Specialioji pedagogika ir logopedija (motyvacijos vertinimas)

Scope2x

Padalinys
Šiaulių akademija

Scope2x

Krypčių grupė
Ugdymo mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Pedagogika

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
3 426 EUR

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijose pasirengiama ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių ir sutrikimų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų komandose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokytojus.

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai kas mėnesį gauna 300 eurų dydžio valstybinę pedagogo stipendiją. 

Specialiąją pedagogiką ir logopediją studijuoti VU Šiaulių akademijoje verta, nes:

  Absolventai dirba:
 • studentų laukia moderni studijų aplinka, inovatyvūs studijų metodai (probleminis mokymasis, kooperuotos studijos, atvejų analizė, kt.);
 
 • ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
 • praktika atliekama Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo ir specialiosiose mokyklose;
 
 • bendrojo ugdymo mokyklose
 • yra galimybė dalį laiko studijuoti užsienio (Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Portugalijos, Italijos ir kt.) aukštosiose mokyklose, atlikti tarptautinę praktiką
 
 • specialiosiose mokyklose;
 • absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę  siekia apie 90 proc.;
 
 • specialiojo ugdymo centruose, skirtuose asmenims. turintiems negalių
 • yra galimybė studijuoti derinant auditorines ir nuotolines studijas; lankstus studijų tvarkaraštis;
 

 

 • puikios galimybės plėtoti individualią veiklą teikiant privačias specialiojo pedagogo ir logopedo paslaugas
 

 

 • yra galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas edukologijos, pedagogikos ar kitos socialinių mokslų krypties magistrantūroje, o vėliau – doktorantūroje;
 

 

„Esu specialioji pedagogė. Dirbu bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje įrengtos keturios specialiosios klasės, įvairiapusį raidos sutrikimą turintiems moksleiviams. Darbuojuosi su 27, šį sutrikimą turinčiais moksleiviais. Darbas tikrai sunkus, reikalaujantis nuolatinio atsidavimo. Tačiau esu laiminga ir jaučiuosi esanti ten, kur ir turėčiau būti. Dar prieš renkantis studijas universitete, norėjau išbandyti savo jėgas pedagogikos srityje, todėl rinkausi savanorystę specialiajame darželyje. Man patiko ši specialybė, tad nusprendžiau pasirinkti būtent tokį profesinį kelią. Tad nedvejokite ir studijuokite. Tikrai verta, jeigu manote, kad tai Jūsų pašaukimas."

Miglė Juršaitė, Vilniaus Lazdynų mokyklos specialioji pedagoggė