Naujai įkurtai KHF Alumni draugijai rūpės ir studijų lygis

khf alumniKauno humanitarinio fakulteto bendruomenę nuo 2016 m. gegužės 5 d. oficialiai papildė VU KHF Alumni draugija.

Draugijos steigėjai – buvę fakulteto ir jo Studentų atstovybės aktyvistai: AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesų vystymo vadovas Edgaras Balaika, UAB „Rödl & Partner“ Vidaus mokesčių skyriaus vadovas Algirdas Kviklys, UAB „Dehidra“ pirkimų ir logistikos vadovas Tadas Žirgulis, VU KHF Studijų skyriaus duomenų bazių administratorė Raminta Žemaitytė, LHM įmonių grupės vadovas Laurynas Mitkus, ACME įmonių grupės direktorius Tomas Palšis, UAB „Dautera“ bendrasavininkis ir direktorius Giedrius Romeika, VU KHF prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai doc. dr. Saulius Masteika.

Tarp dešimties steigėjų – ir VU KHF dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys, pusę savo gyvenimo susijęs su fakultetu, kuriame 1999 m. tapo verslo administravimo ir vadybos bakalauru, 2001 m. – vadybos ir verslo administravimo magistru, o 2006 m. – fizinių mokslų (informatikos) daktaru. Kaip sako jis pats, per dvidešimt metų čia sutiko labai daug įdomių, pažangiai mąstančių, kūrybiškų žmonių, visų jų labai pasiilgo ir labai nori juos suburti į darnią, aktyvią bendruomenę, kuri, nuolat bendradarbiaudama ir tobulėdama, prisidėtų ir prie VU KHF įvaizdžio formavimo, ir prie jo veiklų tobulinimo bei plėtros.

 

VU KHF Alumni draugijos tikslas – suvienyti įvairiais laikotarpiais šį fakultetą baigusius asmenis, koordinuoti  jų veiklą ir įgyvendinti bendrus tikslus. Draugijos vizija – pažangi, darni ir aktyviai veikianti bendruomenė, vienijanti visus KHF absolventus. Jos misija – palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimu ir bendruomeniškumu paremtus fakulteto ir jo absolventų tarpusavio ryšius. VU KHF Alumni draugija orientuojasi į tris pagrindines veiklos kryptis: aktyvų įsitraukimą į fakulteto bendruomenės veiklą ir metodinės, konsultacinės, profesinės ir kitos intelektinės pagalbos teikimą, susijusių projektų inicijavimą ir dalyvavimą juos vykdant, taip pat visos fakulteto  bendruomenės (įskaitant alumnus) stiprinimą ir plėtrą. Visose veiklose draugijos nariai puoselės aktyvumo, bendradarbiavimo ir nuolatinio tobulėjimo vertybes.

Skatindama ir palaikydama tvirtus VU KHF absolventų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su fakultetu asociacija plėtos abipusiškai naudingą partnerystę tarp absolventų, kitų asociacijų ir fakulteto. „Sieksime prisidėti prie fakulteto akademinių, mokslinių ir kultūrinių veiklų plėtros, kad būtų  užtikrintas aukštas studijų lygis. Esame pasirengę prisidėti rūpinantis studentų akademine, socialine bei kultūrine gerove ir padėti kurti palankias sąlygas, kad VU KHF studentai tinkamai pasirengtų profesinei veiklai. Numatome teikti studentams intelektinę pagalbą ir padėti organizuoti renginius, teikti finansinę paramą (fakultetui ir jo studentams), plėtoti labdaringą veiklą, taip pat prisidėti ugdant studentų atsakingumą, pilietiškumą ir verslumą. Dalyvausime studijų programų komitetuose, studijų programų savianalizių rengimo grupėse, teiksime pagalbą organizuojant studentų profesinės veiklos praktikas ir demonstruojant studentams sėkmingos karjeros patirtį, padėsime organizuoti Karjeros dienas fakultete. Tikimės, kad teikdami informaciją apie laisvas darbo vietas ir konsultuodami studentus įsidarbinimo klausimais reikšmingai prisidėsime gerinant VU KHF absolventų įsidarbinimo rodiklius“, – sako VU KHF Alumni draugijos prezidentas Paulius Boreika – UAB „Orion Asset Management“ ir  UAB „Orion Capital“ projektų vadovas, VšĮ „PB fondas“ direktorius, nuo 2015 m. studijuojantis doktorantūroje Verslo ekonomikos ir vadybos katedroje.

VU KHF Alumni draugija vykdys lobistinę veiklą, puoselės esamas ir kurs naujas VU KHF alumnų bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, taip pat skleis informaciją apie draugiją, kad į ją burtųsi kuo daugiau fakulteto absolventų. Planuojama sukurti alumnų kontaktinių duomenų bazę,  rengti alumnų susitikimus, konferencijas, paskaitas, seminarus, diskusijas, užsiimti alumnų profesiniu švietimu ir tęstiniu mokymu, draugijos nariams aktualios informacijos ir paslaugų sklaida.

 

J. Stočkaus nuotr. 
VU KHF Alumni draugijos prezidentas Paulius Boreika ir fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys 

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos