantys asmenys. Tai praplečia klientų/pacientų, kuriems teikiamos specializuotos sveikatos psichologų paslaugos, ratą. Sveikatos psichologai gali ir geba dirbti su įvairaus amžiaus asmenimis norinčiais stiprinti savo sveikatą ar turinčiais sveikatos problemų. Klientai/pacientai - nuo vaikų iki senyvo amžiaus asmenų, dirbant su jais individualiai, su grupėmis ar bendruomenėje.

  • Platus sveikatos psichologų veiklos laukas - visuomenės sveikatinimo strategijų kūrimas bei įgyvendinimas, prisidedant prie visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos iniciatyvų. Tokiu būdu sveikatos psichologai tampa pilnateisiais SAM priklausančių Visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos stiprinimo centrų bei kitų valstybinių bei privačių įstaigų, teikiančių sveikatinimo paslaugas, darbuotojais.

  • Sveikatos psichologijos absolventai gali dirbti valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose (poliklinikose, ligoninėse, reabilitacijos centruose, slaugos įstaigose, sveikatos mokymo centruose bei biuruose ir pan.), kuriose klientai/pacientai konsultuojami sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos klausimais, vykdomi klientų/pacientų mokymai bei ugdomi gebėjimai, padedantys išsaugoti bei stiprinti sveikatą bei gerovę.

  • Absolventai taip pat gali dirbti ugdymo institucijose, akademinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, įvairiose įstaigose bei organizacijose, vykdančiose sveikatos stiprinimo programas, užsiimti privačia praktika bei siekti karjeros srityse, kur naudotinos psichologijos žinios bei specialieji gebėjimai.