Informacinių sistemų inžinerija

Sukurta: 18 balandžio 2017

Scope2x

Padalinys
Matematikos ir informatikos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Informatikos mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Informatikos inžinerija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Informatikos mokslų bakalauras

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
3500 EUR

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti studijas magistrantūroje.

Dalis mokomųjų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Kodėl ši programa?

 • programa išskirtinė – orientuota į pažintį su verslo procesais, analitika, programų kūrimu ir technologijų taikymu sprendžiant verslo įmonėms kylančius uždavinius;

 • unikalus programos turinys – dvi praktikos po 10 ir 15 kreditų studijų pabaigoje; net 65 kreditai pasirenkamųjų, gilinančių žinias verslo, duomenų bazių, duomenų analitikos ir progamavimo srityse; išskirtiniai blokų grandinių technologijų, verslo procesų robotizavimo dalykai;

 • programos dėstytojai – nuolat tobulėjantys, dirbantys pedagoginį ir praktinį darbą projektuose, atliekantys tyrimus verslo ir projektų valdymo, multimedijos, dirbtinio intelekto, optimizavimo, našių skaičiavimų, vaizdų ir garso signalų atpažinimo srityse;

 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose.

Karjera

 • dirbti programinės įrangos kūrėjais (JS, Java, C++, C# ir kt.);

 • verslo procesų, procesų robotizavimo ir verslo sistemų architektais (Blue- Prism, AutomationAnywhhere, BPMN, RoboTask ir kt.);

 • dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų analitikos specialistais (Hadoop, Amazon ir kt.);

 • vaizdo ir garso (multimedijos) signalų apdorojimo specialistais (OpenCv, Smile, Google Cloud ir kt.);

 • programėlių išmaniesiems įrenginiams kūrėjais (Android, iOS, Windows);

 • Western Union Processing Lithuania;

 • BAIP grupėje.