„ARQUS“ aljanso kvietimas teikti paraiškas mokslinių grupių susipažinimo vizitams 2021–2022 m.

„ARQUS“ aljanso kvietimas teikti paraiškas mokslinių grupių susipažinimo vizitams 2021–2022 m.

Sukurta: 08 spalio 2021

ARQUS yra Europos universitetų aljansas, vienijantis Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus universitetus, kurio veiklas finansuoja Europos Komisija. ARQUS aljansas, remdamasis ankstesne universitetų narių patirtimi, siekia didinti ir tobulinti bendrus universitetų partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, geriau reaguoti į didžiuosius XXI amžiaus visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Viena iš ARQUS aljanso veiklų yra remti bendrus partnerių universitetų doktorantų grupių mokymus, finansuojant susipažinimo vizitus ir / ar bendras veiklas. Finansuotinos doktorantų grupės, vykdančios bendras / panašias mokslinių tyrimų tematikas ir siūlančios struktūrizuotą mokymų programą.

Bendroms doktorantų veikloms ARQUS siūlo keletą žemiau išvardintų mokslinių tematikų:

  • dirbtinis intelektas;
  • vėžio tyrimai;
  • besikeičiančios visuomenės;
  • skaitmeninė humanitarika;
  • Europos kultūros paveldas;
  • pasauliniai pokyčiai / klimato kaita / biologinė įvairovė;
  • sveikas senėjimas;
  • žmogaus smegenys;
  • paviršiaus mokslas / išmaniosios medžiagos.

Paraiškos gali būti teikiamos ir kitose tematikose, jei yra abipusis partnerių interesas.

Doktorantų grupės yra kviečiamos teikti paraiškas susipažinimo vizitams ir / ar bendroms veikloms kartu su jų pasirinktais ARQUS aljanso partneriais. Susipažinimo vizitais / bendra veikla siekiama sudaryti sąlygas atsirasti tolimesniems bendriems projektams (trečios šalies finansuojamoms projektų paraiškoms, vasaros mokykloms ir t. t.). Bendrų veiklų pavyzdžiais gali būti mokslinių tyrimų seminarai ar pasitarimai, skirti inovatyvioms metodologijoms ir teorijoms.

Bendra veikla ir vizitai taip pat gali apimti dalyvavimą viename iš „ARQUS Research Focus“ forumų arba viename iš „ARQUS R&I“ seminarų.

Galimi pareiškėjai ir stažuotės sąlygos:

Paraišką susipažinimo vizitui ar bendroms veikloms gali teikti doktorantų grupė, kurią sudaro 3–5 doktorantai ir 1 ar 2 mokslininkai.
Stažuotė turi įvykti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

ARQUS skirs iki 7000,00 EUR paramą proporcingai vienai doktorantų grupei 3–5 dienų vizitui, įskaitant kelionės išlaidas ir apgyvendinimą. ARQUS finansuos tik išvykstančias doktorantų grupes.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. lapkričio 15 d. 15 val.

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama užpildant paraiškos formą anglų kalba. Užpildytą paraiškos formą (skanuota versija su parašais) prašome pateikti el. paštu .