Aukštųjų technologijų fizika ir verslas

Padalinys Fizikos fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Fiziniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės studijos
Studijų kryptis (šaka) Fizika Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Fizinių mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Nuo 2019-2020 m.m. Aukštųjų technologijų fizikos ir verslo studijų programa yra atnaujinama ir vykdoma su VU Verslo mokykla. Į studijų programą integruota 60 kreditų apimties Verslumo (Enterprenerystės) dėstomųjų dalykų ir ugdomų kompetencijų programa.

Ši universali studijų programa skirta rengti vadybinių profesijų specialistus, gerai išmanančius fundamentinę fiziką, šiuolaikinius gamtos mokslus, turinčius vadybos, ekonomikos ir teisės žinių. Tai būtina ateities vadovams, siekiantiems įvertinti naujų technologijų diegimo svarbą ir efektyviai organizuoti įmonių veiklą.

Aukštųjų technologijų fiziką ir verslą studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Absolventai dirba:
 • suteikiama bendrųjų matematikos, fizikos ir programavimo žinių, reikalingų šiuolaikinėje aukštos pridėtinės vertės produktų ir inovacijų rinkoje;
                         
 • aukštųjų technologijų kūrimo, diegimo, perdavimo srityse tiek verslo tiek viešajame sektoriuje;
 • daug dėmesio skiriama naujausioms technologijoms, jų
  tyrimams ir taikymams praktikoje;
 
 • vadovauja verslo įmonių padaliniams ir pačioms įmonėms;                                                                                                                                    
 • įgytos verslo vadybos, rinkodaros ir teisės žinios bei kompetencijos padeda sėkmingai konkuruoti dinamiškoje aplinkoje;
 
 • kuria savo įmones;
 • dalį paskaitų skaito patyrę verslo ekspertai;
 
 • tęsia mokslininko karjerą Lietuvos ir užsienio moksliniuose centruose ir universitetuose.
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsite studijuoti užsienio universitetuose;
   
 • dalį studijų programos dalykų studijuosite kartu su VU Verslo mokyklos studentais;
   
 • įgausite žinių ir kompetencijų tęsti studijas verslo ir viešosios vadybos krypties, įskaitant MBE, magistrantūros studijų programose;
   
 • galėsite gilinti fizikos ir technologijų žinias tęsdami studijas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto ar užsienio aukštųjų mokyklų magistrantūroje;
   
 • kai kuriuos pasirenkamus fizikos dalykus galėsite studijuoti anglų kalba kartu su studentais iš užsienio;
   
 • profesinė praktiką galėsite atlikti aukštųjų technologijų įmonėse lazerių, saulės energetikos, telekomunikacijų, informacinių technologijų srityse.
   

„Visų pirma Fizikos fakultete verta mokytis dėl čia esančios didžiausios protų koncentracijos – mokydamasis ar dirbdamas tarp protingų žmonių ir pats tobulėji greičiau. Įstojęs į Fizikos fakultetą, tampi bendruomenės nariu ir įgauni privilegijų visam gyvenimui, nes tikri fizikai visada vienas kitam padės. Universitete išsiugdysite asmenybę ir atrasite savo gebėjimus, kurie padės pasirinkti geriausią profesiją, darbą, veiklą ar gyvenimo būdą.“

Donatas Dudzevičius, ,,Monsanto” (JAV) tinklų inžinierius EMEA regionui