„ARQUS“ Aljanso kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų stažuotėms 2021–2022 m.

„ARQUS“ aljanso kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų stažuotėms 2021–2022 m.

Sukurta: 08 spalio 2021

„ARQUS“ yra Europos universitetų aljansas, vienijantis Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus universitetus, kurio veiklas finansuoja Europos Komisija. ARQUS aljansas, remdamasis ankstesne universitetų narių patirtimi, siekia didinti ir tobulinti bendrus universitetų partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, geriau reaguoti į didžiuosius XXI amžiaus visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Viena iš „ARQUS“ veiklų yra mobilumo programa, kuria finansuojamos mokslinių tyrimų stažuotės viename iš partnerių universitetų ir tuo būdu sudaromos galimybės tolimesniam bendradarbiavimui su priimančiuoju universitetu. Doktorantūros kontekste šia programa taip pat gali pasinaudoti doktorantai, siekiantys užmegzti ryšius su moksliniais konsultantais viename iš „ARQUS“ aljanso partnerių universitetų.

Numatoma mokslinių tyrimų trukmė yra ne trumpesnė nei dvi savaitės ir ne ilgesnė nei trys mėnesiai atsižvelgiant į finansavimo kategoriją.

Paraišką mokslinių tyrimų stažuotei gali teikti visų mokslo sričių universitete dirbantys mokslininkai, doktorantai ir visų studijų sričių magistrantai, besidomintys moksliniais tyrimais.
Tyrimai taip pat gali apimti dalyvavimą viename iš „ARQUS Research Focus“ forumų arba viename iš „ARQUS R&I“ seminarų.

Finansavimo kategorijos:

  • 1 kategorija: vyresnieji tyrėjai. Stažuotės trukmė 2–4 savaitės, finansavimas proporcingai priklauso nuo stažuotės trukmės (galimas – 1500,00 EUR/mėn.).
  • 2 kategorija: doktorantai ir magistrantai. Stažuotės trukmė nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių, finansavimas proporcingai priklauso nuo stažuotės trukmės (galimas – 1200,00 EUR/mėn.).

Stažuotė turi įvykti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama užpildant paraiškos formą anglų kalba. Užpildytą paraiškos formą (skanuota versija su parašais) prašome pateikti el. p.  iki 2021 m. lapkričio 15 d., 15.00 val.

Kartu su paraiška reikia pateikti sutikimą iš priimančio universiteto, o doktorantams dar ir vadovo sutikimą / rekomendaciją. Magistrantai, jeigu jie bus atrinkti stažuotei, turės pateikti fakulteto raštą apie tai, kad planuojama stažuotė suderinama su jų studijų programa.