Biologija

2020 m. gyvybės mokslų krypčių grupei skirta pusantro karto daugiau valstybės finansuojamų vietų! Rinkis #pirmunumeriuVU

Padalinys Gyvybės mokslų centras Trukmė 4 metai
Krypčių grupė Gyvybės mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Biologija Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Gyvybės mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2020) 2951 EUR

Parsisiųsti studijų programos aprašą

Biologija – mokslas apie gyvąją gamtą. Ji tiria gyvuosius organizmus, jų sandarą, rūšis, jų tarpusavio santykius ir sąveiką su aplinka. Būtent ši sritis padeda suprasti supančią gyvąją aplinką ir tai, kaip galima ją pasitelkti šiuolaikiniams iššūkiams įveikti. Tiriantys gyvąjį pasaulį biologai yra reikalingi visur – nuo laboratorijų ar zoologijos sodų iki Arkties platumų ar Amazonės džiunglių!

Biologiją studijuoti Vilniaus universitete verta:

   Absolventai dirba:
 • suteikiamas fundamentalus ir universaliai pritaikomas išsilavinimas, apimantis fiziką, chemiją, matematiką ir įvairias biologijos sritis;
 
 • Aplinkos ministerijos departamentuose, skyriuose, agentūrose, saugomų teritorijų direkcijose;
 • įrengtos puikios laboratorijos ir praktikų bazės;
 
 • Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų departamentuose, skyriuose, agentūrose;
 • kiekvieną vasarą 6 savaites vyksta mokomosios arba profesinės ir mokslo tiriamosios praktikos;
 
 • savivaldybių administracijos padaliniuose, planavimo institucijose;
 • galima studjuoti pagal individualų studijų planą bei nuo antro kurso galėsi rinktis gretutines studijas (daugiau informacijos);
 
 • privačiose įmonėse, akcinėse bendrovėse ir pan.
 • galima įgyti pedagogo kvalifikaciją;
   
 • galima atlikti mokslinius tyrimus Gamtos tyrimų centro mokslinėse laboratorijose;
   
 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose.
   

„Studijos čia man buvo naudinga patirtis ir galimybė. Centro bendruomenė, dėstytojai ir mokslininkai – kvalifikuoti, o studijos kokybiškos ir praktiškos. Kartu tai vieta, kur yra puikios galimybės rinktis karjerą ar tiesiog užsiėmimą. Daug naujų modernių laboratorijų, įrangos, gabių žmonių.“

Viktorija Grajevskaja, Templo universiteto (Filadelfija, JAV) mokslo darbuotoja