Geologija

Scope2x

Padalinys
Chemijos ir geomokslų fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Fiziniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Geologija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Fizinių mokslų bakalauras

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
3 426 EUR

Geologija – tai mokslas apie Žemę, jos uolienas ir iškasenas. Šios paklausios specialybės atstovai tiria Žemės gelmes, jų panaudojimo galimybes, ieško naudingųjų iškasenų, energijos šaltinių. Programoje dėstomi geologijos, geotektonikos, geologinio kartografavimo, naudingųjų iškasenų, chemijos, matematikos, fizikos ir kiti geologijos laukui būtini dalykai. Studijų procesas vyksta ne tik auditorijose, bet ir mokomosiose užsienio praktikose Lietuvoje ir užsienyje.

 

 

Pedagogika baneriai mobile v2 03 400x156

Kodėl ši programa?

  • Paklausi specialybė. Geologijos, hidrogeologijos ir geologinės inžinerijos specialistų paklausa auga tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o pagal specialybę įsidarbinusių bakalauro absolventų atlyginimai jau pirmaisiais karjeros metais viršija Lietuvos atlyginimų vidurkį.

  • Specializuotos studijos. Galėsite rinktis specializacijos kryptį: geologija arba hidrogeologija ir inžinerinė geologija.

  • Praktika ir studijų mainai. Atliksite mokomąsias ir profesines praktikas, dalį studijų laiko galėsite praleisti užsienio universitetuose.

Karjera

  • Inžinieriaus-geologo, hidrogeologo karjera. Galėsite dirbti hidrogeologais, inžinieriais-geologais privačiame ir viešajame sektoriuje, atlikti geofizinius, geotechninius, ekogeologinius, hidrogeologinius, inžinerinės geologijos, gemologinius ir kitus tyrimus.

  • Mokslinė karjera. Absolventai, pasirinkę mokslininko karjeros kryptį, dirba geologinių tyrimų centruose, universitetuose, dalyvauja tyrimų grupėse ir mokslinėse ekspedicijose.

  • Karjera viešajame sektoriuje. Geologijos išsilavinimas leis dirbti Lietuvos geologijos tarnyboje, įvairiuose Aplinkos ministerijos padaliniuose aplinkos tyrimų, aplinkos būklės vertinimo, gelmių ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos, teritorijų planavimo srityse.

 

„Studijuodamas geologiją įgijau ne tik žinių, bet ir jų troškimą. Dėstytojai čia yra „kitokie“, jie padeda tapti tikru gamtininku. Susiformuoja nauja pasaulėžiūra, supranti, kaip gamtos procesai glaudžiai tarpusavyje susiję. Studijos buvo smagios, o ne sausas knygų graužimas. Ypač tam padėjo lauko mokomosios praktikos Lietuvoje ir už jos ribų.“

Paulius Aleksa, Naftos ir dujų paieškos kompanijos HRH geologas