Arqus aljanso kvietimas teikti paraiškas dėl mentorystės

Arqus yra Europos universitetų aljansas, vienijantis Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus universitetus, kurio veiklas finansuoja Europos Komisija. Arqus aljansas, remdamasis ankstesne universitetų narių patirtimi, siekia didinti ir tobulinti bendrus universitetų partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, geriau reaguoti į didžiuosius XXI amžiaus visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Viena iš Arqus veiklų yra aukštos kokybės doktorantų ir / ar podoktorantūros stažuotojų kuravimas. Taip Arqus siekia skatinti ankstyvosios pakopos tyrėjų karjerą, siūlydamas aukštos kokybės mentorystę ir įvairias paramos priemones partnerių universitetuose.
Arqus remia doktorantams ir / ar podoktorantūros stažuotojams rengiamas asmenines mentorystės sesijas su patyrusiais tyrėjais taip siekdamas daugiau sužinoti apie doktorantų ir / ar podoktorantūros stažuotojų tyrimų aplinką.

Vilniaus universitetas, būdamas Arqus aljanso nariu, skelbia pirmąjį Arqus aljanso kvietimą dėl mentorystės ir kviečia universiteto doktorantus ir podoktorantūros stažuotojus teikti paraiškas.
Mentorystės programos trukmė – 6 mėn. nuo pirmojo susitikimo (gali būti ir e-priemonėmis) dienos.

Galimi pareiškėjai ir stažuotės sąlygos

Paraišką dėl mentorystės gali teikti visų mokslo sričių universiteto doktorantai ir / ar podoktorantūros stažuotojai (jaunieji mokslininkai).

Prieš pateikiant paraišką patartina užmegzti ryšius su patyrusiu savo srities tyrėju viename iš Arqus universitetų. Pasirašęs kvietimą / patvirtinimo raštą, tyrėjas sutinka būti doktoranto ir / ar podoktorantūros stažuotojo mentoriumi viso vizito metu. Pasibaigus oficialiems mentorystės santykiams, mentorius ir doktorantas ir / ar podoktorantūros stažuotojas užpildo baigiamąją anketą.

Finansavimas

Arqus finansuoja 1 išvykos (iki 5 dienų, įskaitant kelionę) pas konsultuojantį mokslininką komandiruotės išlaidas, neviršijant 1 000 Eur asmeniui viso vizito metu.

Vizitas

Suteikus finansavimą, doktorantas ir / ar podoktorantūros stažuotojas organizuoja apsilankymą pagal paraiškoje nurodytas datas / veiklą kartu su mentoriumi ir (arba) organizuojančia komanda ir suderina mentoriaus ir doktoranto ir / ar podoktorantūros stažuotojos susitikimą aptarti mokslinės temos ir karjeros klausimų. Taip pat viešnagę gali sudaryti asmeniniai susitikimai su mentoriaus tyrimo komanda (doktorantai su doktorantais ar kitais patyrusiais tyrėjais), doktorantūros / podoktorantūros projekto pristatymas (pvz., mokslinių tyrimų seminare) ir kita su karjera susijusi veikla.
Arqus ypač skatina programas, derinančias mentorystės vizitus su kitomis Arqus veiklomis, tokiomis kaip vasaros ar žiemos mokyklos, tiriamuosius renginius, seminarus ir kt.

E-mentorystė dėl su Covid-19 susijusių kelionių apribojimų

Esant kelionių apribojimams, gali būti remiama e-mentorystė Arqus partnerių universitetuose.
Arqus e-mentorystė yra internetinė mentorystės programos adaptacija, kuria siekiama išlaikyti tarptautinių tinklų galimybes nepaisant kelionių apribojimų. E-mentorystė vykdoma naudojant tokias komunikacijos priemones kaip el. paštas ir vaizdo / telefono susitikimai.
Doktorantui ir / ar podoktorantūros stažuotojui skiriamas kelionių finansavimas yra perskirstomas ir panaudojamas sesijoms, skirtoms palengvinti efektyvų internetinį bendravimą ir nustatyti internetinius mentorystės ryšius, finansuoti.
E-mentorystė susideda iš dviejų privalomų mentoriaus ir doktoranto ir / ar podoktorantūros stažuotojo elektroninių susitikimų, skirtų aptarti su tema ir karjera susijusius klausimus, taip pat iš dviejų abiejų mentorystės partnerių susitikimų.

Papildomai iki 350 Eur gali būti skirta profesiniam tobulėjimui, t. y. internetiniams seminarams, mokymams ar instruktavimo užsiėmimams.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama užpildant paraiškos formą anglų kalba, kurią galima rasti čia. Užpildytą paraiškos formą (skanuotą versiją su parašais) prašome pateikti el. paštu  . Tel. pasiteiravimui (8 5) 268 7095.

Mentorystės proceso rekomendacijos 

Kartu su paraiška reikia pateikti sutikimą iš priimančio universitetoir / arba patvirtinantį raštą dėl e-mentorystės, o doktorantams dar ir doktorantūros vadovo sutikimą / rekomendaciją.

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku